agenda - 25 de Maig - 31 de Maig

25 de Maig - 31 de Maig

agenda Calendari
Dijous, 28 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: Curso de complementos económicos para la viabilidad rural.
Descripció: Turismo ornitol&oacute;gico, ahorro energ&eacute;tico, senderismo, diversificaci&oacute;n, autofinanciaci&oacute;n de espacios con valor natural... son los temas que se tratar&aacute;n en el curso que se organiza del 28 al 30 de mayo en la isla de Menorca. Para m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='http://www.uimir.cime.es/documents/documents/154docpub.pdf' target='_blank'>consultad el Programa del Curso</a>.&nbsp;Las jornadas, que se conducir&aacute;n en castellano, incluyen tambi&eacute;n visitas a fincas agrarias en custodia y algunos paseos para conocer parajes destacados. Una combinaci&oacute;n de actividades te&oacute;ricas con pr&aacute;cticas de campo.Gracias a la colaboraci&oacute;n del Hotel Petit Ma&oacute;, el GOB ofrece dos becas de matr&iacute;cula a estudiantes y voluntarios de entidades de custodia.Las inscripciones al curso pueden realizarse a trav&eacute;s del enlace:

<a href='http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=640' target='_blank'>http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=640</a>Las personas que cumplan los requisitos de las becas, pueden dirigir un escrito motivado a custodia@gobmenorca.com

&nbsp;
Dissabte, 30 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Viu de Llevata
Resum: Journal Club (trobada): Ecologia del Foc de Muntanya
Descripció: Els Pirineus han estat tradicionalment una zona de molts focs. Aquests han evolucionat juntament amb la societat que ha habitat aquestes muntanyes. Precisament Foc i Home (a trav&eacute;s de la pastura) han estat els dos principals modeladors del paisatge d&#39;alta muntanya.&nbsp;La jornada es centrar&agrave; en entendre quina ha estat, &eacute;s i ser&agrave; la petjada del foc en aquest ecosistema.&nbsp;Pretenen focalitzar-la en tres grans eixos:
<div style='margin-left: 40px;'>1. Foc com a modelador del paisatge

2. El foc en la gesti&oacute; de pastures

3. Ecologia del foc en les esp&egrave;cies forestals</div>


L&#39;enfocament ser&agrave; de caire cient&iacute;fic-t&egrave;cnic per poder entaular discussions precises sobre temes concrets mantenint una&nbsp;perspectiva general. Des de la Fundaci&oacute; Pau Costa us conviden a inscriure-us i a participar en aquesta&nbsp;jornada per poder debatre a camp sobre l&#39;ecologia del foc de muntanya, o simplement per acompanyar-los i aprendre dels professionals que investiguen i treballen dia a dia aquestes tem&agrave;tiques.

&nbsp;

<strong>Conductor de la Jornada:</strong>&nbsp;Jordi Pag&egrave;s i Castell&agrave;.&nbsp;Enginyer de Forest, especialista en incendis forestals.

&nbsp;

<strong>Preu de la Jornada:</strong>&nbsp;10&euro; inclou asseguran&ccedil;a. Us recordem que us podeu fer&nbsp;MEMBRES DE LA PCF, el que us permetr&agrave; gaudir de tots els Journals Club que organitzem sense haver de pagar inscripci&oacute;.<strong>Inscripci&oacute;</strong>:&nbsp;Les inscripcions s&#39;han de realitzar a trav&eacute;s del <a href='http://paucostafoundation.us7.list-manage.com/track/click?u=7b8213c746c1de93edf9617a5&amp;id=d73b7fd6cd&amp;e=2596c4dab3' target='_blank'>web de la Pau Costa Foundation omplint el formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar