agenda - Maig de 2014

Maig de 2014

agenda Calendari
Dissabte, 10 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Fem dissabte 2014!
Descripció: <img alt='' src='/i-images/250/186/mm/image/imgnews/2014_04_06/140510_fem_dissabte.jpg' style='width: 250px; height: 186px; margin: 10px; float: right;' />Un any m&eacute;s <a href='http://www.associaciohabitats.cat/' target='_blank'>Associaci&oacute; H&agrave;bitats</a> llen&ccedil;a una de les activitats m&eacute;s importants de voluntariat i sensibilitzaci&oacute; a Catalunya: Fem Dissabte! Es tracta d&#39;una jornada de neteja de les ribes i riberes a nombrosos municipis que aplega m&eacute;s de 1000 voluntaris i volunt&agrave;ries i que permet la recollida de tones de deixalles en un sol mat&iacute;.L&#39;any 2014 el Fem Dissabte! se celebrar&agrave; el dia 10 de maig sumant-se a la campanya Let&#39;s Clean Up Europe! L&#39;acci&oacute; dels voluntaris de Catalunya se sumar&agrave; a les de milers de voluntaris a tot Europa per tal de reduir el nombre de residus abocats a la natura i sensibilitzar al conjunt de la societat d&#39;aquesta problem&agrave;tica.Enguany<strong> hi participaran 23 municipis</strong>. <a href='http://www.associaciohabitats.cat/femdissabte/municipis.html' target='_blank'>Fes un cop d&#39;ull a la seva web</a> i busca a quin municipi vols ajudar.<strong>Encara sou a temps a inscriure&#39;us!</strong>
Dimecres, 21 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Marketplace ambiental. Punt de trobada entre empreses i entitats ambientals
Descripció: El proper <strong>dimecres 21 de maig</strong> es celebrar&agrave; un nou Marketplace ambiental. En aquest cas,<strong> a Girona</strong>.El marketplace ambiental &eacute;s un punt de trobada entre entitats ambientals i empreses per buscar col&middot;laboracions entre el m&oacute;n ambiental i el m&oacute;n empresarial. Podeu trobar m&eacute;s informaci&oacute; sobre altres marketplace que s&#39;han realitzat a <a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'>www.tandem.cat</a> .El marketplace s&rsquo;iniciar&agrave; amb un esmorzar-col&middot;loqui amb l&rsquo;Honorable Senyor Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat sobre &ldquo;Empresa, competitivitat i acci&oacute; ambiental&rdquo;.Aquest Marketplace us ofereix <a href='http://www.tandem.cat/2014/03/10/programa-girona/' target='_blank'>sis espais</a> per interactuar amb els representants de diferents organitzacions i:
<div style='margin-left: 40px;'>
    -&nbsp; Establir contactes

    - Presentar projectes i iniciatives

    - Desenvolupar la RSC i les pol&iacute;tiques ambientals de l&rsquo;empresa

    - Promoure la creaci&oacute; conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i entitats</div>


Ja est&agrave; obert el per&iacute;ode d&#39;inscripcions a l&#39;esdeveniment, i tamb&eacute; es poden presentar projectes a l&rsquo;Espai &Agrave;gora fins el 23 d&#39;abril enviant-los a: info@clubemas.cat
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Jardins de la Tamarita. Barcelona
Resum: Presentació Projecte Refugis World Nature Fauna i Flora
Descripció:

<img alt='' src='/i-images/489/1024/mm/image/imgnews/2014_04_06/140521_presentacio_wn_refugis_fauna.jpg' style='width: 489px; height: 1024px;' />
Dijous, 22 de Maig
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Pati Manning. Barcelona
Resum: VI Seminari Estratègies de Desenvolupament Rural
Descripció: El proper 22 de maig a Barcelona la Diputaci&oacute; organitza un espai de reflexi&oacute; sobre el desenvolupament rural a la prov&iacute;ncia de Barcelona.<strong>Continguts</strong>

&nbsp; &nbsp; El desenvolupament rural i les noves ruralitats.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perspectives socioecon&ograve;miques dels municipis rurals.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; La gesti&oacute; territorial i el desenvolupament econ&ograve;mic.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Experi&egrave;ncies d&#39;inter&egrave;s.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; El futur del desenvolupament rural.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Treball d&#39;an&agrave;lisi col&middot;lectiu de experi&egrave;ncies de desenvolupament rural.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avaluaci&oacute; de la seva aplicabilitat.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Formaci&oacute; participativa en desenvolupament local en zones rurals.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Millora de l&#39;activitat professional.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Impuls de nous projectes en zones rurals.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Creaci&oacute; de sinergies pel treball en xarxa.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://aplicacions.diba.cat/gestforma/publico/detalleedicion.jsp?idapr=&amp;id_edicion=1906' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;<em>Data: 22 de maig de 2014

Hora: de&nbsp; 9.30h a 14.30h

Lloc: Pati Manning

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C/ Montalegre, 7

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sala Plat&oacute; -&nbsp;Barcelona</em>
Dilluns, 26 de Maig
Hora: 9:00 - 18:00
Lloc: Palau Macaya. Passeig de Sant Joan nº 108, 08037 - Barcelona
Resum: VIII Diada de Tècniques. Jornada de reflexió i nou coneixement sobre emprenedoria i conservació del territori
Descripció: La<strong> VIII Diada de T&egrave;cniques</strong> ja t&eacute; data!Ser&agrave; el proper <strong>dilluns 26 de maig</strong> al Palau Macaya de Barcelona.&nbsp;La Diada de T&egrave;cniques &eacute;s una jornada de coneixement i debat que ofereix 6 tallers de 3 hores de durada i que es repeteixen mat&iacute; i tarda, de manera que al llarg del dia podreu participar en els dos tallers que m&eacute;s us interessin.La participaci&oacute; als tallers &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; &eacute;s necessari inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del formulari online:

<a href='http://www.xct.cat/forms/inscrip_viiii_diada_tecniques' target='_blank'>www.xct.cat/forms/inscrip_viiii_diada_tecniques</a><strong>PROGRAMA</strong>

09.30 &ndash; 10.00 h.<strong> Recepci&oacute; participants</strong>

10.00 &ndash; 10.30 h.<strong> Inauguraci&oacute; 8a Diada de t&egrave;cniques a c&agrave;rrec de Toni Puig</strong>

10.30 &ndash; 14.00 h. <strong>6 Tallers simultanis (amb pausa de 30 min a les 11h.)</strong>

14.00 &ndash; 15.00 h.<strong> Dinar</strong>

15.00 &ndash; 18.00 h.<strong> 6 Tallers simultanis</strong><u>Tallers</u><strong>1. La producci&oacute; hort&iacute;cola amb varietats locals, una eina de cust&ograve;dia del territori</strong>

<em>Conductor: Jordi Puig, Pag&egrave;s i doctor en ci&egrave;ncies ambientals</em><strong>2.&nbsp;</strong><strong>Tota la informaci&oacute; dels nostres projectes de conservaci&oacute; i cust&ograve;dia

en un click!</strong>

<em>Conductors: Eduardo Soler, Limonium i Montse Mas&oacute;, xct</em><strong>3. La implicaci&oacute; social en la conservaci&oacute; marina. Un factor clau per l&rsquo;&egrave;xit dels projectes</strong>

<em>Conductora: Carla Chicote, Submon</em><strong>4.&nbsp;</strong><strong>Coneixem el nou programa europeu Horizon2020</strong>

<em>Conductora: Irene Larroy, ARISTOS InnovationConsulting</em><strong>5.&nbsp;</strong><strong>Idear bons productes d&rsquo;ecoturisme. Un turisme responsable&nbsp;per a un desenvolupament rural sostenible</strong>

<em>Conductors: Xavier Basora, Espai Tres i Anna Subirana, xct</em><strong>6.&nbsp;Emprenedoria social: una nova oportunitat per assolir la missi&oacute; de la nostra entitat</strong>

<em>Conductors: Jaume Oller, T&agrave;ndem Social i Salvador Sim&oacute;, Universitat de Vic</em>Si voleu m&eacute;s informaci&oacute;, <a href='http://www.xct.cat/mm/file/2014/Programa_diada_2014_DEF.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el Programa en PDF</a> , on hi trobareu una breu explicaci&oacute; de cada taller.


Divendres, 30 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: 2a Setmana Bio per l'alimentació ecològica
Descripció: La &quot;<strong>Setmana Bio per l&rsquo;alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica</strong>&quot; &eacute;s una iniciativa del sector ecol&ograve;gic catal&agrave; per tal d&rsquo;agrupar actuacions amb l&rsquo;objectiu com&uacute; de promocionar i donar a con&egrave;ixer la producci&oacute; i l&rsquo;alimentaci&oacute; ecol&ograve;giques, i difondre-les i promocionar-les conjuntament.<div style='text-align: center;'>
    <img alt='' src='/i-images/316/57/mm/image/logos/logo_setmanabio.jpg' style='width: 316px; height: 57px; margin: 10px;' /></div>


La Setmana Bio agrupa totes aquelles actuacions programades per qualsevol de les entitats organitzadores, aix&iacute; com tamb&eacute; per altres agents promotors que encaixin amb els objectius fixats.Qualsevol agent promotor que vulgui situar una activitat dins del programa conjunt de la Setmana Bio, i utilitzar el nom i la identificaci&oacute; de la mateixa en els documents, cartells i programes d&rsquo;aquestes activitats, podr&agrave; sol&middot;licitar-ho als organitzadors, i gaudir aix&iacute; de la promoci&oacute; conjunta que es faci d&rsquo;aquest esdeveniment.Per a sol&middot;licitar-ho, nom&eacute;s caldr&agrave; emplenar el <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.c77f9b9cf1bc24edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=d048833fc51ad310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=d048833fc51ad310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'>Formulari de proposta d&#39;actuaci&oacute; de la Setmana Bio</a>.<strong>Tipus d&#39;actuacions</strong>

De forma orientativa, les actuacions que formen part de la Setmana Bio poden ser del seg&uuml;ents tipus:<div style='margin-left: 40px;'>
    Xerrades divulgatives enfocades a consumidors i usuaris

    Xerrades t&egrave;cniques orientades a productors o t&egrave;cnics

    Tast de productes ecol&ograve;gics

    Activitats infantils

    Mercat de productes ecol&ograve;gics

    Men&uacute; ecol&ograve;gic especial per aquests dies

    Passis de documentals o v&iacute;deos

    Promocions i presentacions comercials

    Visites guiades

    Altres

    &nbsp;</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.4dbf0f683ab0a3edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=6498ec752b364410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=6498ec752b364410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD' target='_blank'>consulteu la web de la Setmana Bio</a>.Gràcies a PHP iCalendar