agenda - Dimecres, 11 de Març

Dimecres, 11 de Març

agenda Calendari
Dimecres, 11 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: I Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori català
Descripció: La Secció d’Història Rural de la ICEA-IEC, te com a lema des de la seva fundació: Ser un punt de trobada de diferents disciplines i mirades dels temes relacionats amb el mon rural. Igualment, el marc de treball i recerca és: Estudi de l’evolució del paisatge a Catalunya , entenent que el paisatge és el contenidor tant de les activitats de les persones que habiten el món rural, com del patrimoni que generen i modifiquen. Aquests dos conceptes emmarquen totes les activitats que s’organitzen des d’aquesta secció i el 1er. Congrés dedicat a la masia i el territori on s’ubica.El Congrés s'estructura en els següents blocs:
<div style='margin-left: 40px;'><strong>Bloc 1: La masia com a edificaci&oacute;

Bloc 2: Economia i usos lligats a la masia

Bloc 3: Masia i evoluci&oacute;&nbsp;territorial

Bloc 4: Masia i organitzaci&oacute; social</strong></div>


<strong>Data:</strong> 11, 12 i 13 de mar&ccedil; del 2015.

<strong>Inscripcions</strong>: hi ha diferents tarifes: 50 &euro; la general, i 30?&euro; per a estudiants i socis de les entitats col&middot;laboradores.<strong>Entitat organitzadora</strong>: Secci&oacute; Hist&ograve;ria Rural de la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Estudis Agraris (ICEA) filial de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans (IEC).Totes les novetats les trobareu a la p&agrave;gina web <a href='http://www.Congres-masia-territori.espais.iec.cat' target='_blank'>www.Congres-masia-territori.espais.iec.cat</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar