agenda - 26 de Gener - 1 de Febrer

26 de Gener - 1 de Febrer

agenda Calendari
Dimecres, 28 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Escola Agrària Forestal - Santa Coloma de Farners
Resum: Curs - Coordinació de campanyes d'aprofitament forestal
Descripció: L&rsquo;objectiu del curs &eacute;s donar a con&egrave;ixer els principals elements a considerar per a la<strong> Coordinaci&oacute; de campanyes d&rsquo;aprofitament forestal </strong>(permisos d&rsquo;aprofitament, models de gesti&oacute;, treballs de tala i desembosc, maquin&agrave;ria a utilitzar, classificaci&oacute; i aplec, transport del producte, venda a la ind&uacute;stria).El tipus de tallades i les esp&egrave;cies <strong>objecte d&rsquo;estudi </strong>s&oacute;n les seg&uuml;ents:

<div style='margin-left: 40px;'>- Tallada selectiva en alzinars i rouredes per a la producci&oacute; de llenyes.

- Tallada selectiva en fagedes per a la producci&oacute; de fusta i llenyes.

- Tallada final (arreu) en pinedes de pi insigne i pinastre per a la producci&oacute; de fusta.

- Tallada final (arreu) en boscos de ribera dominats per (freixe, pollancre, vern, ac&agrave;cia...) per a la producci&oacute; de fusta.

- Lleva de suro i despelegrinatge en suredes per a la producci&oacute; de suro.</div>


El curs va <strong>destinat a</strong> propietaris forestals, t&egrave;cnics de cooperatives, t&egrave;cnics d&rsquo;agrupacions de propietaris, etc.<strong>Preu dels curs: 32 &euro;</strong>

Coordinaci&oacute; i inscripcions: Anna Suquet (anna.suquet@gencat.cat)Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2015/150128_curs_forestal.doc' target='_blank'>Programa del curs</a>.&nbsp;
Dissabte, 31 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: 8a edició del Seminari Agricultura i Medi Ambient del GOB Menorca
Descripció: Aquest any, es donaran a con&egrave;ixer diferents <strong>experi&egrave;ncies que aconsegueixen la viabilitat en les seves explotacions</strong>, com el cas de Freixo do Meio, explotaci&oacute; portuguesa molt diversificada, la iniciativa de Planeses amb l&#39;agricultrua regenerativa de La Garrotxa, o l&#39;experi&egrave;ncia en horta ecol&ograve;gica de la finca Santo Domingo, a Sant Llu&iacute;s.Tamb&eacute; coneixerem la iniciativa de l&#39;associaci&oacute; Fra Roger, per a sumar <strong>sinergies entre el sector agrari i el m&oacute;n de la gastronomia</strong>, o l&#39;<strong>aprofitament de recursos silvestres per a la cuina</strong> de la m&agrave; d&#39;en Marc Moll. A m&eacute;s, tamb&eacute; comptarem amb una xerrada de<strong> com es dur a la pr&agrave;ctica la reconversi&oacute; cap a l&#39;agricultura ecol&ograve;gica</strong>, a c&agrave;rrec de n&#39;Aina Calafat. Al fitxer adjunt podreu veure el tr&iacute;ptic, amb els horaris i el programa del seminari.El seminari s&#39;emmarca dins el programa de cust&ograve;dia agr&agrave;ria del GOB, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Consell Insular de Menorca. Les finques amb acord de cust&ograve;dia i els voluntaris/es del projecte de cust&ograve;dia agr&agrave;ria tenen un descompte en el preu de les jornades.Us heu d&#39;apuntar amb antelaci&oacute; a l&#39;oficina del GOB de Ma&oacute; (Cam&iacute; des Castell, 53), per tel&egrave;fon al 971350762 o per correu electr&ograve;nic a:custodia@gobmenorca.com<strong>Dates</strong>: els propers dissabtes, 31 de gener i 7 i 21 de febrer de 2015.&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.gobmenorca.com/sites/default/files/triptic_seminariagrari_4.pdf' target='_blank'>consulteu el Tr&iacute;ptic del seminari.</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar