agenda - Setembre de 2014

Setembre de 2014

agenda Calendari
Dissabte, 6 de Setembre
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Can Moragues - Riudarenes
Resum: Inauguració de Can Moragues, gestionat per Fundació Emys
Descripció: <strong><img alt='' src='/i-images/200/60/mm/image/logos/logo_f_emys.jpg' style='width: 200px; height: 60px; margin: 10px; float: right;' />Can Moragues</strong> &eacute;s una iniciativa per acostar la societat al medi natural. Aquest projecte neix amb la voluntat d&acute;esdevenir un punt de reflexi&oacute; i empreniment d&acute;iniciatives l&uacute;diques, educatives, volunt&agrave;ries i econ&ograve;miques per a demostrar que el desenvolupament i la conservaci&oacute; del patrimoni natural s&oacute;n no nom&eacute;s compatibles sin&oacute; necess&agrave;ries per a la nostra societat.La finca de<a href='http://www.fundacioemys.com/canmoragues/index.php/el-projecte/qui-som' target='_blank'> Can Moragues</a> consta d&#39;una masia restaurada en el que s&#39;hi far&agrave;:&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'>&middot; El Centre pel Desenvolupament Sostenible a la Comarca de la Selva.

&middot; L&rsquo;Obrador de melmelades i conserves ecol&ograve;giques per persones amb risc d&rsquo;exclusi&oacute;&nbsp;social &ldquo;Can Moragues&rdquo;

&middot; Punt de venta de &ldquo;Selvia, alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica de proximitat que conserva la&nbsp;biodiversitat&rdquo;.</div>


El proper 6 de setembre s&#39;inaugurar&agrave; l&#39;espai. Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/noticies/2014/140906_inauguracio_can_moragues.pdf' target='_blank'> feu un cop d&#39;ull al programa de la inauguraci&oacute;!</a>Hi esteu tots convidats!

&nbsp;
Dimecres, 17 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Viladrau
Resum: Jornada - Boscos: usos, mirades, paisatges
Descripció: Un dels objectius que pret&eacute;n la jornada &eacute;s <strong>posar &egrave;mfasi en el bosc com a paisatge a Catalunya</strong>, en el bosc com a tel&oacute; de fons arreu, com a element omnipresent del paisatge. Incidirem en aquesta dimensi&oacute; paisatg&iacute;stica dels boscos catalans, tenint sempre presents les noves propostes d&#39;aprofitament multisectorial, de gesti&oacute; p&uacute;blica i privada i de gaudi que, de manera innovadora i imaginativa, s&#39;estan plantejant en aquests moments des d&#39;&agrave;mbits molt diversos.El seminari est&agrave; organitzat per l&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net/' target='_blank'>Observatori del Paisatge de Catalunya</a>, en col&middot;laboraci&oacute; amb l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris del Montseny i el Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.La inscripci&oacute;, que val 15 euros i inclou el dinar, es pot fer a observatori@catpaisatge.net / 972273564Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web <a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_boscos.php' target='_blank'>www.catpaisatge.net/cat/jornades_boscos.php</a> o b&eacute; <a href='http://www.catpaisatge.net/fitxers/boscos14.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dilluns, 22 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Auditori de La Pedrera. Barcelona
Resum: Jornades 'La Salut i Els Espais Naturals' a La Pedrera
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/183/mm/image/imgnews/2014_07_09/140922_jornades_salut_natura_2.png' style='width: 150px; height: 183px; margin: 10px; float: right;' />Passejar per un bosc amb arbres vells ens pot ajudar a prevenir i/o tractar determinades patologies? Qu&egrave; &eacute;s el s&iacute;ndrome del d&egrave;ficit de natura? Com podem aprofitar les propietats terap&egrave;utiques dels espais naturals?Cada vegada s&oacute;n m&eacute;s els estudis cient&iacute;fics que demostren dels beneficis del contacte entre les persones i la natura, i

que evidencien efectes terap&egrave;utics sobre la nostra salut f&iacute;sica i mental. Durant les Jornades es vol aprofundir sobre aquesta tem&agrave;tica tan interessant, donant a con&egrave;ixer experi&egrave;ncies i estudis d&rsquo;arreu del m&oacute;n que situen els espais naturals (boscos vells, espais d&rsquo;elevada biodiversitat,&hellip;) tamb&eacute; com a guaridors de malalties mentals, cardiovasculars, al&middot;l&egrave;rgies, c&agrave;ncer o diabetis. Les jornades s&rsquo;adrecen a professionals del m&oacute;n sanitari, als gestors dels espais naturals, t&egrave;cnics municipals, als divulgadors de ci&egrave;ncia i natura i a la ciutadania interessada.

&nbsp;

Les <strong>Jornades &ldquo;La Salut i els Espais Naturals&rdquo;</strong> tindran lloc els propers dies<strong> 22 i 23 de setembre a l&rsquo;Auditori de La Pedrera</strong>, amb la intenci&oacute; de donar a con&egrave;ixer experi&egrave;ncies i estudis d&rsquo;arreu del m&oacute;n que situen els espais naturals (boscos vells, espais d&rsquo;elevada biodiversitat...) com a generadors de benestar i guaridors de diverses malalties.Organitza: <a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/home' target='_blank'>Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu <a href='/mm/file/noticies/2014/140922_jornades_salut_natura.pdf' target='_blank'>el programa de les Jornades</a>.

&nbsp;
Dijous, 25 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Tossa de Mar
Resum: Divuitenes Jornades de Dret català a Tossa
Descripció: Els dies 25 i 26 de setembre tindr&agrave; lloc la divuitena edici&oacute; de les <strong>Jornades de Dret Catal&agrave;</strong> a Tossa de Mar, que organitza l&#39;Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG en col&middot;laboraci&oacute; amb l&#39;Ajuntament de Tossa, i que compta amb el suport del Departament de Just&iacute;cia, universitats, col&middot;legis professionals i diverses institucions jur&iacute;diques.Les divuitenes Jornades se centraran en &quot;<strong>El Llibre Sis&egrave; del Codi Civil de Catalunya: an&agrave;lisi de l&#39;avantprojecte de llei</strong>&quot;. En aquesta edici&oacute;, es vol donar a con&egrave;ixer i es vol debatre les propostes legislatives en mat&egrave;ria d&#39;obligacions i contractes que acaben d&#39;entrar al Parlament de Catalunya, i que la Comissi&oacute; de Codificaci&oacute; ha desenvolupat durant els darrers tres anys. Com en anteriors edicions, la visi&oacute; des del m&oacute;n acad&egrave;mic s&#39;enriquir&agrave; amb els aportacions de les diferents professions jur&iacute;diques.Destaca la 5a pon&egrave;ncia del dia:

CINQUENA PON&Egrave;NCIA - <strong>NOUS TIPUS CONTRACTUALS: LA CUST&Ograve;DIA DEL TERRITORI</strong>

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>16:30 &ndash; 17:30 <strong>Cust&ograve;dia del territori i instruments jur&iacute;dico-privats</strong>

<em>Ignacio Javier Bois&aacute;n Ca&ntilde;amero - Notari

&Oacute;scar Germ&aacute;n V&aacute;zquez Asenjo - Registrador de la Propietat</em>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

17:30 &ndash; 18:15<strong> Impressions sobre aspectes pr&agrave;ctics de la cust&ograve;dia del territori</strong>

<em>Sergi Mar&iacute; Pons - Coordinador de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Salvador Grau i Tort - Cap de servei de Planificaci&oacute; de l&#39;Entorn Natural, Direcci&oacute; General de Pol&iacute;tiques Ambientals</em>18:15 <strong>Debat i presentaci&oacute; de comunicacions a la cinquena pon&egrave;ncia</strong></div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://civil.udg.edu/tossa/2014/programa.htm' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.
Divendres, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Arreu d'Europa
Resum: 2a Setmana Europea de la Custòdia del Territori
Descripció: L&#39;objectiu de la <strong>Setmana Europea de Cust&ograve;dia del Territori</strong> (del 26 de setembre al 5 d&#39;octubre) &eacute;s que tothom participi de les activitats que reuneix, totes elles vinculades a la natura! Si visiteu la seva web: <a href='http://www.landlifeweek.eu/ca' target='_blank'>www.landlifeweek.eu/ca</a> trobareu un munt d&#39;activitats! Escolliu aquelles en les que voleu participar!&nbsp;La&nbsp;Setmana Europea de la Cust&ograve;dia del Territori, s&#39;organitza en el marc del <a href='http://www.landstewardship.eu/' target='_blank'>projecte&nbsp;LandLife</a>, i compta amb el suport de la&nbsp;Comissi&oacute; Europea&nbsp;i el&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.Esdev&eacute; una gran oportunitat per mostrar i implicar la ciutadania catalana en la cura de la terra, i per posar en valor aquelles iniciatives relacionades amb la conservaci&oacute; del territori i el patrimoni natural de casa nostra.&nbsp;Feu xarxa sumant-vos a la Setmana!<a href='http://www.landlifeweek.eu/ca' target='_blank'><img alt='' src='/mm/image/imgnews/2014_04_06/140926_2a_setmana_europea_custodia.jpg' style='width: 550px; height: 104px;' /></a>
Hora: Event diario
Lloc: MónNatura Delta - Delta de l'Ebre
Resum: El primer festival internacional d’ornitologia de Catalunya tindrà lloc al Delta de l’Ebre
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/74/mm/image/imgnews/2014_07_09/logo_delta_birding.jpg' style='width: 150px; height: 74px; margin: 10px; float: right;' />Les instal&middot;lacions de <strong>M&oacute;nNatura Delta</strong>, a Amposta, en ple Delta de l&rsquo;Ebre acolliran el darrer cap de setmana de setembre el <strong>Delta Birding Festival</strong>, el <strong>primer Festival Internacional d&rsquo;Ornitologia</strong> que se celebra a Catalunya i que aplegar&agrave; ornit&ograve;legs de reconegut prestigi internacional i aficionats al birdwatching en els tres dies d&rsquo;activitats que s&rsquo;han programat per als dia <strong>26, 27 i 28 de setembre</strong>.El festival, que organitzen ORYX (botiga especialitzada en articles de natura), l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia i la <a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/home' target='_blank'>Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera </a>compta amb el suport de l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Amposta, el Parc Natural del Delta de l&rsquo;Ebre adscrit al Departament d&rsquo;Agricultura i el patronat de turisme de les Terres de l&rsquo;Ebre de la Diputaci&oacute; de Tarragona.El Delta Birding Festival presenta una proposta que combina <strong>confer&egrave;ncies i presentacions</strong>, algunes d&rsquo;elles a c&agrave;rrec d&rsquo;ornit&ograve;legs de renom internacional; <strong>cursos i tallers</strong>,<strong> visites guiades i activitats per a nens</strong>, de manera que integra una oferta d&rsquo;oci per als amants de la natura amb la divulgaci&oacute; de la m&agrave; d&rsquo;especialistes. Els organitzadors busquen aix&iacute; consolidar el Delta de l&rsquo;Ebre en la seva vessant de destinaci&oacute; de turisme familiar especialitzat en natura i en l&rsquo;observaci&oacute; d&rsquo;ocells o birdwatching. Cal apuntar que el festival es dur&agrave; a terme a la tardor, &egrave;poca en qu&egrave; s&rsquo;inicia el per&iacute;ode de migracions i que al Delta de l&rsquo;Ebre s&rsquo;han citat 337 esp&egrave;cies d&rsquo;aus de les 600 existents a Europa, cosa que converteix el territori en un espai de refer&egrave;ncia en aquest tipus de turisme.El Delta Birding Festival anir&agrave; acompanyat d&rsquo;una gran fira de productes i serveis per als amants de la natura, des de llibres especialitzats, material &ograve;ptic i equipament per a fot&ograve;grafs de natura i viatgers naturalistes.L&rsquo;organitzaci&oacute; del festival destina el benefici econ&ograve;mic de les entrades a projectes de conservaci&oacute; d&rsquo;ocells, i en aquesta primera edici&oacute;, el projecte es far&agrave; al Delta de l&rsquo;Ebre i consistir&agrave; en la realitzaci&oacute; de campanyes d&rsquo;anellament i censos de les aus aqu&agrave;tiques i altra fauna a la reserva de l&rsquo;Alfacada.Tota la informaci&oacute; de l&rsquo;esdeveniment es pot trobar al web <a href='http://www.deltabirdingfestival.com' target='_blank'>www.deltabirdingfestival.com</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar