agenda - Febrer de 2015

Febrer de 2015

agenda Calendari
Dijous, 5 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: Jornada de capacitación para el fortalecimiento de las entidades de custodia del territorio de Madrid y Castilla - La Mancha
Descripció: <strong>Objetivo de la jornada</strong>

Aprender y debatir en torno a las buenas pr&aacute;cticas de trabajo en red y desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se est&aacute;n llevando a cabo por las diferentes redes y entidades de custodia del Estado espa&ntilde;ol.<strong>Destinatarios</strong>. Personas y entidades vinculadas a la Red de Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid, y todas aquellas personas interesadas en la custodia del territorio.

<strong>Lugar de celebraci&oacute;n. </strong>Savia Solar, c/ Escuadra 11, Madrid (Metro Lavapi&eacute;s o Ant&oacute;n Mart&iacute;n).

<strong>Inscripciones</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Coste: 12&euro; (a pagar el d&iacute;a del taller).

Limitadas las inscripciones a 50 personas.

Fecha l&iacute;mite: para inscribirse: 01 de febrero de 2015.</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Como inscribirse: enviar un mail a jornadas@frect.org e indicar:

1- Nombre y apellidos, 2 - Entidad, 3 - Mail, 4 - Tel&eacute;fono</div>


Para m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='http://www.frect.org/jornada-de-capacitacion-madrid/' target='_blank'>consultad el Programa en PDF</a>.<em><img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='width: 287px; height: 167px; float: right; margin: 10px;' />Esta Jornada forma parte del <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'>proyecto Tejiendo redes para la custodia del territorio en Espa&ntilde;a</a>. Es un proyecto impulsado por el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio y la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, en colaboraci&oacute;n con la Fundaci&oacute;n Biodiversidad y la Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;, ofrece una aportaci&oacute;n diferencial y &uacute;nica a las redes y entidades de custodia, propietarios y gestores de fincas de alto valor natural, administraciones p&uacute;blicas y otros agentes vinculados con la custodia del territorio en Espa&ntilde;a.</em>

&nbsp;
Dimarts, 10 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Seu del Consorci del Lluçanès
Resum: Presentació del Projecte 'Boscos de Pastura' al Lluçanès
Descripció: El projecte Boscos de Pastura &eacute;s una acci&oacute; engegada per l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris Forestals del Llu&ccedil;an&egrave;s i el Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s, amb el suport t&egrave;cnic i econ&ograve;mic de la Diputaci&oacute; de Barcelona, que promou la silvopastura en zones on s&rsquo;ha realitzat treballs de millora dels boscos.&nbsp; La reducci&oacute; del risc d&rsquo;incendis i el suport al sector ramader del Llu&ccedil;an&egrave;s en s&oacute;n els principals objectius. El projecte s&rsquo;inicia el 2013 amb el disseny i gestaci&oacute; del projecte i ja el 2014 s&rsquo;inicia un acord verbal entre dos propietaris i un ramader, com a prova pilot.L&rsquo;acte pret&eacute;n explicar el funcionament del projecte, els primers resultats i els passos a seguir. Seguidament es procedir&agrave; a la signatura formal dels primers acords de pastura per part de propietaris, ramaders i institucions involucrades.<strong>Nova data: dimarts 10 de febrer</strong><strong>PROGRAMA&nbsp;</strong>

<strong>18.00h </strong>- Benvinguda institucional

<div style='margin-left: 40px;'><em>Llu&iacute;s Vila, president del Cosnorci del Llu&ccedil;an&egrave;s

Josep Maria Giravent, president de l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris Forestals del Llu&ccedil;an&egrave;s</em></div>
<strong>18.15h </strong>- Presentaci&oacute; del Projecte Boscos de Pastura

<div style='margin-left: 40px;'><em>Laura Megias, Servei de Desenvolupament Rural del Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s</em></div>
<strong>18.40h </strong>- Signatura dels acords de pastura

<strong>18.45h</strong> - Tast de productes del Llu&ccedil;an&egrave;s
Dimecres, 18 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Zaragoza
Resum: Jornada de Capacitación para el fortalecimiento de las entidades de custodia del territorio de Aragón
Descripció: <strong>Objetivo de la jornada</strong>

Aprender y debatir en torno a las buenas pr&aacute;cticas de trabajo en red y desarrollo social e&nbsp;institucional de la custodia del territorio que se est&aacute;n llevando a cabo por las diferentes redes&nbsp;y entidades de custodia del Estado espa&ntilde;ol.<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>09.30 h</strong> - Recepci&oacute;n de participantes

<strong>09.45 h</strong> - Inauguraci&oacute;n a cargo de Javier Celma y Francisco Pellicer

<div style='margin-left: 40px;'><em>Ayuntamiento de Zaragoza &ndash; Area Medio Ambiente - Centro Ambiental del Ebro</em></div>
<strong>10.00 h</strong>- Marco para el fortalecimiento de la custodia del territorio

<div style='margin-left: 40px;'><em>Antonio Ruiz, abogado ambiental, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</em></div>
<strong>11.00 h</strong> - Sistema de calidad para las entidades de custodia del territorio

<div style='margin-left: 40px;'><em>Montse Mas&oacute;, responsable del &aacute;rea de iniciativas, Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>
<strong>12.00 h</strong> - Pausa - caf&eacute;

<strong>12.30 h</strong> - Experiencias inspiradoras:

<div style='margin-left: 40px;'>- Apadrina un Olivo: recuperaci&oacute;n del olivar yermo de Oliete en Teruel.<em> Alberto Alfonso&nbsp;Pordomingo</em>

- Fundaci&oacute;n Lurgaia: custodia fluvial en el arroyo Amunategi. <em>Jon Hidalgo</em></div>
<strong>13.45 h</strong> - Cierre de las jornadas

- Presentaci&oacute;n del Plan Director 2015-2020 de la Red Aragonesa de Custodia del Territorio

- Presentaci&oacute;n y reparto de ejemplares de la Revista del CAIRE N&ordm;15 &ldquo;Custodia del territorio

en Arag&oacute;n, Espa&ntilde;a y Europa&rdquo;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Jorge Abril, coordinador de ADEMA

Miguel &Aacute;ngel Gracia, asesor del proyecto de creaci&oacute;n de la Red Aragonesa de Custodia del Territorio</em></div>
<strong>14:30 h</strong> - Comida (opcional) en Casa EmilioPara m&aacute;s informaci&oacute;n <a href='/mm/file/2015/150205_jornadas_tejjiendo_zaragoza_v2.pdf' target='_blank'>consulta el programa en PDF</a>.<img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='width: 287px; height: 167px; float: right;' />Estas jornadas forman parte del proyecto &quot;<a href='http://www.xct.cat/ca/iniciatives/tejiendo_presentacio.html' target='_blank'>Tejiendo redes para la Custodia del Territorio</a>&quot;, un&nbsp;proyecto de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori en colaboraci&oacute;n con l&#39;Obra Social &quot;la Caixa&quot;, de un a&ntilde;o de duraci&oacute;n que ofrece una aportaci&oacute;n diferencial y &uacute;nica a las redes y entidades de custodia, propietarios y gestores de fincas de alto valor natural, administraciones p&uacute;blicas, y otros agentes vinculados con la custodia del territorio a Espa&ntilde;a.
Dimecres, 25 de Febrer
Hora: 15:45 - 16:45
Lloc: Palma de Mallorca
Resum: Jornada de Capacitació per l'enfortiment de les entitats de custòdia del territori de les Illes Balears
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='line-height: 20.7999992370605px; width: 287px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' /></a>Aquesta jornada &eacute;s la tercera de les sis que s&#39;estan realitzant als diferents llocs d&#39;Espanya en el marc del projecte&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'>Tejiendo redes para la custodia del territorio en Espa&ntilde;a</a>&nbsp;impulsat pel <strong>Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</strong> i la <strong>Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</strong>, en col&middot;laboraci&oacute; amb la <strong>Fundaci&oacute;n Biodiversidad</strong> i l&#39;<strong>Obra Social &quot;la Caixa&quot;</strong>.&nbsp;La Jornada t&eacute; per objectiu aprendre i debatre al voltant de les bones pr&agrave;ctiques de treball en xarxa i desenvolupament social i institucional de la cust&ograve;dia del territori que s&rsquo;estan duent a terme per les diferents xarxes i entitats de cust&ograve;dia de l&rsquo;Estat espanyol.Data l&iacute;mit per inscriure&rsquo;s: <strong>24 de febrer.</strong> Inscripci&oacute; gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s del seg&uuml;ent&nbsp;formulari:<a href='http://www.frect.org/jornada-tejiendo-redes-palma/' target='_blank'> http://www.frect.org/jornada-tejiendo-redes-palma/</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150225_jornadas_tejjiendo_balears_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Jornada</a>.

&nbsp;
Dissabte, 28 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Sagunt
Resum: Jornada de Capacitació per l’enfortiment de les entitats valencianes de custòdia del territori
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'><em style='line-height: 20.7999992370605px;'><img alt='' src='/i-images/287/167/mm/image/logos/logo_tejiendo.jpg' style='width: 287px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' /></em></a>Aquesta jornada &eacute;s la tercera de les sis que s&#39;estan realitzant als diferents llocs d&#39;Espanya en el marc del <a href='http://www.xct.cat/tejiendoredes' target='_blank'>projecte&nbsp;Tejiendo redes para la custodia del territorio en Espa&ntilde;a</a>&nbsp;impulsat pel&nbsp;Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio&nbsp;i la&nbsp;Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, en col&middot;laboraci&oacute; amb la<strong> Fundaci&oacute;n Biodiversidad</strong> i l&#39;<strong>Obra Social &quot;la Caixa&quot;</strong>.&nbsp;La Jornada t&eacute; per objectiu aprendre i debatre al voltant de les bones pr&agrave;ctiques de treball en xarxa i desenvolupament social i institucional de la cust&ograve;dia del territori que s&rsquo;estan duent a terme per les diferents xarxes i entitats de cust&ograve;dia de l&rsquo;Estat espanyol. <a href='/mm/file/actualitat/150228_jornadas_tejjiendo_valencia_DEF.pdf' target='_blank'>CONSULTEU EL PROGRAMA DE LA JORNADA A SAGUNT</a>.Jornada gratu&iuml;ta. Places limitades (40 persones). Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a:

<a href='http://www.frect.org/jornada-de-capacitacion-tejiendo-redes-28-de-febrero-de-2015-saguntvalencia/' target='_blank'>http://www.frect.org/jornada-de-capacitacion-tejiendo-redes-28-de-febrero-de-2015-saguntvalencia/</a>

Per a qualsevol dubte, podeu contactar a otecnica@custodiaterritorivalencia.org o al tel&egrave;fon&nbsp;630904955.<em>Aquesta jornada forma part de les&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritorivalencia.org/index.php/teixint-xarxes' target='_blank'>Jornades de treball Teixint Xarxes</a>&nbsp;(27, 28 de febrer i 1 de mar&ccedil;), organitzades per Avinen&ccedil;a. Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritorivalencia.org/index.php/teixint-xarxes' target='_blank'>consulteu el programa general</a>.&nbsp;</em>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar