agenda - Divendres, 21 de Novembre

Divendres, 21 de Novembre

agenda Calendari
Divendres, 21 de Novembre
Hora: 9:30 - 14:30
Lloc: Can Muntanyola - Granollers
Resum: Jornada Tècnica - Gestió del medi natural municipal. La custòdia del territori, una eina de consens
Descripció: La xct organitzarem una trobada d’ens locals en col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers i amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el propòsit d’acostar la custòdia als municipis i volem donar a conèixer diferents experiències de custòdia del territori i ens locals, i valorar la possibilitat de crear un grup de treball amb aquests membres.Els ens locals són agents actius al territori amb coneixement de la realitat social i territorial, i cada vegada més presents a la Xarxa de Custòdia del Territori. Tenen unes singularitats diferents a la resta de membres de la xct, i se’ls vol donar resposta a través d’un grup de treball específic en què tots els ens locals membres de la xct puguin compartir i col·laborar.Els objectius de la Jornada Tècnica són: a) Donar a conèixer casos pràctics d’acords de custòdia del territori on hi hagin ens locals implicats, que puguin servir de model per a altres ens locals i b) Facilitar la creació d’un grup de treball de custòdia i ens locals.                    <strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2014/141121_programa_municipis_v1.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<strong>09.30 - 11.00 - Benvinguda i visita a Palou, un exemple de cust&ograve;dia agr&agrave;ria</strong>

Xavi Romero i Vicen&ccedil; Planas - t&egrave;cnics de l&rsquo;Ajuntament de Granollers (Vall&egrave;s Oriental). Punt de trobada Can Muntanyola

&nbsp;

<strong>11.00 - 11.30 - Pausa caf&egrave;</strong>

&nbsp;

<strong>11.30 - 12.45 - Exposici&oacute; casos de cust&ograve;dia del territori i ens locals</strong>

<em>Ajuntament de Vic - Jordi Boadas, t&egrave;cnic de l&rsquo;Ajuntament de Vic

Consorci de l&rsquo;Alta Garrotxa - Sara S&aacute;nchez, t&egrave;cnica del Consorci de l&rsquo;Alta Garrotxa

Ajuntament de Riudarenes - Jordi Giron&egrave;s, alcalde de Riudarenes</em>

&nbsp;

<strong>12.45-13.10 - Oportunitats que ofereixen la cust&ograve;dia del territori i la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori als ens locals</strong>.

<em>Montserrat Barniol, presidenta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori i del Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s. Alcaldessa d&rsquo;Alpens (Llu&ccedil;an&egrave;s).</em>

&nbsp;

<strong>13.15-14.30 - Treball en xarxa - Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <strong><a href='/mm/file/2014/141121_programa_municipis_v1.pdf' target='_blank'>Programa detallat de la Jornada</a></strong>.

La participaci&oacute; a la Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:
<div style='text-align: center;'><strong><a href='http://www.xct.cat/forms/formulari_municipis_2014' target='_blank'>www.xct.cat/forms/formulari_municipis_2014</a></strong></div>


Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres a igamundi@custodiaterritori.org o al 93 886 61 35.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar