agenda - 2 de Març - 8 de Març

2 de Març - 8 de Març

agenda Calendari
Divendres, 6 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Ametlla del Vallès
Resum: Com aprofitar l'obligat compliment del 'greening' per promoure la custòdia del territori
Descripció: La nova pol&iacute;tica agr&agrave;ria obre un ventall molt extens de possibilitats per <strong>compatibilitzar la conservaci&oacute; del patrimoni natural i l&rsquo;agrobiodiversitat amb la producci&oacute; aliment&agrave;ria.</strong> Aquest nou ventall d&rsquo;oportunitats, emmarcat a dins del &ldquo;greening&rdquo;, no est&agrave; exempt de dificultats, especialment a nivell normatiu.L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; &eacute;s esvair els dubtes que pot ocasionar l&rsquo;aplicaci&oacute; de la normativa subjecta al &ldquo;greening&rdquo;, aix&iacute; com <strong>mostrar exemples i bones pr&agrave;ctiques </strong>lligades a la cust&ograve;dia del territori a trav&eacute;s de les quals es pot aconseguir una doble funci&oacute;, complir amb el marc legal i fer un pas m&eacute;s per assolir una conservaci&oacute; i gesti&oacute; actives dels h&agrave;bitats agraris del pa&iacute;s.<strong>Programa</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la Jornada - Sra. Cristina F&iacute;gols i Querol, ambient&ograve;loga.

10.30 h El &ldquo;greening&rdquo;, aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica i eines de cust&ograve;dia per al seu compliment - Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.

12.00 h Pausa

12.15 h Sortida a camp per avaluar les opcions per integrar estrat&egrave;gies de cust&ograve;dia en el marc del &ldquo;greening&rdquo;

13.30 h Cloenda de la Jornada - Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de jordi@espigall.cat. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150306_programa_greening_custodia.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.Aquesta Jornada &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar