agenda - Dimarts, 10 de Juny

Dimarts, 10 de Juny

agenda Calendari
Dimarts, 10 de Juny
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Girona
Resum: Presentació de la Guia Pràctica per conèixer la natura de Catalunya
Descripció: <p>
    Presentaci&oacute; de la <strong>Guia pr&agrave;ctica per con&egrave;ixer la natura de Catalunya </strong>el proper 10 de juny a la Sala Graus de la Facultat de Lletres de la UdG.

   

    En aquest volum de 576 p&agrave;gines, s&#39;hi desplega una quantitat ingent de talent creatiu, cient&iacute;fic, ecologista i naturalista. De la m&agrave; del Joan V&agrave;zquez, secretari general d&rsquo;<strong>Ipcena</strong> i director de l&rsquo;obra, Joan Maluquer, coordinador cient&iacute;fic i cap de redacci&oacute;, ha posat negre sobre blanc (&eacute;s a dir, sobre paper reciclat) una s&iacute;ntesi molt completa del medi f&iacute;sic (incl&ograve;s el mar&iacute; del litoral), els fongs, la flora i la vegetaci&oacute;, els invertebrats i els vertebrats, les activitats pr&agrave;ctiques de descoberta del medi, les rutes pels espais d&#39;inter&egrave;s natural i els espais salvats per l&#39;acci&oacute; popular de les demarcacions catalanes.</p>
<p>
    Les dades generals de la publicaci&oacute; donen a entendre el m&egrave;rit del treball realitzat: <strong>1.570 il&middot;lustracions originals</strong> a tot color dels principals grups bot&agrave;nics, faun&iacute;stics i micol&ograve;gics (m&eacute;s de 1,000 esp&egrave;cies aut&ograve;ctones i al&middot;l&ograve;ctones), aix&iacute; com tamb&eacute; geologia, paleontologia (f&ograve;ssils), marc geogr&agrave;fic i climatologia.<strong> Inclou 53 fitxes amb rutes o itineraris </strong>per descobrir espais de gran valor natural i paisatg&iacute;stic del nostre pa&iacute;s. La guia ha aplegat una trentena de col&middot;laboradors, entre redactors, il&middot;lustradors i assessors.

   

    Les persones interessades en adquirir la guia la poden trobar a diversos punts de distribuci&oacute;, entre els quals hi ha la llibreria Abacus. Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre la compra de la guia podeu contactar amb <a href='http://www.facebook.com/ipcena.lleida' target='_blank'>Ipcena</a>.&nbsp;

    &nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar