agenda - 23 de Febrer - 1 de Març

23 de Febrer - 1 de Març

agenda Calendari
Dimecres, 25 de Febrer
Hora: 15:45 - 16:45
Lloc: Palma de Mallorca
Resum: Jornada de Capacitació per l'enfortiment de les entitats de custòdia del territori de les Illes Balears
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='line-height: 20.7999992370605px; width: 287px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' /></a>Aquesta jornada &eacute;s la tercera de les sis que s&#39;estan realitzant als diferents llocs d&#39;Espanya en el marc del projecte&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'>Tejiendo redes para la custodia del territorio en Espa&ntilde;a</a>&nbsp;impulsat pel <strong>Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</strong> i la <strong>Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</strong>, en col&middot;laboraci&oacute; amb la <strong>Fundaci&oacute;n Biodiversidad</strong> i l&#39;<strong>Obra Social &quot;la Caixa&quot;</strong>.&nbsp;La Jornada t&eacute; per objectiu aprendre i debatre al voltant de les bones pr&agrave;ctiques de treball en xarxa i desenvolupament social i institucional de la cust&ograve;dia del territori que s&rsquo;estan duent a terme per les diferents xarxes i entitats de cust&ograve;dia de l&rsquo;Estat espanyol.Data l&iacute;mit per inscriure&rsquo;s: <strong>24 de febrer.</strong> Inscripci&oacute; gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s del seg&uuml;ent&nbsp;formulari:<a href='http://www.frect.org/jornada-tejiendo-redes-palma/' target='_blank'> http://www.frect.org/jornada-tejiendo-redes-palma/</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150225_jornadas_tejjiendo_balears_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Jornada</a>.

&nbsp;
Dissabte, 28 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Sagunt
Resum: Jornada de Capacitació per l’enfortiment de les entitats valencianes de custòdia del territori
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'><em style='line-height: 20.7999992370605px;'><img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='width: 287px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' /></em></a>Aquesta jornada &eacute;s la tercera de les sis que s&#39;estan realitzant als diferents llocs d&#39;Espanya en el marc del <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'>projecte&nbsp;Tejiendo redes para la custodia del territorio en Espa&ntilde;a</a>&nbsp;impulsat pel&nbsp;Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio&nbsp;i la&nbsp;Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, en col&middot;laboraci&oacute; amb la<strong> Fundaci&oacute;n Biodiversidad</strong> i l&#39;<strong>Obra Social &quot;la Caixa&quot;</strong>.&nbsp;La Jornada t&eacute; per objectiu aprendre i debatre al voltant de les bones pr&agrave;ctiques de treball en xarxa i desenvolupament social i institucional de la cust&ograve;dia del territori que s&rsquo;estan duent a terme per les diferents xarxes i entitats de cust&ograve;dia de l&rsquo;Estat espanyol. <a href='/mm/file/actualitat/150228_jornadas_tejjiendo_valencia_DEF.pdf' target='_blank'>CONSULTEU EL PROGRAMA DE LA JORNADA A SAGUNT</a>.Jornada gratu&iuml;ta. Places limitades (40 persones). Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a:

<a href='http://www.frect.org/jornada-de-capacitacion-tejiendo-redes-28-de-febrero-de-2015-saguntvalencia/' target='_blank'>http://www.frect.org/jornada-de-capacitacion-tejiendo-redes-28-de-febrero-de-2015-saguntvalencia/</a>

Per a qualsevol dubte, podeu contactar a otecnica@custodiaterritorivalencia.org o al tel&egrave;fon&nbsp;630904955.<em>Aquesta jornada forma part de les&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritorivalencia.org/index.php/teixint-xarxes' target='_blank'>Jornades de treball Teixint Xarxes</a>&nbsp;(27, 28 de febrer i 1 de mar&ccedil;), organitzades per Avinen&ccedil;a. Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritorivalencia.org/index.php/teixint-xarxes' target='_blank'>consulteu el programa general</a>.&nbsp;</em>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar