agenda - Febrer de 2014

Febrer de 2014

agenda Calendari
Divendres, 7 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Santomera (Murcia)
Resum: Seminario de Custodia del Territorio
Descripció: Seminari de custòdia del territori, organitzat en el marc del projecte Segura Riverlink, co-finançat pel programa Life+ de la Unió Europea.En aquestes jornades s'analitzaran algunes de les iniciatives més destacades a Espanya, com les realitzades per la Fundació Limne, en el marc del Projecte Rios. Un altre dels acords que millor el representen és l'establert entre la Fundació Tormes i la Confederació Hidrogràfica del Duero per a la gestió de diverses basses a la zona d'afecció d'aquest riu. També es coneixeran la majoria de les iniciatives ja existents a la Regió de Múrcia.Destinataris: Agricultors, propietaris, associacions, organitzacions sense ànim de lucre, usuaris del riu, comunitats de regants, personal de les diferents administracions, entitats socials i persones interessades en la conservació del medi ambient i el voluntariat ambiental.Inscripció gratuïta.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la<a href='http://www.chsegura.es/chs/cuenca/proyectoslife/riverlink/' target='_blank'> web del projecte</a>&nbsp;i el <a href='http://www.facebook.com/events/723720224304902/' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.
Dimarts, 11 de Febrer
Hora: 17:45 - 18:45
Lloc: Roquetes
Resum: Jornada tècnica - La gestió de pastures en el medi natural i la nova PAC
Descripció: L&rsquo;abandonament de la ramaderia&nbsp;extensiva ha propiciat una modificaci&oacute;&nbsp;del paisatge que unit a la realitat del&nbsp;canvi clim&agrave;tic, fan necessari fomentar&nbsp;estrat&egrave;gies de recuperaci&oacute; i preservaci&oacute;&nbsp;del medi ambient.&nbsp;Aquesta jornada t&eacute; per objectiu posar&nbsp;en valor la tasca de la ramaderia&nbsp;extensiva a les Terres de l&rsquo;Ebre, i&nbsp;fomentar la seva pres&egrave;ncia i activitat.Aix&iacute; mateix, la informaci&oacute; sobre les&nbsp;noves directrius de la Pol&iacute;tica Agr&agrave;ria&nbsp;Comunit&agrave;ria (PAC), han de permetre als&nbsp;ramaders de la zona optimitzar les&nbsp;eines i els ajuts que aquesta els ofereix.&nbsp;La ramaderia extensiva a l&rsquo;Ebre &eacute;s un&nbsp;valu&oacute;s patrimoni que cal preservar, en&nbsp;b&eacute; del medi ambient, de la poblaci&oacute; i de&nbsp;l&rsquo;economia de la zona i el pa&iacute;s.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament abans del 7 de febrer a&nbsp;trav&eacute;s d&rsquo;Uni&oacute; de Pagesos (Tel. 661-967377&ndash; A/e: svives@uniopagesos.cat &ndash;&nbsp;sectorbovicarn@uniopagesos.cat ) Persones de Contacte: Santi Vives i Marga&nbsp;Hereu.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=726fa4d6-6963-4fef-bef2-f878d9cdbd3a&amp;groupId=10136' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;


Divendres, 14 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Greenweekend Barcelona
Descripció: <a href='http://greenweekend.org/' target='_blank'>Greenweekend</a> &eacute;s ideal per a emprenedors verds que volen iniciar el seu negoci i per a professionals i aut&ograve;noms en la recerca de nous models de negoci . Una manera perfecta de fer contactes i con&egrave;ixer altres persones amb similars inquietuds i il&middot;lusions, treballant i col&middot;laborant junts durant tot un cap de setmana. Una bona ocasi&oacute; per a <strong>persones amb esperit emprenedor que tinguin idees o busquin inspiraci&oacute;</strong>.Divendres a partir de les 16h es presentaran les idees, es votaran i es formaran els equips de treball. De dissabte a diumenge al migdia els participants desenvoluparan les idees amb l&#39;ajuda de mentors i amb diverses xerrades de formaci&oacute;. Diumenge a les 17h arriba el gran moment: es presenten les idees finalistes i el jurat decideix els guanyadors, que rebran premis per seguir llan&ccedil;ant els seus projectes.A m&eacute;s els emprenedors podran finan&ccedil;ar els seus projectes, Greenweekend comptar&agrave; amb una plataforma de crowdfunding (finan&ccedil;ament col&middot;lectiu) perqu&egrave; puguin validar amb clients i inversors reals les seves idees de negoci .Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://greenweekend.org/index.php/ciudades-gw/proximos/barcelona-febrero-2014' target='_blank'> consulteu la web del projecte</a>.

Gràcies a PHP iCalendar