agenda - Divendres, 17 de Octubre

Divendres, 17 de Octubre

agenda Calendari
Divendres, 17 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Rojals
Resum: La pastura com a eina de gestió
Descripció: La jornada consisteix en una sortida pràctica a camp en la què s’explicaran, sobre el terreny, les actuacions realitzades al bosc incendiat l'any 1986 a les portes del Bosc de Poblet.Lloc: Forest “Plans i Baridana” CUP núm. 54 - 43400 – ROJALS (Montblanc)<strong>PROGRAMA (per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2014/141017_jornada_patt_Rojals_Pastura.pdf' target='_blank'>programa online</a>)</strong>

9.30 h Presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Anton Vallvey, director PNIN Poblet.</em></div>
10.30 El gran incendi de 1986

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ricard Exp&ograve;sito. Sots-inspector. Cap unitat territorial de la Regi&oacute;&nbsp;d&rsquo;Emerg&egrave;ncies de Tarragona.

Sr. Jordi Guarque. Inspector. Membre de la Unitat T&egrave;cnica del Graf.</em></div>
11.00 h Pausa

11.30 Cremes prescrites com a eina de prevenci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Asier Larra&ntilde;aga. Sots-inspector. Membre de la Unitat T&egrave;cnica&nbsp;del Graf.</em></div>
12.00 h El control del combustible vegetal mitjan&ccedil;ant el pasturatge de&nbsp;sotabosc

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Joan Llagostera, president de l&rsquo;associaci&oacute; de propietaris&nbsp;forestals de les comarques de Tarragona.

Sr. Anton Vallvey, director PNIN Poblet.</em></div>
12.30 h Demostraci&oacute; pasturatge sotabosc amb un ramat de 325 cabres i&nbsp;45 ovelles

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Pere Dom&eacute;nech Angl&egrave;s. Ramader de Vimbod&iacute; i Poblet i membre&nbsp;de la Junta Rectora de la Federaci&oacute; d&#39;Entitats Catalanes de &nbsp;Ramaders d&#39;Ov&iacute; i Cabrum.</em></div>
14.00 h Cloenda de la JornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;Paratge Natural de Poblet (Tel.: 977 871 732 &ndash; A/e: pnpoblet@gencat.cat)&nbsp;Persones de contacte: Sr. Anton Vallvey o Sra. Montserrat Sancho.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar