agenda - Dijous, 16 de Octubre

Dijous, 16 de Octubre

agenda Calendari
Dijous, 16 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Museu del Ter de Manlleu.
Resum: Seminari Internacional 'Paisatge, patrimoni i aigua. La memòria del territori'
Descripció: <em>L&rsquo;aigua ha estat hist&ograve;ricament un dels principals&nbsp;elements vertebradors i articuladors&nbsp;del paisatge a les nostres latituds. L&rsquo;ocupaci&oacute;&nbsp;mil&middot;len&agrave;ria del territori i el seu afai&ccedil;onament&nbsp;per part de les societats humanes&nbsp;que s&rsquo;hi han establert s&rsquo;explica en bona mesura&nbsp;per l&rsquo;aigua, ja sigui en forma de deus,&nbsp;de fonts, de rius i rieres o d&rsquo;estanys i estanyols.&nbsp;&Eacute;s per aix&ograve; que, avui, es fa dif&iacute;cil parlar&nbsp;del paisatge sense associar-lo a l&rsquo;aigua&nbsp;i al patrimoni que ha sorgit al seu voltant.</em>Amb aquest seminari, l&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net/' target='_blank'>Observatori del&nbsp;Paisatge de Catalunya</a> es proposa reflexionar&nbsp;sobre la q&uuml;esti&oacute; des d&rsquo;una perspectiva&nbsp;interdisciplin&agrave;ria i internacional.&nbsp;Es celebrar&agrave; <strong>el 16 i 17 d&rsquo;octubre de 2014 al Museu del Ter</strong>, a Manlleu. El seminari, patrocinat per Aig&uuml;es Ter Llobregat, est&agrave; organitzat per l&rsquo;Observatori del Paisatge de Catalunya amb la col&middot;laboraci&oacute; del Museu del Ter.

&nbsp;

T&rsquo;adjunto en aquest missatge el programa del seminari. La inscripci&oacute;, que val 15 euros i inclou el dinar del primer dia, es pot fer a observatori@catpaisatge.net / 972273564Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el<a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_aigua.php' target='_blank'> programa del Seminari</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Infraestructures verdes: Inversió sostenible en benefici de les persones i la natura
Descripció: Es proposa una jornada per a explicar estrat&egrave;gies i casos de bones pr&agrave;ctiques en la planificaci&oacute; de la infraestructura verda en l&#39;&agrave;mbit municipal catal&agrave;.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>09.30 Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09.45 Inauguraci&oacute; de les jornades

<em>Andreu Carreras, diputat adjunt d&#39;Espais Naturals. &Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10.00 Harmonitzar la conservaci&oacute; de la biodiversitat amb altres tipus d&#39;usos del s&ograve;l. Projecte Greeninfranet.

<em>Carles Castell. Cap de l&#39;Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10.30 Els actius territorials a protegir en el s&ograve;l no urbanitzable.

<em>Ferran Miralles. Coordinador dela Direcci&oacute; General d&#39;Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.</em>

11.00 Pausa caf&egrave;

11.30 El paper de la infraestructrura verda urbana. El Pla del verd i la biodiversitat de la ciutat de Barcelona.

<em>Margarita Par&eacute;s. Cap del Programa de Biodiversitat d&#39;H&agrave;bitat Urb&agrave;. Ajuntament de Barcelona.</em>

11.50 Pla especial d&#39;ordenaci&oacute; i gesti&oacute; de l&#39;anella verda de Terrassa

<em>Ignasi Planas de Mart&iacute;. Cap del Servei de Gesti&oacute; Ambiental. Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de Terrassa.</em>

12.10 Pla directriu del Parc de l&#39;Alba: La urbanitzaci&oacute; i la posta en valor del territori.

<em>Consol P&eacute;rez. Consorci del Parc de l&#39;Alba.</em>

12.30 La multifuncionalitat territorial en el s&ograve;l no urbanitzable

<em>Representant Ajuntament.</em>

12.50 Gesti&oacute; del territori i el paisatge a Vilafranca del Pened&egrave;s.

<em>Marta Vall&egrave;s. Ajuntament de Vilafranca del Pened&egrave;s.</em>

13.10 Debat

<em>Modera: Lavola</em>

14.00 Fi de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://vhttp://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2370/?preview=S' target='_blank'>consulteu el programa online</a>.&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar