agenda - 8 de Juny - 14 de Juny

8 de Juny - 14 de Juny

agenda Calendari
Dilluns, 8 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Tarragona
Resum: Jornada: '30 anys de la Llei d'Espais Naturals. Aspectes jurídics'
Descripció: Tarragona. <strong>Dilluns 8 de juny de 2015.</strong> Sala de Graus (Av. Catalunya, 35) Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques Universitat Rovira i Virgili De 9 a 14



9 h. &ndash; 9.30 h.:<strong> Recepci&oacute; dels participants</strong>

9.30 h. &ndash; 9.45 h.:<strong> Inauguraci&oacute; de la Jornada</strong>

9.45 h. &ndash; 10.30 h.: <strong>&ldquo;La g&egrave;nesi i l&rsquo;aprovaci&oacute; de la LEN</strong>&rdquo; Sr. Matias Vives i Roig Advocat i Professor Associat de Dret Administratiu de la URV Diputat en el moment de la tramitaci&oacute; parlament&agrave;ria de la LEN&nbsp;

10.30 h. &ndash; 11.15 h.: &ldquo;<strong>La LEN en el context de l&rsquo;actual Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat</strong>&rdquo; Dr. Fernando L&oacute;pez Ram&oacute;n Catedr&agrave;tic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa Director de l&rsquo;Observatorio de Pol&iacute;ticas Ambientales

11.15 h. &ndash; 11.45 h.: <strong>Pausa-Caf&egrave; </strong>

11.45 h. &ndash; 12.30 h.: <strong>&ldquo;La necessitat d&rsquo;adaptar el marc normatiu: cap a una nova Llei de biodiversitat&rdquo;</strong> Sr. Albert Cortina Ramos Advocat i urbanista. Director de l&rsquo;Estudi DTUM Secretari de la SCOT-Institut d&rsquo;Estudis Catalans

12.30 h. &ndash; 14 h.: <strong>Taula rodona i debat obert: &ldquo;Aspectes jur&iacute;dics de la LEN i perspectives de futur&rdquo; </strong>Moderador: Sr. Josep Germain Otzet Ge&ograve;graf Membre del Consell de Protecci&oacute; de la Natura i de la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural

Participants: Sra. Catalina Cerd&agrave; Pons Advocada de la Generalitat i cap de l&rsquo;&Agrave;rea d&rsquo;Assessorament Jur&iacute;dic a l&rsquo;&Agrave;mbit de Medi Ambient Sra. Neus Mir&oacute; i Mir&oacute; Coordinadora del Parc Natural de Montsant Representants d&rsquo;associacions ecologistes Dr. Enric Tello Aragay Historiador ambiental i president d&rsquo;Ecologistes en Acci&oacute; de Catalunya Sr. Joan Pons Sol&eacute; Membre del GEPEC i consultor en dret ambiental Sr. Francesc Espinal Vicepresident 2n de DEPANA

14 h.: <strong>Clausura</strong>



Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/30Anys_LEN_Tarragona.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Jornada</a>.



<strong>30 anys de la Llei d&#39;Espais Naturals</strong>

Amb motiu de la commemoraci&oacute; dels trenta anys de l&rsquo;aprovaci&oacute; de la Llei d&rsquo;Espais Naturals de Catalunya, des de diverses institucions acad&egrave;miques es vol aprofitar aquest moment per fer una valoraci&oacute; del que ha representat aquesta llei pel que fa a la protecci&oacute; dels espais naturals i, especialment, per reflexionar sobre la seva utilitat per afrontar els reptes actuals. Per abastar de manera m&eacute;s completa els diferents aspectes d&rsquo;aquest text normatiu, s&rsquo;ha previst la realitzaci&oacute; de tres jornades (a Girona, a Tarragona i a Barcelona) per tractar de manera complement&agrave;ria l&rsquo;ampli ventall de q&uuml;estions que es desenvolupen a la Llei d&rsquo;Espais Naturals:
<div style='margin-left: 40px;'>- Girona, divendres 5 de juny (Sala de Graus, Facultat de Lletres, Universitat de Girona, Campus del Barri Vell): &ldquo;Balan&ccedil; i reptes&rdquo;.

- Tarragona, dilluns 8 de juny (Sala de Graus, Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques, Universitat Rovira i Virgili, Avda. Catalunya, 35): &ldquo;Aspectes jur&iacute;dics&rdquo;.

- Barcelona, dijous 18 de juny (Sala Nicolau d&rsquo;Olwer, Institut d&rsquo;Estudis Catalans): &ldquo;Gesti&oacute;, recerca i governament&rdquo;.</div>


<strong>Institucions convocants</strong>: C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial i Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona. Centre d&rsquo;Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). Universitat Rovira i Virgili. Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural, Societat Catalana de Geografia i Institut d&rsquo;Estudis Catalans. Podeu consultar el programa d&rsquo;aquestes jornades a http://ichn.iec.cat/activitats.htm.&nbsp;
Dijous, 11 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages
Resum: 2n Congrés del 3r Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: <img alt='' src='/i-images/256/90/mm/image/imgnews/2015/logo_2n_congres_tsac.png' style='width: 256px; height: 90px; margin: 10px; float: right;' />Els dies<strong> 11 i 12 de juny</strong> de 2015 es celebrar&agrave; el <strong>2n congr&eacute;s del Tercer Sector&nbsp;Ambiental de Catalunya</strong> <strong>al M&oacute;n Sant Benet</strong>, a Sant Fruit&oacute;s del Bages.



El 2n congr&eacute;s del TSAcat t&eacute; els seg&uuml;ents <strong>objectius</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>- Contribuir a la construcci&oacute; d&#39;una identitat compartida. Compartir eines i accions,&nbsp;i les relacions i aliances entre les entitats del TSAcat.

- Promocionar l&rsquo;intercanvi de coneixements i la innovaci&oacute; socioambiental.

- Incrementar la incid&egrave;ncia social i pol&iacute;tica al servei de les entitats del TSAcat.</div>


I per fer-ho possible, hi haur&agrave; un espai de presentaci&oacute; de comunicacions curtes per&nbsp;part de les entitats ambientals, un seminari de comunicaci&oacute; ambiental, i l&#39;espai &#39;Fem&nbsp;Xarxa&#39;, dedicat a treballar aliances i col&middot;laboracions entre les entitats.&nbsp;Per aquesta edici&oacute; tamb&eacute; hem organitzat un sopar amb tots els participants amb&nbsp;l&#39;objectiu d&#39;afavorir el contacte entre tots en un ambient m&eacute;s dist&egrave;s.



Tot per aconseguir que el 2n congr&eacute;s esdevingui un lloc real de trobada i&nbsp;enfortiment del sector, en el qual les entitats ambientals siguin les protagonistes i&nbsp;gaudeixin d&#39;espais per compartir, i de treball i col&middot;laboraci&oacute; &uacute;tils..



Ja us podeu inscriure emplenant el formulari que trobareu en el seg&uuml;ent enlla&ccedil;:&nbsp;<a href='http://www.2congrestsa.cat/inscripcions' target='_blank'>www.2congrestsa.cat/inscripcions</a>



Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del congr&eacute;s:&nbsp;<a href='http://www.2congrestsa.cat/' target='_blank'>www.2congrestsa.cat</a>



&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar