agenda - Divendres, 10 de Abril

Divendres, 10 de Abril

agenda Calendari
Divendres, 10 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Seminari 'El paisatge com a bé comú'
Descripció: La idea de bé comú reapareix avui amb més força que mai i la seva reaparició no es pot deslligar ni del desig cada cop més estès d’assajar noves formes de govern dels llocs, ni de la reivindicació cada cop més punyent d’una nova cultura del territori.L&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net' target='_blank'>Observatori del Paisatge de Catalunya</a>&nbsp; es proposa amb <a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_becomu.php' target='_blank'>aquesta jornada</a> contribuir a aquest debat tot<strong> reflexionant sobre un dels b&eacute;ns comuns m&eacute;s evidents </strong>i, alhora, m&eacute;s desapercebuts: el paisatge. Qu&egrave; implica realment considerar el paisatge com a un b&eacute; com&uacute;?Es debatr&agrave; el 10 d&rsquo;abril de 2015 a l&rsquo;Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona, un centre sociocultural de gesti&oacute; comunit&agrave;ria d&#39;un barri de Barcelona que ent&eacute;n l&rsquo;acci&oacute; cultural i art&iacute;stica com a aut&egrave;ntiques eines de transformaci&oacute; social i territorial. Pots<a href='http://www.catpaisatge.net/fitxers/becomu_web.pdf' target='_blank'> consultar el programa definitiu aqu&iacute;.</a>

&nbsp;La inscripci&oacute;, que &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; obligat&ograve;ria, es pot fer en aquest <a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_becomu_ins.php' target='_blank'>formulari</a>.

Gràcies a PHP iCalendar