agenda - 16 de Març - 22 de Març

16 de Març - 22 de Març

agenda Calendari
Dimarts, 17 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Hospital de Sant Pau. Barcelona
Resum: 4a Setmana Forestal Mediterrània
Descripció: Despr&eacute;s de l&#39;&egrave;xit de les anteriors setmanes forestals mediterr&agrave;nies, les autoritats espanyoles acullen aquesta 4a edici&oacute; a Barcelona centrant-se en el tema: &quot;<strong>La millora dels medis de vida: el paper dels boscos mediterranis a la cadena de valor en una economia verda</strong>&quot;.Del 17 al 20 de mar&ccedil;. Barcelona

La setmana inclou visites t&egrave;cniques i visites de camp.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el programa provisional de la Setmana, on hi trobareu els preus, l&#39;idioma, el p&uacute;blic objectiu, etc... o b&eacute; la seva p&agrave;gina web: <a href='http://med.forestweek.org/' target='_blank'>http://med.forestweek.org</a>

&nbsp;
Dissabte, 21 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Castelló d'Empúries
Resum: Experiències de custòdia agrària. La custòdia agrària com a eina de compromís ambiental i social
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' /></a>La cust&ograve;dia agr&agrave;ria pret&eacute;n&nbsp;<strong>compatibilitzar la gesti&oacute; agr&agrave;ria i la&nbsp;seva viabilitat econ&ograve;mica amb la&nbsp;conservaci&oacute; dels valors naturals</strong>.&nbsp;Per tal d&rsquo;aconseguir-ho, des de la&nbsp;IAEDEN a l&rsquo;Alt Empord&agrave; se signen&nbsp;acords de bones pr&agrave;ctiques agr&agrave;ries&nbsp;amb pagesos/es que es comprometen&nbsp;a treballar activament en la&nbsp;conservaci&oacute; de la biodiversitat.Tots nosaltres com a consumidors,&nbsp;haur&iacute;em d&rsquo;exercir l&rsquo;acte quotidi&agrave; de&nbsp;consumir de manera conscient i amb&nbsp;esperit cr&iacute;tic, ja que en definitiva estem&nbsp;impulsant el model de producci&oacute;&nbsp;agr&agrave;ria i de maneig de l&rsquo;espai agrari.L&#39;<strong>objectiu de la jornada </strong>&eacute;s la difusi&oacute;&nbsp;d&#39;experi&egrave;ncies existents de cust&ograve;dia&nbsp;agr&agrave;ria, aix&iacute; com experi&egrave;ncies de&nbsp;col&middot;laboraci&oacute; entre diferents sectors i el&nbsp;m&oacute;n agrari. Tamb&eacute;, es posar&agrave; especial&nbsp;&egrave;mfasis en com la cust&ograve;dia agr&agrave;ria pot&nbsp;esdevenir un dels punts de trobada entre&nbsp;productors responsables i consumidors&nbsp;conscients.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>09.30 h</strong> - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

<strong>10.00 h</strong> - Presentaci&oacute; de la Jornada</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Xavier Llorente, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de&nbsp;la Instituci&oacute; Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura&nbsp;(IAEDEN).</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10.15 h</strong> - La cust&ograve;dia agr&agrave;ria com a eina de conservaci&oacute; de la biodiversitat</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sra. Montse Pascual, ambient&ograve;loga i coordinadora del grup de treball&nbsp;de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de la IAEDEN.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>11.30 h</strong> - Pausa

<strong>12.00 h</strong> - La sobirania aliment&agrave;ria com a paradigma de futur</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Gustavo Duch, veterinari i col&middot;laborador revista Sobirania&nbsp;Aliment&agrave;ria.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>13.30 h</strong> Cloenda de la Jornada</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Xavier Llorente, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de&nbsp;la IAEDEN.</em></div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150321_gtca_jornada.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada en PDF</a>.Organitza:<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'> Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;agroterritori@iaeden.cat .&nbsp;Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades&nbsp;del PATT del portal RuralCat:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspattAquesta jornada forma part del Pla Anual 2015 de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica&nbsp;promogut pel&nbsp;Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.</a>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar