agenda - 13 de Octubre - 19 de Octubre

13 de Octubre - 19 de Octubre

agenda Calendari
Dijous, 16 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Museu del Ter de Manlleu.
Resum: Seminari Internacional 'Paisatge, patrimoni i aigua. La memòria del territori'
Descripció: <em>L&rsquo;aigua ha estat hist&ograve;ricament un dels principals&nbsp;elements vertebradors i articuladors&nbsp;del paisatge a les nostres latituds. L&rsquo;ocupaci&oacute;&nbsp;mil&middot;len&agrave;ria del territori i el seu afai&ccedil;onament&nbsp;per part de les societats humanes&nbsp;que s&rsquo;hi han establert s&rsquo;explica en bona mesura&nbsp;per l&rsquo;aigua, ja sigui en forma de deus,&nbsp;de fonts, de rius i rieres o d&rsquo;estanys i estanyols.&nbsp;&Eacute;s per aix&ograve; que, avui, es fa dif&iacute;cil parlar&nbsp;del paisatge sense associar-lo a l&rsquo;aigua&nbsp;i al patrimoni que ha sorgit al seu voltant.</em>Amb aquest seminari, l&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net/' target='_blank'>Observatori del&nbsp;Paisatge de Catalunya</a> es proposa reflexionar&nbsp;sobre la q&uuml;esti&oacute; des d&rsquo;una perspectiva&nbsp;interdisciplin&agrave;ria i internacional.&nbsp;Es celebrar&agrave; <strong>el 16 i 17 d&rsquo;octubre de 2014 al Museu del Ter</strong>, a Manlleu. El seminari, patrocinat per Aig&uuml;es Ter Llobregat, est&agrave; organitzat per l&rsquo;Observatori del Paisatge de Catalunya amb la col&middot;laboraci&oacute; del Museu del Ter.

&nbsp;

T&rsquo;adjunto en aquest missatge el programa del seminari. La inscripci&oacute;, que val 15 euros i inclou el dinar del primer dia, es pot fer a observatori@catpaisatge.net / 972273564Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el<a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_aigua.php' target='_blank'> programa del Seminari</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Infraestructures verdes: Inversió sostenible en benefici de les persones i la natura
Descripció: Es proposa una jornada per a explicar estrat&egrave;gies i casos de bones pr&agrave;ctiques en la planificaci&oacute; de la infraestructura verda en l&#39;&agrave;mbit municipal catal&agrave;.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>09.30 Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09.45 Inauguraci&oacute; de les jornades

<em>Andreu Carreras, diputat adjunt d&#39;Espais Naturals. &Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10.00 Harmonitzar la conservaci&oacute; de la biodiversitat amb altres tipus d&#39;usos del s&ograve;l. Projecte Greeninfranet.

<em>Carles Castell. Cap de l&#39;Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10.30 Els actius territorials a protegir en el s&ograve;l no urbanitzable.

<em>Ferran Miralles. Coordinador dela Direcci&oacute; General d&#39;Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.</em>

11.00 Pausa caf&egrave;

11.30 El paper de la infraestructrura verda urbana. El Pla del verd i la biodiversitat de la ciutat de Barcelona.

<em>Margarita Par&eacute;s. Cap del Programa de Biodiversitat d&#39;H&agrave;bitat Urb&agrave;. Ajuntament de Barcelona.</em>

11.50 Pla especial d&#39;ordenaci&oacute; i gesti&oacute; de l&#39;anella verda de Terrassa

<em>Ignasi Planas de Mart&iacute;. Cap del Servei de Gesti&oacute; Ambiental. Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de Terrassa.</em>

12.10 Pla directriu del Parc de l&#39;Alba: La urbanitzaci&oacute; i la posta en valor del territori.

<em>Consol P&eacute;rez. Consorci del Parc de l&#39;Alba.</em>

12.30 La multifuncionalitat territorial en el s&ograve;l no urbanitzable

<em>Representant Ajuntament.</em>

12.50 Gesti&oacute; del territori i el paisatge a Vilafranca del Pened&egrave;s.

<em>Marta Vall&egrave;s. Ajuntament de Vilafranca del Pened&egrave;s.</em>

13.10 Debat

<em>Modera: Lavola</em>

14.00 Fi de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://vhttp://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2370/?preview=S' target='_blank'>consulteu el programa online</a>.&nbsp;</div>
Divendres, 17 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Rojals
Resum: La pastura com a eina de gestió
Descripció: La jornada consisteix en una&nbsp;sortida pr&agrave;ctica a camp en la qu&egrave;&nbsp;s&rsquo;explicaran, sobre el terreny, les&nbsp;actuacions realitzades al bosc incendiat l&#39;any 1986 a les portes del Bosc de Poblet.Lloc:&nbsp;Forest &ldquo;Plans i Baridana&rdquo; CUP n&uacute;m. 54 -&nbsp;43400 &ndash; ROJALS (Montblanc)<strong>PROGRAMA (per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2014/141017_jornada_patt_Rojals_Pastura.pdf' target='_blank'>programa online</a>)</strong>

9.30 h Presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Anton Vallvey, director PNIN Poblet.</em></div>
10.30 El gran incendi de 1986

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ricard Exp&ograve;sito. Sots-inspector. Cap unitat territorial de la Regi&oacute;&nbsp;d&rsquo;Emerg&egrave;ncies de Tarragona.

Sr. Jordi Guarque. Inspector. Membre de la Unitat T&egrave;cnica del Graf.</em></div>
11.00 h Pausa

11.30 Cremes prescrites com a eina de prevenci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Asier Larra&ntilde;aga. Sots-inspector. Membre de la Unitat T&egrave;cnica&nbsp;del Graf.</em></div>
12.00 h El control del combustible vegetal mitjan&ccedil;ant el pasturatge de&nbsp;sotabosc

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Joan Llagostera, president de l&rsquo;associaci&oacute; de propietaris&nbsp;forestals de les comarques de Tarragona.

Sr. Anton Vallvey, director PNIN Poblet.</em></div>
12.30 h Demostraci&oacute; pasturatge sotabosc amb un ramat de 325 cabres i&nbsp;45 ovelles

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Pere Dom&eacute;nech Angl&egrave;s. Ramader de Vimbod&iacute; i Poblet i membre&nbsp;de la Junta Rectora de la Federaci&oacute; d&#39;Entitats Catalanes de &nbsp;Ramaders d&#39;Ov&iacute; i Cabrum.</em></div>
14.00 h Cloenda de la JornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;Paratge Natural de Poblet (Tel.: 977 871 732 &ndash; A/e: pnpoblet@gencat.cat)&nbsp;Persones de contacte: Sr. Anton Vallvey o Sra. Montserrat Sancho.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar