agenda - 27 de Abril - 3 de Maig

27 de Abril - 3 de Maig

agenda Calendari
Dimarts, 28 de Abril
Hora: 9:00 - 14:00
Lloc: Punt Eco. Partida Sot de Fontanet, 7 Lleida
Resum: Jornada: La custòdia del territori una eina per la conservació del territori agrícola
Descripció: El proper <strong>28 d&#39;abril</strong> es celebra aquesta jornada per explorar les possibilitats que la cust&ograve;dia ofereix per a la conservaci&oacute; del territori agr&iacute;cola.Consulteu el <strong><a href='/mm/file/noticies/2015/150428_Jornada_custodia_PuntEco_Lleida.pdf' target='_blank'>programa sencer</a></strong>:09.00 h Recepci&oacute; dels participants

09.15 h Inauguraci&oacute; de la jornada

09.30 h Qu&egrave; &eacute;s la custodia del territori?

10.15 h La cust&ograve;dia agr&agrave;ria com una eina de conservaci&oacute; del territori. Com aprofitar l&#39;obligat compliment del &ldquo;greening&rdquo; per promoure la cust&ograve;dia del territori?

11.15 h Pausa - caf&egrave;

11.45 h Experi&egrave;ncies:

11,45 -12,15 h Projecte l&rsquo;Espigall

12,15 -12,45 h Projecte de desenvolupament agroambiental sostenible a Les Garrigues.

12,45 &ndash; 13,15 h Recuperaci&oacute; agr&agrave;ria de la perif&egrave;ria de Lleida.

13.15 h Finalitzaci&oacute; de la jornada<strong>Destinataris</strong>

Persones i entitats vinculades o interessades en la cust&ograve;dia del territori, pagesos interessats en gestionar finques, estudiants i membres de l&rsquo;administracio p&uacute;blica.

<strong>Lloc de celebraci&oacute;</strong>

Punt Eco. <a href='https://www.google.es/maps/place/PUNT+ECO+AGROAMBIENTAL,+S.L./@41.6032474,0.6207481,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12a6e00b30445fa9:0x4d9ce33a0d5c1668?hl=ca' target='_blank'>Partida Sot de Fontanet, 7</a> 25197 Lleida | <a href='http://www.punteco.cat' target='_blank'>www.punteco.cat</a> | T. 973070075

<strong>Inscripcions</strong>

Cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament escrivint un correu a <a href='punteco@punteco.cat'>punteco@punteco.cat</a> o a trav&eacute;s del seg&uuml;ent <a href='https://docs.google.com/forms/d/1rk8w5163lT7pNevlB7VTc16wPw-zVGx4TFzuZ3Vgzps/edit#' target='_blank'>formulari</a>
Dimecres, 29 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Arbúcies
Resum: Curs - Interpretació i guiatge de natura
Descripció: <strong>Organitza el curs:</strong> Naturalwalks

<strong>Dates</strong>:&nbsp;29 i 30 d&rsquo;Abril, 1 Maig / 20, 21, 22 de Maig.

<strong>Durada</strong>:&nbsp;sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00 (48 hores en total)

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Casal de Pau. Arb&uacute;cies.

<strong>Preu:</strong>&nbsp;450&euro; / curs

<strong>Certificaci&oacute; de Naturalwalks</strong>:&nbsp;Certificaci&oacute; segons el projecte Europeu HeriQ, de guies int&egrave;rprets segons l&rsquo;organitzaci&oacute; alemanya&nbsp;Bildungswerk Interpretation.

&nbsp;

El curs donar&agrave; els fonaments tant te&ograve;rics com pr&agrave;ctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista i ecotur&iacute;stic, com per activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les eines i t&egrave;cniques d&rsquo;interpretaci&oacute; del patrimoni natural.

&nbsp;

Els participants aprendran diferents tipus d&rsquo;eines i t&egrave;cniques relacionades amb la professi&oacute; del guia de natura, la preparaci&oacute; i execuci&oacute; dels guiatges, la comunicaci&oacute; i la interpretaci&oacute; del patrimoni natural, l&rsquo;aprofitament dels recursos naturals i l&rsquo;avaluaci&oacute; de les seves activitats.

&nbsp;

Donar&agrave; una mirada hol&iacute;stica a la professi&oacute; de guia de natura per diferenciar-la d&rsquo;altres tipus de guiatge i de professions relacionades en l&rsquo;&agrave;mbit del turisme o del medi ambient.

&nbsp;

Est&agrave; orientat en aprendre l&rsquo;art del guiatge i la interpretaci&oacute; en un entorn natural i aprofundir&agrave; en els aspectes m&eacute;s rellevants que s&rsquo;han de tenir en compte des del disseny fins a l&rsquo;execuci&oacute; de diferents tipus d&rsquo;activitats.

&nbsp;

<strong>Temari</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- La professi&oacute; del guia de natura

- La interpretaci&oacute; del patrimoni natural

- L&rsquo;avaluaci&oacute;</div>


<strong>Metodologia</strong>

El curs ser&agrave; molt am&egrave; i pr&agrave;ctic i promour&agrave; la participaci&oacute; activa dels alumnes al llarg de totes les sessions. M&eacute;s del 50% del curs es far&agrave; de manera pr&agrave;ctica a trav&eacute;s d&rsquo;exercicis a l&rsquo;aula i al camp per tal d&rsquo;aplicar la teoria explicada.

(Per tal de rebre la certificaci&oacute;, es realitzar&agrave; una avaluaci&oacute; de tots els conceptes adquirits)<strong>Grup:</strong> N&uacute;mero limitat a 16 participants. La reserva de pla&ccedil;a es far&agrave; per estricte ordre de sol&middot;licitud i pagament.<strong>P&uacute;blic</strong>: Especialment adre&ccedil;at a guies de natura en actiu o professionals del sector del turisme i la natura -guies de natura, educadors, guardes forestals i de&nbsp; parcs naturals, altres tipus de guies i professionals-, o persones emprenedores i interessades en el turisme i la natura.<strong>Professor:</strong>&nbsp;Evarist March&nbsp;(guia, formador i consultor de Natura. Director de&nbsp;Naturalwalks). Formador del projecte HeriQ.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://naturalwalks.com/ca/curs-interpretacio-i-guiatge-de-natura/' target='_blank'>consulteu la web de Naturalwalks</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar