agenda - Dimecres, 25 de Febrer

Dimecres, 25 de Febrer

agenda Calendari
Dimecres, 25 de Febrer
Hora: 15:45 - 16:45
Lloc: Palma de Mallorca
Resum: Jornada de Capacitació per l'enfortiment de les entitats de custòdia del territori de les Illes Balears
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='line-height: 20.7999992370605px; width: 287px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' /></a>Aquesta jornada &eacute;s la tercera de les sis que s&#39;estan realitzant als diferents llocs d&#39;Espanya en el marc del projecte&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'>Tejiendo redes para la custodia del territorio en Espa&ntilde;a</a>&nbsp;impulsat pel <strong>Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</strong> i la <strong>Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</strong>, en col&middot;laboraci&oacute; amb la <strong>Fundaci&oacute;n Biodiversidad</strong> i l&#39;<strong>Obra Social &quot;la Caixa&quot;</strong>.&nbsp;La Jornada t&eacute; per objectiu aprendre i debatre al voltant de les bones pr&agrave;ctiques de treball en xarxa i desenvolupament social i institucional de la cust&ograve;dia del territori que s&rsquo;estan duent a terme per les diferents xarxes i entitats de cust&ograve;dia de l&rsquo;Estat espanyol.Data l&iacute;mit per inscriure&rsquo;s: <strong>24 de febrer.</strong> Inscripci&oacute; gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s del seg&uuml;ent&nbsp;formulari:<a href='http://www.frect.org/jornada-tejiendo-redes-palma/' target='_blank'> http://www.frect.org/jornada-tejiendo-redes-palma/</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150225_jornadas_tejjiendo_balears_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Jornada</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar