agenda - 2014

2014

agenda Calendari
Dimarts, 14 de Gener
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) .
Resum: Jornada: Les mesures de fiscalitat ambiental
Descripció: La jornada respon a l<strong>&#39;entrada en vigor el passat mes d&#39;octubre de la Llei estatal 16/2013</strong> i pret&eacute;n aprofundir en algunes de les novetats que inclou la nova normativa, sobre mesures de fiscalitat ambiental.Hi intervindran Jordi Roca, de la Universitat de Barcelona, Ignasi Puig, de la consultoria ENT, Aina Gonz&aacute;lez Puig, ambient&ograve;loga, i Juan Antonio Loste, president de la secci&oacute; de Medi Ambient de l&rsquo;ICAB.Organitzador: COAMB i ICABPer a m&eacute;s informaci&oacute; consultar el <a href='http://www.coamb.cat/userfiles/mesures_fiscalitat.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.
Dijous, 16 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: World Trade Center de Barcelona
Resum: Jornada Connect-EU
Descripció: ACCI&Oacute; i AGAUR organitzen una nova edici&oacute; de la Jornada Connect-EU, la jornada de l&rsquo;R+D Europea a Catalunya.Properament s&#39;iniciar&agrave; l&rsquo;Horitz&oacute; 2020, el nou programa marc d&rsquo;R+D de la Uni&oacute; Europea, que oferir&agrave; oportunitats a les entitats catalanes per participar en projectes europeus de recerca, desenvolupament i innovaci&oacute; fins al 2020.<strong>A qui s&rsquo;adre&ccedil;a?</strong>

La jornada s&rsquo;adre&ccedil;a a les empreses, les universitats i els centres de recerca que ja tenen un projecte d&rsquo;R+D per presentar a l&rsquo;Horitz&oacute; 2020 o que volen iniciar un proc&eacute;s col&middot;laboratiu i d&rsquo;internacionalitzaci&oacute; de la recerca, desenvolupament i innovaci&oacute;.Durant la jornada podreu <strong>informar-vos sobre totes les convocat&ograve;ries obertes de l&rsquo;Horitz&oacute; 2020 per tem&agrave;tiques</strong>.16 de gener de 2014 - World Trade Center de BarcelonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.jornadaconnecteu.cat/actes/binaris/Programa_Connect-EU_2014_CAT_tcm237-144213.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.
Dimecres, 22 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Santa Creu de Jutglar
Resum: Seminari - La reconversió a la producció agrària ecològica, una aposta de futur
Descripció:

Amb l&rsquo;objectiu de dotar les empreses agr&iacute;coles interessades de la informaci&oacute; b&agrave;sica sobre els<strong> beneficis de la reconversi&oacute; a la producci&oacute; agr&iacute;cola ecol&ograve;gica i els condicionants necessaris</strong> per fer-ho possible, se celebrar&agrave; el proper DIMECRES 22 DE GENER DEL 2014 de 10 a 14h a Santa Creu de Jutglar, un seminari sobre la reconversi&oacute; a la producci&oacute; agr&agrave;ria ecol&ograve;gica com una aposta de futur.El seminari s&rsquo;adre&ccedil;a a empreses agr&iacute;coles interessades en la reconversi&oacute; a la producci&oacute; ecol&ograve;gica o b&eacute; a aquelles persones emprenedores interessades en iniciar la seva activitat en l&rsquo;agricultura o la ramaderia ecol&ograve;giques.PODEU FER LA VOSTRA INSCRIPCI&Oacute; TRUCANT AL 93 888 00 50 (Laura Megias) O ESCRIVINT UN CORREU ELECTR&Ograve;NIC A sdr.consorci@llucanes.catPer a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.dropbox.com/s/s0ko3rjp7pubzrw/ReconversioPAE14.pdf' target='_blank'>Programa del Seminari</a>.
Dimarts, 28 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Seu del COAMB. Barcelona
Resum: Taller sobre eines internacionals de finançament per projectes
Descripció: Aquesta nova edici&oacute; del curs de la Uni&oacute; Euro-pea del COAMB est&agrave; enfocada als instruments internacionals existents per al finan&ccedil;ament de projectes, i especialment en el cas dels <strong>projectes ambientals</strong> i dels projectes de cooperaci&oacute; internacional.Durant tot el curs, de 12 hores lectives, es pret&eacute;n aportar els coneixements sobre els diferents programes i recursos existents, per&ograve; tamb&eacute; mostrar exemples i casos reals, aix&iacute; com promoure la realitzaci&oacute; de din&agrave;miques i exercicis pr&agrave;ctics per part dels alumnes que els apropin a la realitat de preparar una proposta i gestionar un projecte europeu.Tindr&agrave; lloc els dies 28 i 30 de gener i 4 i 5 de febrer.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&amp;id=1069&amp;amplia=1069&amp;any=&amp;mes=#not0' target='_blank'>programa del taller</a>.
Divendres, 31 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Alicant
Resum: Jornada sobre medio ambiente marino y litoral en la Comunidad Valenciana: 'Fortaleciendo alianzas'
Descripció: <a href='http://aposeidon.org/' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/162/134/mm/image/logos/logo_associacion_poseidon.jpg' style='width: 162px; height: 134px; margin: 10px; float: right;' /></a>La jornada t&eacute; per objectiu <strong>enfortir aliances entre els diferents col&middot;lectius</strong> i unir a administracions (locals, regionals i nacionals), universitats i centres d&#39;investigaci&oacute;, ONG, associacions, empreses relacionades el mar i el seu entorn litoral; donar a con&egrave;ixer quins treballs s&#39;estan duent a terme i promoure la cooperaci&oacute; entre ells per realitzar una gesti&oacute; activa del medi ambientl mar&iacute; i litoral.Aquesta jornada &eacute;s organitzada per l&#39;<a href='http://aposeidon.org/' target='_blank'>Associaci&oacute; Poseid&oacute;n</a>, Creu Roja Alicant i amb el suport de Fundaci&oacute;n Biodiversidad.<strong>Lloc de la jornada</strong>: Sala d&#39;actes de la seu provincial de la Creu Roja <strong>Alicant</strong>.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta al p&uacute;blic general. Cal confirmar assist&egrave;ncia: jornadasmarcv@gmail.comPer a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2014/140131_jornada_fortaleciendo_alianzas.pdf' target='_blank'>Programa de la jornada</a>.
Divendres, 7 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Santomera (Murcia)
Resum: Seminario de Custodia del Territorio
Descripció: Seminari de cust&ograve;dia del territori, organitzat en el marc del projecte Segura Riverlink, co-finan&ccedil;at pel programa Life+ de la Uni&oacute; Europea.En aquestes jornades s&#39;analitzaran algunes de les iniciatives m&eacute;s destacades a Espanya, com les realitzades per la Fundaci&oacute; Limne, en el marc del Projecte Rios. Un altre dels acords que millor el representen &eacute;s l&#39;establert entre la Fundaci&oacute; Tormes i la Confederaci&oacute; Hidrogr&agrave;fica del Duero per a la gesti&oacute; de diverses basses a la zona d&#39;afecci&oacute; d&#39;aquest riu. Tamb&eacute; es coneixeran la majoria de les iniciatives ja existents a la Regi&oacute; de M&uacute;rcia.Destinataris:&nbsp;Agricultors, propietaris, associacions,&nbsp;organitzacions sense &agrave;nim de lucre,&nbsp;usuaris del riu, comunitats de regants,&nbsp;personal de les diferents administracions,&nbsp;entitats socials i persones interessades en la&nbsp;conservaci&oacute; del medi ambient i el voluntariat&nbsp;ambiental.Inscripci&oacute; gratu&iuml;ta.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la<a href='http://www.chsegura.es/chs/cuenca/proyectoslife/riverlink/' target='_blank'> web del projecte</a>&nbsp;i el <a href='http://www.facebook.com/events/723720224304902/' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.
Dimarts, 11 de Febrer
Hora: 17:45 - 18:45
Lloc: Roquetes
Resum: Jornada tècnica - La gestió de pastures en el medi natural i la nova PAC
Descripció: L&rsquo;abandonament de la ramaderia&nbsp;extensiva ha propiciat una modificaci&oacute;&nbsp;del paisatge que unit a la realitat del&nbsp;canvi clim&agrave;tic, fan necessari fomentar&nbsp;estrat&egrave;gies de recuperaci&oacute; i preservaci&oacute;&nbsp;del medi ambient.&nbsp;Aquesta jornada t&eacute; per objectiu posar&nbsp;en valor la tasca de la ramaderia&nbsp;extensiva a les Terres de l&rsquo;Ebre, i&nbsp;fomentar la seva pres&egrave;ncia i activitat.Aix&iacute; mateix, la informaci&oacute; sobre les&nbsp;noves directrius de la Pol&iacute;tica Agr&agrave;ria&nbsp;Comunit&agrave;ria (PAC), han de permetre als&nbsp;ramaders de la zona optimitzar les&nbsp;eines i els ajuts que aquesta els ofereix.&nbsp;La ramaderia extensiva a l&rsquo;Ebre &eacute;s un&nbsp;valu&oacute;s patrimoni que cal preservar, en&nbsp;b&eacute; del medi ambient, de la poblaci&oacute; i de&nbsp;l&rsquo;economia de la zona i el pa&iacute;s.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament abans del 7 de febrer a&nbsp;trav&eacute;s d&rsquo;Uni&oacute; de Pagesos (Tel. 661-967377&ndash; A/e: svives@uniopagesos.cat &ndash;&nbsp;sectorbovicarn@uniopagesos.cat ) Persones de Contacte: Santi Vives i Marga&nbsp;Hereu.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=726fa4d6-6963-4fef-bef2-f878d9cdbd3a&amp;groupId=10136' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;


Divendres, 14 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Greenweekend Barcelona
Descripció: <a href='http://greenweekend.org/' target='_blank'>Greenweekend</a> &eacute;s ideal per a emprenedors verds que volen iniciar el seu negoci i per a professionals i aut&ograve;noms en la recerca de nous models de negoci . Una manera perfecta de fer contactes i con&egrave;ixer altres persones amb similars inquietuds i il&middot;lusions, treballant i col&middot;laborant junts durant tot un cap de setmana. Una bona ocasi&oacute; per a <strong>persones amb esperit emprenedor que tinguin idees o busquin inspiraci&oacute;</strong>.Divendres a partir de les 16h es presentaran les idees, es votaran i es formaran els equips de treball. De dissabte a diumenge al migdia els participants desenvoluparan les idees amb l&#39;ajuda de mentors i amb diverses xerrades de formaci&oacute;. Diumenge a les 17h arriba el gran moment: es presenten les idees finalistes i el jurat decideix els guanyadors, que rebran premis per seguir llan&ccedil;ant els seus projectes.A m&eacute;s els emprenedors podran finan&ccedil;ar els seus projectes, Greenweekend comptar&agrave; amb una plataforma de crowdfunding (finan&ccedil;ament col&middot;lectiu) perqu&egrave; puguin validar amb clients i inversors reals les seves idees de negoci .Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://greenweekend.org/index.php/ciudades-gw/proximos/barcelona-febrero-2014' target='_blank'> consulteu la web del projecte</a>.
Dijous, 6 de Març
Hora: 9:00 - 17:00
Lloc: Auditori Agbar Avda. Diagonal, 211 Barcelona
Resum: 50 Jornada Corresponsables: RSE i sostenibilitat
Descripció: El proper 6 de mar&ccedil; de 2014 MediaResponsable celebra la 50 Jornada Corresponsables. Amb el t&iacute;tol<span style='color:#006400;'><strong> </strong></span><span style='color:#006400;'><strong>&quot;RSE i sostenibilitat: claus per generar major confian&ccedil;a de la societat en les organitzacions&quot;</strong></span>, es presentar&agrave; l&#39;Anuari Corresponsables 2014,&nbsp;que ofereix el balan&ccedil; anual de l&#39;evoluci&oacute; de la Responsabilitat Social Empresarial.Durant la tarda es realitzaran tallers espec&iacute;fics sobre sostenibilitat. La xct participar&agrave; al taller <span style='color:#006400;'><strong>&quot;La import&agrave;ncia de la biodiversitat&quot;</strong></span>, conjuntament amb Acci&oacute;natura i Ecounion, &nbsp;i promogut per Gas Natural Fenosa.Podeu descarregar-vos el programa i realitzar la vostra inscripci&oacute; <a href='http://www.corresponsables.com/actualidad/asiste-la-jornada-de-presentacion-del-anuario-corresponsables-2014-en-barcelona' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.
Dissabte, 8 de Març
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Llerona
Resum: Visita a la restauració del riu Congost a Llerona
Descripció: El dissabte 8 de mar&ccedil; <a href='http://projecterius.org/' target='_blank'>Associaci&oacute; H&agrave;bitats</a> organitza una <strong>visita a les obres de restauraci&oacute; del riu Congost a Llerona </strong>per tal de donar a con&egrave;ixer a la poblaci&oacute; les actuacions t&egrave;cniques que es duran a terme. El punt de trobada &eacute;s el cam&iacute; fluvial del Congost a l&rsquo;al&ccedil;ada del pont de la carretera BV-1433 de Llerona a l&rsquo;Ametlla del Vall&egrave;s a les 9:45 del mat&iacute;.La visita estar&agrave; guiada per Eva de Lecea, per part d&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats, i per Andreu Salvat, d&rsquo;Apr&egrave;n, Serveis Ambientals, l&rsquo;empresa encarregada de les obres. Durant el recorregut <strong>s&rsquo;explicaran les problem&agrave;tiques detectades al riu Congost que afecten la cobertura vegetal i la biodiversitat del tram</strong>, aix&iacute; com els m&egrave;todes m&eacute;s apropiats per eradicar aquestes amenaces. En aquest sentit s&rsquo;actuar&agrave; de forma directa sobre diverses <strong>esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores</strong>, com la canya americana (<em>Arundo donax</em>) o el seneci del Cap (<em>Senecio inaequidens</em>).Durant la passejada tamb&eacute; es detallaran les accions amb voluntariat que complementaran les obres t&egrave;cniques. Aquestes accions s&oacute;n fonamentals en el projecte, ja que a m&eacute;s d&rsquo;implicar a la ciutadania en el proc&eacute;s, permeten ampliar l&rsquo;abast de les actuacions. A tall d&rsquo;exemple, l&rsquo;eliminaci&oacute; del seneci del Cap, una esp&egrave;cie vegetal t&ograve;xica pel bestiar que colonitza els prats i zones de pastura, i algunes de les plantacions d&rsquo;esp&egrave;cies aut&ograve;ctones es faran en jornades de voluntariat.Aquesta activitat representa una<strong> oportunitat &uacute;nica per veure de primera m&agrave; un proc&eacute;s de restauraci&oacute; fluvial, tant per professionals i entitats ambientals, com per la ciutadania en general,</strong> que normalment t&eacute; vedat l&rsquo;acc&eacute;s als espais en obres. Per tant la visita &eacute;s oberta al conjunt de poblaci&oacute;, tot i que es recomana inscripci&oacute; pr&egrave;via a info@associaciohabitats.cat o al tel&egrave;fon 93 421 32 16.El projecte de restauraci&oacute; es desenvolupa amb el suport de Fundaci&oacute;n Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambinte, i del Departament de Territori i Sostenibilitat. Tamb&eacute; compta amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&#39;Ajuntamet de Les Franqueses del Vall&egrave;s.Un cop finalitzada la visita t&egrave;cnica Associaci&oacute; H&agrave;bitats aprofitar&agrave; l&rsquo;ocasi&oacute; per celebrar l&rsquo;<strong>Assemblea General de socis i s&ograve;cies</strong> de l&rsquo;any 2014.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.projecterius.org/arxius/20140308_visita_inici_obres.pdf' target='_blank'>consulteu el cartell de la visita</a>.
Dijous, 13 de Març
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: v. Josep Tarradelles 2-6 - Barcelona
Resum: Jornada de presentació de projectes d'entitats ambientals i del web www.entitatsambientals.cat
Descripció: Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) i Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de CatalunyaEl dijous 13 de mar&ccedil; tindr&agrave; lloc una sessi&oacute; de presentaci&oacute; dels projectes d&#39;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental que han dut a terme les entitats ambientals durant l&#39;any 2013 en el marc de la convocat&ograve;ria d&#39;ajuts del Departament.La jornada integrar&agrave; tamb&eacute; la presentaci&oacute; de la plataforma web www.entitatsambientals.cat (o3sac) i de la Setmana del Voluntariat Ambiental 2014 (XVAC); aquesta finalitzar&agrave; amb una confer&egrave;ncia pr&agrave;ctica sobre &#39;Les noves tecnologies per a les entitats&#39;, a c&agrave;rrec de Jaume Albaig&egrave;s de TecnolONGia, la qual es centrar&agrave; en la presentaci&oacute; d&#39;eines de formaci&oacute; on line, d&#39;streaming i de multiconfer&egrave;ncia.La jornada &eacute;s d&#39;assist&egrave;ncia gratu&iuml;ta i oberta a totes les entitats ambientals, pr&egrave;via inscripci&oacute; al correu el electr&ograve;nic: entitats.ambientals.tes@gencat.cat . En el correu indiqueu-nos, si us plau, el nom de la persona assistent, de l&#39;entitat ambiental i una adre&ccedil;a electr&ograve;nica de contacte. L&#39;aforament &eacute;s limitat.Dijous 13 de mar&ccedil; <strong>de 10:00h a 14:00h</strong>

LLoc : A la <strong>Sala d&rsquo;Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat.</strong> (Av. Josep Tarradelles 2-6, Barcelona)


Dissabte, 15 de Març
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Figueres
Resum: Seminari Agricultura i Medi Ambient
Descripció: Aquest seminari vol divulgar diferents experi&egrave;ncies i coneixements que ajudin a<strong> fer compatibles la viabilitat econ&ograve;mica del sector agrari i la conservaci&oacute; dels valors naturals </strong>entre la gent del sector.Aquest any, <strong>es donaran a con&egrave;ixer iniciatives</strong> que aconsegueixen la viabilitat en les seves explotacions tot incorporant la conservaci&oacute; de la biodiversitat de l&rsquo;entorn, per&ograve; tamb&eacute; eines i estrat&egrave;gies per a millorar la comercialitzaci&oacute; diferenciada dels productes.En la mesura que s&rsquo;aconsegueixin apropar els objectius ambientals i els econ&ograve;mics, les explotacions agr&agrave;ries tindran m&eacute;s viabilitat de futur i m&eacute;s acceptaci&oacute; social. Produir en qualitat, en condicions dignes i sense esgotar el territori &eacute;s una fita per treballar en conjunt. Es tracta, doncs, d&rsquo;una bona oportunitat per a con&egrave;ixer nous enfocaments per al sector agrari, que permetin una <strong>revaloritzaci&oacute; d&rsquo;aquesta activitat</strong>.&nbsp;Us recomanem que feun un cop d&#39;ull al <strong>Programa</strong>:

<a href='http://3.bp.blogspot.com/-PhD32iXAHfk/UvSwhc89XeI/AAAAAAAAA90/0-92nNVHTYw/s1600/Seminari+Agricultura+i+Medi+Ambient+2014_Página_1.png' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/106/mm/image/imgnews/2014_01_03/140307_fulleto_pag_1.png' style='width: 150px; height: 106px; margin: 10px; float: left;' /></a>&nbsp;&nbsp;<a href='http://3.bp.blogspot.com/-cDsUBAMbPpo/UvSwhYIu9iI/AAAAAAAAA94/Qi09LIv7cwI/s1600/Seminari+Agricultura+i+Medi+Ambient+2014_Página_2.png' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/106/mm/image/imgnews/2014_01_03/140307_fulleto_pag_2.png' style='width: 150px; height: 106px; margin: 10px; float: left;' /></a>

<strong>Hora i lloc</strong>: Dissabtes 15 i 22 de mar&ccedil; de 10-14 h a l&rsquo;ecomuseu Farinera de Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries.

<strong>Organitza</strong>: IAEDEN i GOB Menorca

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb l&#39;IAEDEN: agroterritori@iaeden.cat.
Dissabte, 29 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Institut Estudis Catalans
Resum: Jornada La conservació del patrimoni natural de Catalunya: problemàtica, anàlisi i oportunitats
Descripció: El proper <span style='color:#006400;'><strong>dissabte 29 de mar&ccedil;</strong></span> tindr&agrave; lloc la jornada <strong><span style='color:#006400;'><a href='http://defensapatrimoninatural.wordpress.com/' target='_blank'>La conservaci&oacute; del patrimoni natural de Catalunya: problem&agrave;tica, an&agrave;lisi i oportunitats</a>.</span></strong> L&rsquo;objectiu &eacute;s aprofundir en l&rsquo;impacte de la retallada de recursos humans i econ&ograve;mics en les tasques de conservaci&oacute; del patrimoni natural. Aquesta jornada &eacute;s promoguda per entitats de l&rsquo;&agrave;mbit cient&iacute;fic, professional, conservacionista i ecologista de Catalunya.Es tractaran &agrave;mbits clau vinculats al patrimoni natural, com els ecosistemes m&eacute;s rellevants, els espais naturals protegits, la fauna i flora en risc d&rsquo;extinci&oacute; o el patrimoni geol&ograve;gic. Un dels objectius &eacute;s plantejar possibles mesures i oportunitats que ajudin a revertir la situaci&oacute; actual, i elaborar un document amb les propostes que es debatin durant la jornada.Durant la jornada tamb&eacute; es presentar&agrave; la <a href='http://defensapatrimoninatural.wordpress.com/declaracio/' target='_blank'><span style='color:#b22222;'><strong>&ldquo;Declaraci&oacute; a favor del patrimoni natural de Catalunya&rdquo;</strong></span></a>, que ser&agrave; <a href='http://defensapatrimoninatural.wordpress.com/adhesions/' target='_blank'>oberta a adhesions</a> d&rsquo;aquelles organitzacions i persones que creguin oport&uacute;.L&rsquo;horari de la jornada &eacute;s de <strong>10 a 19.45 hores</strong>, i es realitzar&agrave; a l&rsquo;<a href='https://www.google.com/maps?q=C%2FCarme,+47+Barcelona&amp;hl=ca&amp;ll=41.381663,2.169231&amp;spn=0.006472,0.013937&amp;sll=41.933564,2.259348&amp;sspn=0.102673,0.222988&amp;t=h&amp;hnear=Carrer+Carme,+47,+08001+Barcelona,+Espanya&amp;z=17' target='_blank'><strong>Institut d&rsquo;Estudis Catalans</strong></a> (C/del Carme, 47&nbsp; Barcelona). L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; <strong>cal inscripci&oacute; pr&egrave;via</strong>. Des de la xct us animem a participar en el debat aportant els vostres coneixements i experi&egrave;ncies.Podeu <a href='http://www.coamb.cat/userfiles/Fulleto_jornada_patrimoni_natural29mar%C3%A7%281%29.pdf' target='_blank'><span style='color:#b22222;'><strong>consultar el programa</strong></span></a> o b&eacute; confirmar la vostra assist&egrave;ncia a <a href='ichn@iec.cat'><span style='color:#b22222;'>ichn@iec.cat</span></a> / 93 324 85 82.
Dimecres, 2 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: EUTDH - Universitat Autònoma de Barcelona
Resum: Curs d'Especialització en Ecoturisme (3a edició)
Descripció: Despr&eacute;s de l&rsquo;&egrave;xit de les dues primeres edicions, l&rsquo;Escola Universit&agrave;ria de Turisme i Direcci&oacute; Hotelera (EUTDH) de la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona (UAB) inicia el proper mes d&rsquo;abril la tercera edici&oacute; dels <strong>cursos d&rsquo;especialitzaci&oacute; en ecoturisme i turisme de natura</strong>.Es tracta de dos cursos d&rsquo;especialitzaci&oacute; de 100 hores de doc&egrave;ncia presencial i 50 hores de pr&agrave;ctiques en empreses o institucions, on els participants aprendran els continguts te&ograve;rics i pr&agrave;ctics per poder: 1) crear productes i / o empreses ecotur&iacute;stiques, o b&eacute; 2) especialitzar-se en el guiatge de natura.Els cursos van adre&ccedil;ats a aquelles persones amb experi&egrave;ncia en el sector i que volen millorar la seva formaci&oacute; i a aquelles persones emprenedores amb especial inter&egrave;s en aquests &agrave;mbits. Estan enfocats per ser eminentment pr&agrave;ctics (s&rsquo;oferiran pr&agrave;ctiques opcionals en empreses i institucions) i comptaran amb la pres&egrave;ncia de professors molt experimentats, informaci&oacute; rellevant i actualitzada i un entorn orientat a la interacci&oacute; amb empreses, administraci&oacute; i professionals del sector.M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions a:

<a href='http://www.eutdh.cat/articles-mostra-4412-cat-cursos_despecialitzacio_en_ecoturisme_3a_edicio_.htm' target='_blank'>http://www.eutdh.cat/articles-mostra-4412-cat-cursos_despecialitzacio_en_ecoturisme_3a_edicio_.htm</a>
Dijous, 3 de Abril
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Móra d'Ebre
Resum: Jornada tècnica - Gestió del sòl i maneig del reg a les planes d'inundació de l'Ebre
Descripció: En la producci&oacute; agr&agrave;ria cada cop es requereix d&rsquo;un &uacute;s m&eacute;s eficient dels recursos, tant per a adequar-se a les noves demandes de la societat com per a millorar la pr&ograve;pia competitivitat de les explotacions.El con&egrave;ixer com gestionar adequadament l&rsquo;aigua de reg o el realitzar un maneig adequat del s&ograve;l agr&iacute;cola ens pot ajudar molt en aquest sentit.En aquesta jornada s&rsquo;aportaran coneixements sobre aquests aspectes.<strong>Programa</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    09.30 h - <strong>Benvinguda i presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

    09.45 h - <strong>Projecte del Grup de Natura Freixe: cust&ograve;dia fluvial i agr&agrave;ria a les planes d&rsquo;inundaci&oacute; del riu Ebr</strong>e

    <em>Sr. Oriol Arola Sancho, t&egrave;cnic de cust&ograve;dia de la Reserva Natural de Sebes.</em>

    10.05 h - <strong>Estrat&egrave;gies de reg en cultius de presseguer i nectarina</strong>

    <em>Dr. Joan Girona i Gomis, director de R+D del Programa &Uacute;s Eficient</em> <em>de l&rsquo;Aigua de l&rsquo;IRTA.</em>

    11.00 h -<strong> Eina de recomanacions de reg de Ruralcat</strong>

    <em>Sra. Maria Teresa Sisquella Vila, Oficina del Regant, Escola de capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria de T&agrave;rrega.</em>

    11.30 h - <strong>Descans</strong>

    11.50 h - <strong>Gesti&oacute; i maneig del s&ograve;l en cultius de regadiu</strong>

    <em>Sr. Andreu Vila, t&egrave;cnic de camp i professor de l&rsquo;Escola Superior d&rsquo;Agricultura de Barcelona.</em>

    12.50 h - <strong>Fi de la Jornada.</strong></div>


Organitzat pel <a href='http://usuaris.tinet.cat/freixe/' target='_blank'>Grup de Natura Freixe</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2014/140403_jornada_patt.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.
Dijous, 10 de Abril
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Santa Coloma de Farners
Resum: Jornada - L’accés a la terra a Europa i a Catalunya
Descripció: La preservaci&oacute; de la terra per a l&#39;agricultura local sostenible s&#39;est&agrave; convertint en un problema creixent en moltes parts d&#39;Europa. Amb la compet&egrave;ncia d&rsquo;usos de la terra, el s&ograve;l agr&iacute;cola est&agrave; disminuint i aix&iacute; com tamb&eacute; les petites explotacions, donada la imminent jubilaci&oacute; de la immensa majoria dels agricultors, i l&#39;augment de les dificultats per reempla&ccedil;ar-los.A fi de <strong>canviar aquesta tend&egrave;ncia d&rsquo;abandonament rural,</strong> durant l&#39;&uacute;ltima d&egrave;cada, una s&egrave;rie d&#39;iniciatives c&iacute;viques han sorgit a&nbsp; Catalunya i a Europa per fer front a la dificultat dels petits agricultors, per accedir a la terra. En aquesta jornada es presentaran una mostra representativa d&rsquo;aquestes iniciatives i algunes <strong>accions que facilitin l&rsquo;acc&eacute;s a la terra</strong>.Hora: de 17h a 20:30

Lloc: Escola de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria i Forestal de Santa Coloma de FarnersOrganitzaci&oacute;: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.

Col&middot;laboraci&oacute;: <a href='http://www.terrafranca.cat/' target='_blank'>Terra Franca</a>, <a href='http://www.rurbans.org/' target='_blank'>Rurbans</a> i <a href='http://www.projectegripia.cat/' target='_blank'>Projecte Gr&iacute;pia</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el<a href='/mm/file/2014/100414_jornada_patt_acces_terra.pdf' target='_blank'> programa de la jornada</a>.
Dissabte, 10 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Fem dissabte 2014!
Descripció: <img alt='' src='/i-images/250/186/mm/image/imgnews/2014_04_06/140510_fem_dissabte.jpg' style='width: 250px; height: 186px; margin: 10px; float: right;' />Un any m&eacute;s <a href='http://www.associaciohabitats.cat/' target='_blank'>Associaci&oacute; H&agrave;bitats</a> llen&ccedil;a una de les activitats m&eacute;s importants de voluntariat i sensibilitzaci&oacute; a Catalunya: Fem Dissabte! Es tracta d&#39;una jornada de neteja de les ribes i riberes a nombrosos municipis que aplega m&eacute;s de 1000 voluntaris i volunt&agrave;ries i que permet la recollida de tones de deixalles en un sol mat&iacute;.L&#39;any 2014 el Fem Dissabte! se celebrar&agrave; el dia 10 de maig sumant-se a la campanya Let&#39;s Clean Up Europe! L&#39;acci&oacute; dels voluntaris de Catalunya se sumar&agrave; a les de milers de voluntaris a tot Europa per tal de reduir el nombre de residus abocats a la natura i sensibilitzar al conjunt de la societat d&#39;aquesta problem&agrave;tica.Enguany<strong> hi participaran 23 municipis</strong>. <a href='http://www.associaciohabitats.cat/femdissabte/municipis.html' target='_blank'>Fes un cop d&#39;ull a la seva web</a> i busca a quin municipi vols ajudar.<strong>Encara sou a temps a inscriure&#39;us!</strong>
Dimecres, 21 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Marketplace ambiental. Punt de trobada entre empreses i entitats ambientals
Descripció: El proper <strong>dimecres 21 de maig</strong> es celebrar&agrave; un nou Marketplace ambiental. En aquest cas,<strong> a Girona</strong>.El marketplace ambiental &eacute;s un punt de trobada entre entitats ambientals i empreses per buscar col&middot;laboracions entre el m&oacute;n ambiental i el m&oacute;n empresarial. Podeu trobar m&eacute;s informaci&oacute; sobre altres marketplace que s&#39;han realitzat a <a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'>www.tandem.cat</a> .El marketplace s&rsquo;iniciar&agrave; amb un esmorzar-col&middot;loqui amb l&rsquo;Honorable Senyor Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat sobre &ldquo;Empresa, competitivitat i acci&oacute; ambiental&rdquo;.Aquest Marketplace us ofereix <a href='http://www.tandem.cat/2014/03/10/programa-girona/' target='_blank'>sis espais</a> per interactuar amb els representants de diferents organitzacions i:
<div style='margin-left: 40px;'>
    -&nbsp; Establir contactes

    - Presentar projectes i iniciatives

    - Desenvolupar la RSC i les pol&iacute;tiques ambientals de l&rsquo;empresa

    - Promoure la creaci&oacute; conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i entitats</div>


Ja est&agrave; obert el per&iacute;ode d&#39;inscripcions a l&#39;esdeveniment, i tamb&eacute; es poden presentar projectes a l&rsquo;Espai &Agrave;gora fins el 23 d&#39;abril enviant-los a: info@clubemas.cat
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Jardins de la Tamarita. Barcelona
Resum: Presentació Projecte Refugis World Nature Fauna i Flora
Descripció:

<img alt='' src='/i-images/489/1024/mm/image/imgnews/2014_04_06/140521_presentacio_wn_refugis_fauna.jpg' style='width: 489px; height: 1024px;' />
Dijous, 22 de Maig
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Pati Manning. Barcelona
Resum: VI Seminari Estratègies de Desenvolupament Rural
Descripció: El proper 22 de maig a Barcelona la Diputaci&oacute; organitza un espai de reflexi&oacute; sobre el desenvolupament rural a la prov&iacute;ncia de Barcelona.<strong>Continguts</strong>

&nbsp; &nbsp; El desenvolupament rural i les noves ruralitats.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perspectives socioecon&ograve;miques dels municipis rurals.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; La gesti&oacute; territorial i el desenvolupament econ&ograve;mic.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Experi&egrave;ncies d&#39;inter&egrave;s.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; El futur del desenvolupament rural.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Treball d&#39;an&agrave;lisi col&middot;lectiu de experi&egrave;ncies de desenvolupament rural.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avaluaci&oacute; de la seva aplicabilitat.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Formaci&oacute; participativa en desenvolupament local en zones rurals.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Millora de l&#39;activitat professional.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Impuls de nous projectes en zones rurals.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Creaci&oacute; de sinergies pel treball en xarxa.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://aplicacions.diba.cat/gestforma/publico/detalleedicion.jsp?idapr=&amp;id_edicion=1906' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;<em>Data: 22 de maig de 2014

Hora: de&nbsp; 9.30h a 14.30h

Lloc: Pati Manning

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C/ Montalegre, 7

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sala Plat&oacute; -&nbsp;Barcelona</em>
Dilluns, 26 de Maig
Hora: 9:00 - 18:00
Lloc: Palau Macaya. Passeig de Sant Joan nº 108, 08037 - Barcelona
Resum: VIII Diada de Tècniques. Jornada de reflexió i nou coneixement sobre emprenedoria i conservació del territori
Descripció: La<strong> VIII Diada de T&egrave;cniques</strong> ja t&eacute; data!Ser&agrave; el proper <strong>dilluns 26 de maig</strong> al Palau Macaya de Barcelona.&nbsp;La Diada de T&egrave;cniques &eacute;s una jornada de coneixement i debat que ofereix 6 tallers de 3 hores de durada i que es repeteixen mat&iacute; i tarda, de manera que al llarg del dia podreu participar en els dos tallers que m&eacute;s us interessin.La participaci&oacute; als tallers &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; &eacute;s necessari inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del formulari online:

<a href='http://www.xct.cat/forms/inscrip_viiii_diada_tecniques' target='_blank'>www.xct.cat/forms/inscrip_viiii_diada_tecniques</a><strong>PROGRAMA</strong>

09.30 &ndash; 10.00 h.<strong> Recepci&oacute; participants</strong>

10.00 &ndash; 10.30 h.<strong> Inauguraci&oacute; 8a Diada de t&egrave;cniques a c&agrave;rrec de Toni Puig</strong>

10.30 &ndash; 14.00 h. <strong>6 Tallers simultanis (amb pausa de 30 min a les 11h.)</strong>

14.00 &ndash; 15.00 h.<strong> Dinar</strong>

15.00 &ndash; 18.00 h.<strong> 6 Tallers simultanis</strong><u>Tallers</u><strong>1. La producci&oacute; hort&iacute;cola amb varietats locals, una eina de cust&ograve;dia del territori</strong>

<em>Conductor: Jordi Puig, Pag&egrave;s i doctor en ci&egrave;ncies ambientals</em><strong>2.&nbsp;</strong><strong>Tota la informaci&oacute; dels nostres projectes de conservaci&oacute; i cust&ograve;dia

en un click!</strong>

<em>Conductors: Eduardo Soler, Limonium i Montse Mas&oacute;, xct</em><strong>3. La implicaci&oacute; social en la conservaci&oacute; marina. Un factor clau per l&rsquo;&egrave;xit dels projectes</strong>

<em>Conductora: Carla Chicote, Submon</em><strong>4.&nbsp;</strong><strong>Coneixem el nou programa europeu Horizon2020</strong>

<em>Conductora: Irene Larroy, ARISTOS InnovationConsulting</em><strong>5.&nbsp;</strong><strong>Idear bons productes d&rsquo;ecoturisme. Un turisme responsable&nbsp;per a un desenvolupament rural sostenible</strong>

<em>Conductors: Xavier Basora, Espai Tres i Anna Subirana, xct</em><strong>6.&nbsp;Emprenedoria social: una nova oportunitat per assolir la missi&oacute; de la nostra entitat</strong>

<em>Conductors: Jaume Oller, T&agrave;ndem Social i Salvador Sim&oacute;, Universitat de Vic</em>Si voleu m&eacute;s informaci&oacute;, <a href='http://www.xct.cat/mm/file/2014/Programa_diada_2014_DEF.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el Programa en PDF</a> , on hi trobareu una breu explicaci&oacute; de cada taller.


Divendres, 30 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: 2a Setmana Bio per l'alimentació ecològica
Descripció: La &quot;<strong>Setmana Bio per l&rsquo;alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica</strong>&quot; &eacute;s una iniciativa del sector ecol&ograve;gic catal&agrave; per tal d&rsquo;agrupar actuacions amb l&rsquo;objectiu com&uacute; de promocionar i donar a con&egrave;ixer la producci&oacute; i l&rsquo;alimentaci&oacute; ecol&ograve;giques, i difondre-les i promocionar-les conjuntament.<div style='text-align: center;'>
    <img alt='' src='/i-images/316/57/mm/image/logos/logo_setmanabio.jpg' style='width: 316px; height: 57px; margin: 10px;' /></div>


La Setmana Bio agrupa totes aquelles actuacions programades per qualsevol de les entitats organitzadores, aix&iacute; com tamb&eacute; per altres agents promotors que encaixin amb els objectius fixats.Qualsevol agent promotor que vulgui situar una activitat dins del programa conjunt de la Setmana Bio, i utilitzar el nom i la identificaci&oacute; de la mateixa en els documents, cartells i programes d&rsquo;aquestes activitats, podr&agrave; sol&middot;licitar-ho als organitzadors, i gaudir aix&iacute; de la promoci&oacute; conjunta que es faci d&rsquo;aquest esdeveniment.Per a sol&middot;licitar-ho, nom&eacute;s caldr&agrave; emplenar el <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.c77f9b9cf1bc24edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=d048833fc51ad310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=d048833fc51ad310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'>Formulari de proposta d&#39;actuaci&oacute; de la Setmana Bio</a>.<strong>Tipus d&#39;actuacions</strong>

De forma orientativa, les actuacions que formen part de la Setmana Bio poden ser del seg&uuml;ents tipus:<div style='margin-left: 40px;'>
    Xerrades divulgatives enfocades a consumidors i usuaris

    Xerrades t&egrave;cniques orientades a productors o t&egrave;cnics

    Tast de productes ecol&ograve;gics

    Activitats infantils

    Mercat de productes ecol&ograve;gics

    Men&uacute; ecol&ograve;gic especial per aquests dies

    Passis de documentals o v&iacute;deos

    Promocions i presentacions comercials

    Visites guiades

    Altres

    &nbsp;</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.4dbf0f683ab0a3edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=6498ec752b364410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=6498ec752b364410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD' target='_blank'>consulteu la web de la Setmana Bio</a>.


Dilluns, 2 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Carrer Sta. Anna, 6 (Tarragona)
Resum: JORNADA Els rius i rieres: quins beneficis ens aporten? Custòdia fluvial i serveis ambientals
Descripció: El proper dilluns 2 de juny el <a href='http://www.xct.cat/custodiafluvial' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la xct</a>&nbsp; organitza la jornada <strong>&ldquo;Els rius i rieres: quins beneficis ens aporten? Cust&ograve;dia fluvial i serveis ambientals&rdquo;</strong>, amb el suport de la Diputaci&oacute; de Tarragona.Consulteu el <a href='http://www.xct.cat/mm/file/2014/140602_Jornada_GTCF.pdf' target='_blank'><span style='color:#b22222;'><u><strong>programa sencer.</strong></u></span></a>Els <strong>objectius</strong> de la jornada s&oacute;n:&bull; Posar en valor els ecosistemes aqu&agrave;tics i els seus serveis ambientals

&bull; Donar a con&egrave;ixer propostes de gesti&oacute; i conservaci&oacute; dels rius i les zones

humides a trav&eacute;s de la cust&ograve;dia del territori

&bull; Mostrar casos pr&agrave;ctics de cust&ograve;dia fluvial a les comarques de TarragonaLa jornada &eacute;s oberta a tothom, per&ograve; els principals destinataris s&oacute;n els t&egrave;cnics de medi ambient d&rsquo;administracions municipals i supramunicipals, els t&egrave;cnics d&rsquo;entitats ambientals, de cust&ograve;dia fluvial i de cust&ograve;dia del territori, i personal d&rsquo;administraci&oacute; o empreses que treballin amb l&rsquo;aigua com a recurs principal.<u><strong>Inscripcions:</strong></u>L&rsquo;<strong>assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscripci&oacute; pr&egrave;via</strong> a&nbsp; trav&eacute;s del seg&uuml;ent enlla&ccedil;: <a href='http://www.dipta.cat/ca/serveis/sam/formacio/els-rius-i-rieres-quins-beneficis-ens-aporten-custodia-fluvial-i-serveis' target='_blank'>http://www.dipta.cat/ca/serveis/sam/formacio/els-rius-i-rieres-quins-beneficis-ens-aporten-custodia-fluvial-i-serveis</a>

M&eacute;s informaci&oacute;: <a href='formacio@dipta.cat'>formacio@dipta.cat</a> o b&eacute; al tel&egrave;fon 977 291 410 (Unitat de formaci&oacute;).

(Noteu que hi ha un error en el programa, on consta que cal fer un ingr&eacute;s)<strong>Data: </strong>2 de juny

<strong>Horari:</strong> De 9 a 13.30 i de 16 a 18 h

<strong>Lloc:</strong>&nbsp; Museu d&rsquo;Art Modern de la Diputaci&oacute; de Tarragona. <a href='https://www.google.com/maps?q=Carrer+Sta.+Anna,+6+Tarragona&amp;hl=ca&amp;ll=41.115249,1.257377&amp;spn=0.01324,0.027874&amp;sll=41.933564,2.259348&amp;sspn=0.104588,0.222988&amp;t=h&amp;hnear=Carrer+Santa+Anna,+6,+43003+Tarragona,+Espanya&amp;z=16' target='_blank'>Carrer Sta. Anna, 6</a> (Tarragona)
Dimarts, 10 de Juny
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Girona
Resum: Presentació de la Guia Pràctica per conèixer la natura de Catalunya
Descripció: <p>
    Presentaci&oacute; de la <strong>Guia pr&agrave;ctica per con&egrave;ixer la natura de Catalunya </strong>el proper 10 de juny a la Sala Graus de la Facultat de Lletres de la UdG.

   

    En aquest volum de 576 p&agrave;gines, s&#39;hi desplega una quantitat ingent de talent creatiu, cient&iacute;fic, ecologista i naturalista. De la m&agrave; del Joan V&agrave;zquez, secretari general d&rsquo;<strong>Ipcena</strong> i director de l&rsquo;obra, Joan Maluquer, coordinador cient&iacute;fic i cap de redacci&oacute;, ha posat negre sobre blanc (&eacute;s a dir, sobre paper reciclat) una s&iacute;ntesi molt completa del medi f&iacute;sic (incl&ograve;s el mar&iacute; del litoral), els fongs, la flora i la vegetaci&oacute;, els invertebrats i els vertebrats, les activitats pr&agrave;ctiques de descoberta del medi, les rutes pels espais d&#39;inter&egrave;s natural i els espais salvats per l&#39;acci&oacute; popular de les demarcacions catalanes.</p>
<p>
    Les dades generals de la publicaci&oacute; donen a entendre el m&egrave;rit del treball realitzat: <strong>1.570 il&middot;lustracions originals</strong> a tot color dels principals grups bot&agrave;nics, faun&iacute;stics i micol&ograve;gics (m&eacute;s de 1,000 esp&egrave;cies aut&ograve;ctones i al&middot;l&ograve;ctones), aix&iacute; com tamb&eacute; geologia, paleontologia (f&ograve;ssils), marc geogr&agrave;fic i climatologia.<strong> Inclou 53 fitxes amb rutes o itineraris </strong>per descobrir espais de gran valor natural i paisatg&iacute;stic del nostre pa&iacute;s. La guia ha aplegat una trentena de col&middot;laboradors, entre redactors, il&middot;lustradors i assessors.

   

    Les persones interessades en adquirir la guia la poden trobar a diversos punts de distribuci&oacute;, entre els quals hi ha la llibreria Abacus. Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre la compra de la guia podeu contactar amb <a href='http://www.facebook.com/ipcena.lleida' target='_blank'>Ipcena</a>.&nbsp;

    &nbsp;</p>
Dijous, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: Jornada sobre Reforma fiscal ecológica, crecimiento y empleo
Descripció: &nbsp;Espa&ntilde;a est&aacute; haciendo frente a retos econ&oacute;micos&nbsp;importantes. En esta situaci&oacute;n de crisis&nbsp;econ&oacute;mica, es clave el desarrollo de estrategias&nbsp;fiscales que tengan el menor impacto sobre la&nbsp;econom&iacute;a real y que incidan positivamente sobre&nbsp;el empleo, asegurando la mejor incidencia posible&nbsp;sobre la sostenibilidad financiera del Estado.La introducci&oacute;n de impuestos sobre la energ&iacute;a y&nbsp;m&aacute;s en general sobre los impactos ambientales&nbsp;est&aacute; ampliamente reconocida como un instrumento&nbsp;de pol&iacute;tica ambiental, que al mismo tiempo puede&nbsp;contribuir en la direcci&oacute;n apuntada. Sin embargo,&nbsp;en Espa&ntilde;a su utilizaci&oacute;n a&uacute;n es muy limitada&nbsp;situ&aacute;ndose a la cola de la Uni&oacute;n Europea en este&nbsp;sentido.El presente contexto, en el que se est&aacute;n&nbsp;empezando a debatir propuestas para una reforma&nbsp;integral del sistema tributario espa&ntilde;ol, representa

un momento muy adecuado para discutir qu&eacute;&nbsp;papel debe jugar la fiscalidad ambiental y sobre la&nbsp;energ&iacute;a en el nuevo marco.Organitza: <a href='http://www.fundacioent.cat/' target='_blank'>Fundaci&oacute; ENT</a>12 de juny. Madrid

Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2014/140612%20Jornada%20fiscalidad%20energetica.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.
Divendres, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Lloc: Espai test 'Le Chant du Pissenlit Espai test '
Resum: Els Espais test (o incubadores agrícoles): eines de suport al relleu generacional de la pagesia
Descripció: Divendres dia 13 de juny, Rurbans juntament amb Terra Franca i Terre de Liens organitzen una jornada t&egrave;cnica sobre incubadores agr&iacute;coles, que es complentar&agrave; amb una visita t&egrave;cnica dissabte al mat&iacute;.La jornada vol donar a con&egrave;ixer aquesa eina utilitzada a Fran&ccedil;a com a f&oacute;rmula d&#39;acc&eacute;s a la terra per a nous agricultors.Podeu consultar el programa en detall <a href='https://docs.google.com/file/d/0B0Wo2hxCyoXbY3VJaVpMVmtjeFk/edit' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Viladrau
Resum: 13a. Assemblea General Ordinària de membres i sortida tècnica de la Xarxa de Custòdia del Territori
Descripció:

<strong>Programa </strong>

09.00 h: Acreditaci&oacute; dels participants a l&rsquo;assemblea.

09.15 h: Parlaments de benvinguda

09.30 h: <strong>13a Assemblea General Ordin&agrave;ria de la xct</strong>

11:30 h : Pausa Caf&egrave;

12.00 h : Din&agrave;mica participativa

14.00 h : Dinar

15.30 h : <strong>Sortida t&egrave;cnica</strong>. Visita a la l&#39;ermita de la Mare de D&eacute;u de l&#39;Erola, on coneixerem el projecte cooperatiu de cust&ograve;dia entre la Fundaci&oacute; Vincles i el Bisbat de Vic.

17.30 h : Fi de la visita i Comiat&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:

<a href='http://www.xct.cat/forms/assemblea13' target='_blank'>http://www.xct.cat/forms/assemblea13</a>Amb la col&middot;laboraci&oacute; de <a href='http://www.vinclesfundacio.cat/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Vincles</a>.

<img alt='' src='/i-images/150/51/mm/image/logos/logo_fundacio_vincles.jpg' style='width: 150px; height: 51px; margin: 10px;' />
Hora: 16:00 - 19:00
Lloc: Viladrau
Resum: Sortida tècnica a l'Erola. Un exemple de custòdia de patrimoni cultural i natural
Descripció: El proper <strong>divendres 13 de juny </strong>a les 16h farem una sortida t&egrave;cnica a l&#39;ermita de l&#39;Erola (Viladrau), organitzada per la <a href='http://www.vinclesfundacio.cat/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Vincles</a> i en col&middot;laboraci&oacute; amb <a href='http://viladraueducacio.com/' target='_blank'>Viladrau Educaci&oacute;</a> i la xct.L&#39;objectiu de la sortida &eacute;s con&egrave;ixer el <strong>Programa de cust&ograve;dia patrimonial per a la rehabilitaci&oacute; de la masoveria de l&rsquo;ermita de l&#39;Erola</strong>, al municipi de Viladrau. Aquest programa pret&eacute;n crear un nou espai / equipament al Parc Natural del Montseny, que permeti portar a terme propostes socio?ambientals que ajudin a la inclusi&oacute; social de col?lectius m&eacute;s vulnerables i en risc d&rsquo;exclusi&oacute; social, principalment infants i joves.L&#39;Erola &eacute;s una ermita documentada l&rsquo;any 1571, a mig cam&iacute; de Viladrau a Sant Segimon.Consulteu <a href='http://www.xct.cat/mm/file/2014/Visita_Erola_XCT.pdf' target='_blank'>m&eacute;s informaci&oacute; del projecte i el mapa de la sortida</a> aqui.<strong>Dia:</strong> 13 de juny

<strong>Hora:</strong> A les 4 de la tarda

<strong>Lloc de trobada:</strong> El lloc de trobada &eacute;s el Centre Santa Marta. <a href='https://www.google.com/maps?q=C%2F+Dr.+Ariet,+6++Viladrau&amp;hl=ca&amp;ll=41.847722,2.384924&amp;spn=0.006546,0.013937&amp;geocode=+&amp;radius=15000&amp;t=h&amp;z=17' target='_blank'>C/ Dr. Ariet, 6</a> Viladrau.<u><strong>Inscripcions:</strong></u>La sortida &eacute;s <strong>gratu&iuml;ta per&ograve; cal confirmar la vostra assist&egrave;ncia</strong> abans del dia 12 de juny a mcamps@custodiaterritori.org , indicant nom, entitat, tel&egrave;fon, i correu-e. Indiqueu tamb&eacute; la vostra disponibilitat de cotxe, per poder organitzar cotxes compartits, si s&rsquo;escau.
Divendres, 20 de Juny
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Ametlla del Vallès
Resum: Sortida tècnica - La millora de la fauna i flora adjacents a una explotació hortícola com a eina per maximitzar la producció
Descripció: <strong><a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' /></a>OBJECTIUS</strong>

Els objectius de la jornada de camp s&oacute;n:

1. Determinar quina &eacute;s la disposici&oacute; ideal de la vegetaci&oacute; adjacent per a reduir l&rsquo;efecte dels factors clim&agrave;tics (vent, fred, pluja...).

2. Identificar quines esp&egrave;cies vegetals s&oacute;n m&eacute;s interessants per a empla&ccedil;ar a les proximitat de l&rsquo;explotaci&oacute; conseq&uuml;&egrave;ncia de la seva plurifuncionalitat.

3. Detectar les esp&egrave;cies de fauna que s&rsquo;han de potenciar per realitzar un control biol&ograve;gic efectiu de les plagues i per maximitzar la pol&middot;linitzaci&oacute;.

4. Determinar el per&iacute;ode de retorn d&rsquo;aquestes inversions en millora dels entorns a partir de par&agrave;metres productius.<strong>PROGRAMA</strong>

9:30h- Trobada a Can Draper (L&rsquo;Ametlla del Vall&egrave;s).

10:00h- Presentaci&oacute; de la Jornada

&middot; Dr. Jordi Puig Roca, investigador de l&rsquo;ICTA (UAB) i titular del&rsquo;explotaci&oacute; agr&iacute;cola de l&rsquo;Espigall.S.C.P.

&middot; Sr. Guillem Mas, t&egrave;cnic de l&rsquo;Associaci&oacute; Paisatges Vius i membre del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT.

10:30h- Visita de camp a l&rsquo;explotaci&oacute; hort&iacute;cola.

Jordi Roca far&agrave; una ruta guiada per l&rsquo;explotaci&oacute; hort&iacute;cola on es podran veure &ldquo;in situ&rdquo; les mesures que s&rsquo;han realitzat per incrementar la biodiversitat i millorar els entorn productius.

13:30h- Fi de la jornada<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s al correu: agraria@custodiaterritori.org.<strong>Organitza</strong>: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria

Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2014/140620_jornada%20fauna%20i%20flora%20adjacents_GTCA.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la jornada</a>.
Hora: 20:30 - 21:30
Lloc: Hostal Empúries, l'Escala
Resum: Sopar de la Fundundació Mar per continuar treballant amb la millora de l'entorn natural i marí
Descripció: La Fundaci&oacute; Mar contribueix a la conservaci&oacute; de l&#39;entorn litoral i mar&iacute; a trav&eacute;s d&#39;eines innovadores que ens ajuden a sensibilitzar l asocietat per a crear un m&oacute;n m&eacute;s s&agrave;, equitatiu i dosponible.Per aix&ograve; aquesta entitat organitza un sopar dia 20 de juny d&#39;Art, M&uacute;sica i M&agrave;gica per a contribuir en els seus projectes
Divendres, 4 de Juliol
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Museu del Ter - Manlleu
Resum: Celebració dels 10 anys del Museu del Ter
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/80/mm/image/imgnews/2014_07_09/140704_marca_10_anys_museu_del_ter_GRAN.jpeg' style='width: 150px; height: 80px; margin: 10px; float: right;' />Al llarg d&#39;aquests 10 anys el museu s&rsquo;ha implicat en una gran quantitat de projectes m&eacute;s enll&agrave; del seu edifici o les seves exposicions permanents i ha col&middot;laborat sempre amb les entitats de Manlleu i de la comarca. Per altra banda, aquesta dimensi&oacute; de museu de territori s&rsquo;ha reflectit en el treball constant, de forma puntual o estable, amb bona part dels ajuntaments del nostre entorn. Sense oblidar la <strong>dimensi&oacute; supracomarcal de l&rsquo;activitat del museu gr&agrave;cies a l&rsquo;activitat de recerca per tot el pa&iacute;s del </strong><a href='http://www.museudelter.cat/cerm' target='_blank'>Centre d&rsquo;Estudis dels Rius Mediterranis</a><strong>, l&rsquo;&agrave;rea ambiental del museu</strong>.Han estat 10 anys viscuts intensament i ho celebraran amb un acte que tindr&agrave; lloc el proper<strong> divendres, 4 de juliol, a 2/4 de 8 del vespre al Museu del Ter</strong>. L&rsquo;acte comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de Pere Prat, alcalde de l&rsquo;Ajuntament de Manlleu, Maria &Agrave;ngels Blasco Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura, Diego Mox&oacute;, Gerent de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua, Joaquim Albareda, Catedr&agrave;tic d&rsquo;Hist&ograve;ria Moderna de la Universitat Pompeu Fabra i un dels impulsors i primer director del museu i Carles Garc&iacute;a, director del Museu del Ter. En finalitzar l&rsquo;acte s&rsquo;oferir&agrave; un petit refrigeri als assistents.

&nbsp;
Dijous, 17 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Anàlisis de transparència de la Fundació Lealtad - Sessió informativa
Descripció: La <a href='http://www.fundacionlealtad.org/web/home' target='_blank'>Fundaci&oacute;n Lealtad</a> organitza el 17 de setembre una sessi&oacute; informativa sobre la metodologia d&#39;an&agrave;lisi de transpar&egrave;ncia i bones pr&agrave;ctiques, que els apliquen, adaptada a les ONG m&eacute;s petites.La reuni&oacute; amb ONG catalanes tindr&agrave; lloc al mat&iacute; en horari de 12 ha 13.30 h a la seu del despatx Cuatrecasas, Gon&ccedil;alves Pereira a Barcelona al Passeig de Gr&agrave;cia 111, planta 19. Durant la sessi&oacute;, es presentaran els indicadors aplicats a l&#39;an&agrave;lisi, els criteris d&#39;avaluaci&oacute; i la documentaci&oacute; a aportar per l&#39;ONG.L&#39;assist&egrave;ncia a la jornada no &eacute;s vinculant i no suposa cap comprom&iacute;s per a la ONG de realitzaci&oacute; de l&#39;an&agrave;lisi. No obstant aix&ograve;, les organitzacions que vulguin ser analitzades i formar part de la <strong>Guia de la Transpar&egrave;ncia</strong>, tenen obligat&ograve;riament que assistir a una d&#39;aquestes sessions.La nova metodologia adaptada per a entitats amb pressupostos inferiors a 300.000 &euro; es basa en els 9 Principis de Transpar&egrave;ncia i Bones Pr&agrave;ctiques, si b&eacute; a causa de la naturalesa d&#39;aquest grup d&#39;organitzacions nom&eacute;s s&#39;apliquen 35 dels 43 subprincipis. Amb aix&ograve;, la Fundaci&oacute;n Lealtad facilita l&#39;entrada de les ONG petites en la Guia de la Transpar&egrave;ncia.Els <strong>beneficis</strong> que aporta aquesta metodologia adaptada s&oacute;n molt significatius:

<div style='margin-left: 40px;'>- Es simplifica la c&agrave;rrega de treball per a les ONG en reduir la documentaci&oacute; a aportar.

- S&#39;agilitza el proc&eacute;s d&#39;avaluaci&oacute;.

- Es redueix el per&iacute;ode d&#39;an&agrave;lisi de tres a dos anys.</div>


L&#39;an&agrave;lisi de la Fundaci&oacute;n Lealtad, que &eacute;s voluntari i gratu&iuml;t, aporta a les ONG:
<div style='margin-left: 40px;'>- Una eina de comunicaci&oacute; gratu&iuml;ta: els resultats de l&#39;an&agrave;lisi es publiquen a les p&agrave;gines web <a href='http://www.fundacionlealtad.org' target='_blank'>www.fundacionlealtad.org</a> i <a href='http://www.guiatransparenciaong.org' target='_blank'>www.guiatransparenciaong.org</a> i en l&#39;app Guia ONG.

- Una eina per augmentar la seva finan&ccedil;ament privat: els donants institucionals inclouen cada vegada m&eacute;s en les seves convocat&ograve;ries d&#39;ajuts l&#39;avaluaci&oacute; de la Fundaci&oacute;n Lealtad entre els criteris de selecci&oacute; de les ONG benefici&agrave;ries.

- Un diagn&ograve;stic intern: els responsables de l&#39;ONG identifiquen punts susceptibles de millora en mat&egrave;ria de transpar&egrave;ncia, bon govern i bones pr&agrave;ctiques de gesti&oacute;.</div>


Si la teva ONG gestiona un pressupost inferior a 300.000 euros i est&agrave; interessada a ser avaluada per la Fundaci&oacute;n Lealtad pots inscriure&#39;t a la sessi&oacute; a Barcelona en aquest enlla&ccedil;:

<a href='https://docs.google.com/forms/d/1CVpJvsyE4_7b5vPRI-dCVI2yIT90u73QRBzJFFx56OY/viewform' target='_blank'>https://docs.google.com/forms/d/1CVpJvsyE4_7b5vPRI-dCVI2yIT90u73QRBzJFFx56OY/viewform</a>Les places s&oacute;n limitades i les inscripcions s&#39;atendran per estricte ordre de sol&middot;licitud.
Dissabte, 6 de Setembre
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Can Moragues - Riudarenes
Resum: Inauguració de Can Moragues, gestionat per Fundació Emys
Descripció: <strong><img alt='' src='/i-images/200/60/mm/image/logos/logo_f_emys.jpg' style='width: 200px; height: 60px; margin: 10px; float: right;' />Can Moragues</strong> &eacute;s una iniciativa per acostar la societat al medi natural. Aquest projecte neix amb la voluntat d&acute;esdevenir un punt de reflexi&oacute; i empreniment d&acute;iniciatives l&uacute;diques, educatives, volunt&agrave;ries i econ&ograve;miques per a demostrar que el desenvolupament i la conservaci&oacute; del patrimoni natural s&oacute;n no nom&eacute;s compatibles sin&oacute; necess&agrave;ries per a la nostra societat.La finca de<a href='http://www.fundacioemys.com/canmoragues/index.php/el-projecte/qui-som' target='_blank'> Can Moragues</a> consta d&#39;una masia restaurada en el que s&#39;hi far&agrave;:&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'>&middot; El Centre pel Desenvolupament Sostenible a la Comarca de la Selva.

&middot; L&rsquo;Obrador de melmelades i conserves ecol&ograve;giques per persones amb risc d&rsquo;exclusi&oacute;&nbsp;social &ldquo;Can Moragues&rdquo;

&middot; Punt de venta de &ldquo;Selvia, alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica de proximitat que conserva la&nbsp;biodiversitat&rdquo;.</div>


El proper 6 de setembre s&#39;inaugurar&agrave; l&#39;espai. Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/noticies/2014/140906_inauguracio_can_moragues.pdf' target='_blank'> feu un cop d&#39;ull al programa de la inauguraci&oacute;!</a>Hi esteu tots convidats!

&nbsp;
Dimecres, 17 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Viladrau
Resum: Jornada - Boscos: usos, mirades, paisatges
Descripció: Un dels objectius que pret&eacute;n la jornada &eacute;s <strong>posar &egrave;mfasi en el bosc com a paisatge a Catalunya</strong>, en el bosc com a tel&oacute; de fons arreu, com a element omnipresent del paisatge. Incidirem en aquesta dimensi&oacute; paisatg&iacute;stica dels boscos catalans, tenint sempre presents les noves propostes d&#39;aprofitament multisectorial, de gesti&oacute; p&uacute;blica i privada i de gaudi que, de manera innovadora i imaginativa, s&#39;estan plantejant en aquests moments des d&#39;&agrave;mbits molt diversos.El seminari est&agrave; organitzat per l&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net/' target='_blank'>Observatori del Paisatge de Catalunya</a>, en col&middot;laboraci&oacute; amb l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris del Montseny i el Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.La inscripci&oacute;, que val 15 euros i inclou el dinar, es pot fer a observatori@catpaisatge.net / 972273564Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web <a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_boscos.php' target='_blank'>www.catpaisatge.net/cat/jornades_boscos.php</a> o b&eacute; <a href='http://www.catpaisatge.net/fitxers/boscos14.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dilluns, 22 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Auditori de La Pedrera. Barcelona
Resum: Jornades 'La Salut i Els Espais Naturals' a La Pedrera
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/183/mm/image/imgnews/2014_07_09/140922_jornades_salut_natura_2.png' style='width: 150px; height: 183px; margin: 10px; float: right;' />Passejar per un bosc amb arbres vells ens pot ajudar a prevenir i/o tractar determinades patologies? Qu&egrave; &eacute;s el s&iacute;ndrome del d&egrave;ficit de natura? Com podem aprofitar les propietats terap&egrave;utiques dels espais naturals?Cada vegada s&oacute;n m&eacute;s els estudis cient&iacute;fics que demostren dels beneficis del contacte entre les persones i la natura, i

que evidencien efectes terap&egrave;utics sobre la nostra salut f&iacute;sica i mental. Durant les Jornades es vol aprofundir sobre aquesta tem&agrave;tica tan interessant, donant a con&egrave;ixer experi&egrave;ncies i estudis d&rsquo;arreu del m&oacute;n que situen els espais naturals (boscos vells, espais d&rsquo;elevada biodiversitat,&hellip;) tamb&eacute; com a guaridors de malalties mentals, cardiovasculars, al&middot;l&egrave;rgies, c&agrave;ncer o diabetis. Les jornades s&rsquo;adrecen a professionals del m&oacute;n sanitari, als gestors dels espais naturals, t&egrave;cnics municipals, als divulgadors de ci&egrave;ncia i natura i a la ciutadania interessada.

&nbsp;

Les <strong>Jornades &ldquo;La Salut i els Espais Naturals&rdquo;</strong> tindran lloc els propers dies<strong> 22 i 23 de setembre a l&rsquo;Auditori de La Pedrera</strong>, amb la intenci&oacute; de donar a con&egrave;ixer experi&egrave;ncies i estudis d&rsquo;arreu del m&oacute;n que situen els espais naturals (boscos vells, espais d&rsquo;elevada biodiversitat...) com a generadors de benestar i guaridors de diverses malalties.Organitza: <a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/home' target='_blank'>Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu <a href='/mm/file/noticies/2014/140922_jornades_salut_natura.pdf' target='_blank'>el programa de les Jornades</a>.

&nbsp;
Dijous, 25 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Tossa de Mar
Resum: Divuitenes Jornades de Dret català a Tossa
Descripció: Els dies 25 i 26 de setembre tindr&agrave; lloc la divuitena edici&oacute; de les <strong>Jornades de Dret Catal&agrave;</strong> a Tossa de Mar, que organitza l&#39;Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG en col&middot;laboraci&oacute; amb l&#39;Ajuntament de Tossa, i que compta amb el suport del Departament de Just&iacute;cia, universitats, col&middot;legis professionals i diverses institucions jur&iacute;diques.Les divuitenes Jornades se centraran en &quot;<strong>El Llibre Sis&egrave; del Codi Civil de Catalunya: an&agrave;lisi de l&#39;avantprojecte de llei</strong>&quot;. En aquesta edici&oacute;, es vol donar a con&egrave;ixer i es vol debatre les propostes legislatives en mat&egrave;ria d&#39;obligacions i contractes que acaben d&#39;entrar al Parlament de Catalunya, i que la Comissi&oacute; de Codificaci&oacute; ha desenvolupat durant els darrers tres anys. Com en anteriors edicions, la visi&oacute; des del m&oacute;n acad&egrave;mic s&#39;enriquir&agrave; amb els aportacions de les diferents professions jur&iacute;diques.Destaca la 5a pon&egrave;ncia del dia:

CINQUENA PON&Egrave;NCIA - <strong>NOUS TIPUS CONTRACTUALS: LA CUST&Ograve;DIA DEL TERRITORI</strong>

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>16:30 &ndash; 17:30 <strong>Cust&ograve;dia del territori i instruments jur&iacute;dico-privats</strong>

<em>Ignacio Javier Bois&aacute;n Ca&ntilde;amero - Notari

&Oacute;scar Germ&aacute;n V&aacute;zquez Asenjo - Registrador de la Propietat</em>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

17:30 &ndash; 18:15<strong> Impressions sobre aspectes pr&agrave;ctics de la cust&ograve;dia del territori</strong>

<em>Sergi Mar&iacute; Pons - Coordinador de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Salvador Grau i Tort - Cap de servei de Planificaci&oacute; de l&#39;Entorn Natural, Direcci&oacute; General de Pol&iacute;tiques Ambientals</em>18:15 <strong>Debat i presentaci&oacute; de comunicacions a la cinquena pon&egrave;ncia</strong></div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://civil.udg.edu/tossa/2014/programa.htm' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.
Divendres, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Arreu d'Europa
Resum: 2a Setmana Europea de la Custòdia del Territori
Descripció: L&#39;objectiu de la <strong>Setmana Europea de Cust&ograve;dia del Territori</strong> (del 26 de setembre al 5 d&#39;octubre) &eacute;s que tothom participi de les activitats que reuneix, totes elles vinculades a la natura! Si visiteu la seva web: <a href='http://www.landlifeweek.eu/ca' target='_blank'>www.landlifeweek.eu/ca</a> trobareu un munt d&#39;activitats! Escolliu aquelles en les que voleu participar!&nbsp;La&nbsp;Setmana Europea de la Cust&ograve;dia del Territori, s&#39;organitza en el marc del <a href='http://www.landstewardship.eu/' target='_blank'>projecte&nbsp;LandLife</a>, i compta amb el suport de la&nbsp;Comissi&oacute; Europea&nbsp;i el&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.Esdev&eacute; una gran oportunitat per mostrar i implicar la ciutadania catalana en la cura de la terra, i per posar en valor aquelles iniciatives relacionades amb la conservaci&oacute; del territori i el patrimoni natural de casa nostra.&nbsp;Feu xarxa sumant-vos a la Setmana!<a href='http://www.landlifeweek.eu/ca' target='_blank'><img alt='' src='/mm/image/imgnews/2014_04_06/140926_2a_setmana_europea_custodia.jpg' style='width: 550px; height: 104px;' /></a>
Hora: Event diario
Lloc: MónNatura Delta - Delta de l'Ebre
Resum: El primer festival internacional d’ornitologia de Catalunya tindrà lloc al Delta de l’Ebre
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/74/mm/image/imgnews/2014_07_09/logo_delta_birding.jpg' style='width: 150px; height: 74px; margin: 10px; float: right;' />Les instal&middot;lacions de <strong>M&oacute;nNatura Delta</strong>, a Amposta, en ple Delta de l&rsquo;Ebre acolliran el darrer cap de setmana de setembre el <strong>Delta Birding Festival</strong>, el <strong>primer Festival Internacional d&rsquo;Ornitologia</strong> que se celebra a Catalunya i que aplegar&agrave; ornit&ograve;legs de reconegut prestigi internacional i aficionats al birdwatching en els tres dies d&rsquo;activitats que s&rsquo;han programat per als dia <strong>26, 27 i 28 de setembre</strong>.El festival, que organitzen ORYX (botiga especialitzada en articles de natura), l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia i la <a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/home' target='_blank'>Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera </a>compta amb el suport de l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Amposta, el Parc Natural del Delta de l&rsquo;Ebre adscrit al Departament d&rsquo;Agricultura i el patronat de turisme de les Terres de l&rsquo;Ebre de la Diputaci&oacute; de Tarragona.El Delta Birding Festival presenta una proposta que combina <strong>confer&egrave;ncies i presentacions</strong>, algunes d&rsquo;elles a c&agrave;rrec d&rsquo;ornit&ograve;legs de renom internacional; <strong>cursos i tallers</strong>,<strong> visites guiades i activitats per a nens</strong>, de manera que integra una oferta d&rsquo;oci per als amants de la natura amb la divulgaci&oacute; de la m&agrave; d&rsquo;especialistes. Els organitzadors busquen aix&iacute; consolidar el Delta de l&rsquo;Ebre en la seva vessant de destinaci&oacute; de turisme familiar especialitzat en natura i en l&rsquo;observaci&oacute; d&rsquo;ocells o birdwatching. Cal apuntar que el festival es dur&agrave; a terme a la tardor, &egrave;poca en qu&egrave; s&rsquo;inicia el per&iacute;ode de migracions i que al Delta de l&rsquo;Ebre s&rsquo;han citat 337 esp&egrave;cies d&rsquo;aus de les 600 existents a Europa, cosa que converteix el territori en un espai de refer&egrave;ncia en aquest tipus de turisme.El Delta Birding Festival anir&agrave; acompanyat d&rsquo;una gran fira de productes i serveis per als amants de la natura, des de llibres especialitzats, material &ograve;ptic i equipament per a fot&ograve;grafs de natura i viatgers naturalistes.L&rsquo;organitzaci&oacute; del festival destina el benefici econ&ograve;mic de les entrades a projectes de conservaci&oacute; d&rsquo;ocells, i en aquesta primera edici&oacute;, el projecte es far&agrave; al Delta de l&rsquo;Ebre i consistir&agrave; en la realitzaci&oacute; de campanyes d&rsquo;anellament i censos de les aus aqu&agrave;tiques i altra fauna a la reserva de l&rsquo;Alfacada.Tota la informaci&oacute; de l&rsquo;esdeveniment es pot trobar al web <a href='http://www.deltabirdingfestival.com' target='_blank'>www.deltabirdingfestival.com</a>

&nbsp;
Divendres, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Lleida
Resum: 4t Marketplace territorial del projecte Tàndem
Descripció: T&agrave;ndem &eacute;s un projecte orientat a<strong> promoure la col&middot;laboraci&oacute; entre empreses i entitats ambientals</strong>. Per assolir-ho, peri&ograve;dicament s&#39;organitzen Marketplace&#39;s, on es facilita la trobada entre organitzacions.

Aquest 4t Marketplace territorial&nbsp;us ofereix 5 ESPAIS&nbsp;per interactuar amb els representants de diferents organitzacions i:
<div style='margin-left: 40px;'>- Establir contactes

- Presentar i veure diferents projectes i iniciatives

- Desenvolupar l&#39;RSC i les pol&iacute;tiques ambientals de l&rsquo;empresa

- Promoure la creaci&oacute; conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i entitats

&nbsp;</div>
Si sou empresa i voleu potenciar la vostra acci&oacute; ambiental i social en col&middot;laboraci&oacute; amb les entitats del tercer sector ambiental participeu en aquest nou Marketplace.

Si sou entitat ambiental i voleu trobar col&middot;laboracions dintre del m&oacute;n empresarial aquest tamb&eacute; &eacute;s el vostre espai.<strong>Dia, hora i lloc.</strong> 3 d&#39;octubre, de 9:00 a 14:00 hores, al Tur&oacute; de la Seu Vella de Lleida (Sala de la Canonja)&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; visiteu la web del projecte: <a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'>www.tandem.cat</a>

&nbsp;
Diumenge, 5 de Octubre
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Manresa
Resum: Jornada de camp - Gestió i conservació de marges agrícoles
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' /></a>Els objectius de la sortida s&oacute;n:

- Exposar les diferents tipologies de marges i la seva funcionalitat dins l&rsquo;explotaci&oacute;.

- Aprendre a recon&egrave;ixer un marge ben conservat i diferenciar-lo d&#39;un de mal conservat.

- Exposar els efectes negatius i positius de diferents t&egrave;cniques de gesti&oacute; dels marges.

- Proposar mesures agroambientals i de conservaci&oacute; per tal de mantenir, millorar o recuperar aquests elements a les finques.

- Explicar m&egrave;todes pr&agrave;ctics per fer-ne un seguiment senzill.<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>09.45 h Rebuda dels participants i entrega de documentaci&oacute;</strong>

<strong>10.00 h Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Roger Grimau, Uni&oacute; de Pagesos.</div>
<strong>10.30 h Itinerari amb aturades a Santpedor, Pujalt, Calaf i la Molsosa</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Dra. Berta Caballero, Grup d&rsquo;Agroecologia de la Universitat de Barcelona.</div>
<strong>14.00 h Cloenda de la Jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Guillem Mas, coordinador del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

&nbsp;</div>

<div>La Jornada de camp &eacute;s organitzada pel <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions consulteu el <a href='/mm/file/2014/141005_gtca_jornada_manresa_patt.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada online</a>.</div>
Dimecres, 8 de Octubre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Manresa
Resum: Curs - Metodologies participatives per a la transició agroecològica
Descripció: Del 8 d&#39;octubre al 19 de novembre (els dimecres).

Horari: de 16h a 20:15h.

Lloc; Escola Agr&agrave;ria de Manresa.&nbsp;<strong>OBJECTIUS DEL CURS</strong>

- Con&egrave;ixer les fases que constitueixen els&nbsp;processos de Transici&oacute; Agroecol&ograve;gica i&nbsp;algunes de les din&agrave;miques i t&egrave;cniques que&nbsp;permeten fomentar la participaci&oacute; en cada una&nbsp;d&#39;elles.

- Treballar criteris sobre els diferents punts clau&nbsp;que afecten la producci&oacute; agroecol&ograve;gica i sobre&nbsp;aspectes ambientals de l&rsquo;entorn rural.Aquest curs s&rsquo;adre&ccedil;a a t&egrave;cnics, assessors,&nbsp;agricultors i altres actors de l&rsquo;entorn rural, i a&nbsp;totes aquelles persones o entitats socials&nbsp;interessades en l&rsquo;agroecologia i les din&agrave;miques&nbsp;participatives.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO08_Escoles_capacitacio_agraria/CECA_Manresa/Documents/Arxius_estatics/MAN_2014_TransicioEcologia.pdf' target='_blank'>Descarregueu-vos el PDF informatiu del curs</a>.&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 10 de Octubre
Hora: 20:00 - 21:00
Lloc: Reus
Resum: Les varietats i races agrícoles i ramaderes tradicionals, un patrimoni en perill que cal conservar
Descripció: Organitzat per<a href='http://gepec.cat/show_events.php?id=226' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/124/175/mm/image/logos/logo_gepec.jpg' style='width: 124px; height: 175px;' /></a>
Dijous, 16 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Museu del Ter de Manlleu.
Resum: Seminari Internacional 'Paisatge, patrimoni i aigua. La memòria del territori'
Descripció: <em>L&rsquo;aigua ha estat hist&ograve;ricament un dels principals&nbsp;elements vertebradors i articuladors&nbsp;del paisatge a les nostres latituds. L&rsquo;ocupaci&oacute;&nbsp;mil&middot;len&agrave;ria del territori i el seu afai&ccedil;onament&nbsp;per part de les societats humanes&nbsp;que s&rsquo;hi han establert s&rsquo;explica en bona mesura&nbsp;per l&rsquo;aigua, ja sigui en forma de deus,&nbsp;de fonts, de rius i rieres o d&rsquo;estanys i estanyols.&nbsp;&Eacute;s per aix&ograve; que, avui, es fa dif&iacute;cil parlar&nbsp;del paisatge sense associar-lo a l&rsquo;aigua&nbsp;i al patrimoni que ha sorgit al seu voltant.</em>Amb aquest seminari, l&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net/' target='_blank'>Observatori del&nbsp;Paisatge de Catalunya</a> es proposa reflexionar&nbsp;sobre la q&uuml;esti&oacute; des d&rsquo;una perspectiva&nbsp;interdisciplin&agrave;ria i internacional.&nbsp;Es celebrar&agrave; <strong>el 16 i 17 d&rsquo;octubre de 2014 al Museu del Ter</strong>, a Manlleu. El seminari, patrocinat per Aig&uuml;es Ter Llobregat, est&agrave; organitzat per l&rsquo;Observatori del Paisatge de Catalunya amb la col&middot;laboraci&oacute; del Museu del Ter.

&nbsp;

T&rsquo;adjunto en aquest missatge el programa del seminari. La inscripci&oacute;, que val 15 euros i inclou el dinar del primer dia, es pot fer a observatori@catpaisatge.net / 972273564Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el<a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_aigua.php' target='_blank'> programa del Seminari</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Infraestructures verdes: Inversió sostenible en benefici de les persones i la natura
Descripció: Es proposa una jornada per a explicar estrat&egrave;gies i casos de bones pr&agrave;ctiques en la planificaci&oacute; de la infraestructura verda en l&#39;&agrave;mbit municipal catal&agrave;.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>09.30 Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09.45 Inauguraci&oacute; de les jornades

<em>Andreu Carreras, diputat adjunt d&#39;Espais Naturals. &Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10.00 Harmonitzar la conservaci&oacute; de la biodiversitat amb altres tipus d&#39;usos del s&ograve;l. Projecte Greeninfranet.

<em>Carles Castell. Cap de l&#39;Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10.30 Els actius territorials a protegir en el s&ograve;l no urbanitzable.

<em>Ferran Miralles. Coordinador dela Direcci&oacute; General d&#39;Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.</em>

11.00 Pausa caf&egrave;

11.30 El paper de la infraestructrura verda urbana. El Pla del verd i la biodiversitat de la ciutat de Barcelona.

<em>Margarita Par&eacute;s. Cap del Programa de Biodiversitat d&#39;H&agrave;bitat Urb&agrave;. Ajuntament de Barcelona.</em>

11.50 Pla especial d&#39;ordenaci&oacute; i gesti&oacute; de l&#39;anella verda de Terrassa

<em>Ignasi Planas de Mart&iacute;. Cap del Servei de Gesti&oacute; Ambiental. Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de Terrassa.</em>

12.10 Pla directriu del Parc de l&#39;Alba: La urbanitzaci&oacute; i la posta en valor del territori.

<em>Consol P&eacute;rez. Consorci del Parc de l&#39;Alba.</em>

12.30 La multifuncionalitat territorial en el s&ograve;l no urbanitzable

<em>Representant Ajuntament.</em>

12.50 Gesti&oacute; del territori i el paisatge a Vilafranca del Pened&egrave;s.

<em>Marta Vall&egrave;s. Ajuntament de Vilafranca del Pened&egrave;s.</em>

13.10 Debat

<em>Modera: Lavola</em>

14.00 Fi de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://vhttp://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2370/?preview=S' target='_blank'>consulteu el programa online</a>.&nbsp;</div>
Divendres, 17 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Rojals
Resum: La pastura com a eina de gestió
Descripció: La jornada consisteix en una&nbsp;sortida pr&agrave;ctica a camp en la qu&egrave;&nbsp;s&rsquo;explicaran, sobre el terreny, les&nbsp;actuacions realitzades al bosc incendiat l&#39;any 1986 a les portes del Bosc de Poblet.Lloc:&nbsp;Forest &ldquo;Plans i Baridana&rdquo; CUP n&uacute;m. 54 -&nbsp;43400 &ndash; ROJALS (Montblanc)<strong>PROGRAMA (per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2014/141017_jornada_patt_Rojals_Pastura.pdf' target='_blank'>programa online</a>)</strong>

9.30 h Presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Anton Vallvey, director PNIN Poblet.</em></div>
10.30 El gran incendi de 1986

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ricard Exp&ograve;sito. Sots-inspector. Cap unitat territorial de la Regi&oacute;&nbsp;d&rsquo;Emerg&egrave;ncies de Tarragona.

Sr. Jordi Guarque. Inspector. Membre de la Unitat T&egrave;cnica del Graf.</em></div>
11.00 h Pausa

11.30 Cremes prescrites com a eina de prevenci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Asier Larra&ntilde;aga. Sots-inspector. Membre de la Unitat T&egrave;cnica&nbsp;del Graf.</em></div>
12.00 h El control del combustible vegetal mitjan&ccedil;ant el pasturatge de&nbsp;sotabosc

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Joan Llagostera, president de l&rsquo;associaci&oacute; de propietaris&nbsp;forestals de les comarques de Tarragona.

Sr. Anton Vallvey, director PNIN Poblet.</em></div>
12.30 h Demostraci&oacute; pasturatge sotabosc amb un ramat de 325 cabres i&nbsp;45 ovelles

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Pere Dom&eacute;nech Angl&egrave;s. Ramader de Vimbod&iacute; i Poblet i membre&nbsp;de la Junta Rectora de la Federaci&oacute; d&#39;Entitats Catalanes de &nbsp;Ramaders d&#39;Ov&iacute; i Cabrum.</em></div>
14.00 h Cloenda de la JornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;Paratge Natural de Poblet (Tel.: 977 871 732 &ndash; A/e: pnpoblet@gencat.cat)&nbsp;Persones de contacte: Sr. Anton Vallvey o Sra. Montserrat Sancho.&nbsp;
Dijous, 23 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Santa Margarida i els Monjos
Resum: Jornada - Pagesos i pastors. Un model sostenible de tradició posada al dia
Descripció: Aquesta jornada, promoguda pel grup de treball sobre transhum&agrave;ncia i camins ramaders de la <a href='http://www.fmr.cat/' target='_blank'>Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural </a>d&oacute;na continu&iuml;tat al cicle de jornades bianuals que la FMR organitza per tractar sobre la<strong> transhum&agrave;ncia i els camins ramaders</strong> a Catalunya, sempre des de diferents punts de vista i de forma itinerant pel territori catal&agrave;.

&nbsp;

Aprofitant que la jornada es celebra enguany al Pened&egrave;s, una zona fonamentalment agr&iacute;cola i vin&iacute;cola, volem tractar sobre la relaci&oacute; hist&ograve;rica, present i de futur que existeix entre la ramaderia extensiva i l&#39;agricultura, i de passada tamb&eacute;, sobre la incid&egrave;ncia d&#39;aquesta en la qualitat dels s&ograve;ls agr&iacute;coles i en la <strong>riquesa ecol&ograve;gica del medi natural </strong>on es duen a terme aquestes activitats econ&ograve;miques.

&nbsp;

L&rsquo;acte &eacute;s obert a tothom pr&egrave;via inscripci&oacute; a la <a href='http://www.fmr.cat/eventos/jornada-pagesos-i-pastors-un-model-sostenible-la-tradicio-posada-al-dia/' target='_blank'>web de la FMR</a>.Data: 23 d&rsquo;octubre de 2014

Lloc: Mol&iacute; del Foix, Centre d&rsquo;Interpretaci&oacute; Hist&ograve;ric i Natural. C/ Farigola, 2-8 de Santa Margarida i els Monjos.

&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i programa detallat <a href='http://www.fmr.cat/eventos/jornada-pagesos-i-pastors-un-model-sostenible-la-tradicio-posada-al-dia/' target='_blank'>consulteu la web de la FMR</a>.

&nbsp;
Divendres, 24 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Vic
Resum: Màster en Planificació, Intervenció i Gestió Sostenible del Medi Rural
Descripció: El <strong>M&agrave;ster en Planificaci&oacute;, Intervenci&oacute; i Sostenible del Medi Rural </strong>de la <strong>Universitat de Vic </strong>s&rsquo;ofereix amb l&rsquo;objectiu de formar especialistes en la planificaci&oacute; i gesti&oacute; sostenible del medi rural amb una visi&oacute; multidisciplinar dels diferents &agrave;mbits d&rsquo;estudi del territori. Per aquest motiu, el programa s&rsquo;estructura en un primer bloc de diagnosi, un segon de planificaci&oacute; i un tercer d&rsquo;intervenci&oacute; i gesti&oacute;.Alguns dels elements m&eacute;s destacables del M&agrave;ster s&oacute;n les sortides de pr&agrave;ctiques per con&egrave;ixer diferents realitats territorials i ambientals, aix&iacute; com el cas d&rsquo;estudi que consisteix en la realitzaci&oacute; d&rsquo;un projecte aplicat de planificaci&oacute; integrada d&rsquo;un &agrave;mbit rural de Catalunya.<strong>Dates</strong>

Del 24 d&#39;octubre del 2014 al 30 de juny del 2016.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>

Universitat de Vic i instal&middot;lacions del CTFC a Solsona pel que fa a les dues setmanes intensives.Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/masters/master-en-planificacio-intervencio-i-gestio-sostenible-del-medi-rural' target='_blank'> consulteu el fullet&oacute; informatiu del M&agrave;ster</a>.

Tamb&eacute; us recomanem a que <a href='http://www.youtube.com/watch?v=kVKUpDNeSxU#t=224' target='_blank'>feu un cop d&#39;ull al V&iacute;deo de presentaci&oacute; del m&agrave;ster</a>.Pels membres de la xct s&#39;ofereix un 10% de descompte en la matr&iacute;cula.&nbsp;En cas d&#39;estar interessats envieu-nos un email a info@custodiaterritori.org.


Dimarts, 28 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ashford, United Kingdom
Resum: Eurosite Sustainable Wildlife Management workshop: integrating hunting practices with nature conservation planning
Descripció: <img alt='' src='/i-images/231/263/mm/image/2014/141028_eurosite_workshop_hunting.png' style='width: 231px; height: 263px; margin: 10px; float: right;' />The workshop will provide a platform for site managers, hunters and hunting organisations, policy makers and other key stakeholders such as farmers and landowners, to come together to <strong>share knowledge, experiences and best practice case studies</strong>.This three-day workshop will include a<strong> full day site visit to Elmley National Nature Reserve </strong>on the Isle of Sheppey.The workshop will also contribute to the preparation of an Advice Paper, which will gather together key recommendations, practical steps and case studies for the integration of hunting practices in the <strong>management of Natura 2000 sites</strong> and other natural areas, as well as supporting the further development of European Commission policies in this area.The European Union has already given considerable time and study to the role of hunting in nature conservation through projects such as the Sustainable Hunting Initiative, which was launched in 2001 and is still the basis for several ongoing LIFE projects. The workshop will be an opportunity to promote this and other EU initiatives and publications and these will form a background for discussions at the workshop.&nbsp;For further information please visit:&nbsp;<a href='http://www.eurosite.org/en-UK/content/wildlife-management' target='_blank'>http://www.eurosite.org/en-UK/content/wildlife-management</a>
Dimecres, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Primera jornada sobre documentació ambiental a Catalunya
Descripció: El proper 29 d&#39;octubre tindr&agrave; lloc a Barcelona la&nbsp;<strong>1a Jornada sobre documentaci&oacute; ambiental a Catalunya</strong>&nbsp;organitzada per la Generalitat de Catalunya i la Diputaci&oacute; de Barcelona i que compta amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&#39;Institut d&#39;Estudis Catalans i el Col&middot;legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya.En aquesta primera jornada es pret&eacute;n <strong>augmentar la visibilitat dels fons documentals i serveis dels centres de documentaci&oacute;, biblioteques i centres amb informaci&oacute; ambiental de Catalunya, i fomentar la cooperaci&oacute; i l&rsquo;intercanvi de bones experi&egrave;ncies </strong>entre les diferents administracions, entitats, organismes i col&middot;lectius que disposen de fons i d&rsquo;informaci&oacute; ambiental.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom. Per inscriure&#39;s cal <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.a464a614609ecd845f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=01bc617df1427410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=01bc617df1427410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default&amp;newLang=ca_ES' target='_blank'>omplir el formulari de participaci&oacute;</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/01_Departament/Normativa%20i%20documentacio/Xarxa%20de%20biblioteques/Centre%20de%20Documentacio/1_jornada_documentacio/pgr_documentacio.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.&nbsp;
Dimecres, 5 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Land: quality of Life - Landlife Congress
Descripció: <a href='http://www.landstewardship.eu/ca/congress' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/250/170/mm/image/logos/logo_landlife_CONGRESS.png' style='width: 250px; height: 170px; margin: 10px; float: right;' /></a>The LandLife partners and the Congress Steering Committee members are glad to welcome you to the<strong> First European Land Stewardship Congress</strong> that will take place from the <strong>5th to the 8th of November 2014</strong> in Barcelona.This First edition of the Congress has been organised under the framework of the LandLife project, which began in 2011, and is an exceptional opportunity to boost land stewardship, a conservation strategy based on the co-responsibility of land users and landowners to manage and protect land and natural resources, both at the regional and European level.During the last three years the LandLife partners have been working on the implementation of communication and training actions that promote the idea that only understanding the importance and the inherent values of landscapes and nature for our lives will allow us to conserve the diversity and richness of habitats and ecosystems and thereby ensure that future generations can also enjoy them.The Congress, as the culminating event of the Landlife Project, comes just as a new period of European conservation policy is opened with the implementation of the EU Biodiversity Strategy 2020.The Congress aims to address these new challenges by presenting not only the main results of the LandLife project, but also by sharing experiences and exchanging knowledge on land stewardship, nature and biodiversity conservation and natural resource management through workshops, round tables and poster presentations.The Congress is the starting point for a new European network that will further develop land stewardship in Europe. During the Congress the Barcelona Declaration on Land Stewardship will be elaborated and signed. The Declaration will define the Vision and Mission statement through a collaborative process that will help to identify synergies between actors with the aim to work together for the promotion of land stewardship both at the regional and European level.More information on <a href='http://www.landstewardship.eu/ca/congress' target='_blank'>http://www.landstewardship.eu/ca/congress</a>
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa, Barcelona
Resum: V Jornadas estatales de custodia del territorio - 10 años compartiendo aprendizajes y experiencias: Retos y perspectivas de futuro
Descripció: Les <a href='http://www.frect.org/las-vjornadas/' target='_blank'>V Jornades Estatals de Cust&ograve;dia del Territori</a> s&oacute;n un espai per intercanviar, debatre i proposar innovacions i millores per a l&#39;aplicaci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori com una eina per a la conservaci&oacute; de la biodiversitat, la gesti&oacute; de la natura i del paisatge i del patrimoni cultural .Aquestes jornades s&#39;emmarquen, aix&iacute; mateix, en el I Congr&eacute;s Europeu sobre cust&ograve;dia del territori: Land: Quality of Life organitzat pel projecte LandLife (LIFE +10 INF/ES/540), permetent la projecci&oacute;, per primera vegada, de les Jornades Estatals a nivell europeu, facilitant l&#39;intercanvi de bones pr&agrave;ctiques i experi&egrave;ncies amb organitzacions d&#39;altres pa&iuml;sos europeus, enriquint el debat i aprenent de processos diferents a l&#39;estatal.<img alt='' height='96' src='/i-images/632/253/mm/image/2014/BANNER%201%20JECT.jpg' width='240' />
Dijous, 20 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada Tècnica - El pastoralisme en la conservació de la natura: noves necessitats, nous enfocaments
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/73/mm/image/logos/logo%20GTCA.jpg' style='width: 150px; height: 73px; margin: 10px; float: right;' />Cada cop s&oacute;n m&eacute;s els projectes que&nbsp;incorporen la ramaderia com a eina de&nbsp;gesti&oacute; o prestaci&oacute; de serveis&nbsp;ambientals, per&ograve; sovint els t&egrave;cnics&nbsp;parteixen d&rsquo;enfocaments&nbsp;reduccionistes, superats per una&nbsp;realitat complexa donat un limitat&nbsp;coneixement en mat&egrave;ria de&nbsp;pastoralisme; fet que condiciona la&nbsp;pr&ograve;pia viabilitat dels projectes.&nbsp;Un sistema pastoral &eacute;s un sistema&nbsp;complex on ens cal con&egrave;ixer el factor&nbsp;animal, des de l&rsquo;etologia al maneig.&nbsp;&Agrave;dhuc, les capacitats de c&agrave;rrega, la&nbsp;periodicitat i la intensitat de pastura,&nbsp;depenen del factor hum&agrave;, des de&nbsp;l&rsquo;estructura de la producci&oacute; agr&agrave;ria&nbsp;(explotaci&oacute; ramadera) al comportament&nbsp;social. Ras i curt, el factor hum&agrave; &eacute;s&nbsp;clau en aquests projectes: com&nbsp;seleccionar les t&egrave;cniques de gesti&oacute; i els&nbsp;ramaders?, com negociar acords,&nbsp;resoldre conflictes i controlar els&nbsp;resultats?, com articular un feed-back&nbsp;d&rsquo;incentius i compromisos?&nbsp;De la constataci&oacute; de la centralitat del&nbsp;ramader se&rsquo;ns fa<strong> necess&agrave;ria una&nbsp;transmissi&oacute; i una integraci&oacute; de&nbsp;coneixement des dels professionals&nbsp;ramaders vers els t&egrave;cnics</strong>. Aquesta&nbsp;jornada pret&eacute;n aportar un punt&nbsp;d&rsquo;inflexi&oacute; en aquest nou marc de&nbsp;treball, on els factors social i econ&ograve;mic&nbsp;condicionen tot el sistema pastoral i les&nbsp;derivades ecol&ograve;giques i t&egrave;cniques.<strong><img alt='' src='/i-images/218/155/mm/image/imgnews/2014_10_12/141120_jornada_pastoralisme.png' style='width: 218px; height: 155px; margin: 10px; float: right;' />OBJECTIUS</strong>

1. Adquirir una comprensi&oacute; i&nbsp;informaci&oacute; pr&agrave;ctica per a planificar i&nbsp;gestionar projectes que integrin la&nbsp;ramaderia com a eina de

conservaci&oacute; de la natura.

2. Extraure els factors d&rsquo;&egrave;xit i de&nbsp;viabilitat dels projectes amb&nbsp;participaci&oacute; ramadera

3. Compartir experi&egrave;ncies i adquirir de&nbsp;contactes mitjan&ccedil;ant networking.Dia i lloc: <strong>20 de novembre</strong>. Universitat de Vic

Horari: de 09:30 a 18:30

Inscripcions: la Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&#39;s pr&egrave;viament a&nbsp;agraria@custodiaterritori.orgPer a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2014/141120_programa_jornada_Pastoralisme.pdf' target='_blank'> consulteu el Programa en PDF</a>.&nbsp;

Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>.&nbsp;
Divendres, 21 de Novembre
Hora: 9:30 - 14:30
Lloc: Can Muntanyola - Granollers
Resum: Jornada Tècnica - Gestió del medi natural municipal. La custòdia del territori, una eina de consens
Descripció: La xct organitzarem una trobada d&rsquo;ens locals en col&middot;laboraci&oacute; amb l&rsquo;Ajuntament de Granollers i amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el prop&ograve;sit d&rsquo;acostar la cust&ograve;dia als municipis i volem donar a con&egrave;ixer diferents experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia del territori i ens locals, i valorar la possibilitat de crear un grup de treball amb aquests membres.Els ens locals s&oacute;n agents actius al territori amb coneixement de la realitat social i territorial, i cada vegada m&eacute;s presents a la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori. Tenen unes singularitats diferents a la resta de membres de la xct, i se&rsquo;ls vol donar resposta a trav&eacute;s d&rsquo;un grup de treball espec&iacute;fic en qu&egrave; tots els ens locals membres de la xct puguin compartir i col&middot;laborar.Els objectius de la Jornada T&egrave;cnica s&oacute;n: a) Donar a con&egrave;ixer casos pr&agrave;ctics d&rsquo;acords de cust&ograve;dia del territori on hi hagin ens locals implicats, que puguin servir de model per a altres ens locals i b) Facilitar la creaci&oacute; d&rsquo;un grup de treball de cust&ograve;dia i ens locals. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2014/141121_programa_municipis_v1.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<strong>09.30 - 11.00 - Benvinguda i visita a Palou, un exemple de cust&ograve;dia agr&agrave;ria</strong>

Xavi Romero i Vicen&ccedil; Planas - t&egrave;cnics de l&rsquo;Ajuntament de Granollers (Vall&egrave;s Oriental). Punt de trobada Can Muntanyola

&nbsp;

<strong>11.00 - 11.30 - Pausa caf&egrave;</strong>

&nbsp;

<strong>11.30 - 12.45 - Exposici&oacute; casos de cust&ograve;dia del territori i ens locals</strong>

<em>Ajuntament de Vic - Jordi Boadas, t&egrave;cnic de l&rsquo;Ajuntament de Vic

Consorci de l&rsquo;Alta Garrotxa - Sara S&aacute;nchez, t&egrave;cnica del Consorci de l&rsquo;Alta Garrotxa

Ajuntament de Riudarenes - Jordi Giron&egrave;s, alcalde de Riudarenes</em>

&nbsp;

<strong>12.45-13.10 - Oportunitats que ofereixen la cust&ograve;dia del territori i la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori als ens locals</strong>.

<em>Montserrat Barniol, presidenta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori i del Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s. Alcaldessa d&rsquo;Alpens (Llu&ccedil;an&egrave;s).</em>

&nbsp;

<strong>13.15-14.30 - Treball en xarxa - Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <strong><a href='/mm/file/2014/141121_programa_municipis_v1.pdf' target='_blank'>Programa detallat de la Jornada</a></strong>.

La participaci&oacute; a la Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:
<div style='text-align: center;'><strong><a href='http://www.xct.cat/forms/formulari_municipis_2014' target='_blank'>www.xct.cat/forms/formulari_municipis_2014</a></strong></div>


Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres a igamundi@custodiaterritori.org o al 93 886 61 35.

&nbsp;
Dissabte, 22 de Novembre
Hora: 9:30 - 15:30
Lloc: Mas Cabàlies, Ogassa
Resum: Jornada tècnica de visita a Mas Cabàlies i presentació del projecte Els Prats de Pastura a Mas Cabàlies.
Descripció: El&nbsp;<strong>dissabte 22 de novembre</strong> es dur&agrave; a terme una jornada t&egrave;cnica de<strong> visita a la Finca de Mas Cab&agrave;lies (Ogassa) i la presentaci&oacute; del projecte Els Prats de Pastura a Mas Cab&agrave;lies.</strong>Els Prats de Pastura a Mas Cab&agrave;lies &eacute;s un projecte que es realitza als voltants de l&rsquo;antiga masia de Mas Cab&agrave;lies, actual casa de col&ograve;nies i escola de Natura propietat de Fundesplai, amb un acord de cust&ograve;dia amb el pastor per l&rsquo;aprofitament dels prats. Aix&iacute;, i amb la finalitat de gestionar aquestes finques, es satisfan les necessitats de Recuperaci&oacute; d&rsquo;H&agrave;bitats vulnerables com els prats de dall, la conservaci&oacute; d&rsquo;oficis tradicionals com la ramadera extensiva, i l&rsquo;&uacute;s p&uacute;blic.<strong>Programa:</strong>

9.30h Arribada a Mas Cab&agrave;lies.

9.30h-11h15: Presentaci&oacute; de la Finca, el Pastor i les accions.

11h15-11h30: Esmorzar

11.30h-13.30h: Actuacions en els prats de pastura (desbrossar).

13.30h-15.00h: Dinar de p&iacute;cnic (a c&agrave;rrec de l&rsquo;organitzaci&oacute;), amb valoraci&oacute; del Projecte i Fi de l&rsquo;activitatLa inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta per a totes aquelles persones interessades en participar.<strong>Interessats</strong> contactar amb Gisela Balany&agrave;: <a href='gbalanya@fundesplai.org">http://gbalanya@fundesplai.org' target='_blank'>gbalanya@fundesplai.org</a> <strong>abans del&nbsp;dijous 20 de novembre</strong> a les 14.00h.Aquesta visita compta amb el suport de la Comissi&oacute; Europea, i forma part del projecte projecte LANDLIFE&nbsp;&nbsp;(LIFE10 INF/ES/540)
Dilluns, 24 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: 12º Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2014)
Descripció: Del 24 al 27 de novembre al Palau Municipal de Congressos de&nbsp;Madrid.<img alt='' src='/i-images/150/49/mm/image/imgnews/2014_07_09/logo_conama.png' style='width: 150px; height: 49px; margin: 10px; float: right;' />L&#39;eix central de Conama 2014 ser&agrave; l&#39;economia baixa en carboni, encara que s&#39;abordaran altres 9 l&iacute;nies estrat&egrave;giques: Energia, Efici&egrave;ncia i Canvi Clim&agrave;tic; Mobilitat i Transport; Renovaci&oacute; Urbana i Edificaci&oacute;; Biodiversitat; Desenvolupament Rural; residus; Qualitat Ambiental, Salut i Benestar; aigua; i Economia i Societat.&nbsp;S&#39;hi poden presentar comunicacions t&egrave;cniques. La data l&iacute;mit per sol&middot;licitar comunicacions &eacute;s el 25 de juliol.&nbsp;La inscripci&oacute; general al congr&eacute;s &eacute;s de 390&euro; (fins 15 d&#39;octubre) o b&eacute; de 475&euro; si no &eacute;s anticipada. El congr&eacute;s ofereix una s&egrave;rie de beques.&nbsp;El congr&eacute;s est&agrave; organitzat per la <a href='http://www.conama.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; CONAMA</a>.

Trobare m&eacute;s informaci&oacute; del congr&eacute;s a la seva web:&nbsp;<a href='http://www.conama2014.conama.org' target='_blank'>www.conama2014.conama.org</a>

&nbsp;
Dijous, 27 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada - Turisme responsable: Oportunitats de millora
Descripció: Es proposa una jornada en la que s&#39;emmarcaran les bases del turisme responsable i s&#39;explicaran iniciatives de turisme responsable en dest&iacute;, especialment les impulsades des de l&#39;administraci&oacute; local.<b>El programa estar&agrave; disponible en breu.&nbsp;</b>Organitza: Diputaci&oacute; de Barcelona.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2381/?preview=S' target='_blank'>consulteu la web de la Jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimecres, 10 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Bacelona
Resum: Third Annual Conference of the European Learning Network for Regions and Biodiversity. Natura 2000 in action! Barcelona
Descripció: This Conference links the European Learning Network for Regions and Biodiversity with the Natura 2000 Regional cooperation for implementing the Natura 2000 networkPalau Sant Pau, Barcelona, Spain, Wednesday 10 &ndash; Thursday 11 December 2014<strong>POLICY CONTEXT</strong>

Addressing the theme of Natura 2000 implementation at subnational level in Europe, the conference aims to provide a significant contribution to the ongoing efforts of halting the loss of biodiversity and increasing the sustainable use of natural resources. Therefore policy frameworks of this conference are the Convention on Biological Diversity and its Aichi targets (especially targets 11, 14 and 17), the Berne Convention and its Emerald Network, and the EU Biodiversity 2020 Strategy (in particular Target 1 and the Natura 2000 Biogeographical Process to implement it).<strong>TARGET AUDIENCE</strong>

This conference is primarily targeted at regional level policy and decision makers, and &nbsp;managers involved in the implementation of the EU Birds and Habitats Directives and the Berne Convention. As subnational governments do not work alone, we also warmly welcome sector representatives and civil society organisations (conservation NGOs, PA managers), working closely with subnational governments to achieve common goals in the implementation of the Birds and Habitats Directives.For more information <a href='http://www.regionsandbiodiversity.eu/sites/default/files/Regions%20and%20Natura%202000%20Conference%20Barcelona%20Programme%20v%2011%20November.pdf' target='_blank'>Download the programme</a> and <a href='http://www.regionsandbiodiversity.eu/sites/default/files/Barcelona%20Conference%20practical%20info.pdf' target='_blank'>Practical Information</a>. Please note that participation is free.

&nbsp;
Dijous, 11 de Desembre
Hora: 9:15 - 10:15
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada sobre planificació i gestió del medi rural - L'espai agrari periurbà. De què serveix?
Descripció: L&#39;espai agrari adjacent a l&#39;espai urb&agrave; ha estat sotm&egrave;s a&nbsp;fortes tensions que sovint han comportat que l&#39;espai&nbsp;agrari fos considerat un espai residual o marginal al&nbsp;voltant de la ciutat. Els reptes que s&#39;obren actualment en&nbsp;relaci&oacute; als espais agraris periurbans estan orientats a&nbsp;mantenir el seu valor productiu estrat&egrave;gic i a conservar&nbsp;la biodiversitat que porten associada.L&#39;objectiu d&#39;aquesta jornada &eacute;s donar a con&egrave;ixer la&nbsp;problem&agrave;tica i la gesti&oacute; dels espais agraris periurbans, i&nbsp;analitzar de quina manera es poden integrar els espais&nbsp;agraris en les noves estrat&egrave;gies de planificaci&oacute; del medi&nbsp;rural.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-de-que-serveix' target='_blank'>per a m&eacute;s informaci&oacute; consulta el programa online</a>)

<strong>09.15 Lliurament de la documentaci&oacute;</strong>

<strong>09.30 Inauguraci&oacute; de la jornada.</strong> A c&agrave;rrec de Joan&nbsp;Masnou, Vicerector de Relacions&nbsp;Internacionals i Formaci&oacute; Continua de la

UVic-UCC; i de Ramon Jordana, cap de l&rsquo;&Agrave;rea&nbsp;de Projectes Transversals de la Direcci&oacute;&nbsp;General del Medi Natura i Biodiversitat del&nbsp;Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia,&nbsp;Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural de la&nbsp;Generalitat de Catalunya.

<strong>09.45 El marc de refer&egrave;ncia.</strong> A c&agrave;rrec de Josep&nbsp;Montasell, t&egrave;cnic de l&rsquo; &Agrave;rea de Territori i&nbsp;Sostenibilitat, Diputaci&oacute; de Barcelona.

<strong>10.30 Pausa- caf&egrave;</strong>

<strong>11.00 Estudi de casos: Diferents marcs territorials i&nbsp;activitat productiva</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- L&rsquo;Espai agrari periurb&agrave; del sud de Girona. A&nbsp;c&agrave;rrec d&rsquo;Anna Roca. Fundaci&oacute; Agroterritori.

- El Parc Agrari del Baix Llobregat. A c&agrave;rrec de&nbsp;Raimon Roda, gerent del Consorci.

- El Parc de l&rsquo;Espai d&rsquo;Inter&egrave;s Natural de&nbsp;Gallecs. A c&agrave;rrec de Gemma Safont, gerent&nbsp;del Consorci de Gallecs.</div>
<strong>13.00 Noves perspectives per l&rsquo;espai agrari&nbsp;periurb&agrave;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Nous reptes en la planificaci&oacute; del medi&nbsp;rural. A c&agrave;rrec d&rsquo;Antoni Ferran, Escola&nbsp;Polit&egrave;cnica Superior, UVic-UCC

- L&rsquo;activitat agr&agrave;ria dins d&rsquo;espais naturals&nbsp;protegits. A c&agrave;rrec de Ramon Espinach, cap&nbsp;de l&rsquo;Oficina de Parcs Naturals, Diputaci&oacute; de&nbsp;Barcelona</div>
<strong>14.00 CloendaLloc d&rsquo;impartici&oacute;:&nbsp;</strong>Universitat de Vic. Masia Torre dels Frares.&nbsp;Sala Segimon Serrallonga.&nbsp;Jornada gratu&iuml;ta. <strong>Cal formalitzar la inscripci&oacute;</strong>.&nbsp;Inscripci&oacute; online:&nbsp;<a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-de-que-serveix' target='_blank'>http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-de-que-serveix</a>
Divendres, 12 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: 2n Simposi de producció agroalimentària ecològica
Descripció: El <strong>2n Simposi de producci&oacute; agroaliment&agrave;ria ecol&ograve;gica</strong> es centra en aquesta edici&oacute; en les produccions hort&iacute;coles. Ser&agrave; el divendres 12 i el mat&iacute; de dissabte 13 de desembre a Manresa, amb experts del nostre pa&iacute;s i tamb&eacute; de vinguts d&#39;It&agrave;lia i Fran&ccedil;a. S&#39;hi tractaran temes d&#39;infraestructures, de sanitat vegetal, de gesti&oacute; del s&ograve;l,... Una oportunitat per con&egrave;ixer de prop els aven&ccedil;os t&egrave;cnics en aquest camp i tamb&eacute; per compartir experi&egrave;ncies amb altres persones assistents.L&rsquo;<strong>objectiu</strong> d&rsquo;aquest simposi &eacute;s la transfer&egrave;ncia d&rsquo;informaci&oacute; t&egrave;cnica d&rsquo;actualitat i d&rsquo;inter&egrave;s al sector, amb la participaci&oacute; de diversos experts en la mat&egrave;ria de fora de Catalunya, aix&iacute; com &eacute;sser un lloc de trobada i d&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies per a tots els professionals de l&rsquo;horta ecol&ograve;gica del nostre pa&iacute;s.Manresa, divendres i dissabte 12 i 13 de desembre de 2014.

Inscripcions gratu&iuml;tes a <a href='http://www.associaciolera.org' target='_blank'>www.associaciolera.org</a>

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://associaciolera.org/2n-simposi-de-produccio-agroalimentaria-ecologica/' target='_blank'> consulteu el programa online</a>.
Dissabte, 13 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Capçanes. Serra de Llabería
Resum: 2a Trobada de propietaris de custòdia del territori - Conservació i bones pràctiques en la gestió de la biodiversitat dels boscos
Descripció: Catalunya t&eacute; 1.930.000 ha forestals que representen el 66% del territori. D&rsquo;aquesta superf&iacute;cie el 80% s&oacute;n boscos. Alhora, el 73% d&rsquo;aquests boscos estan en mans privades, i es caracteritzen per una estructura de bosc de dimensions redu&iuml;des.

Ets propietari d&rsquo;alguns d&rsquo;aquests boscos? Saps qu&eacute; &eacute;s la gesti&oacute; sostenible i mutifuncional dels boscos? Tens inter&egrave;s en saber com pots fomentar la biodiversitat de la teva finca forestal? Vols saber qu&egrave; &eacute;s la cust&ograve;dia forestal?
<div style='text-align: center;'>

<strong>Vine a la 2a trobada de propietaris de cust&ograve;dia!</strong></div>


<strong>PROGRAMA </strong>(us recomanem que <a href='/mm/file/2014/141129_2a_trobada_propietaris_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa complert en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10.00 h - 10.15 h. Benvinguda.

10.15 h - 11.00 h. Breu exposici&oacute; d&rsquo;iniciatives per a la cust&ograve;dia dels boscos, la gesti&oacute; forestal sostenible i la conservaci&oacute; de la biodiversitat.

11.00 h - 11.15 h. Com es gesta un acord de cust&ograve;dia i signatura d&rsquo;un acord entre el Consorci de la Serra de Llaberia i el propietari de Mas del Cal&agrave;s.

11.15 h - 11.45 h. Tastet de productes locals i provinent de les finques amb acords de cust&ograve;dia de la Serra de Llaberia.

11.45 h - 13.30 h. Visita de camp, de la m&agrave; de Jordi Camprodon (Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya) i Jarkov Revert&eacute; (Consorci de la Serra de Llaber&iacute;a).</div>


Dia i hora: <span style='color:#B22222;'><strong>dissabte 13 de desembre</strong></span>, de 10 a 13:30h (<span style='color:#B22222;'>hem canviat la data de la trobada, degut a la mala previsi&oacute; meteorol&ograve;gica prevista per la data inicial</span>).

Lloc: Cap&ccedil;anes, <strong>Serra de Llaber&iacute;a</strong>.

Inscripcions: <strong>la inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; obligat&ograve;ria</strong>. Us podeu inscriure a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/forms/propietaris' target='_blank'>www.xct.cat/forms/propietaris</a>

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2014/141129_2a_trobada_propietaris_DEF(1).pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.<img alt='' src='/i-images/350/109/mm/image/2014/141129_2a_trobada_propietaris.png' style='width: 350px; height: 109px; margin: 10px; float: left;' />

Gràcies a PHP iCalendar