agenda - Divendres, 12 de Desembre

Divendres, 12 de Desembre

agenda Calendari
Divendres, 12 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: 2n Simposi de producció agroalimentària ecològica
Descripció: El <strong>2n Simposi de producci&oacute; agroaliment&agrave;ria ecol&ograve;gica</strong> es centra en aquesta edici&oacute; en les produccions hort&iacute;coles. Ser&agrave; el divendres 12 i el mat&iacute; de dissabte 13 de desembre a Manresa, amb experts del nostre pa&iacute;s i tamb&eacute; de vinguts d&#39;It&agrave;lia i Fran&ccedil;a. S&#39;hi tractaran temes d&#39;infraestructures, de sanitat vegetal, de gesti&oacute; del s&ograve;l,... Una oportunitat per con&egrave;ixer de prop els aven&ccedil;os t&egrave;cnics en aquest camp i tamb&eacute; per compartir experi&egrave;ncies amb altres persones assistents.L&rsquo;<strong>objectiu</strong> d&rsquo;aquest simposi &eacute;s la transfer&egrave;ncia d&rsquo;informaci&oacute; t&egrave;cnica d&rsquo;actualitat i d&rsquo;inter&egrave;s al sector, amb la participaci&oacute; de diversos experts en la mat&egrave;ria de fora de Catalunya, aix&iacute; com &eacute;sser un lloc de trobada i d&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies per a tots els professionals de l&rsquo;horta ecol&ograve;gica del nostre pa&iacute;s.Manresa, divendres i dissabte 12 i 13 de desembre de 2014.

Inscripcions gratu&iuml;tes a <a href='http://www.associaciolera.org' target='_blank'>www.associaciolera.org</a>

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://associaciolera.org/2n-simposi-de-produccio-agroalimentaria-ecologica/' target='_blank'> consulteu el programa online</a>.

Gràcies a PHP iCalendar