agenda - Divendres, 5 de Juny

Divendres, 5 de Juny

agenda Calendari
Divendres, 5 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Jornada '30 anys de la Llei d'Espais Naturals - Balanç i reptes'
Descripció: Tres dècades després de l’aprovació de la Llei d’Espais Naturals, el 13 de juny de 1985, aquestes jornades volen afavorir el debat en relació al balanç que es pot fer de la Llei. També sembla el moment oportú per definir quins són els reptes que cal afrontar en el nostre futur més immediat per millorar la gestió dels nostres espais naturals protegits.<strong>&nbsp;Girona, divendres 5 de juny</strong><strong>PROGRAMA</strong>

09,00h - <strong>Inauguraci&oacute; de la Jornada</strong> a c&agrave;rrec de la Directora de la C&agrave;tedra de&nbsp;Geografia i Pensament Territorial (Dra. Mita Casta&ntilde;er) i el Director de&nbsp;l&rsquo;Institut de Medi Ambient (Dr. Josep Vila Subir&oacute;s).

09,15h - Xavier Carceller. &ldquo;<strong>La Llei d&rsquo;espais naturals i la seva aplicaci&oacute;. Elements&nbsp;per a un balan&ccedil;</strong>&rdquo;

10,45h - Descans ? Caf&egrave;

11,15h - Taula rodona i debat: <strong>El PNZVG i el PN Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;: balan&ccedil; i&nbsp;reptes despr&eacute;s de 30 anys de gesti&oacute;</strong> (Josep Maria Mallarach/ Xavier Puig /&nbsp;Jordi Sargatal / Sergi Romero)

13,15h - Dinar

15h - Taula rodona i debat: <strong>Entitats conservacionistes. 30 anys de la Llei d&rsquo;Espais&nbsp;Naturals: balan&ccedil; i perspectives</strong> (Representants de diferents entitats&nbsp;conservacionistes)

16,30h - Taula rodona i debat: <strong>Institucions acad&egrave;miques i cient&iacute;fiques. 30 anys de&nbsp;la Llei d&rsquo;Espais Naturals: balan&ccedil; i perspectives</strong> (Representants de diferents&nbsp;institucions acad&egrave;miques i cient&iacute;fiques)

18h - CloendaOrganitza: C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial i Institut de Medi&nbsp;Ambient. Universitat de Girona.

Lloc de realitzaci&oacute;: Sala de Graus. Facultat de Lletres de la Universitat de Girona,&nbsp;Pla&ccedil;a Ferrater Mora, 1(Campus del Barri Vell).

Assist&egrave;ncia gratu&iuml;ta.&nbsp;Cal fer inscripci&oacute; enviant un correu a l&rsquo;adre&ccedil;a dir.cgpt@udg.edu<strong>30 anys de la Llei d&rsquo;Espais Naturals</strong>

Amb motiu de la commemoraci&oacute; dels trenta anys de l&rsquo;aprovaci&oacute; de la Llei d&rsquo;Espais&nbsp;Naturals de Catalunya, des de diverses institucions acad&egrave;miques es vol aprofitar&nbsp;aquest moment per fer una valoraci&oacute; del que ha representat aquesta llei pel que&nbsp;fa a la protecci&oacute; dels espais naturals i, especialment, per reflexionar sobre la seva&nbsp;utilitat per afrontar els reptes actuals.&nbsp;Per abastar de manera m&eacute;s completa els diferents aspectes d&rsquo;aquest text&nbsp;normatiu, es proposa la realitzaci&oacute; de tres jornades per tractar de manera&nbsp;complement&agrave;ria l&rsquo;ampli ventall de q&uuml;estions que es desenvolupen en la Llei&nbsp;d&rsquo;Espais Naturals:
<div style='margin-left: 40px;'>- Girona, divendres 5 de juny (Sala de Graus, Facultat de Lletres, Universitat de&nbsp;Girona, Campus del Barri Vell): <strong>balan&ccedil; i reptes.</strong>

- Tarragona, dilluns 8 de juny (Sala de Graus, Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques,&nbsp;Universitat Rovira i Virgili): <strong>aspectes jur&iacute;dics.</strong>

- Barcelona, dijous 18 de juny (Sala Nicolau d&rsquo;Olwer, Institut d&rsquo;Estudis Catalans):&nbsp;<strong>gesti&oacute;, recerca i governament.</strong></div>


Consulteu el programa d&rsquo;aquestes jornades a <a href='http://ichn.iec.cat/activitats.htm' target='_blank'>http://ichn.iec.cat/activitats.htm</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar