agenda - Juny de 2015

Juny de 2015

agenda Calendari
Divendres, 5 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Jornada '30 anys de la Llei d'Espais Naturals - Balanç i reptes'
Descripció: Tres dècades després de l’aprovació de la Llei d’Espais Naturals, el 13 de juny de 1985, aquestes jornades volen afavorir el debat en relació al balanç que es pot fer de la Llei. També sembla el moment oportú per definir quins són els reptes que cal afrontar en el nostre futur més immediat per millorar la gestió dels nostres espais naturals protegits.<strong>&nbsp;Girona, divendres 5 de juny</strong><strong>PROGRAMA</strong>

09,00h - <strong>Inauguraci&oacute; de la Jornada</strong> a c&agrave;rrec de la Directora de la C&agrave;tedra de&nbsp;Geografia i Pensament Territorial (Dra. Mita Casta&ntilde;er) i el Director de&nbsp;l&rsquo;Institut de Medi Ambient (Dr. Josep Vila Subir&oacute;s).

09,15h - Xavier Carceller. &ldquo;<strong>La Llei d&rsquo;espais naturals i la seva aplicaci&oacute;. Elements&nbsp;per a un balan&ccedil;</strong>&rdquo;

10,45h - Descans ? Caf&egrave;

11,15h - Taula rodona i debat: <strong>El PNZVG i el PN Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;: balan&ccedil; i&nbsp;reptes despr&eacute;s de 30 anys de gesti&oacute;</strong> (Josep Maria Mallarach/ Xavier Puig /&nbsp;Jordi Sargatal / Sergi Romero)

13,15h - Dinar

15h - Taula rodona i debat: <strong>Entitats conservacionistes. 30 anys de la Llei d&rsquo;Espais&nbsp;Naturals: balan&ccedil; i perspectives</strong> (Representants de diferents entitats&nbsp;conservacionistes)

16,30h - Taula rodona i debat: <strong>Institucions acad&egrave;miques i cient&iacute;fiques. 30 anys de&nbsp;la Llei d&rsquo;Espais Naturals: balan&ccedil; i perspectives</strong> (Representants de diferents&nbsp;institucions acad&egrave;miques i cient&iacute;fiques)

18h - CloendaOrganitza: C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial i Institut de Medi&nbsp;Ambient. Universitat de Girona.

Lloc de realitzaci&oacute;: Sala de Graus. Facultat de Lletres de la Universitat de Girona,&nbsp;Pla&ccedil;a Ferrater Mora, 1(Campus del Barri Vell).

Assist&egrave;ncia gratu&iuml;ta.&nbsp;Cal fer inscripci&oacute; enviant un correu a l&rsquo;adre&ccedil;a dir.cgpt@udg.edu<strong>30 anys de la Llei d&rsquo;Espais Naturals</strong>

Amb motiu de la commemoraci&oacute; dels trenta anys de l&rsquo;aprovaci&oacute; de la Llei d&rsquo;Espais&nbsp;Naturals de Catalunya, des de diverses institucions acad&egrave;miques es vol aprofitar&nbsp;aquest moment per fer una valoraci&oacute; del que ha representat aquesta llei pel que&nbsp;fa a la protecci&oacute; dels espais naturals i, especialment, per reflexionar sobre la seva&nbsp;utilitat per afrontar els reptes actuals.&nbsp;Per abastar de manera m&eacute;s completa els diferents aspectes d&rsquo;aquest text&nbsp;normatiu, es proposa la realitzaci&oacute; de tres jornades per tractar de manera&nbsp;complement&agrave;ria l&rsquo;ampli ventall de q&uuml;estions que es desenvolupen en la Llei&nbsp;d&rsquo;Espais Naturals:
<div style='margin-left: 40px;'>- Girona, divendres 5 de juny (Sala de Graus, Facultat de Lletres, Universitat de&nbsp;Girona, Campus del Barri Vell): <strong>balan&ccedil; i reptes.</strong>

- Tarragona, dilluns 8 de juny (Sala de Graus, Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques,&nbsp;Universitat Rovira i Virgili): <strong>aspectes jur&iacute;dics.</strong>

- Barcelona, dijous 18 de juny (Sala Nicolau d&rsquo;Olwer, Institut d&rsquo;Estudis Catalans):&nbsp;<strong>gesti&oacute;, recerca i governament.</strong></div>


Consulteu el programa d&rsquo;aquestes jornades a <a href='http://ichn.iec.cat/activitats.htm' target='_blank'>http://ichn.iec.cat/activitats.htm</a>

&nbsp;
Dilluns, 8 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Tarragona
Resum: Jornada: '30 anys de la Llei d'Espais Naturals. Aspectes jurídics'
Descripció: Tarragona. <strong>Dilluns 8 de juny de 2015.</strong> Sala de Graus (Av. Catalunya, 35) Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques Universitat Rovira i Virgili De 9 a 149 h. &ndash; 9.30 h.:<strong> Recepci&oacute; dels participants</strong>

9.30 h. &ndash; 9.45 h.:<strong> Inauguraci&oacute; de la Jornada</strong>

9.45 h. &ndash; 10.30 h.: <strong>&ldquo;La g&egrave;nesi i l&rsquo;aprovaci&oacute; de la LEN</strong>&rdquo; Sr. Matias Vives i Roig Advocat i Professor Associat de Dret Administratiu de la URV Diputat en el moment de la tramitaci&oacute; parlament&agrave;ria de la LEN&nbsp;

10.30 h. &ndash; 11.15 h.: &ldquo;<strong>La LEN en el context de l&rsquo;actual Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat</strong>&rdquo; Dr. Fernando L&oacute;pez Ram&oacute;n Catedr&agrave;tic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa Director de l&rsquo;Observatorio de Pol&iacute;ticas Ambientales

11.15 h. &ndash; 11.45 h.: <strong>Pausa-Caf&egrave; </strong>

11.45 h. &ndash; 12.30 h.: <strong>&ldquo;La necessitat d&rsquo;adaptar el marc normatiu: cap a una nova Llei de biodiversitat&rdquo;</strong> Sr. Albert Cortina Ramos Advocat i urbanista. Director de l&rsquo;Estudi DTUM Secretari de la SCOT-Institut d&rsquo;Estudis Catalans

12.30 h. &ndash; 14 h.: <strong>Taula rodona i debat obert: &ldquo;Aspectes jur&iacute;dics de la LEN i perspectives de futur&rdquo; </strong>Moderador: Sr. Josep Germain Otzet Ge&ograve;graf Membre del Consell de Protecci&oacute; de la Natura i de la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural

Participants: Sra. Catalina Cerd&agrave; Pons Advocada de la Generalitat i cap de l&rsquo;&Agrave;rea d&rsquo;Assessorament Jur&iacute;dic a l&rsquo;&Agrave;mbit de Medi Ambient Sra. Neus Mir&oacute; i Mir&oacute; Coordinadora del Parc Natural de Montsant Representants d&rsquo;associacions ecologistes Dr. Enric Tello Aragay Historiador ambiental i president d&rsquo;Ecologistes en Acci&oacute; de Catalunya Sr. Joan Pons Sol&eacute; Membre del GEPEC i consultor en dret ambiental Sr. Francesc Espinal Vicepresident 2n de DEPANA

14 h.: <strong>Clausura</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/30Anys_LEN_Tarragona.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Jornada</a>.<strong>30 anys de la Llei d&#39;Espais Naturals</strong>

Amb motiu de la commemoraci&oacute; dels trenta anys de l&rsquo;aprovaci&oacute; de la Llei d&rsquo;Espais Naturals de Catalunya, des de diverses institucions acad&egrave;miques es vol aprofitar aquest moment per fer una valoraci&oacute; del que ha representat aquesta llei pel que fa a la protecci&oacute; dels espais naturals i, especialment, per reflexionar sobre la seva utilitat per afrontar els reptes actuals. Per abastar de manera m&eacute;s completa els diferents aspectes d&rsquo;aquest text normatiu, s&rsquo;ha previst la realitzaci&oacute; de tres jornades (a Girona, a Tarragona i a Barcelona) per tractar de manera complement&agrave;ria l&rsquo;ampli ventall de q&uuml;estions que es desenvolupen a la Llei d&rsquo;Espais Naturals:
<div style='margin-left: 40px;'>- Girona, divendres 5 de juny (Sala de Graus, Facultat de Lletres, Universitat de Girona, Campus del Barri Vell): &ldquo;Balan&ccedil; i reptes&rdquo;.

- Tarragona, dilluns 8 de juny (Sala de Graus, Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques, Universitat Rovira i Virgili, Avda. Catalunya, 35): &ldquo;Aspectes jur&iacute;dics&rdquo;.

- Barcelona, dijous 18 de juny (Sala Nicolau d&rsquo;Olwer, Institut d&rsquo;Estudis Catalans): &ldquo;Gesti&oacute;, recerca i governament&rdquo;.</div>


<strong>Institucions convocants</strong>: C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial i Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona. Centre d&rsquo;Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). Universitat Rovira i Virgili. Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural, Societat Catalana de Geografia i Institut d&rsquo;Estudis Catalans. Podeu consultar el programa d&rsquo;aquestes jornades a http://ichn.iec.cat/activitats.htm.&nbsp;
Dijous, 11 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages
Resum: 2n Congrés del 3r Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: <img alt='' src='/i-images/256/90/mm/image/imgnews/2015/logo_2n_congres_tsac.png' style='width: 256px; height: 90px; margin: 10px; float: right;' />Els dies<strong> 11 i 12 de juny</strong> de 2015 es celebrar&agrave; el <strong>2n congr&eacute;s del Tercer Sector&nbsp;Ambiental de Catalunya</strong> <strong>al M&oacute;n Sant Benet</strong>, a Sant Fruit&oacute;s del Bages.El 2n congr&eacute;s del TSAcat t&eacute; els seg&uuml;ents <strong>objectius</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>- Contribuir a la construcci&oacute; d&#39;una identitat compartida. Compartir eines i accions,&nbsp;i les relacions i aliances entre les entitats del TSAcat.

- Promocionar l&rsquo;intercanvi de coneixements i la innovaci&oacute; socioambiental.

- Incrementar la incid&egrave;ncia social i pol&iacute;tica al servei de les entitats del TSAcat.</div>


I per fer-ho possible, hi haur&agrave; un espai de presentaci&oacute; de comunicacions curtes per&nbsp;part de les entitats ambientals, un seminari de comunicaci&oacute; ambiental, i l&#39;espai &#39;Fem&nbsp;Xarxa&#39;, dedicat a treballar aliances i col&middot;laboracions entre les entitats.&nbsp;Per aquesta edici&oacute; tamb&eacute; hem organitzat un sopar amb tots els participants amb&nbsp;l&#39;objectiu d&#39;afavorir el contacte entre tots en un ambient m&eacute;s dist&egrave;s.Tot per aconseguir que el 2n congr&eacute;s esdevingui un lloc real de trobada i&nbsp;enfortiment del sector, en el qual les entitats ambientals siguin les protagonistes i&nbsp;gaudeixin d&#39;espais per compartir, i de treball i col&middot;laboraci&oacute; &uacute;tils..Ja us podeu inscriure emplenant el formulari que trobareu en el seg&uuml;ent enlla&ccedil;:&nbsp;<a href='http://www.2congrestsa.cat/inscripcions' target='_blank'>www.2congrestsa.cat/inscripcions</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del congr&eacute;s:&nbsp;<a href='http://www.2congrestsa.cat/' target='_blank'>www.2congrestsa.cat</a>&nbsp;
Dilluns, 15 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Ripoll
Resum: Introducció a l'economia de resistència per a ser pagesos feliços
Descripció: <strong>15 de juny</strong> (Ripoll). Vols saber quin &eacute;s el preu del quilo de carn, formatge, verdura, llana o embotits qu&egrave; fas? Aquesta q&uuml;esti&oacute; tan b&agrave;sica &eacute;s desconeguda per molts projectes agr&iacute;coles i ramaders de Catalunya. Aquest seminari t&eacute; l&#39;objectiu de transmetre els conceptes b&agrave;sics que permeti als assistents &quot;llegir&quot;, interpretar, narrar, en termes econ&ograve;mics i financers aix&ograve; que coneixen tan perfectament en termes qualitatiu&nbsp;com &eacute;s produir aliments, i d&#39;aquesta manera assolir la tan desitjada viabilitat econ&ograve;mica per a ser feli&ccedil;es.Per m&eacute;s informaci&oacute; i programa, premeu <a href='http://projectegripia.us7.list-manage.com/track/click?u=5b613d830c51f360c55703c34&amp;id=48cf5c7bd3&amp;e=58e41b2fd3' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.

&nbsp;

Per apuntar-vos nom&eacute;s cal que contacteu amb l&#39;Escola de Pastors de Catalunya a: info@rurbans.org o a trav&eacute;s del telf. 973 621 440. Ull, places limitades a 15 persones! (es tindr&agrave; en compte si ja s&oacute;n pagesos actius i/o han de comen&ccedil;ar un projecte agrari a curt termini).El curs &eacute;s organitzat per l&#39;Escola de Pastors amb la col&middot;laboraci&oacute; del Consorci Ripoll&egrave;s Desenvolupament. &nbsp;

&nbsp;
Dijous, 18 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Reserva Natural de Sebes. Flix
Resum: Sortida Tècnica per conèixer la Reserva Natural de Sebes a Flix
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h150/mm/image/logos/logo_GNF.jpg' style='width: 150px; height: 150px; margin: 10px; float: right;' />Dijous 18 de juny de 2015. De 17 a 20 h.

<a href='http://www.reservanaturalsebes.org/joomla/' target='_blank'>Reserva Natura de Sebes</a> - Flix. La sortida ser&agrave; guiada pels t&egrave;cnics del Grup de Natura Freixe que treballen per la conservaci&oacute; de la finca.Aquesta Sortida T&egrave;cnica forma part de l&#39;Assemblea Anual de membres de la XCT.&Eacute;s necessari que confirmeu la vostra assist&egrave;ncia a la Sortida T&egrave;cnica a trav&eacute;s del formulari d&rsquo;inscripci&oacute; a l&rsquo;Assemblea. Un cop finalitzada la sortida t&egrave;cnica, us proposem allotjar-nos al Resort Rural Vilar Riu de Baix, Flix (mant&eacute; acords de cust&ograve;dia amb el Grup de Natura Freixe). Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb mcamps@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 93 886 61 35.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150618_Sortida%20Tecnica_Assemblea_XCT.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Sortida T&egrave;cnica</a>.La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix s&oacute;n dos espais fluvials inclosos al Pla d&rsquo;Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural (PEIN). L&rsquo;any 1995 van ser declarats Reserva Natural de Fauna Salvatge, sota la denominaci&oacute; de Riberes de l&rsquo;Ebre a Flix.Amb una superf&iacute;cie de 204 hect&agrave;rees, la zona de Sebes &eacute;s un espai fluvial que conserva bona mostra de vegetaci&oacute; aigualosa i de ribera. Compr&egrave;n l&rsquo;espai natural de Sebes, situat al marge esquerre del riu Ebre, aig&uuml;es amunt de l&rsquo;embassament de Flix, on s&rsquo;ha format un dels canyissars m&eacute;s extensos de Catalunya i on es conserva un bosc de ribera gaireb&eacute; intacte que creix esplendorosament a les illes fluvials. L&rsquo;espai declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge inclou aquesta zona d&rsquo;aiguamolls, les illes fluvials i una franja de protecci&oacute; de seixanta metres de riu al seu voltant.La gesti&oacute; de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix per part del Grup de Natura Freixe es realitza gr&agrave;cies a diversos acords de cust&ograve;dia del territori. Concretament entre el Grup de Natura Freixe i l&rsquo;Ajuntament de Flix. Altres exemples de cust&ograve;dia del territori vigents a la reserva s&oacute;n l&rsquo;&uacute;s per part del Grup de Natura Freixe de les finques de Pitoia i Cigonyes (ambdues son propietat de la Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera) com a infraestructuresde la Reserva Natural.

&nbsp;
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Institut d'Estudis Catalans. Barcelona
Resum: Jornada '30 anys de la Llei d’Espais Naturals - Gestió, recerca i governament'
Descripció: Dijous 18 de juny de 2015

Sala Nicolau d&rsquo;Olwer de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans16 - 16.15 h. <strong>Presentaci&oacute;</strong>, a c&agrave;rrec de Joandom&egrave;nec Ros,&nbsp;president de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans, Joan Pino, president&nbsp;de la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural, i Josep&nbsp;Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia.

16.15 - 16.45 h. <strong>La Llei d&rsquo;espais naturals: or&iacute;gens, caracter&iacute;stiques&nbsp;principals i aplicaci&oacute;</strong>, a c&agrave;rrec de Xavier&nbsp;Carceller, arquitecte.

16.45 - 17.15 h. <strong>La gesti&oacute; dels espais naturals protegits:&nbsp;contradiccions vinculades al marc normatiu, econ&ograve;mic&nbsp;i social i propostes de millora</strong>, a c&agrave;rrec de Josep Maria&nbsp;Mallarach, membre de la Comissi&oacute; Mundial d&#39;&Agrave;rees&nbsp;Protegides de la UICN.

17.15 - 17.45 h. <strong>La recerca i el seguiment de la biodiversitat&nbsp;en els espais naturals: elements de diagnosi i reptes</strong>, a&nbsp;c&agrave;rrec de Gerard Bota i Jordi Camprodon, investigadors&nbsp;del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.

17.45 - 18.15 h. Representant de la Diputaci&oacute;: <strong>la funci&oacute; de&nbsp;l&rsquo;Administraci&oacute; local en la protecci&oacute; dels espais naturals.</strong>

18.15 - 18.45 h.<strong> La preservaci&oacute; del medi natural en un&nbsp;context metropolit&agrave;. L&rsquo;experi&egrave;ncia de 10 anys de gesti&oacute;&nbsp;consorciada aplicant valors com la proximitat, la cooperaci&oacute;&nbsp;i la innovaci&oacute;. Perspectives de futur</strong>, a c&agrave;rrec de Mar&iacute;a&nbsp;Jos&eacute; Albaladejo, gerent del Consorci per a la protecci&oacute;&nbsp;i la gesti&oacute; dels espais naturals del delta del Llobregat.

18.45 - 19.15 h. <strong>La participaci&oacute; social en la gesti&oacute; dels&nbsp;espais naturals protegits de Catalunya: &agrave;n&agrave;lisi i reptes</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Lloren&ccedil; Planagum&agrave;, ge&ograve;leg del Centre per&nbsp;la Sostenibilitat Territorial i president de l&#39;Obrador del&nbsp;Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

19.15 - 19.30 h.<strong> Breu presentaci&oacute; de les principals aportacions&nbsp;de les sessions de Girona i Tarragona.</strong>

19.30 - 20 h. <strong>Debat.</strong>&nbsp;
Divendres, 19 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Rupit
Resum: Restauració, gestió i avaluació de prats seminaturals
Descripció: La intensificaci&oacute; agr&iacute;cola ha fet desapar&egrave;ixer gaireb&eacute; tots els prats seminaturals del pa&iacute;s, uns h&agrave;bitats de gran inter&egrave;s biol&ograve;gic i paisatg&iacute;stic que depenen d&rsquo;una acurada gesti&oacute; agr&iacute;cola en evident regressi&oacute;.Amb el projecte <strong>Pastures Vives</strong>, <a href='http://paisatgesvius.org/' target='_blank'>Paisatges Vius</a> va iniciar el 2014 la restauraci&oacute; de prats degradats al Collsacabra (prats receptors) utilitzant material vegetal provinent de prats ben conservats de la zona de la Garrotxa (prats donadors). En ambd&oacute;s casos es van establir acords de cust&ograve;dia amb els seus gestors.

Durant la jornada es visitaran dues finques en cust&ograve;dia amb els seg&uuml;ents objectius:
<div style='margin-left: 40px;'>- Con&egrave;ixer les difer&egrave;ncies en la gesti&oacute; de prats seminaturals i de prats intensius

- Aplicar el protocol d&rsquo;avaluaci&oacute; per determinar el seu estat de conservaci&oacute;

- Comparar diferents t&egrave;cniques de restauraci&oacute; activa de prats</div>

<div>

<strong>PROGRAMA </strong>(podeu consultar el<a href='/mm/file/2015/150618_Programa_Rupit%20i%20Pruit_Prats%20seminaturals_.pdf' target='_blank'> programa en PDF</a>)</div>

<div style='margin-left: 40px;'>9.00 h Trobada i presentaci&oacute; de la jornada</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Guillem Mas, bi&ograve;leg. Paisatges Vius.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>9.15 h Despla&ccedil;ament als prats donadors (Hostalets d&rsquo;en Bas)

9.30 h Qu&egrave; &eacute;s un prat seminatural?</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Andreu Salvat, bi&ograve;leg. Apr&egrave;n, Serveis Ambientals.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.00 h La gesti&oacute; dels prats seminaturals</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Miquel Vila, ramader. Gestor de prats de dall ben conservats.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.30 h Com avaluar de l&rsquo;estat de conservaci&oacute; dels prats seminaturals</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Andreu Salvat, bi&ograve;leg. Apr&egrave;n, Serveis Ambientals.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>12.00 h Despla&ccedil;ament als prats receptors (Rupit i Pruit)

12.30 h El projecte Pastures Vives i les t&egrave;cniques de restauraci&oacute;</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Guillem Mas, bi&ograve;leg. Paisatges Vius.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>14.00 h Cloenda de la jornada</div>

<div>

La jornada es realitzar&agrave; entre la Vall d&rsquo;en Bas (Garrotxa), on hi ha els prats donadors, i Rupit i Pruit (Osona), on hi ha els prats receptors.&nbsp;El lloc de trobada &eacute;s el C. Teixeda a l&rsquo;entrada d&rsquo;Hostalets d&rsquo;en Bas a les 9:00h del mat&iacute;.Jornada organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>&nbsp;de la XCT.Aquesta jornada forma part del Pla Anual 2015 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.</div>
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Reserva Natural de Sebes. Flix
Resum: 14a. Assemblea General Ordinària dels membres de la Xarxa de Custòdia del Territori
Descripció: <strong>Divendres 19 de juny. Reserva Natural de Sebes. Flix</strong>

<strong>Convocats:</strong> Organitzacions i persones membres de la xct; altres persones interessades

<strong>Amb el suport de:</strong> Grup Natura Freixe<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2015/150619_Programa_Assemblea_XCT.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

09:30 h - <strong>Acreditaci&oacute; dels participants a l&rsquo;assemblea</strong>

09:45 h - <strong>Parlaments de benvinguda</strong>

10:00 h -<strong> Inici 14a Assemblea General Ordin&agrave;ria de la XCT</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>ORDRE DEL DIA</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Lectura i aprovaci&oacute; de l&rsquo;acta de l&rsquo;Assemblea ordin&agrave;ria anterior (13a Assemblea ordin&agrave;ria, Viladrau, 13 de juny de 2014)

2. Nous membres aprovats pel consell des de l&rsquo;anterior Assemblea

3. Mem&ograve;ria d&rsquo;activitat de 2014 i del balan&ccedil; dels resultats econ&ograve;mics de 2014

4. Pressupost de l&rsquo;any 2015 i presentaci&oacute; del Pla de Treball 2015

5. Renovaci&oacute; del consell de membres. Votacions

6. Presentaci&oacute; de l&rsquo;activitat dels grups de treball de la xct

7. Resultats de les votacions

8. Precs i preguntes</div>
13:30 h -<strong> Dinar.</strong> Preu: 12,5&euro;

15:30 h - <strong>Breu reuni&oacute; de presa de contacte del nou consell de membres de la XCT</strong>Aquells interessats en assistir a l&#39;Assemblea heu de confirmar la vostra assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari:

<a href='http://www.xct.cat/forms/xiv_assembleaxct' target='_blank'>www.xct.cat/forms/xiv_assembleaxct</a>El dijous 18 de juny (el dia abans de l&#39;assemblea) es realitzar&agrave; una Sortida T&egrave;cnica per con&egrave;ixer la Reserva Natural de Sebes. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2015/150618_Sortida%20Tecnica_Assemblea_XCT.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la sortida</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar