agenda - Dimarts, 17 de Març

Dimarts, 17 de Març

agenda Calendari
Dimarts, 17 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Hospital de Sant Pau. Barcelona
Resum: 4a Setmana Forestal Mediterrània
Descripció: Despr&eacute;s de l&#39;&egrave;xit de les anteriors setmanes forestals mediterr&agrave;nies, les autoritats espanyoles acullen aquesta 4a edici&oacute; a Barcelona centrant-se en el tema: &quot;<strong>La millora dels medis de vida: el paper dels boscos mediterranis a la cadena de valor en una economia verda</strong>&quot;.Del 17 al 20 de mar&ccedil;. Barcelona

La setmana inclou visites t&egrave;cniques i visites de camp.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el programa provisional de la Setmana, on hi trobareu els preus, l&#39;idioma, el p&uacute;blic objectiu, etc... o b&eacute; la seva p&agrave;gina web: <a href='http://med.forestweek.org/' target='_blank'>http://med.forestweek.org</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar