agenda - Dijous, 11 de Desembre

Dijous, 11 de Desembre

agenda Calendari
Dijous, 11 de Desembre
Hora: 9:15 - 10:15
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada sobre planificació i gestió del medi rural - L'espai agrari periurbà. De què serveix?
Descripció: L'espai agrari adjacent a l'espai urbà ha estat sotmès a fortes tensions que sovint han comportat que l'espai agrari fos considerat un espai residual o marginal al voltant de la ciutat. Els reptes que s'obren actualment en relació als espais agraris periurbans estan orientats a mantenir el seu valor productiu estratègic i a conservar la biodiversitat que porten associada.L'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer la problemàtica i la gestió dels espais agraris periurbans, i analitzar de quina manera es poden integrar els espais agraris en les noves estratègies de planificació del medi rural.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-de-que-serveix' target='_blank'>per a m&eacute;s informaci&oacute; consulta el programa online</a>)

<strong>09.15 Lliurament de la documentaci&oacute;</strong>

<strong>09.30 Inauguraci&oacute; de la jornada.</strong> A c&agrave;rrec de Joan&nbsp;Masnou, Vicerector de Relacions&nbsp;Internacionals i Formaci&oacute; Continua de la

UVic-UCC; i de Ramon Jordana, cap de l&rsquo;&Agrave;rea&nbsp;de Projectes Transversals de la Direcci&oacute;&nbsp;General del Medi Natura i Biodiversitat del&nbsp;Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia,&nbsp;Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural de la&nbsp;Generalitat de Catalunya.

<strong>09.45 El marc de refer&egrave;ncia.</strong> A c&agrave;rrec de Josep&nbsp;Montasell, t&egrave;cnic de l&rsquo; &Agrave;rea de Territori i&nbsp;Sostenibilitat, Diputaci&oacute; de Barcelona.

<strong>10.30 Pausa- caf&egrave;</strong>

<strong>11.00 Estudi de casos: Diferents marcs territorials i&nbsp;activitat productiva</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- L&rsquo;Espai agrari periurb&agrave; del sud de Girona. A&nbsp;c&agrave;rrec d&rsquo;Anna Roca. Fundaci&oacute; Agroterritori.

- El Parc Agrari del Baix Llobregat. A c&agrave;rrec de&nbsp;Raimon Roda, gerent del Consorci.

- El Parc de l&rsquo;Espai d&rsquo;Inter&egrave;s Natural de&nbsp;Gallecs. A c&agrave;rrec de Gemma Safont, gerent&nbsp;del Consorci de Gallecs.</div>
<strong>13.00 Noves perspectives per l&rsquo;espai agrari&nbsp;periurb&agrave;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Nous reptes en la planificaci&oacute; del medi&nbsp;rural. A c&agrave;rrec d&rsquo;Antoni Ferran, Escola&nbsp;Polit&egrave;cnica Superior, UVic-UCC

- L&rsquo;activitat agr&agrave;ria dins d&rsquo;espais naturals&nbsp;protegits. A c&agrave;rrec de Ramon Espinach, cap&nbsp;de l&rsquo;Oficina de Parcs Naturals, Diputaci&oacute; de&nbsp;Barcelona</div>
<strong>14.00 CloendaLloc d&rsquo;impartici&oacute;:&nbsp;</strong>Universitat de Vic. Masia Torre dels Frares.&nbsp;Sala Segimon Serrallonga.&nbsp;Jornada gratu&iuml;ta. <strong>Cal formalitzar la inscripci&oacute;</strong>.&nbsp;Inscripci&oacute; online:&nbsp;<a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-de-que-serveix' target='_blank'>http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-de-que-serveix</a>

Gràcies a PHP iCalendar