agenda - 2013

2013

agenda Calendari
Divendres, 8 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: Curs: Com utilitzar el bosc per l’aprofitament a la pròpia finca
Descripció: Si en comptes de la venda ens plantegen com a objectiu autoabastir-nos de fusta i llenya i la seva transformació, se’ns obre un espai per fer-ne un aprofitament sostenible, tant  ecològicament com econòmicament.

L&rsquo;<strong>objectiu del curs </strong>&eacute;s&nbsp; donar les eines te&ograve;riques i pr&agrave;ctiques b&agrave;siques per fer aquest aprofitament de manera aut&ograve;noma, des de l&rsquo;inici (objectius i planificaci&oacute;) fins a aconseguir el producte final desitjat (llenya, bigues, bancs, taules, etc.).Del 16 de mar&ccedil; al 4 de maig - Divendres de 16 a 20 hores i dissabtes de 8 a 14 hores - 50 hores

Lloc de realitzaci&oacute;: Masia Casasaies, Castellgal&iacute;.

Mapa: http://g.co/maps/u5pyj

Organitza: Centre de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria de Manresa<strong>Inscripcions i matr&iacute;cules</strong>

Per a participar al curs cal omplir la <a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO04_Formacio_agraria/DAR_Cursos_elements/Documents/Arxius_estatics/sol_participacio.pdf' target='_blank'>fitxa adjunta</a>.

A l&rsquo;Escola (per email a ccagraria.manresa@gencat.cat, per fax al 93 876 28 99, o b&eacute; presencialment), fins a 10 dies abans de l&#39;inici del curs corresponent.

Cal portar: Fotoc&ograve;pia del document nacional d&rsquo;identitat (DNI) / Impr&egrave;s de matr&iacute;cula formalitzat / Fotoc&ograve;pia de la n&ograve;mina o del rebut d&rsquo;aut&ograve;noms / Fotoc&ograve;pia de la targeta de la Seguretat Social. Els cursos van adre&ccedil;ats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='http://agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle/file.php/1/Cursos_2013/Triptic_curs_aprofitament_bosc.pdf' target='_blank'>tr&iacute;ptic del curs</a>.
Dimarts, 12 de Febrer
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Reus
Resum: Sobreviure a les retallades: estratègies de comunicació i captació de fons
Descripció: El curs t&eacute; per objectius:
<div style='margin-left: 40px;'>
    - Con&egrave;ixer i recon&egrave;ixer la import&agrave;ncia de tenir una estrat&egrave;gia en comunicaci&oacute; i captaci&oacute; de fons

    - Ser capa&ccedil; d&#39;elaborar una estrat&egrave;gia en comunicaci&oacute; i captaci&oacute; de fons

    - Desenvolupar i executar les estrat&egrave;gies corresponents

    - Optimitzar les accions de comunicaci&oacute; i captaci&oacute; que dugui a terme l&#39;entitat no lucrativa

    - Avaluar els impactes aconseguits amb les accions desenvolupades</div>


Horari i dates del curs: <strong>del 12/02/13 al 07/03/13</strong>. Dimarts i dijous de 16 a 20 hores (32h)

Coordinaci&oacute; acad&egrave;mica: Irene Borr&agrave;s

Preu: 296&euro; . Possibilitat de ser bonificat a trav&eacute;s de la Fundaci&oacute; Tripartita (FTFE).

Al Centre de Formaci&oacute; Permanent. FURV Av. Onze de Setembre, 112 - ReusM&eacute;s informaci&oacute; a la<a href='http://www.fundacio.urv.cat/sobreviure_a_les_retallades_estrategies_de_comunicacio_per_la_captacio_de_fons/of/CAT/CSBECFE-A1-2013-1' target='_blank'> fitxa del curs</a>.


Dissabte, 23 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Fòrum d'Educació Ambiental 2000+12
Descripció: <strong>Com la comunitat pot ser transformadora del territori?</strong> Aquesta &eacute;s la pregunta que emmarca la setena edici&oacute; d&#39;un f&ograve;rum ideat per reunir totes aquelles persones relacionades amb el m&oacute;n de l&rsquo;educaci&oacute; ambiental a Catalunya, per tal de reflexionar conjuntament sobre els reptes de futur. Ser&agrave; el 23 i 24 de febrer a Girona.Amb el tema &quot;La comunitat transformadora del territori&quot; es presenta el F&ograve;rum d&#39;Educaci&oacute; Ambiental, organitzat cada dos anys des del 2000 per la<a href='http://www.scea.cat/' target='_blank'> Societat Catalana d&#39;Educaci&oacute; Ambiental (SCEA).</a> En aquesta edici&oacute; es pret&eacute;n treballar<strong> &quot;les eines i estrat&egrave;gies que podem utilitzar en l&#39;educaci&oacute; per tal d&#39;apoderar-nos i apoderar la societat en temes de sostenibilitat&quot;</strong>.Per facilitar el debat i la din&agrave;mica del f&ograve;rum, s&rsquo;ha estructurat en tres nivells a partir de tres v&egrave;rtexs fonamentals: Qu&egrave;?, Com? i Qui? amb la idea d&#39;elaborar un treball enriquidor a trav&eacute;s de la transversalitat de diferents tem&agrave;tiques, col&middot;lectius i estrat&egrave;gies.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la seva web: <a href='http://forumeducacioambiental.org/' target='_blank'>http://forumeducacioambiental.org/</a>
Dimarts, 26 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Fòrum Forestal de Barcelona
Descripció: L&rsquo;Aula de Silvicultura Mediterr&agrave;nia de Barcelona, adscrita a la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Estudis Agraris, organitza, el proper dimarts 26 de febrer de 2013, el<strong> F&ograve;rum Forestal de Barcelona</strong>, un espai de comunicaci&oacute; que pret&eacute;n apropar d&rsquo;una manera directa la industria, els productors de fusta, les empreses d&rsquo;aprofitaments, la universitat i els t&egrave;cnics especialitzats, tant privats com de les administracions p&uacute;bliques, en un entorn idoni i dist&eacute;s, per establir sin&egrave;rgies, relacions comercials i intercanvi de visions.Ofereix a les empreses i als productors de fusta la possibilitat de&nbsp;donar-se a con&egrave;ixer, projectar la seva imatge, la seves activitats&nbsp;caracter&iacute;stiques i la seva posici&oacute; en el mercat. D&oacute;na, tamb&eacute;, la&nbsp;oportunitat d&rsquo;actualitzar-se en tem&agrave;tiques relacionades amb el&nbsp;sector, d&rsquo;ampliar la xarxa de contactes i d&rsquo;analitzar experi&egrave;ncies&nbsp;reeixides que es poden aplicar a la seva activitat.

Facilita als t&egrave;cnics i a la universitat contactes amb els directrius&nbsp;de les empreses forestals que s&oacute;n una oportunitat fant&agrave;stica per&nbsp;con&egrave;ixer de primera m&agrave; com evoluciona el sector i l&rsquo;activitat de&nbsp;cada empresa, i per ajudar a orientar la seva tasca professional&nbsp;i docent.F&Ograve;RUM FORESTAL DE BARCELONA. <strong>26 de febrer de 2013</strong>. Sala&nbsp;Prat de la Riba de la seu de l&rsquo;IEC de Barcelona.

<strong>Inscripci&oacute;: a partir de 30&euro;.</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el Programa del F&ograve;rum a <a href='http://icea.iec.cat' target='_blank'>http://icea.iec.cat</a>


Dissabte, 2 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Ecomuseu La Farinera. Castelló d'Empúries
Resum: Seminari d'Agricultura i Medi Ambient
Descripció: Aquest seminari pret&eacute;n ser una eina per a fer compatible la<strong> viabilitat econ&ograve;mica de les explotacions&nbsp;agr&agrave;ries amb la conservaci&oacute; dels valors naturals</strong>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; a la web <a href='http://www.iaeden.cat ' target='_blank'>www.iaeden.cat </a>i a&nbsp;<a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com' target='_blank'>agroterritori-iaeden.blogspot.com</a><strong>PROGRAMA</strong><strong>Dissabte 2 de mar&ccedil;</strong>

&nbsp; &nbsp; 2/4 de 10. Recepci&oacute;, entrega de documentaci&oacute; i caf&egrave;

&nbsp;&nbsp;&nbsp; A les 10.&nbsp; Inauguraci&oacute; del seminari

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4 d&rsquo;11 .Presentaci&oacute; del projecte de cust&ograve;dia agr&agrave;ria IAEDEN - GOB Menorca, a c&agrave;rrec de Montse Pascual&nbsp; (t&egrave;cnica)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; A 3/4 d&rsquo;11h. Productes Locals del Llu&ccedil;an&egrave;s com a estrat&egrave;gia de desenvolupament rural, a c&agrave;rrec de Laura Megias, t&egrave;cnica de desenvolupament rural del Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s.

A 2/4 d&rsquo;1. Hi ha un pensament ecol&ograve;gic?, a c&agrave;rrec de Joan Bassets, veterinari, un dels responsables d&rsquo;Ecogarrotxa i assessor en el camp de la ramaderia i agricultura ecol&ograve;gica.

A les 2.&nbsp; Pica-pica dinar per als assistents<strong>Dissabte 9 de mar&ccedil;</strong>

&nbsp; &nbsp; 2/4 de 10 Recepci&oacute;, entrega de documentaci&oacute; i caf&egrave;

&nbsp; &nbsp; A les 10. La PAC, qu&egrave; representa pel sector agrari? Lourdes Viladomiu, professora del Departament d&rsquo;Economia Aplicada a la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona.

&nbsp; &nbsp; A &frac34; de 12. L&rsquo;Agricultura biodin&agrave;mica pagesa familiar a c&agrave;rrec de David Nivet, vinyater biodin&agrave;mic de la Catalunya Nord, membre de l&rsquo;associaci&oacute; CIVAM BIO 66.

&nbsp; &nbsp; A les 2.&nbsp; Pica-pica dinar per als assistents.Hora i lloc de trobada: dissabtes de 10 a 14 h. Ecomuseu Farinera de Castell&oacute; d&#39;Emp&uacute;ries.

Dates: dissabtes 2 i 9 de mar&ccedil;

Inscripcions: <a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/2013/02/ii-seminari-dagricultura-i-medi-ambient.html?spref=tw' target='_blank'>veure Programa en PDF</a>

Organitza: IAEDEN i GOB MenorcaPer a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/2013/02/ii-seminari-dagricultura-i-medi-ambient.html?spref=tw' target='_blank'>programa en PDF</a>.&nbsp;


Dijous, 7 de Març
Hora: 8:30 - 9:30
Lloc: Barcelona. Torre AGBAR
Resum: Jornades del Anuari Corresponsables 2013
Descripció:

<img alt='' src='/i-images/250/52/mm/image/logos/logo_corresponsables.png' style='width: 250px; height: 52px; margin: 10px; float: right;' />La Jornada, amb t&iacute;tol <strong>&quot;Tend&egrave;ncies i desafiaments de la RSE a Espanya, Europa i Am&egrave;rica Llatina&quot;</strong> dura tot el dia. Els assistents a la jornada rebran gratu&iuml;tament el <strong>8&egrave; anuari Corresponsables</strong>, on s&#39;analitza el balan&ccedil; anual de l&#39;evoluci&oacute; de la Responsabilitat Social de les empreses i altres tipus d&#39;organitzacions.La Jornada s&#39;estructura en 2 parts: al mat&iacute; hi hauran confer&egrave;ncies (08:30 a 14:00) i a la tarda els tallers monogr&agrave;fics (15:15 a 17:15).Durantels <strong>Tallers Monogr&agrave;fics</strong> s&#39;aprofundir&agrave; en algunes de les tem&agrave;tiques que m&eacute;s inter&egrave;s desperten en mat&egrave;ria de RSE de la m&agrave; de les empreses i dels seus grups d&#39;inter&egrave;s, fomentant el di&agrave;leg i la comunicaci&oacute; tamb&eacute; amb els assistents:- Gesti&oacute; responsable de la cadena de subministrament (promogut per Gas Natural Fenosa).

- Premis Corresponsables: per una Responsabilitat Social compartida (promogut per la Fundaci&oacute; Corresponsables).

- Drets Humans i impacte social: Un nou imperatiu (promogut per Gas Natural Fenosa).

- Cooperaci&oacute; de les empreses en l&#39;esfera de l&#39;aigua i del medi ambient (promogut per Aqualogy). <strong>En aquest taller hi participar&agrave; el Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la xct.</strong>La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; necess&agrave;ria a trav&eacute;s de<a href='http://eventos.corresponsables.com/jxxxvi-anuario-barcelona.php' target='_blank'> la seva p&agrave;gina web</a>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.corresponsables.com/sites/default/files/webfm/36%20JORNADA%20CORRESPONSABLES%20BCN%207%20marzo.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.
Dimarts, 12 de Març
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Castelldefels - Escola superior d’Agricultura de Barcelona
Resum: Jornada sobre Agricultura Urbana i Periurbana
Descripció: Aquesta Jornada forma part del COST Action: Urban agriculture Europe (UAE)<strong>Dimarts 12 Mar&ccedil; Sessi&oacute; inaugural</strong>

10.00 - 10.30h. Benvinguda e introducci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Lourdes Reig, directora de la ESAB (Castelldefels)

    Frank Lohrberg, Chair TUD COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe

    Luis Maldonado, Host 2nd WGs Meeting COST UAE</em>.</div>
10.30 - 12.30h. Presentacions locals sobre UA (Agricultura Urbana)

12.30 - 14.00h. Dinar (nom&eacute;s per membres COST)

14.00 - 16.00h. Presentacions locals sobre UA

16.00 - 16.30h. Pausa - Caf&eacute;

16.30 - 18.30h. Discussi&oacute;<strong>Tema: Models Agr&iacute;coles a la regi&oacute; Metropolitana de Barcelona</strong><strong>LLoc</strong>: ESAB (Escola superior d&rsquo;Agricultura de Barcelona) Castelldefels edificis D4 (ESAB) o C3&nbsp;(EETAC) del Baix Llobregat Campus (CBL), pendents de confirmaci&oacute;.

Presentacions (en ordre alfab&eacute;tic):
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Sonia Callau Parc agrari del Baix Llobregat / Diputaci&oacute; de BCN

    Laura Calvet TUD COST Action TU 1201 Urban Allotments gardens

    Pau Faus - La ciutat jubilada&nbsp;- (h)ortofotomapes

    Giulia Giach&eacute; / Attila T&oacute;th STSMs report COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe

    Oriol Guevara ABICONWINES, S.L

    Montse Lligades Uni&oacute; de Pagesos

    Carles Llop / Sebasti&agrave; Jornet Jornet&ndash;Llop Pastor, architects

    Xavier de Pablo Consorci de Gallecs</em></div>


Cal inscriure&rsquo;s mitjan&ccedil;ant correu electr&ograve;nic, abans del dia 7 de mar&ccedil;, indicant nom i cognom,&nbsp;instituci&oacute;/empresa i dades de contacte (adre&ccedil;a, tel&egrave;fon, mail, etc):&nbsp;Lluis Maldonado Rius (luis.maldonado@upc.edu), &nbsp;Xavier Recasens (xavirecasens@gmail.com)
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Presentació del Mercat de Custòdia a Ecotendències del Cosmocaixa
Descripció: El dimarts 12 de mar&ccedil; tindr&agrave; lloc la sessi&oacute; .Idea, un aparador d&#39;alguns projectes innovadors i singulars que intenten abordar <strong>de forma innovadora la relaci&oacute; entre Alimentaci&oacute;, salut i el medi ambient</strong>. Les idees seran exposades a l&#39;auditori de CosmoCaixa en una sessi&oacute; din&agrave;mica que vol interpel&middot;lar a altres emprenedors i al p&uacute;blic en general. Josep Maria Monfort, director de l&#39;IRTA, s&#39;encarregar&agrave; de la moderaci&oacute;. <strong>S&#39;han seleccionat 8 projectes</strong>, m&eacute;s un finalista i dos projectes convidats (Vins ecol&ograve;gics del Pened&egrave;s, de la Fundaci&oacute; ProPened&egrave;s; i &#39;Tres sostenibilitats al Campus de l&#39;Alimentaci&oacute; de Torribera&#39;). El projecte <a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/301/1807/Mercat-de-Cust%C3%B2dia-del-Territori;-Alimentant-persones-i-natura' target='_blank'>Mercat de Cust&ograve;dia del Territori: Alimentant persones i natura</a> &eacute;s un d&#39;aquests projectes seleccionats que es presentaran.Activitat gratu&iuml;ta. Per confirmar assist&egrave;ncia cal completar <a href='http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/reservas_ca.html' target='_blank'>aquest formulari</a>.Confer&egrave;ncia emmarcarda en el <a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org' target='_blank'>programa Ecotend&egrave;ncies</a> de divulgaci&oacute; cient&iacute;fica del Cosmocaixa, dedicat a la tem&agrave;tica<strong> Alimentaci&oacute;, salut i medi ambient</strong>.<a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/469/101/mm/image/logos/130307_logo_ecotendencies.png' style='width: 469px; height: 101px; margin: 5px;' /></a>
Dissabte, 16 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Vic
Resum: Curs: Custòdia del territori: mètodes i qualitat
Descripció: El cap de setmana del 16 i 17 de mar&ccedil; oferim aquest curs b&agrave;sic per&ograve; complet de cust&ograve;dia del territori, dins la programaci&oacute; de cursos naturalistes de la <a href='http://ichn.iec.cat/' target='_blank'>Instituci&oacute; Catalana d&#39;Hist&ograve;ria Natural</a>. &nbsp;Consulteu el <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/CURSOS_2013.pdf' target='_blank'>programa dels cursos</a>, <strong>Cust&ograve;dia del territori: m&egrave;todes i qualitat</strong> &eacute;s el curs 4.&nbsp;Amb aquest curs treballarem des del concepte de cust&ograve;dia del territori, als <strong>aspectes m&eacute;s pr&agrave;ctics i innovadors</strong> del treball de les entitats de cust&ograve;dia del territori, de les <strong>opcions jur&iacute;diques</strong> per la cust&ograve;dia del territori, i la <strong>planificaci&oacute; i seguiment de projectes</strong> de cust&ograve;dia. El dissabte realitzarem la part te&ograve;rica, i el diumenge les sortides de camp per veure dos exemples de cust&ograve;dia del territori i el conceptes te&ograve;rics treballats.&nbsp;El curs t&eacute; un preu de 38&euro; pels socis de la ICHN i la XCT, i de 64&euro; per la resta d&#39;inscrits. Cal reservar els &agrave;pats (i allotjament si &eacute;s necessari) a part.&nbsp;<u><strong>Inscripcions:</strong></u> &nbsp;de dilluns a divendres a la secretaria de la ICHN. Tel: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat.&nbsp;<u><strong>Programa del curs</strong></u><strong>Dissabte</strong>09.45 h. Trobada dels participants a Vic (Lloc a confirmar).10:15 &ndash; 10:45h. Introducci&oacute; de la ICHN; presentaci&oacute; del programa del curs; presentacions professorat, participants i de la XCT; aspectes log&iacute;stics del curs a tenir en compte.10:45 &ndash; 11.30h. Bases de la Cust&ograve;dia del territori11.30 &ndash; 12.00h. <em>Pausa</em>12.00 &ndash; 14.00h. De la selecci&oacute; de finques al seguiment de les iniciatives de cust&ograve;dia del territori.
<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - Abans de fer l&rsquo;acord: selecci&oacute;, plantejament, i el contacte amb el propietari.

    - Perqu&egrave; &eacute;s necessari el seguiment i avaluaci&oacute; dels acords?

    - El Protocol de seguiment i avaluaci&oacute; d&rsquo;acords de cust&ograve;dia, i el seu aplicatiu access.

    - El seguiment a llarg termini de les iniciatives de cust&ograve;dia.</div>


<em>Dinar lliure.</em>16.00 &ndash; 17.30h. L&rsquo;acord de cust&ograve;dia del territori: opcions jur&iacute;diques

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - Tipus i models d&rsquo;acord

    - La negociaci&oacute; de l&rsquo;acord: quin model escollim?

    - La signatura de l&rsquo;acord: aspectes a tenir en compte

    - La redacci&oacute; de l&rsquo;acord: cl&agrave;usules b&agrave;siques

    - Formalitzaci&oacute;: l&rsquo;escriptura p&uacute;blica i el registre</div>


17.45 &ndash; 19.30h.&nbsp; Oportunitats i reptes de la cust&ograve;dia del territori:

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - Les entitats de cust&ograve;dia del territori: planificaci&oacute;, gesti&oacute;, qualitat, aliances, finan&ccedil;ament.

    - Les iniciatives de cust&ograve;dia del territori, m&eacute;s enll&agrave; dels acords: planificaci&oacute;, iniciatives amb m&eacute;s d&rsquo;un acord de cust&ograve;dia, prioritzaci&oacute; territorial.</div>
<strong>Diumenge</strong>9:30 - Visites de camp:&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - <a href='http://www.paisatgesvius.org/#!niubo/czn5' target='_blank'>Finca de Niub&oacute;</a>, Manlleu. Acord de cust&ograve;dia amb <a href='http://www.paisatgesvius.org/' target='_blank'>Paisatges Vius</a>.

    - <a href='http://www.mitmanlleu.org/?c=83' target='_blank'>El torrent i el pant&agrave; de Garet</a>, Llu&ccedil;&agrave;. Acord de cust&ograve;dia amb el <a href='http://www.mitmanlleu.org/cerm' target='_blank'>Centre d&#39;Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter</a>.&nbsp;</div>


15:00 &ndash; Dinar de camp i conclusions i avaluaci&oacute; del curs.


Dimecres, 20 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Manlleu. Museu del Ter, Auditori Roca
Resum: El projecte de restauració i custòdia “Riberes del Ter”: resum d’actuacions efectuades els anys 2009-12
Descripció: Aquest acte est&agrave; organitzat pel <a href='http://www.mitmanlleu.org/cerm' target='_blank'>Centre d&#39;Estudis dels Rius Mediterranis -&nbsp; Museu del Ter.</a> Durant l&#39;acte es preveu fer, breument, les presentacions seg&uuml;ents:&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Benvinguda de part de l&rsquo;Ajuntament de Manlleu&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Estat ecol&ograve;gic dels rius i rieres d&rsquo;Osona l&rsquo;any 2012. A c&agrave;rrec de N&uacute;ria Sellar&egrave;s (CERM-Museu del Ter).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Actuacions de voluntariat, restauraci&oacute; i cust&ograve;dia efectuades a les Riberes del Ter. A c&agrave;rrec de Laia Jim&eacute;nez (CERM-Museu del Ter).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avaluaci&oacute; de la connectivitat per als peixos a la rampa per a peixos de la reclosa de la Teula l&rsquo;any 2012 (riu Ter a Manlleu). A c&agrave;rrec de Marc Ordeix (CERM-Museu del Ter).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Restauraci&oacute; fluvial i gesti&oacute; ecol&ograve;gica. Manual de bones pr&agrave;ctiques de gesti&oacute; de rius i riberes&rdquo; (fruit del projecte europeu Interreg IVB, RICOVER). A c&agrave;rrec de Jordi Camprodon (CTFC).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Parlaments a c&agrave;rrec dels representants dels altres ajuntaments associats al projecte Riberes del Ter.&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Signatura del nou conveni marc del projecte &ldquo;Riberes del Ter&rdquo; </strong>entre Torell&oacute;, les Masies de Voltreg&agrave; i Manlleu (Osona) i el Centre d&rsquo;Estudis dels Rius Mediterranis &ndash; Museu del Ter, i incorporaci&oacute; de nous membres (Sant Vicen&ccedil; de Torell&oacute; i Vic).Dia i hora: <strong>Dimecres 20/03 a les 19h</strong>

Lloc: <strong>Auditori Roca. Museu del Ter. Manlleu</strong>
Dijous, 21 de Març
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Madrid
Resum: III Seminario de Custodia del Territorio
Descripció: Aquest curs est&agrave; Organitzat per la C&aacute;tedra Ecoembes de Medio AmbienteData: 21 de mar&ccedil; a la Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid, Escuela de MontesActivitat gratu&iuml;ta d&#39;entrada lliure fins completar l&#39;aforament. Cal confirmar assist&egrave;ncia a&nbsp;catedra.ecoembes@upm.es<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.catedraecoembes.upm.es/site/actividades/2013/folleto_semana_forestal_2013.pdf' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>)

16:00 - Recepci&oacute;n de los participantes y entrega de la documentaci&oacute;n

16:10 - Presentaci&oacute;n del Seminario
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>D. Jos&eacute; Vicente L&oacute;pez &Aacute;lvarez. Director de la Escuela T&eacute;cnica Superior de Ingenieros de Montes. Universidad&nbsp;Polit&eacute;cnica de Madrid</em></div>
16:20 - Protecci&oacute;n de humedales y zonas h&uacute;medas a trav&eacute;s de la Custodia del Territorio: el Tancat de la&nbsp;Pipa, Albufera de Valencia
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>D&ordf;. Maria del Carmen Regidor. Confederaci&oacute;n Hidrogr&aacute;fica del Jucar. Ministerio de Agricultura, Alimentaci&oacute;n&nbsp;y Medio Ambiente</em></div>
17:30 - Base legal de la Custodia del Territorio
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>D. Eduardo Gil Delgado. Abogado ambientalista y Director de www.asesoriaambiental.net</em></div>
18:20 - Proyectos de Custodia del Territorio y herramientas de gesti&oacute;n
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Miguel &Aacute;ngel Ortega. Director de Reforesta</em></div>
19:10 - Proyectos de gesti&oacute;n del territorio
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Fernando Garc&eacute;s. Presidente de GREFA</em></div>
20:00 - Debate &ndash; Coloquio asistentes: &ldquo;Conservaci&oacute;n de la Biodiversidad y Custodia del Territorio&rdquo;
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Participantes: Miguel &Auml;ngel Ortega, Eduardo Gil, Fernando Garc&eacute;s y M&ordf; del Carmen Regidor</em></div>
20:45 - Fin de la Jornada


Dimarts, 2 de Abril
Hora: Event diario
Resum: Curs de qualitat en la gestió per a la conservació d'espais naturals
Descripció: El curs pret&eacute;n actualitzar alguns conceptes b&agrave;sics i dotar els participants d&#39;eines pel<strong>&nbsp;disseny, la planificaci&oacute; i l&#39;execuci&oacute; dels&nbsp;plans i actuacions de conservaci&oacute;</strong>. L&#39;objectiu&nbsp;general &eacute;s avan&ccedil;ar en el desenvolupament d&#39;eines que permetin assegurar la qualitat de la gesti&oacute; mtijan&ccedil;ant l<strong>&#39;aplicaci&oacute; d&#39;est&agrave;ndards i codis de bones pr&agrave;ctiques</strong>. De forma espec&iacute;fica pret&eacute;n:
<div style='margin-left: 40px;'>
    1. Revisar alguns dels t&ograve;pics habitualment&nbsp;utilitzats en la pr&agrave;ctica de la conservaci&oacute; en base als &uacute;ltims coneixements cient&iacute;fics.

    2. Dotar els participants d&#39;una eina que optimitzi&nbsp;el disseny, la planificaci&oacute; i l&#39;execuci&oacute; dels plans i&nbsp;actuacions de conservaci&oacute;.

    3. Convidar a una reflexi&oacute; en profunditat sobre la qualitat&nbsp;de la gesti&oacute; en el camp concret de les Accions de conservaci&oacute; de la biodiversitat.</div>


Curs de formaci&oacute;. Del 2 d&#39;abril al 24 de maig. Fase presencial del 6 al 8 de maig a Madrid. <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_conservacion_2013.pdf' target='_blank'>Consulteu el Programa</a>&nbsp;M&eacute;s informaci&oacute; a formacion@fungobe.org o <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe' target='_blank'>www.uam.es/otros/fungobe</a>
Dissabte, 6 de Abril
Hora: 8:30 - 9:30
Lloc: Parc Natural de Collserola
Resum: Curs - El fototrempeig i la fotoidentificació: una eina per a l'estudi de la fauna
Descripció: El curs, de 2 dies de durada, inclou una introducci&oacute; te&ograve;rica sobre els estudis faun&iacute;stics que es duen a terme desde l&#39;Estaci&oacute; Biol&ograve;gica del Parc de Collserola, i de les<strong> t&egrave;cniques de fototrampeig i fotoidentificaci&oacute; </strong>aplicades a la recerca. Tamb&eacute; hi haur&agrave; una explicaci&oacute; breu del sobre el software a utilitzar per a la fotoidentificaci&oacute; i una sessi&oacute; pr&agrave;ctica de muntatge de les c&agrave;meres i recollida de les imatges obtingudes.&nbsp;Aquest curs forma part dels<strong> Cursos Naturalistes de la Instituci&oacute; - Programa 2013</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/CURSOS_2013.pdf' target='_blank'>consulteu el fullet&oacute;</a> amb tots els cursos organitzats i la informaci&oacute; de cadascun d&#39;ells.&nbsp;


Dimecres, 10 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Banyoles
Resum: II Jornades sobre espècies invasores de rius i zones humides
Descripció: Els rius i les zones humides s&oacute;n ecosistemes altament vulnerables a l&#39;afectaci&oacute; per part d&#39;esp&egrave;cies invasores. La prevenci&oacute; de penetraci&oacute; de noves esp&egrave;cies, les t&egrave;cniques de control i eradicaci&oacute; i les experi&egrave;ncies de gesti&oacute; d&#39;aquesta problem&agrave;tica centraran aquestes segones jornades, que tindran lloc a l&#39;espai natural de l&#39;Estany de Banyoles (Girona) els dies<strong> 10, 11 i 12 d&#39;abril de 2013</strong>.Us recomanem que feu un cop d&#39;ull al <a href='http://consorcidelestany.org/index.php?especies-invasoras-programa' target='_blank'>programa</a>.M&eacute;s informaci&oacute; a la web del projecte LIFE Natura - <a href='http://consorcidelestany.org/index.php?proyecto-life-naturaleza-2010-13' target='_blank'>Millora dels h&agrave;bitats i esp&egrave;cies de la Xarxa Natura 2000 de Banyoles: un projecte demostratiu</a>.Per inscriure&#39;s cal completar un<a href='http://consorcidelestany.org/index.php?especies-invasoras-inscripcion' target='_blank'> formulari online</a>. La inscripci&oacute; t&eacute; un preu de 25&euro;. Data l&iacute;mit per inscriure&#39;s: 20 de mar&ccedil;.
Dijous, 11 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Santa Coloma de Farners
Resum: II Jornades sobre boscos madurs
Descripció: Les segones jornades sobre els boscos&nbsp;madurs de Catalunya seran un punt de&nbsp;trobada de totes aquelles persones&nbsp;interessades en con&egrave;ixer els valors i&nbsp;l&rsquo;estat d&rsquo;aquests ecosistemes forestals i&nbsp;avaluar el seu estat de conservaci&oacute;,&nbsp;onze anys despr&eacute;s d&rsquo;haver-se dut a&nbsp;terme les primeres jornades,

organitzades per la Instituci&oacute; Catalana&nbsp;d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural, a les Planes de Son&nbsp;(Pallars Sobir&agrave;).Les jornades tindran lloc a l&rsquo;Escola de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria Forestal de Santa Coloma de Farners el dijous 11 i divendres 12 d&#39;abrilde 2013.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de&nbsp;Escola de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria Forestal (Tel.: 972 841 765 &ndash; A/e:&nbsp;acxifra.daam@gencat.cat).Organitza:&nbsp;Departament d&rsquo;Agricultura,&nbsp;Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i&nbsp;Medi NaturalPer a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO01_Transferencia_tecnologica/Patt/Jornades_tecniques_2013/Fitxers_estatics_2013/Sta%20Coloma%20Farners_boscos%20madurs_110413_208.pdf' target='_blank'>programa de les Jornades</a>.


Divendres, 12 de Abril
Hora: 10:30 - 14:30
Lloc: Flix
Resum: Visita a les obres de descontaminació del pantà de Flix. Sortida tècnica custòdia fluvial.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    A l&rsquo;embassament de Flix durant anys s&rsquo;hi han acumulant diferents residus procedents de l&rsquo;activitat industrial de La Electroqu&iacute;mica de Flix, una f&agrave;brica situada al marge dret del riu Ebre, a l&rsquo;altura del municipi de Flix. Els inicis de la seva activitat industrial es remunten a l&rsquo;any 1897, quan s&rsquo;hi va construir el primer complex electroqu&iacute;mic. Es calcula que hi ha unes 760.000 tones de sediments barrejats amb diferents residus qu&iacute;mics (metalls pesats, organoclorats i radion&uacute;cleids principalment). Tant la magnitud com la ubicaci&oacute; dels residus fan d&rsquo;aquest un projecte molt complex i sense precedents enlloc del m&oacute;n. Els residus s&rsquo;acumulen dintre la llera del riu Ebre, un escenari molt poc estable i per tant, amb un risc molt elevat de dispersi&oacute; dels contaminants riu avall.

   

    Durant la visita s&rsquo;assistir&agrave; a una <strong>presentaci&oacute; informativa del projecte</strong> i es v<strong>isitaran les diverses instal&bull;lacions relacionades amb les obres de descontaminaci&oacute;</strong>.</div>


<u><strong>PROGRAMA</strong></u><strong>10:30 - 11:00h</strong>&nbsp; Presentaci&oacute; del Projecte de descontaminaci&oacute; de l&rsquo;embassament de Flix. A c&agrave;rrec del Sr. Marc Pujol, Director d&rsquo;Obra d&rsquo;Acuamed.

Lloc: Centre d&rsquo;Empreses de la Ribera d&rsquo;Ebre. Carrer dels Tallers, 2 Flix.<strong>11:00 - 12:00h</strong>&nbsp; Visita a l&rsquo;abocador industrial &ldquo;El Rac&oacute; de la Pubilla&rdquo;, situat al terme municipal de Flix i adaptat per a emmagatzemar els residus extrets de l&rsquo;embassament (previ tractament).<strong>12:00 - 13:30h</strong>&nbsp; Visita per la zona d&rsquo;obres i instal&bull;lacions associades (laboratoris, plantes de tractament...)

Lloc: Marge dret embassament de Flix.<strong>14:00h</strong>&nbsp; Dinar al Restaurant &Agrave;gora (opcional). Men&uacute; complet 12,50 euros per persona (possibilitat d&rsquo;un preu m&eacute;s ajustat reduint algun dels plats del men&uacute;).

Lloc: Complex Rural Vilar Riu de Baix, Cam&iacute; les Illes s/n. Flix.&nbsp;&nbsp;

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; <strong>cal confirmar la vostra assist&egrave;ncia abans del dia 10 d&rsquo;abril</strong> a <a href='fluvial@custodiaterritori.org'><span style='color:#b22222;'>fluvial@custodiaterritori.org</span></a> , indicant nom, entitat, tel&egrave;fon, correu-e, i si voleu reservar dinar. Indiqueu tamb&eacute; la vostra disponibilitat de cotxe, per poder organitzar cotxes compartits, si s&rsquo;escau.Consulteu el <a href='/mm/file/Grups%20de%20treball/130412_progr_sortida_Flix.pdf' target='_blank'><span style='color:#b22222;'><strong>programa complet</strong></span></a> de la jornada per a m&eacute;s informaci&oacute;.
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Manresa. Finca Can Poc Oli
Resum: Curs: Estratègies de sanitat dels cultius mitjançant tanques vegetals i franges de biodiversitat
Descripció: Quan es parla de la import&agrave;ncia de l&#39;entorn per al control biol&ograve;gic de plagues i malalties dels nostres horts i finques agr&iacute;coles, ens venen al cap marges i franges vegetals riques en floracions, reservoris de fauna &uacute;til i aut&egrave;ntics s&iacute;mbols de la biodiversitat funcional dels conreus.&nbsp;Per&ograve; com aconseguir-les? Quan implantar-les? Quines esp&egrave;cies triar? Com mantenir-les?&nbsp;En aquest curs es proporcionar&agrave; la informaci&oacute; i els exemples necessaris per animar-nos a<strong> incorporar aquests elements vius i din&agrave;mics, que tants beneficis aporten als nostres cultius.</strong>&nbsp;Dates: divendres 12, 19 i 26 d&#39;abril de 2013

Horari: de 4 a 8 de la tarda aproximadament

Lloc: finca de Can Poc Oli de l&#39;Escola Agr&agrave;ria de Manresa

Organitzat per l&#39;<a href='http://www.associaciolera.org' target='_blank'>Associaci&oacute; l&#39;ERA</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.associaciolera.org/recursos/Documents_agenda/cursos/tanques.pdf' target='_blank'>Programa Espec&iacute;fic de cada sessi&oacute;</a>.&nbsp;
Dissabte, 13 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Eivissa
Resum: Jornada: Agropaisatges insulars. Custòdia del territori mitjançant el producte local.
Descripció: <strong>Objectius de la jornada</strong>:- Difondre iniciatives de cust&ograve;dia agr&agrave;ria

- Con&egrave;ixer experi&egrave;ncies de posada en valor de productes agr&iacute;coles lligats al territori.&nbsp;<strong>Dirigit a:</strong>

- Propietaris i gestors de finques agr&iacute;coles

- A totes les persones interessades en la conservaci&oacute; del paisatge agr&iacute;cola piti&uacute;s i els productes locals.&nbsp;<strong>13 d&#39;abril al Palau de Congressos d&#39;Eivissa.</strong>

Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://territoriipaisatgedeivissa.wordpress.com/2013/03/20/jornada-agropaisatges-insulars-custodia-del-territori-mitjancant-el-producte-local/' target='_blank'>programa de la jornada</a>.


Dilluns, 29 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada - Innovant amb aliances. Tendències sectorials i territorials a l'emprenedoria social a Catalunya
Descripció: Ens trobem en un moment en qu&egrave;, per seguir creixent, les empreses necessiten innovaci&oacute;, col&middot;laboraci&oacute; i imaginaci&oacute;. Tamb&eacute; les empreses socials, que tenen el repte de la diversificaci&oacute; i el creixement per incrementar el seu impacte social.Us proposem aquesta Jornada on coneixerem experi&egrave;ncies d&#39;emprenedors i empreses socials que innoven amb aliances sectorials o territorials. Una Jornada que ens permetr&agrave; aprofundir en el per qu&egrave; de les aliances i on podrem con&egrave;ixer la seva repercusi&oacute; pels projectes d&#39;emprenedoria social.Us podeu <a href='/mm/file/130429_jornada_innovacio.pdf' target='_blank'>descarregar el programa</a> de l&rsquo;acte que se celebrar&agrave; el proper 29 d&rsquo;abril, a la sala d&rsquo;actes de l&rsquo;Edifici MediaTIC- Barcelona Activa al carrer de Llacuna, 162, Barcelona, de 09:30 a 13:30 del mat&iacute;. Per inscrivir-vos, <a href='http://innovantambaliances-estw.eventbrite.es/#' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.Aquesta Jornada s&rsquo;emmarca entre les activitats del programa @EmprenSocial i &eacute;s part d&rsquo;un projecte del Departament d&rsquo;Empresa i Ocupaci&oacute; promogut per la Fundaci&oacute; Empresa i Ci&egrave;ncia, amb el finan&ccedil;ament del SOC i el FSE,&nbsp; i amb la col&middot;laboraci&oacute; de vint-i-sis entitats i institucions que fomenten aquest nou corrent emprenedor.
Dijous, 2 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Auditori de La Pedrera, Barcelona
Resum: NOUS REPTES EN CONSERVACIÓ DE LA NATURA - Jornades i debat
Descripció: Organitza Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera, amb la col&bull;laboraci&oacute; de les entitats Aladula, ICHN i XCTXCT hi col&middot;labora coordinant i moderant la taula rodona de cloenda &quot;Nous reptes en conservaci&oacute; de la natura&quot;Vegeu el programa complert <a href='/mm/file/130402_Programa%20Nous%20reptes.pdf'>aqu&iacute;.</a>
Dissabte, 4 de Maig
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Vic
Resum: Sortida Tècnia de Custòdia Agrària: un pas més enlllà de la producció ecològica
Descripció: <div style='text-align: center;'>
    <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/73/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='width: 150px; height: 73px; margin: 5px; float: right;' /></a><strong>D&#39;inter&egrave;s per a propietaris, entitats de cust&ograve;dia, ajuntaments, consultors i altres membres de la XCT</strong></div>


El proper dissabte 4 de maig el Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la xct organitza una sortida t&egrave;cnica especialment pensada per a propietaris que ja tenen acords de cust&ograve;dia i aquells qui s&#39;estiguin apropant a la cust&ograve;dia del territori.Durant la sortida es visitaran tres finques productives amb acords de cust&ograve;dia consolidats en les quals s&rsquo;hi han realitzat actuacions i projectes de conservaci&oacute; de la natura, que s&oacute;n una l&iacute;nia complement&agrave;ria interessant als criteris&nbsp; de la producci&oacute; ecol&ograve;gica: restauracions fluvials, recuperacions de marges, protecci&oacute; d&rsquo;arbres, creaci&oacute; de refugis per la fauna, etc.La <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>cust&ograve;dia agr&agrave;ria</a> &eacute;s una nova eina pel desenvolupament sostenible de les finques productives basada en l&rsquo;establiment d&rsquo;aliances entre productors i entitats de conservaci&oacute;. Es tracta d&rsquo;una oportunitat per aquells productors que volen fer un pas m&eacute;s a les seves explotacions i desenvolupar-hi projectes de conservaci&oacute; de la natura, la biodiversitat i el paisatge.

<strong>OBJECTIUS</strong>

Els objectius de la sortida s&oacute;n:

1. Con&egrave;ixer en major detall la cust&ograve;dia del territori i les oportunitats que ofereix

2. Presentar iniciatives de cust&ograve;dia compatibles i beneficioses per als propietaris i/o productors ecol&ograve;gics.

3. Mostrar actuacions de conservaci&oacute; aplicables a les finques productives

4. Animar als productors ecol&ograve;gics a establir acords de cust&ograve;dia i/o a aplicar alguna de les mesures presentades.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/actualitat/130505_sortida_custodia_agraria(1).pdf' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>)

<strong>9:30h</strong>- Trobada a la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (Vic), situada a menys de 300 metres de les estacions de Renfe i autobusos. Es repartiran els assistents en el m&iacute;nim n&uacute;mero de vehicles particulars

<strong>10:00h</strong>- Visita a les finques de Niub&oacute; i Diumeres (Manlleu), amb acords de cust&ograve;dia amb l&rsquo;associaci&oacute; <a href='http://www.paisatgesvius.org/' target='_blank'>Paisatges Vius</a>. La finca de Niub&oacute; t&eacute; un ramat de 450 xais de ra&ccedil;a Ripollesa en r&egrave;gim extensiu, on s&rsquo;han realitzat actuacions per minimitzar els efectes del bestiar sobre els valors naturals de la finca. A la finca de Diumeres es coneixer&agrave; l&rsquo;experi&egrave;ncia de transformaci&oacute; d&rsquo;un camp abandonat en una plantaci&oacute; de t&ograve;fones amb accions de millora ambiental.

<strong>12:30h</strong>- Despla&ccedil;ament al Llu&ccedil;&agrave;

<strong>13:30h</strong>- Dinar amb carn ecol&ograve;gica de la finca de la Font (Llu&ccedil;&agrave;). El preu del dinar &eacute;s de 10,00 &euro;/persona i cal indicar-ho en el moment de fer la inscripci&oacute;.

<strong>14:30h</strong>- Visita a la finca de la Font, amb acord de cust&ograve;dia amb el <a href='http://www.museudelter.cat/cerm' target='_blank'>Centre d&rsquo;Estudis dels Rius Mediterranis-Museu del Ter</a>. En aquesta finca s&rsquo;hi sumen un bon grapat de projectes sostenibles que inclouen la producci&oacute; ecol&ograve;gica certificada de carn de xai i vaca (amb escorxador propi), la conservaci&oacute; d&rsquo;esp&egrave;cies en perill d&rsquo;extinci&oacute; (vaca de l&rsquo;Albera), la producci&oacute; de fusta i biomassa i el turisme rural, entre d&rsquo;altres. A m&eacute;s, s&rsquo;explicar&agrave; la restauraci&oacute; del torrent i el pant&agrave; de Garet, el projecte inicial pel qual es va establir l&rsquo;acord de cust&ograve;dia.

<strong>16:30h</strong>- Despla&ccedil;ament a Vic

<strong>17:30h</strong>- Final de la sortida<strong>P&Uacute;BLIC</strong>

<a href='www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eac543e46c6fe3edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/120/22/mm/image/imgnews/2013_04_06/logo_setmanabio.jpg' style='width: 120px; height: 22px; margin: 10px; float: right;' /></a>La sortida forma part de la <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eac543e46c6fe3edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'>Setmana Bio</a> i est&agrave; pensada per a productors ecol&ograve;gics, professionals i t&egrave;cnics del ram, en la qual es convida especialment a productors ecol&ograve;gics certificats CCPAE.Per m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions: agraria@custodiaterritori.org.<strong>Data:</strong> Dissabte, 4 de maig de 2013

<strong>Durada: </strong>de 9:30 a 17:30

<strong>Punt de trobada</strong>: A les 9:30 a la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (C/ Sagrada Fam&iacute;lia, 7 Universitat de Vic, 08500 Vic). <a href='http://maps.google.es/maps/ms?msid=204495489073868645783.0004da78b8860220a21b8&amp;msa=0&amp;ll=41.994202,2.229538&amp;spn=0.260265,0.617294' target='_blank'>VEURE MAPA</a>

<strong>Aforament m&agrave;xim</strong>: 25 persones (Cal inscripci&oacute; a agraria@custodiaterritori.org)
Dimecres, 8 de Maig
Hora: 17:45 - 21:00
Lloc: Escola de Capacitació Agrària del Solsonès Ctra. de Manresa, km 77 25286 – El Pi de Sant Just. OLIUS
Resum: Iniciatives al món rural: la necessitat de reinventar-se!
Descripció: Jornada de tarda-vespre amb exemples i reflexions interessants d&#39;emprenedoria i economia verda rural. &Uacute;til per a tots els emprenedors vinculats a la cust&ograve;dia del territori.Per fer front a la situaci&oacute; econ&ograve;mica&nbsp;actual cal reinventar-se. Aquesta&nbsp;oportunitat pot ser especialment&nbsp;rellevant en el medi rural, que&nbsp;normalment es percep de forma m&eacute;s&nbsp;est&agrave;tica i tradicional que el medi urb&agrave;

per&ograve; que tamb&eacute; est&agrave; experimentant&nbsp;l&rsquo;engegada de m&uacute;ltiples projectes&nbsp;empresarials innovadors. En aquest&nbsp;sentit, innovar no vol dir sempre crear&nbsp;alguna cosa nova sin&oacute; tamb&eacute;&nbsp;transformar iniciatives existents.

Aquesta jornada pret&eacute;n ampliar la&nbsp;visi&oacute; de les possibilitats que ofereix el&nbsp;medi rural i motivar l&rsquo;emprenedoria a&nbsp;partir de l&rsquo;exemple d&rsquo;activitats&nbsp;empresarials innovadores en sectors&nbsp;tradicionals i en nous sectors

d&rsquo;ocupaci&oacute;.Consulteu<a href='http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=acf98b36-f40d-4322-b221-a5e4866efdc3&amp;groupId=10136' target='_blank'> enlla&ccedil; per al programa complert</a><a href='http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=acf98b36-f40d-4322-b221-a5e4866efdc3&amp;groupId=10136' target='_blank'>OLIUS, dimecres 8 de maig de 2013</a>
Dissabte, 11 de Maig
Hora: 9:00 - 14:00
Lloc: Trobada: estació RENFE Manresa
Resum: Mesures de gestió de la vegetació natural a les explotacions agràries. Sortida tècnica
Descripció: Aquesta sortida forma part de les activitats de la xct i el <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a> en el marc del PATT 2013. Els objectius de la sortida s&oacute;n:<div style='margin-left: 40px;'>
    &middot; Exposar les diferents tipologies de vegetaci&oacute; natural i la seva funcionalitat dins l&rsquo;explotaci&oacute;

    &middot; Aprendre a recon&egrave;ixer un marge ben conservat i diferenciar-lo d&#39;un de mal conservat

    &middot; Exposar els efectes negatius i positius de diferents t&egrave;cniques de gesti&oacute; de la vegetaci&oacute; natural adjacent als conreus

    &middot; Proposar mesures agroambientals i de conservaci&oacute; per tal de mantenir, millorar o recuperar aquests elements a les finques

    &middot; Explicar m&egrave;todes pr&agrave;ctics per fer-ne un seguiment senzill</div>


<a href='/mm/file/noticies/2013/Manresa_vegetacio_natural_110513_692.pdf' target='_blank'><u><strong>Programa</strong></u></a>9.00 h <strong>Trobada a Manresa i presentaci&oacute;</strong>.&nbsp; Sr. Roger Grimau, Uni&oacute; de Pagesos.

9.30 h <strong>Itinerari amb aturades a Santpedor, Pujalt, Calaf i La Molsosa</strong>. Dra. Berta Caballero, grup d&rsquo;Agroecologia de la Universitat de Barcelona.

14.00 h <strong>Cloenda i tornada a Manresa.</strong> Sr. Guillem Mas, coordinador del Grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de la XCT.La sortida es far&agrave; amb cotxes particulars compartits i es realitzaran quatre aturades al llarg de l&rsquo;itinerari per observar diverses tipologies de vegetaci&oacute; natural adjacent als conreus amb diferents estrat&egrave;gies de gesti&oacute; i estats de conservaci&oacute;.La <strong>jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong> a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:

<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Dijous, 16 de Maig
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Edifici La Pedrera, Barcelona
Resum: Conferència: Kilòmetre 0? Producte de temporada? De tot a tot arreu? La reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) a debat
Descripció: &Eacute;s un t&ograve;pic freq&uuml;ent pensar que en la distribuci&oacute; de rols i funcions en una economia mundialitzada, toca als pa&iuml;sos menys &ldquo;desenvolupats&rdquo; la funci&oacute; productora agr&iacute;cola i ramadera, mentre les visions sostenibilistes aposten pel consum Km 0.Per la seva banda, Europa defensa i estableix una pol&iacute;tica de protecci&oacute; i regulaci&oacute; agr&iacute;cola i ramadera als seus pa&iuml;sos membres. La PAC va comen&ccedil;ar com una forma d&rsquo;incrementar la productivitat, assegurar un nivell de vida equitatiu a la poblaci&oacute; agr&iacute;cola i garantir la seguretat de l&rsquo;abastament a preus raonables. Els canvis a la UE l&rsquo;han portat a corregir o compensar desequilibris de producci&oacute; i de preus, en funci&oacute; de la productivitat. La darrera proposta de reforma la vol condicionar nom&eacute;s a l&rsquo;extensi&oacute; conreada i vol imposar condicions &ldquo;verdes&rdquo; o ecol&ograve;giques en la seva producci&oacute;. Tot plegat posa el pag&egrave;s com a conservador necessari del territori, alhora que com a potencial principal depredador, segons els processos i productes que empri. Agent i v&iacute;ctima alhora.Les caracter&iacute;stiques ecol&ograve;giques i econ&ograve;miques de cada pa&iacute;s membre de la UE, porten a una confrontaci&oacute; de visions i interessos, no sempre expl&iacute;cits ni manifestos, que dificulten un acord raonable i ecol&ograve;gic.<strong>Emeric ANGUIANO</strong>, Gestor de programes de la Unitat de Desenvolupament Rural a Espanya i Portugal de la Comissi&oacute; Europea
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em><strong>Qu&egrave; planteja globalment la PAC de la UE?</strong></em>

    &nbsp;</div>
<strong>Alicia VILLAURIZ</strong>, Vocal Assessor de la Secretaria General d&rsquo;Agricultura i Alimentaci&oacute; del Ministerio de Alimentaci&oacute;n, Agricultura y Medio Ambiente
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em><strong>Quina &eacute;s la pol&iacute;tica i prioritats del govern espanyol? Pot ser unit&agrave;ria?</strong></em></div>


<strong>Joan MIER</strong>, Coordinador d&#39;Assumptes Comunitaris i Relacions Exteriors del departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em><strong>Catalunya est&agrave; c&ograve;moda o inc&ograve;moda amb la PAC?&nbsp; PAC i manteniment dels boscos</strong></em></div>


<strong>Aniol ESTEBAN</strong>, Cap d&rsquo;Economia Ambiental de la New Economics Foundation
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em><strong>Com encaixa la PAC amb les tend&egrave;ncies i pr&agrave;ctiques de la globalitzaci&oacute; econ&ograve;mica?</strong></em></div>


Moderadora: Virg&iacute;nia DOMINGO, Presidenta del Col&middot;legi d&rsquo;Ambient&ograve;legs de CatalunyaPer participar <a href='http://www.forumambiental.org/programa2012.html' target='_blank'>&eacute;s necessari inscriure&#39;s</a> (inscripci&oacute; gratu&iuml;ta).


Divendres, 17 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Les Preses
Resum: VII Trobada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni de Pedra Seca als Països Catalans
Descripció: Aquest seminari es celebrar&agrave; els propers 17, 18 i 19 de maig a les Preses. S&rsquo;emmarca en les trobades bianuals que promou la Coordinadora d&rsquo;Entitats per la Pedra Seca des de fa m&eacute;s de deu anys i que tenen per objectiu donar a con&egrave;ixer el patrimoni de pedra seca de les terres de parla catalana.Els<strong> Objectius de la trobada</strong> s&oacute;n:

- Donar continu&iuml;tat a les trobades peri&ograve;diques&nbsp;organitzades per la Coordinadora d&rsquo;Entitats&nbsp;per la Pedra Seca.

- Posar en valor el conjunt arquitect&ograve;nic rural&nbsp;del Bosc de Tosca i, en especial, del Parc de&nbsp;Pedra Tosca.

- Posar a disposici&oacute; dels participants un espai&nbsp;d&rsquo;intercanvi de coneixement i informaci&oacute; en&nbsp;relaci&oacute; amb el patrimoni de la pedra seca.

- Establir una din&agrave;mica de treball que pugui ser&nbsp;&uacute;til i pugui tenir continu&iuml;tat en properes&nbsp;trobades.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la seva web:&nbsp;<a href='http://www.trobadapedraseca2013.tk/' target='_blank'>www.trobadapedraseca2013.tk</a>
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Manresa
Resum: Jornada Tècnica - Tendències en certificació ecològica a Europa
Descripció: Aquesta jornada t&egrave;cnica pret&eacute;n donar a con&egrave;ixer les <strong>&uacute;ltimes tend&egrave;ncies en certificaci&oacute; ecol&ograve;gica </strong>&ndash; a Catalunya i a altres llocs d&#39;Europa &ndash; a tots els operadors del sector agroalimentari: productors, distribu&iuml;dors, organismes de control i consumidors.<strong>Programa</strong> (<a href='http://agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle/file.php/1/Jornades_2013/Manresa_certificacio_eco_170513_887_2_.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.30 h Recepci&oacute; dels assistents i inscripcions

10.00 h Presentaci&oacute; de la Jornada

<em>Sra. Gl&ograve;ria Colom, directora del Centre de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria de Manresa.</em>

10.15 h Normes de certificaci&oacute; dels comer&ccedil;os minoristes a Catalunya

<em>Sr .Isidre Mart&iacute;nez , responsable de Producci&oacute; Agr&agrave;ria Ecol&ograve;gica del DAAM (Barcelona).</em>

11.00 h Pausa

11.30 h Sistema de certificaci&oacute; de les botigues BIOCOOP

<em>Sr. L&eacute;onard Pascal, BIOCOOP (Fran&ccedil;a).</em>

12.45 h Resultats obtinguts en el projecte europeu CERTCOST sobre sistemes de certificaci&oacute; ecol&ograve;gica a Europa

<em>Sr. Raffaele Zanoli, professor de la Universit&agrave; Politecnica delle Marche (It&agrave;lia).</em>

13.45 h Col&middot;loqui

<em>Modera: Sra. Montse Escutia, Associaci&oacute; Vida Sana.</em>

14.30 h Fi de la JornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s del CECA Manresa (Tel. 93 874 90 60 &ndash; A/e:&nbsp; ccagraria.manresa@gencat.cat ) o a trav&eacute;s de la web: http://goo.gl/ypKKp
Dimecres, 29 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Avenc, Tavertet.
Resum: Workshop: Exchanging on Land Stewardship and Natura 2000: experiences and networking in Europe
Descripció: <span style='font-size:12px;'><span style='font-family: verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dates:</strong> 29th May to 31th May 2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Location:</strong> L&rsquo;Avenc (Tavertet, Barcelona)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Language:</strong> English<strong>Objectives</strong></span></span>

<span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>The main workshops&rsquo; objective is to share information and builds practical know-how to apply land stewardship agreements and improve their management, more specifically:</span><span style='font-size:12px;'><span style='font-family: verdana,geneva,sans-serif;'>&nbsp;&nbsp; - To communicate land stewardship as an effective tool for nature and biodiversity conservation;

&nbsp;&nbsp; - To exchange experiences and best practices;

&nbsp;&nbsp; - To increase knowledge on land stewardship

&nbsp;&nbsp; - To facilitate contacts and synergies between entities to define opportunities and cooperation in the framework of the Landlife project and on land stewardship initiatives.</span></span>Consulteu el <strong><a href='http://www.landstewardship.eu/ca/support/workshops/item/workshop-3?category_id=2' target='_blank'>programa preliminar</a></strong> sencer a la p&agrave;gina web del projecte <a href='http://www.landstewardship.eu/ca/' target='_blank'>LANDLIFE</a>.
Divendres, 31 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana. Barcelona
Resum: XIX Fòrum La primavera de les associacions
Descripció: En els darrers temps la societat civil barcelonina i catalana ha demostrat molta capacitat de mobilitzaci&oacute;. En aquesta nova edici&oacute; del <strong>F&ograve;rum Primavera de les Associacions</strong> volem con&egrave;ixer-ne les claus que l&#39;han fet possible i extreure&#39;n idees i propostes que siguin &uacute;tils per fomentar la participaci&oacute; de la base social en entitats de tot tipus, tamanys i objectius.Us convidem a participar-hi i a dir-hi la vostra (<a href='http://twitter.com/search/realtime?q=%2319forum&amp;src=typd' target='_blank'>#19forum</a>)Del 31 de maig a l&#39;1 de juny a Torre Jussana, Barcelona. Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el programa del F&ograve;rum<img alt='' src='/i-images/500/245/mm/image/imgnews/2013_04_06/130531_forum_associacions.jpg' style='width: 500px; height: 245px; margin: 10px;' />
Dissabte, 1 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Catalunya
Resum: Setmana del Voluntariat Ambiental
Descripció: Organitzat per la<a href='http://www.xvac.cat/' target='_blank'> Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya</a> (XVAC).Si esteu interessats en organitzar una activitat que formi part de la Setmana del Voluntariat contacteu amb <strong>lasetmana@xvac.cat</strong>La Setmana del Voluntariat Ambiental aglutinar&agrave; diferents activitats de voluntariat ambiental organitzades per les diverses entitats d&rsquo;arreu del territori, i que en alguns casos estaran&nbsp; obertes a la participaci&oacute; de la ciutadania.&nbsp;Aquesta iniciativa pret&eacute;n fomentar la participaci&oacute; ciutadana vers la conservaci&oacute; de l&rsquo;entorn a trav&eacute;s del voluntariat ambiental, i alhora donar visibilitat a les entitats que actuen en aquest &agrave;mbit.<em>Properament m&eacute;s informaci&oacute;.</em>

<div style='text-align: center;'>
    <img alt='' src='/i-images/350/250/mm/image/imgnews/2013_04_06/130601_svac.jpg' style='width: 350px; height: 250px; margin: 10px;' /></div>
Dijous, 6 de Juny
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Fira de Barcelona
Resum: Taula rodona a Bizbarcelona: L'emprenedoria social verda a Catalunya
Descripció: <strong><a href='http://www.bizbarcelona.com/ca/agenda2/-/agenda/actividades_dias/60/2013/5/6' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/80/mm/image/imgnews/2013_04_06/logo_bizbarcelona2013.png' style='width: 150px; height: 80px; margin: 10px; float: right;' /></a>Objectiu</strong>

Presentar una diversitat de projectes d&#39;emprenedoria ambiental que s&#39;estan duent a terme a Catalunya.<strong>Ponents</strong>

Josep M. Vall&egrave;s - <a href='http://tarpunacoop.org/' target='_blank'>Associaci&oacute; Tarpuna</a>

Dami&agrave; S&aacute;nchez -<a href='http://trenca.org/' target='_blank'> Associaci&oacute; Trenca</a>

Francesc Gir&oacute; - <a href='http://www.accionatura.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Acci&oacute;natura</a>

Miquel Rafa - <a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/home' target='_blank'>Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera</a>

Anna Subirana - <a href='http://www.viulaterra.cat' target='_blank'>Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</a>Moderadora - Marta Subir&agrave; - <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.eb812fc1b897d4ba24572d32b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'>Departament de Territori i Sostenibilitat</a> de la Generalitat de CatalunyaA la sessi&oacute; tamb&eacute; trobareu un punt d&#39;informaci&oacute; sobre ecoetiquetes i certificats de gesti&oacute; ambiental, a c&agrave;rrec de la Sra. Maria Passalacqua, <a href='http://www.clubemas.cat' target='_blank'>Club EMAS</a><strong>Lloc i hora</strong> : Palau 1 Sala 3, de 17 a 18h. <strong>Recinte Firal de Montju&iuml;c. Barcelona</strong><strong>La xct disposa de v&agrave;ries invitacions</strong>. Per accedir a una d&#39;aquestes invitacions contacteu amb asubirana@custodiaterritori.org


Divendres, 7 de Juny
Hora: 12:00 - 13:00
Lloc: Casa de la Convalescència - Vic
Resum: Taula Rodona - Emprenedoria Social, una sortida a la crisi
Descripció: Obrir&agrave; l&#39;acte <strong>Jordi Monta&ntilde;a</strong>, rector de la Universitat de Vic.

El debat anir&agrave; a c&agrave;rrec de <strong>Maravillas Rojo</strong>, responsable d&#39;Emprenedoria Social de la Conselleria d&#39;Empresa i Ocupaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya; <strong>Marta Torras</strong>, directora de l&#39;&Agrave;rea d&#39;Impuls Social de la Fundaci&oacute; Catalunya - La Perdrea; <strong>Albert S&ograve;ria</strong>, subdirector general de l&#39;Obra Social &quot;la Caixa&quot;, i <strong>Carles de Ahumada</strong> de la cooperativa l&#39;Olivera. <strong>Jaume Oller</strong>, soci fundador de T&agrave;ndem Social, actuar&agrave; com a moderador.L&#39;acte tindr&agrave; lloc el dia 7 de juny a les 12 del migdia, a la sala noble de Creacci&oacute; (Casa de Convalesc&egrave;ncia, C/ Doctor Junyent, 1, 08500 Vic).Aquesta xerrada est&agrave; vinculada amb la presentaci&oacute; del <a href='http://www.xct.cat/events/ca_ES/2013/09/30/01/postgrau-en-emprenedoria-social-i-desenvolupament-del-territori' target='_blank'>Postgrau en Emprenedoria Social i Desenvolupament del Territori</a> de la Universitat de Vic.&nbsp;Per assistir cal confirmar assit&egrave;ncia a protocol@uvic.cat


Dimecres, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Universitat d'Estiu de la Universitat de Vic
Descripció: <a href='http://www.uvic.cat/uev' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/221/mm/image/imgnews/2013_04_06/130612_universitat_destiu.png' style='width: 150px; height: 221px; margin: 10px; float: right;' /></a>La <a href='http://www.uvic.cat/uev' target='_blank'>XVIII Universitat d&#39;Estiu de Vic</a>&nbsp;ha preparat una oferta formativa i d&#39;activitats culturals, adre&ccedil;ada a tots els p&uacute;blics, prou diversa, &agrave;mplia i atractiva. S&#39;han programat, d&#39;una banda, cursos d&rsquo;extensi&oacute; universit&agrave;ria en les &agrave;rees d&rsquo;arts i humanitats, educaci&oacute;, esports, comunicaci&oacute;, tecnologia, empresa, salut, ci&egrave;ncies, idiomes i, de l&rsquo;altra, jornades professionals i escoles d&rsquo;estiu que configuren programes de formaci&oacute; adre&ccedil;ats a estudiants universitaris i professionals de diferents &agrave;mbits. Aquesta edici&oacute; de la Universitat d&rsquo;Estiu inclou tamb&eacute; activitats d&rsquo;&agrave;mbit internacional, aix&iacute; com la tercera edici&oacute; de la Junior University, un programa d&rsquo;immersi&oacute; en angl&egrave;s dissenyat per a estudiants de batxillerat i cicles formatius. En paral&middot;lel a les activitats acad&egrave;miques programem un conjunt d&#39;activitats de car&agrave;cter divers que constitueixen la Plataforma Cultural.<a href='http://www.uvic.cat/uevActivitats' target='_blank'>Consulteu el programa detallat </a>on hi trobareu tota la informaci&oacute; dels diferents cursos i tallers (tamb&eacute; podeu <a href='/mm/file/actualitat/130612_universitat_destiu_uvic.pdf' target='_blank'>descarregar-vos el programa en PDF</a>).La xct participar&agrave; en el <a href='http://www.xct.cat/events/ca_ES/2013/06/17/01/taller-de-negociacio-i-resolucio-de-conflictes' target='_blank'>Taller de Negociaci&oacute; i Resoluci&oacute; de Conflictes</a> (del 17 al 21 de juny). Els membres de la xct podran gaudir d&#39;un <strong>10% de descompte en la matr&iacute;cula</strong> per aquest taller. Tamb&eacute; hi ha la possibilitat de descomptes per a la resta de tallers i cursos de la Universitat d&#39;Estiu. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb info@custodiaterritori.org
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Auditori de l'ONCE. Barcelona
Resum: Jornada Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social
Descripció: <strong>12 de juny, de 09:00 a 18:00

Auditori de l&#39;ONCE. Gran Via 400, Barcelona</strong>La Taula del Tercer Sector dur&agrave; a terme la <strong>jornada &lsquo;Finan&rsquo;3</strong>.<strong> Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social&rsquo;</strong> el proper 12 de juny a l&rsquo;auditori de l&rsquo;ONCE a Barcelona. La jornada est&agrave; adre&ccedil;ada a directius i gestors econ&ograve;mics de les entitats socials de Catalunya.Les pol&iacute;tiques de consolidaci&oacute; fiscal executades per les diferents Administracions P&uacute;bliques i les tensions de tresoreria que les afecten s&oacute;n la principal causa de les dificultats financeres que pateixen les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. D&rsquo;altra banda, la restricci&oacute; del cr&egrave;dit bancari i la car&egrave;ncia de mecanismes singulars de finan&ccedil;ament incrementen la gravetat del problema. Des de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya s&rsquo;ent&eacute;n que s&rsquo;est&agrave; produint un canvi estructural en les pol&iacute;tiques i els pressupostos p&uacute;blics, que ens condueixen a la consolidaci&oacute; d&rsquo;un escenari de menor disponibilitat de recursos econ&ograve;mics per atendre majors necessitats socials. En aquesta context es preveu que la jornada del proper 12 de juny plantegi les possibles solucions en l&rsquo;&agrave;mbit financer per afrontar aquest escenari.Entre d&rsquo;altres, la jornada comptar&agrave; amb una pon&egrave;ncia inicial d&rsquo;Oriol Amat, Catedr&agrave;tic d&rsquo;Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, i una explicaci&oacute; del &lsquo;Projecte Finan3&rsquo; que est&agrave; desenvolupant la Taula del Tercer Sector a c&agrave;rrec de Josep Balletb&ograve;, responsable del projecte.Durant la jornada tamb&eacute; s&rsquo;abordaran diverses respostes a les mancances financeres del Tercer Sector Social, com rec&oacute;rrer a la intermediaci&oacute; financera, com utilitzar f&oacute;rmules alternatives de finan&ccedil;ament i com incrementar els fons propis d&rsquo;una associaci&oacute; o fundaci&oacute;.Ja pots <a href='http://www.tercersector.cat/actes_inscripcio.asp?id_acte=23' target='_blank'>fer la teva inscripci&oacute;</a> a la jornada &lsquo;Finan&rsquo;3. Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social&rsquo;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.tercersector.cat/admin/repositori/file/2013/Jornada-finan-ament-juny13_mailing.jpg' target='_blank'>consulta el programa de la jornada</a>.
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Arxiu Històric Comarcal (carrer Pantà, 20 baixos). Terrassa
Resum: Taula rodona: “La custòdia del territori. Una eina per la gestió dels espais de l’Anella Verda de Terrassa”
Descripció: <em>Dimecres 12 de juny, 19 h.

Arxiu Hist&ograve;ric Comarcal (carrer Pant&agrave;, 20 baixos). Terrassa</em>T<strong>aula rodona: &ldquo;La cust&ograve;dia del territori. Una eina per la gesti&oacute; dels espais de l&rsquo;Anella Verda&rdquo;</strong>Amb la participaci&oacute; de:

- Sra. Montse Mas&oacute;, de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori

- Sr. Marc Vilahur, de la Fundaci&oacute; Emys

- Sr. Xavier Romero, de l&rsquo;Ajuntament de Granollers

Organitza: Ajuntament de TerrassaAquesta taula rodona forma part de la<strong> XXII Setmana del Medi Ambient de Terrassa </strong>- Del 3 al 9 de juny. El tema fonamental d&rsquo;aquesta Setmana anir&agrave; a l&rsquo;entorn del projecte de l&rsquo;Anella Verda de Terrassa, per tant, algunes de les activitats hi estan relacionades, d&rsquo;altres fan refer&egrave;ncia a d&rsquo;altres vectors ambientals, com residus, tinen&ccedil;a responsable d&rsquo;animals, horts urbans, consum responsable, energia...Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.terrassa.cat/updocs/SMA_programa[1].pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa complert de la Setmana de Medi Ambient</a>.


Dijous, 13 de Juny
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Curs: La Jardineria i l'Horticultura com a Eines Educatives, Terapèutiques i de Participació Social
Descripció: <strong>Objectius del curs</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    - Con&egrave;ixer les bases de l&#39;horticultura i la jardineria i la seva aplicaci&oacute; en l&#39;&agrave;mbit de la salut, social i de l&rsquo;educaci&oacute;.

    - Analitzar la possibilitat de desenvolupar projectes de reforestaci&oacute; i rehabilitaci&oacute; d&#39;espais naturals, aix&iacute; com de promoci&oacute; de l&#39;esport i l&#39;oci en el medi natural.

    - Con&egrave;ixer experi&egrave;ncies concretes desenvolupades pels professors del curs en diferents &agrave;mbits: educaci&oacute;, salut i inclusi&oacute; social.

    - Desenvolupar un treball pr&agrave;ctic.</div>
<div>
   

    <strong>Programa</strong></div>
<div style='margin-left: 40px;'>
    1. La import&agrave;ncia de l&#39;acc&eacute;s a la natura: la vitamina V (verd). Experi&egrave;ncies i investigacions existents sobre l&#39;&uacute;s terap&egrave;utic, educatiu i social dels espais verds.

    2. La Ter&agrave;pia Hort&iacute;cola o Horticultura Educativa Social i Terap&egrave;utica.

    3. Desenvolupament de projectes de recuperaci&oacute; d&#39;espais naturals, esport i lleure en el medi natural.

    4. Necessitats dels espais on desenvolupar un projecte de Ter&agrave;pia Hort&iacute;cola i dels materials utilitzats en les sessions.

    5. Utilitzacions de l&#39;Horticultura- Jardineria: en la salut, en l&#39;educaci&oacute;, i en la participaci&oacute; i la integraci&oacute; social.

    6. Treball de camp: projecte Miquel Mart&iacute; i Pol</div>
<div>
   

    Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/actualitat/130613_curs_jardineria_salut_uvic.pdf' target='_blank'> consulteu el programa en PDF.</a>

   

    <strong>Durada:</strong> 25 hores (20 hores presencials)

    <strong>Data:</strong> Del 13 al 15 de juny de 2013

    <strong>Horari:</strong> Dijous de 16 a 20 h, divendres i dissabte de 9 a 13 i de 15 a 19 h

   

    Matr&iacute;cula: <a href='http://www.uvic.cat/activitat/440' target='_blank'>http://www.uvic.cat/activitat/440</a>

    Secretaria de Formaci&oacute; Continuada de la UVic Tel. 938815516 - sfc@uvic.cat - www.uvic.cat/uev</div>
<div style='margin-left: 40px;'>
   

    &nbsp;</div>
Divendres, 14 de Juny
Hora: 9:15 - 10:15
Lloc: Arenys de Mar
Resum: 12a. Assemblea General Ordinària de membres de la Xarxa de Custòdia del Territori
Descripció: Tindr&agrave; lloc el proper 14 de juny a Arenys de Mar. Sala Josep Maria Arnau del Centre Cultural Calisay. Riera del Pare Fita, 31

Com arribar: Veure <a href='http://maps.google.es/maps?client=firefox-a&amp;hs=7DS&amp;rls=org.mozilla:ca:official&amp;bav=on.2,or.r_qf.&amp;bvm=bv.46865395,d.ZGU&amp;biw=1680&amp;bih=946&amp;q=google+maps++Arenys+de+Mar&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=0x12bb360e3d1080c9:0xf52c8c24ec17a0f5,Arenys+de+Mar,+Barcelona&amp;gl=es&amp;sa=X&amp;ei=hNGdUcmHFKOM7Abo3oCAAQ&amp;ved=0CCwQ8gEwAA' target='_blank'>google maps</a>Per confirmar assist&egrave;ncia &eacute;s necessari que ompliu el seg&uuml;ent formulari: <a href='http://www.xct.cat/forms/assemblea13' target='_blank'>http://www.xct.cat/forms/assemblea13</a>

<strong>PROGRAMA GENERAL DE L&rsquo;ASSEMBLEA</strong> (<a href='/mm/file/actualitat/130614_PROGRAMA_GENERAL_Assemblea_13_xct.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)Durant tot el&nbsp; mat&iacute;:&nbsp; &ldquo;<em>1a Fira d&rsquo;intercanvi de marxandatge i productes comercials per a entitats de cust&ograve;dia del territori</em>&rdquo;

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    <strong>09.15 h.</strong>&nbsp;<strong>Acreditaci&oacute; dels participants a l&rsquo;assemblea</strong>, Caf&egrave;s, galetes #10xct i sucs de benvinguda.

   

    <strong>10.00 h.</strong>&nbsp;<strong>Parlaments de benvinguda</strong>, Sr.&nbsp; Estanis Fors , Alcalde d&rsquo;Arenys de Mar; representant de la Cofradia Pescadors d&rsquo;Arenys de Mar; Sr. Manel Gazo, GTCM &ndash; Associaci&oacute; Submon; Sr. Jordi Ciuraneta, Director General de Pesca i Acci&oacute; Mar&iacute;tima de la Generalitat de Catalunya

   

    <strong>10.15 h</strong>. 12a Assemblea General Ordin&agrave;ria de la xct (vegeu ordre del dia m&eacute;s avall)

   

    <strong>12:00</strong>.<strong> Proc&eacute;s participatiu del Pla de Futur de la xct</strong>

   

    <strong>13:30.</strong> <strong>Acte de celebraci&oacute; dels 10 anys de la xct</strong>

   

    <strong>14:00. Dinar. </strong>&Eacute;s necessari reserva pr&egrave;via (preu aproximat 10-15&euro;)

   

    <strong>16:00.</strong>&nbsp; <a href='http://www.viulaterra.cat/events/ca_ES/2013/06/14/02/sortida-tecnica-al-port-pesquer-d-arenys-de-mar-i-presentacio-del-projecte-de-custodia-marina-quot-canyons-del-maresme-quot' target='_blank'><strong>Sortida t&egrave;cnica al Port de Pescadors d&rsquo;Arenys de Mar </strong></a>- Projecte de Cust&ograve;dia Marina dels Canyons del Maresme.

   

    <strong>18:00. Fi de la visita i Comiat</strong>

   

    &nbsp;</div>
Diumenge, 16 de Juny
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Burg
Resum: Nova pagesia i cuina compromesa
Descripció: La jornada &ldquo;<strong>Nova pagesia i cuina&nbsp;compromesa</strong>&rdquo; t&eacute; per objectiu reunir totes&nbsp;aquelles persones interessades en la&nbsp;teoria i la pr&agrave;ctica d&rsquo;aquests dos&nbsp;conceptes emergents.&nbsp;La jornada parteix del convenciment de&nbsp;que <strong>menjar &eacute;s una acci&oacute; directa de&nbsp;pol&iacute;tica agr&agrave;ria i de que els petits canvis&nbsp;s&oacute;n poderosos</strong>.L&rsquo;organitzaci&oacute; de l&rsquo;acte&nbsp;respon a una necessitat nascuda des&nbsp;de diferents persones que treballen tant&nbsp;en el m&oacute;n agrari com en el de la&nbsp;restauraci&oacute; a partir d&rsquo;una voluntat de&nbsp;canvi, d&rsquo;aprenentatge i de compartir&nbsp;coneixements.&nbsp;Des de l&rsquo;organitzaci&oacute; animem a totes les&nbsp;persones que tinguin ganes de fer de la&nbsp;cuina compromesa el seu full de ruta a&nbsp;assistir-hi.El seminari est&agrave; dirigit&nbsp;sobretot a pagesia i persones&nbsp;vinculades a la restauraci&oacute;. Tanmateix&nbsp;trobem interessant la participaci&oacute; de&nbsp;persones que des d&rsquo;altres &agrave;mbits, com&nbsp;l&rsquo;acad&egrave;mic o el sector p&uacute;blic, treballin&nbsp;aquestes tem&agrave;tiques.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/noticies/2013/130617_Burg_Nova%20pagesia%20i%20cuina%20compromesa.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa complert</a>.
Dilluns, 17 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic.
Resum: Taller de negociació i resolució de conflictes
Descripció: El taller &eacute;s una introducci&oacute; a la teoria i a la pr&agrave;ctica de la negociaci&oacute;. Es presenta un marc conceptual amb qu&egrave; analitzar qualsevol negociaci&oacute;, i es mostra la seva aplicaci&oacute; en diversos terrenys com el treball, el medi ambient, la pol&iacute;tica, la fam&iacute;lia, la comunitat o empresa. L&rsquo;objectiu &eacute;s dotar els participants d&rsquo;un <strong>marc conceptual clar i rigor&oacute;s des del qual analitzar qualsevol negociaci&oacute;</strong> i donar-los l&rsquo;oportunitat de<strong> millorar la seva habilitat negociadora</strong>.<strong>Programa</strong>

1. Model general de negociaci&oacute;

&nbsp; 1.1. Elements del joc

&nbsp; 1.2. Creaci&oacute; de valor

&nbsp; 1.3. Reclamaci&oacute; de valor

&nbsp; 1.4. El dilema del negociador2. Contextos de negociaci&oacute;

&nbsp; 2.1. Negociaci&oacute; i treball

&nbsp; 2.2. Negociaci&oacute; i medi ambient

&nbsp; 2.3. Negociaci&oacute; i pol&iacute;tica

&nbsp; 2.4. Negociaci&oacute; i empresa

&nbsp; 2.5. Negociaci&oacute; familiar

&nbsp; 2.6 .Mediaci&oacute; comunit&agrave;ria<strong>Professorat</strong>

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesc&nbsp; Baqu&eacute; (director de recursos humans)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gil Coll (Consell Empresarial d&#39;Osona, La Farga Group)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hernan Collado (responsable jur&iacute;dic de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori)&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jos&eacute; A. Corral (professor de gesti&oacute; d&rsquo;empreses)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Miquel dels Sants Gen&iacute;s (Il&middot;lustre Col&middot;legi d&#39;Advocats de Vic, UVic)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jes&uacute;s Mart&iacute;nez (advocat laboralista, CCOO)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eva Noguera (mediadora familiar i comunit&agrave;ria, Ajuntament d&rsquo;Arenys de Munt)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jordi Pietx (emprenedor social Ashoka, Xarxa Cust&ograve;dia del Territori)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Josep Maria Reniu (doctor en Ci&egrave;ncia Pol&iacute;tica, Universitat de Barcelona)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joan Sala (mediador i director de CRAE, UVic)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joan Sendra (Centre de Mediaci&oacute; de Dret Privat de Catalunya)<strong>Metodologia</strong>

En les classes es connecten la teoria i la pr&agrave;ctica: el participant apr&egrave;n t&egrave;cniques b&agrave;siques de negociaci&oacute;, i tot seguit les posa en pr&agrave;ctica mitjan&ccedil;ant casos pr&agrave;ctics i jocs de rol.<strong>Durada:</strong> Del 17 al 21 de juny de 2013, de 16 a 21h (total 25 hores)Els membres de la xct podran gaudir d&#39;un <strong>10% de descompte en la matr&iacute;cula</strong>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb info@custodiaterritori.org
Hora: 10:00 - 15:00
Lloc: Madrid
Resum: Taller - Oportunidades para la Custodia del Territori en la Política Agraria Común y los PDR
Descripció: <div style='margin-left: 40px;'>
    <strong>Madrid, 17 de junio de 2013, 10:00 -15:00h

    Sede de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad. Fortuny, 7. Madrid</strong></div>


<strong>Objetivo del taller:</strong> Plantear una bater&iacute;a de propuestas concretas sobre custodia del territorio enfocadas a los Planes de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, para ser trasladadas posteriormente al Ministerio y las CCAA gestoras de estos PDR.<strong>Participantes</strong>: Los participantes en el taller compartir&aacute;n y aprender&aacute;n propuestas de marco administrativo y t&eacute;cnico para aplicar en PDR regionales y nacionales. Este no es un taller dirigido a actuaciones locales o proyectos concretos de custodia del territorio si no a pol&iacute;ticas territoriales de fomento de la custodia del territorio a trav&eacute;s de PDR. De inter&eacute;s para responsables de organizaciones con incidencia pol&iacute;tica e institucional en tem&aacute;tica agraria y de medio natural, t&eacute;cnicos de administraciones p&uacute;blicas y entidades de custodia y conservaci&oacute;n de la naturaleza.<em>Se organizar&aacute; una mesa de documentaci&oacute;n y bibliograf&iacute;a &uacute;til, en la que cualquier participante puede traer aquellos documentos que crea que pueden ser de inter&eacute;s para el desarrollo del taller.</em><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/actualitat/130617_Taller_CdT_PAC_PDR_programa_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<strong>10:00 h - Bienvenida y procedimiento de la jornada</strong>

Sonia Casta&ntilde;eda, Directora de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad<strong>10:15 h - Reforma de la PAC 2014-2020, custodia del territorio y conservaci&oacute;n: la visi&oacute;n de las entidades conservacionistas</strong>

Ana Carricondo, SEO/BirdLife y Celsa Pietado, WWF.<strong>10:55 h - Reforma de la PAC2 014-2020, custodia del territorio y conservaci&oacute;n: la visi&oacute;n de la administraci&oacute;n</strong>

Representante de la Direcci&oacute;n General de Desarrollo Rural y Pol&iacute;tica Forestal, Ministerio de Agricultura, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente (pendiente de confirmaci&oacute;n)<strong>11:35 h - Propuestas para la incorporaci&oacute;n de la custodia del territorio en acciones de la PAC y los PDR 2014-2020</strong>

Jordi Pietx y Laura Garc&iacute;a, Xarxa de Custodia del Territori y Fundaci&oacute;n Global Nature / Foro de Redes y Entidades de Custodia<strong>12:15 h - Pausa Caf&eacute;</strong><strong>12:45 h - Estrategias y m&eacute;todos de incidencia pol&iacute;tico-institucional para la custodia del territorio y la PAC-PDR</strong>

Jordi Pietx y Antonio Ruiz, Xarxa de Custodia del Territori y Foro de Redes y Entidades de Custodia<strong>13:15 h - Debate y aclaraci&oacute;n con los ponentes</strong><strong>15:00 h - Finalizaci&oacute;n de la jornada</strong>

<strong>IMPORTANTE. </strong>Debido al aforo de la sala, el taller esta restringido a 40 participantes.<span style='color:#b22222;'><strong> Las inscripciones se realizar&aacute;n por estricto orden de recepci&oacute;n</strong></span>. Se aceptar&aacute; 1 solo participante por organizaci&oacute;n. En caso de tener inter&eacute;s en participar 2 personas de una misma organizaci&oacute;n, se abrir&aacute; una lista de espera.&nbsp; D&iacute;as antes del taller, en caso de tener plazas disponibles, se otorgar&aacute;n dichas plazas a las personas en lista de espera.Aquellas personas interesadas que <strong>en su momento hicieron una preinscripci&oacute;n al taller</strong> tienen prioridad en la inscripci&oacute;n. No obstante, <strong>deber&aacute;n confirmar su asistencia antes del 7 de junio</strong>, cumplimentando el formulario indicado. Pasada esta fecha se proceder&aacute; a otorgar todas las plazas por estricto orden de solicitug.Para solicitar asistencia debes cumplimentar el siguiente formulario: <a href='http://www.xct.cat/forms/formulario_pac' target='_blank'>http://www.xct.cat/forms/formulario_pac</a>Una vez comprobada la disponibilidad, te enviaremos un email confirmando tu inscripci&oacute;n.En caso de dudas contactar con asubirana@custodiaterritori.org


Dissabte, 29 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Can Jordà (Santa Pau)
Resum: Curs sobre Cartografia i avaluació dels hàbitats
Descripció: Els h&agrave;bitats naturals s&oacute;n la clau de volta de la <strong>interpretaci&oacute; del medi i la conservaci&oacute; de la biodiversitat.</strong> El curs, eminentment pr&agrave;ctic, pret&eacute;n mostrar les eines i recursos b&agrave;sics per al seu estudi i avaluaci&oacute; tot prenent com exemple els treballs&nbsp; desenvolupats al Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa.El curs tamb&eacute; far&agrave; especial &egrave;mfasi en la<strong> valoraci&oacute; individual dels h&agrave;bitats i la seva evoluci&oacute;</strong>, tant des del punt de vista individual com a escala de paisatge. Tots els treballs de camp es realitzaran a l&rsquo;entorn de can Jord&agrave;.<em>Professor: Andreu Salvat Saladrigas, bi&ograve;leg i especialista en bot&agrave;nica. Apr&egrave;n, Serveis Ambientals</em>Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='/mm/file/actualitat/130629_Curs_ICHN_Cartografia_apren(1).pdf' target='_blank'>programa complert del curs</a>.Aquest curs forma part dels <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/CURSOS_2013.pdf' target='_blank'>Cursos naturalistes de la ICHN</a>.


Dilluns, 1 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Incubaeco Barcelona 2013 - Programa intensiu per a ecoemprenedors
Descripció: <a href='http://incubaeco.org/' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/203/90/mm/image/imgnews/2013_07_09/logo_Incubaeco_203x90.png' style='width: 203px; height: 90px; margin: 10px; float: right;' /></a>De l&rsquo;1 al 5 de juliol, la <a href='http://incubaeco.org/primavera-ecoemprendedores-2013/Barcelona/' target='_blank'>Primavera dels Ecoemprenedors</a> arriba a Barcelona amb &quot;Incubaeco Barcelona 2013&quot;, un programa intensiu per a ecoemprenedors que combina formaci&oacute;, assessorament, networking i difusi&oacute; amb l&rsquo;objectiu de donar impuls i ajudar al desenvolupament de 20 idees de negoci i iniciatives en el sector ambiental. L&#39;esdeveniment tindr&agrave; lloc a l&rsquo;Eco-Working BCN, situat al Poblenou, i est&agrave; organitzat per la plataforma<a href='http://incubaeco.org/actores/incubaeco/' target='_blank'> Incubaeco</a>.Durant tota una setmana, &quot;<a href='http://incubaeco.org/primavera-ecoemprendedores-2013/barcelona/formadores-y-mentores/' target='_blank'>Incubaeco Barcelona 2013</a>&quot; oferir&agrave; a emprenedors del sector ambiental formaci&oacute; i assessorament de la m&agrave; de <strong>7 formadors, 16 mentors i 15 membres d&#39;un jurat </strong>que valoraran les seves iniciatives. A m&eacute;s a m&eacute;s, els participants tindran l&#39;oportunitat de contactar amb business angels interessats en l&#39;economia verda i amb una xarxa d&#39;actors clau dels sectors del medi ambient i l&#39;emprenedoria. L&#39;objectiu &eacute;s ajudar als participants a assentar les seves idees, i a impulsar i difondre els seus projectes perqu&egrave; es converteixin en iniciatives econ&ograve;micament viables amb alt valor afegit a nivell ambiental i social.Per a m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb Berta Gener (berta@incubaeco.org - 636 180 213)


Divendres, 12 de Juliol
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Presentació del Màster en Planificació, Intervenció i Gestió Sostenible del Medi Rural
Descripció: <a href='www.xct.cat/mm/file/noticies/2013/130921_masteru_uvic_planificacio.pdf' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/154/mm/image/imgnews/2013_07_09/130920_master_uvic(1).png' style='width: 150px; height: 154px; margin: 10px; float: right;' /></a>

Presentaci&oacute; del <a href='http://www.xct.cat/events/ca_ES/2013/09/21/01/master-en-planificacio-intervencio-i-gestio-sostenible-del-medi-rural' target='_blank'>M&agrave;ster en Planificaci&oacute;, Intervenci&oacute; i Gesti&oacute; Sostenible del Medi Rural</a>

<em>Organitzat per la Universitat de Vic, conjuntament amb el grup de recerca CERCLE de l&rsquo;ETSAB-UPC, el Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya, el COAC i l&rsquo;Escola SERT COAC</em><strong>PROGRAMA</strong>

<strong>09:30 h</strong> - Benvinguda institucional a c&agrave;rrec del deg&agrave; del COAC, Llu&iacute;s Comeron

<strong>09:35 h</strong> - Presentaci&oacute; de l&rsquo;acte a c&agrave;rrec de Jordi Vill&agrave;, director de l&rsquo;Escola Polit&egrave;cnica Superior de la Universitat de Vic

<strong>09:40 h</strong> - Confer&egrave;ncia: &ldquo;<strong>Noves estrat&egrave;gies i nous reptes en el tractament del s&ograve;l no urbanitzable</strong>&rdquo;, a c&agrave;rrec d&rsquo;Agust&iacute; Serra, director general d&rsquo;Ordenaci&oacute; del Territori i Urbanisme. Departament

de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

<strong>10:25 h</strong> - Presentaci&oacute; del M&agrave;ster a c&agrave;rrec de Carme Casas, bi&ograve;loga, professora de la Universitat de Vic, coordinadora del M&agrave;ster

<strong>10:40 h</strong> - Torn obert de paraula. Assistiran com a Fila 0 els representants de les entitats coorganitzadores: Eduard Bru i Xavi Llobet, arquitectes del grup de recerca CERCLE de l&rsquo;ETSAB-UPC;

Jordi Camprodon, bi&ograve;leg, investigador del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya; Antoni Ferran, bi&ograve;leg i ambient&ograve;leg, professor de la Universitat de Vic; Miquel Sitj&agrave;, arquitecte, delegat de la Delegaci&oacute; del COAC a OsonaData: 12 de juliol de 2013

Hora: 9&rsquo;30h

Lloc: Col&middot;legi d&rsquo;Arquitectes de Catalunya (COAC). Pla&ccedil;a Nova, 5. BarcelonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/130712_presentacio_master_planificacio_rural.pdf'>descarregueu-vos la invitaci&oacute; de la presentaci&oacute; del m&agrave;ster</a>.


Dimarts, 16 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: La Seu d'Urgell
Resum: Curs - Tasta la muntanya. Experiències de dinamització del territori
Descripció: &ldquo;Tasta la muntanya&rdquo; descobreix, a trav&eacute;s d&rsquo;exemples pr&agrave;ctics, la<strong> innovaci&oacute; a la muntanya</strong>. Enguany coneixerem el Barid&agrave;, un territori a cavall de la Cerdanya i de l&rsquo;Alt Urgell, que ha promogut iniciatives tan singulars com punts de lloguer de bicicletes el&egrave;ctriques, escoles de m&uacute;sica folk, exposicions de b&uacute;nquers i rutes de bandolers.L&rsquo;objectiu &eacute;s <strong>mostrar els elements clau en el proc&eacute;s de desenvolupament d&rsquo;aquest territori, combinant l&rsquo;aproximaci&oacute; te&ograve;rica, als matins, amb visites de camp, a les tardes</strong>. Ens introduirem en el m&oacute;n dels productes de proximitat i visitarem llocs de producci&oacute; i d&rsquo;interpretaci&oacute; del formatge. Coneixerem com s&rsquo;organitza el turisme d&rsquo;esports d&rsquo;aventura, el senderisme i l&rsquo;original Burricleta. Ens rebran productors de vedella ecol&ograve;gica, m&uacute;sics de folk i experts en bandolerisme. Veurem b&uacute;nquers i farem un tast amb vista a la Serra del Cad&iacute;. Finalment, debatrem les principals estrat&egrave;gies de comunicaci&oacute;, promoci&oacute; i comercialitzaci&oacute; dels productes. El curs s&rsquo;adre&ccedil;a a tothom que estigui interessat en la producci&oacute; local i en la vida a la muntanya, tant a nivell personal com a nivell professional (experts en el desenvolupament del territori).Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.udl.es/serveis/estiu/cursos-llistat/dret/28.html' target='_blank'>Programa del curs</a> i el<a href='http://www.youtube.com/watch?v=v0zW0VSIeQ0&amp;feature=youtu.be' target='_blank'> v&iacute;deo promocional</a>.
Dimecres, 17 de Juliol
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Rupit
Resum: Jornada - Conservació de punts d'aigua a les explotacions agràries
Descripció: <img alt='' src='/i-images/250/167/mm/image/imgnews/2013_07_09/130717_jornada_punts_aigua_imatge.jpg' style='width: 250px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' />Els punts d&rsquo;aigua creats artificialment amb objectius productius (basses de rec, basses pel bestiar, abeuradors, etc.) representen sovint els &uacute;nics ambients aqu&agrave;tics a les explotacions agr&agrave;ries, per&ograve; aquests no sempre s&oacute;n aptes per la biodiversitat ni es vetlla per la seva conservaci&oacute;.Els objectius de la jornada de camp s&oacute;n:
<div style='margin-left: 40px;'>
    &bull; Exposar les diferents tipologies de punts d&rsquo;aigua que podem trobar en una explotaci&oacute; agr&agrave;ria

    &bull;&nbsp; Aprendre a interpretar el seu estat de conservaci&oacute; i el marge de millora per la flora i la fauna

    &bull; Proposar actuacions i mesures per tal de mantenir, millorar o recuperar aquests punts per la biodiversitat de manera compatible amb les activitats agr&agrave;ries

    &bull; Explicar m&egrave;todes pr&agrave;ctics per fer-ne un seguiment senzill</div>


La sortida es far&agrave; a peu, al llarg d&rsquo;un itinerari que permet visitar diferents tipologies de punts d&rsquo;aigua on s&rsquo;han realitzat actuacions ambientals. A cada aturada dos cient&iacute;fics experts donaran explicacions sobre la qualitat de l&rsquo;aigua, la biodiversitat i la conservaci&oacute; de cada punt. Els gestors de les explotacions i el t&egrave;cnic de l&rsquo;entitat de cust&ograve;dia que els assessora tamb&eacute; donaran la seva visi&oacute; des d&rsquo;un punt de vista m&eacute;s pr&agrave;ctic i funcional.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/noticies/2013/130717_jornada_punts_aigua.pdf' target='_blank'>Consultar el programa en PDF</a>)<strong>09.30 h</strong> - Trobada a Rupit i presentaci&oacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<em>Sr. Marc Vilahur, Fundaci&oacute; Emys i membre del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT</em><strong>10:00 a 13:30 h</strong> - Itinerari amb aturades a diferents punts d&rsquo;aigua&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<em>&bull; Dra. Eglantine Chappuis, investigadora del grup de macr&ograve;fits del Centre d&rsquo;Estudis Avan&ccedil;ats de Blanes (CEAB)

&bull; Dr. Albert Ruh&iacute;, investigador de l&rsquo;Institut Catal&agrave; de Recerca de l&rsquo;Aigua (ICRA)

&bull; Sr. Guillem Mas, t&egrave;cnic de l&rsquo;associaci&oacute; Paisatges Vius i membre del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT

&bull; Sr. Joan Colom i Sra. Dolors Molas, titulars de les explotacions agr&agrave;ries del Coll i el Torrent respectivament</em><strong>13.30 h</strong> - Cloenda&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament enviant un correu a agraria@custodiaterritori.org&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria </a>de la xct.

&nbsp;
Dimecres, 24 de Juliol
Hora: 17:30 - 18:30
Lloc: Ulldemolins
Resum: Jornada tècnica - Eines per activar les terres abandonades
Descripció: En aquesta jornada es vol donar a con&egrave;ixer altres alternatives per fer front a la situaci&oacute; actual d&rsquo;abandonament de terres (cust&ograve;dia del territori, banc de terres etc..). Des del Parc Natural de Montsant, es vol fer una aposta per aquest tipus de gesti&oacute; del territori sobretot encaminada a millorar l&rsquo;activitat agr&iacute;cola. Per aix&ograve; es presenten diferents experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit en les que s&rsquo;ha aconseguit recuperar terres abandonades. Per facilitar la gesti&oacute; del territori entre nous pagesos que es volen instal&middot;lar al m&oacute;n rural o pagesos que volen ampliar la seva explotaci&oacute;, i els propietaris que desitgen fer m&eacute;s actives terres que tenen abandonades.<strong>Programa</strong> (<a href='http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=a49ab739-fa44-4a04-aab6-d18b057e5434&amp;groupId=10136' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<strong>17.30 h </strong>- Presentaci&oacute; de la Jornada

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sra. Neus Mir&oacute;, coordinadora del Parc Natural de Montsant.</em>

<strong>17.45 h</strong> - La situaci&oacute; agr&iacute;cola actual a Montsant

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sra. Judit Sabater, Parc Natural de Montsant.</em>

<strong>18.15 h </strong>- Qu&egrave; &eacute;s la cust&ograve;dia del territori?

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sr. Guillem Mas, coordinador del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.</em>

<strong>18.45 h</strong> - Pausa

<strong>19.00 h</strong> - La problem&agrave;tica de l&rsquo;abandonament de terres. Eines per fer-hi front

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sr. Jaume Boada, cap de Servei de Coordinaci&oacute; d&#39;Oficines Comarcals dels Serveis Territorials de Tarragona.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sra. M&iacute;riam Escofet, cap de l&#39;Oficina Comarcal del Baix Camp.</em>

<strong>19.30 h</strong> - Experi&egrave;ncies al territori

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Recuperant el cultiu de Cabac&eacute;s, Sr. Josep Antoni Robles.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Presentaci&oacute; de Terra Franca, Sr. Jordi Mart&iacute;.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Acord de cust&ograve;dia en un allotjament rural, Sra. Judit Salas, Mas del Sal&iacute;n - GEPEC-EdC.

<strong>20.30 h </strong>- Cloenda de la Jornada


Dilluns, 19 de Agost
Hora: Event diario
Lloc: Reserva Biològica Huilo - Huilo, Xile
Resum: X Congreso Latinoamericano de Reservas Privadas y de Pueblos originarios
Descripció: <img alt='' src='/i-images/180/249/mm/image/imgnews/2013_07_09/130819_X_congreso_areas_privadas.jpg' style='width: 180px; height: 249px; margin: 5px; float: right;' />L&#39;<strong>Alian&ccedil;a Llatinoamericana de Reserves Naturals Privades</strong>, conjuntament amb l&#39;<strong>Associaci&oacute; d&#39;Iniciatives de Conservaci&oacute; en &Agrave;rees Privades i de Pobles Originaris ASI Conserva Xile AG</strong> organitzen la <strong>Xa edici&oacute; del Congr&eacute;s de Reserves Naturals Privades de Llatinoam&egrave;rica</strong>, la qual es realitzar&agrave; en l&#39;exuberant Selva Patag&ograve;nica a la Regi&oacute; dels Rius de Xile.Fins al moment els pa&iuml;sos amfitrions d&#39;aquest important esdeveniment que es realitza cada dos anys en diferents pa&iuml;sos d&#39;Am&egrave;rica Llatina han estat Costa Rica, Equador, Xile, M&egrave;xic, Vene&ccedil;uela, Col&ograve;mbia, Brasil i Guatemala.El principal o<strong>bjectiu d&#39;aquest congr&eacute;s</strong> &eacute;s intercanviar experi&egrave;ncies que contribueixin al desenvolupament sostenible basat en la innovaci&oacute; en la Conservaci&oacute; de la Biodiversitat, enfortir la cooperaci&oacute; p&uacute;blica-privada per promoure el rescat del nostre patrimoni natural i cultural, i aix&iacute; sustentar el benestar de la societat actual i les futures generacions.<strong>Data</strong>: del 19 al 23 d&#39;agost del 2013

<strong>Lloc:</strong> Reserva Biol&ograve;gica Huilo - Huilo, Xile.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web de l&#39;esdeveniment: <a href='http://asiconservachile.cl/x-congreso-latino-ago-13.html' target='_blank'>http://asiconservachile.cl/x-congreso-latino-ago-13.html</a>
Dissabte, 14 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Centre d'Interpretació del Parc Natural del Cadí - Moixeró i el seu entorn Talló (Bellver de Cerdanya)
Resum: V Jornades Odonatològiques de Catalunya
Descripció: Aquestes Jornades tindran lloc a <strong>Bellver de Cerdanya</strong> el dissabte i diumenge <strong>14-15 de setembre</strong>, a m&eacute;s de continguts tem&agrave;tics sobre odonats, inclouran un bloc de metodologia i debat sobre cust&ograve;dia i gesti&oacute; dels medis humits en espais naturals no protegits. La XCT hi col&middot;labora amb una presentaci&oacute; sobre l&#39;&uacute;s de la cust&ograve;dia del territori per a la preservaci&oacute; de les libel&middot;lules, i amb la pres&egrave;ncia d&#39;entitats de cust&ograve;dia que explicaran la seva experi&egrave;ncia pr&agrave;ctica en una taula rodona posterior.Consulteu aqu&iacute; el <a href='/mm/file/130915_fulleto_jornades_odonats.pdf'>programa i procediment d&#39;inscripci&oacute; gratu&iuml;ta</a> (opcional reservar dinar de dissabte).


Dissabte, 21 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic.
Resum: Màster en Planificació, Intervenció i Gestió Sostenible del Medi Rural
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/45/mm/image/logos/logo_uvic%20vermell.jpg' style='width: 150px; height: 45px; margin: 10px; float: right;' />Aquest M&agrave;ster s&rsquo;ofereix amb l&rsquo;objectiu de formar especialistes en la planificaci&oacute; i gesti&oacute; sostenible del medi rural amb una <strong>visi&oacute; multidisciplinar dels diferents &agrave;mbits d&rsquo;estudi del territori</strong>. Per aquest motiu, el M&agrave;ster que es presenta s&rsquo;estructura en un primer bloc de diagnosi, un segon de planificaci&oacute; i un tercer d&rsquo;intervenci&oacute; i gesti&oacute;. Un element destacable del M&agrave;ster &eacute;s el cas d&rsquo;estudi que consisteix en la realitzaci&oacute; d&rsquo;un projecte aplicat de planificaci&oacute; integrada d&rsquo;un &agrave;mbit rural de Catalunya, que servir&agrave; per al desenvolupament futur d&rsquo;aquest territori.El M&agrave;ster s&rsquo;estructura en 13 m&ograve;duls distribu&iuml;ts en 5 blocs durant dos cursos acad&egrave;mics.Inici: Setembre 2013.

Organitzat per la Universitat de VicUs recomanem que consulteu el <a href='/mm/file/noticies/2013/130921_masteru_uvic_planificacio.pdf' target='_blank'>fullet&oacute; del M&agrave;ster</a> amb informaci&oacute; detallada i dates.


Dilluns, 23 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: Curs online d'iniciació al voluntariat ambiental
Descripció: La <a href='http://www.xvac.cat/' target='_blank'>Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya </a>(XVAC) posa en marxa la quarta edici&oacute; del curs d&#39;iniciaci&oacute; al voluntariat ambiental, en el marc del <a href='http://www.voluntariat.org/Formaci%C3%B3/PladeFormaci%C3%B3delVoluntariatdeCatalunya.aspx' target='_blank'>Pla de Formaci&oacute; de Voluntariat de Catalunya (PFVC) </a>-en el que la XVAC &eacute;s escola de formaci&oacute;-.La finalitat del curs &eacute;s facilitar l&rsquo;obtenci&oacute; dels coneixements i les habilitats b&agrave;siques per a incorporar-se i participar activament com a persones volunt&agrave;ries en les entitats de voluntariat ambiental a Catalunya.El curs &eacute;s <strong>gratu&iuml;t,</strong> a dist&agrave;ncia, amb una durada de 25h i ser&agrave; <strong>del 23 de setembre al 20 d&#39;octubr</strong>e.Si us ho voleu inscriure, cal que ompliu aquest<a href='https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGR0dDFCTGRVTW9IdGZ6T3hFcU1vdVE6MQ#gid=0' target='_blank'> formulari </a>amb les vostres dades.
Dijous, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Olot
Resum: Seminari Internacional - Redescobrir el Paisatge des del Món Local
Descripció: El Seminari Internacional es celebrar&agrave; al Casal Mari&agrave; d&rsquo;Olot els dies<strong> 26 i 27 de setembre</strong> de 2013. El seminari est&agrave; organitzat per l&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net/' target='_blank'>Observatori del Paisatge</a>, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Govern d&rsquo;Andorra.Ens trobem davant d&rsquo;un canvi de paradigma que reclama noves formes de governan&ccedil;a local i que ens obliga a reflexionar sobre la vig&egrave;ncia i la validesa d&rsquo;alguns instruments i estrat&egrave;gies que han fonamentat fins avui les pol&iacute;tiques de paisatge a aquesta escala. &Eacute;s per aix&ograve; que creiem convenient con&egrave;ixer de prop algunes de les experi&egrave;ncies m&eacute;s interessants sobre gesti&oacute; i ordenaci&oacute; del paisatge a escala local existents a casa nostra i en l&rsquo;&agrave;mbit europeu. S&#39;aprofitar&agrave; l&#39;ocasi&oacute;, tamb&eacute;, per fer p&uacute;blic el document &quot;Instruments de planificaci&oacute; del paisatge amb incid&egrave;ncia en el planejament local a Europa&quot;, que s&rsquo;ha elaborat amb la col&middot;laboraci&oacute; del Govern d&rsquo;Andorra, i un web tem&agrave;tic sobre paisatge i m&oacute;n local.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.catpaisatge.net/fitxers/MONLOCAL_WEB.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el fullet&oacute; informatiu del seminari</a>.


Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Casa Elizalde. Barcelona
Resum: VII Diada de Tècniques
Descripció: La Diada de T&egrave;cniques &eacute;s una jornada de formaci&oacute; organitzada per la xct. Durant la diada, oferim 6 tallers de formaci&oacute; de 3 hores de durada que conduiran experts en cada mat&egrave;ria. Els tallers es repetiran mat&iacute; i tarda, de manera que al llarg del dia podreu participar en els dos tallers que m&eacute;s us interessin.Aqu&iacute; teniu el llistat dels 6 tallers que s&#39;ofereixen en aquesta VII diada (podreu consultar la descripci&oacute; de cada taller al <a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/Diada_tecniques_xct2013.pdf' target='_blank'>Programa en PDF</a>):<div style='margin-left: 40px;'>
    <strong>1- Vols aconseguir que els teus projectes tinguin &egrave;xit? </strong>Conductor: Sergi Rufat, <a href='http://www.tandemsocial.com/' target='_blank'>TandemSocial </a>projectes d&#39;emprenedoria social

   

    <strong>2- T&egrave;cniques de restauraci&oacute; i conservaci&oacute; de punts d&#39;aigua.</strong> Conductor: Guillem Mas, t&egrave;cnic de l&rsquo;<a href='http://www.paisatgesvius.org/' target='_blank'>associaci&oacute; Paisatges Vius</a>

   

    <strong>3- El potencial del CRM per gestionar la base social de la teva entitat. </strong>Conductor:&nbsp; Jaume Albaig&egrave;s, <a href='http://www.tecnolongia.org/' target='_blank'>TecnolONGia</a>

   

    <strong>4- Conservaci&oacute; i cust&ograve;dia del territori: tot all&ograve; que vols saber. </strong>Conductora: Montse Mas&oacute;, responsable d&#39;iniciatives de la xct

   

    <strong>5- Saps com finan&ccedil;ar les necessitats de tresoreria de la teva entitat? T&rsquo;ajudem a fer-ho! </strong>Conductores: Montse Camps, responsable d&#39;administraci&oacute; de la xct i Sandra Carrera, directora adjunta de la xct

   

    <strong>6- La Gesti&oacute; del territori adaptada al r&egrave;gim d&rsquo;incendis. </strong>Conductor: Jordi Vendrell i Flotats, Ge&ograve;graf i T&egrave;cnic de la <a href='http://www.paucostafoundation.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Pau Costa</a></div>


Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via, fins el 24 de setembre, a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari: <a href='http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_diada_2013.html' target='_blank'>http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_diada_2013.html</a><strong>La inscripci&oacute; als tallers t&eacute; un cost de 16&euro;</strong>. Si es realitza la inscripci&oacute; i el pagament abans del dia 11 de setembre s&rsquo;aplicar&agrave; un 25% de descompte (12&euro;). Els tallers s&oacute;n gratu&iuml;ts pels membres de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/Diada_tecniques_xct2013.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la Diada</a> (en PDF).En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb info@custodiaterritori.org


Dilluns, 30 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Postgrau en Emprenedoria Social i Desenvolupament del Territori
Descripció: Des de fa temps existeix a Catalunya i a&nbsp;nivell internacional un model d&rsquo;empresa&nbsp;en el qual l&rsquo;<strong>assoliment d&rsquo;un impacte social, mediambiental i/o cultural &eacute;s l&rsquo;objectiu&nbsp;principal de la seva activitat econ&ograve;mica</strong>.&nbsp;Un model en el qual la venda d&rsquo;un servei&nbsp;o d&rsquo;un producte &eacute;s un mitj&agrave; per assolir un&nbsp;impacte positiu sobre una necessitat de&nbsp;la societat. Aquestes empreses aspiren&nbsp;a assolir una <strong>transformaci&oacute; social de&nbsp;forma econ&ograve;micament sostenible</strong>: s&oacute;n&nbsp;les anomenades empreses socials o&nbsp;emprenedors socials. Una manera diferent&nbsp;d&rsquo;emprendre que els &uacute;ltims anys ha tingut&nbsp;un creixement exponencial a tots els racons&nbsp;del planeta.Aquest Postgrau es desenvolupa&nbsp;paral&middot;lelament a la <a href='http://www.uvic.cat' target='_blank'>Universitat de Vic </a>i a&nbsp;la Universitat de Porto amb un programa&nbsp;conjunt. En el programa hi participen&nbsp;professorat d&rsquo;ambdues universitats&nbsp;i professionals de refer&egrave;ncia en aquest&nbsp;&agrave;mbit.El Postgrau est&agrave; organitzat per la Facultat&nbsp;de Ci&egrave;ncies de la Salut i el Benestar de la&nbsp;Universitat de Vic i compta amb la participaci&oacute; de la&nbsp;Facultat d&rsquo;Empresa i Comunicaci&oacute;, la Unitat&nbsp;d&rsquo;Emprenedoria de la UVic i l&rsquo;Institut Catal&agrave;&nbsp;d&rsquo;Economia Verda, i amb la col&middot;laboraci&oacute;&nbsp;de Tandem Social, consultoria experta en&nbsp;emprenedoria i empreses socials.<strong>Durada:</strong> 30 ECTS<strong>Per&iacute;ode</strong>: de setembre de 2013 a juny de 2014<strong>Modalitat: </strong>semipresencial<strong>Horari:</strong> dissabtes de 9 a 13.30h i de 15.30 a 20h.Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='/mm/file/actualitat/Postgrau%20EMPRENEDORIA%20SOCIAL_13_14.pdf' target='_blank'>tr&iacute;ptic del Postgrau</a>.


Dimecres, 2 de Octubre
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: CaixaForum, Barcelona
Resum: Presentació Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya - XCT / o3sac a la Taula Rodona
Descripció: Jordi Pietx director de la xct, participar&agrave; en les reflexions sobre l&#39;Anuari 2013 que tindran lloc a la Taula rodona durant la presentaci&oacute; (vegeu enlla&ccedil; al programa), aportant una visi&oacute; des de les entitats ambientals i de cust&ograve;dia del territori, tamb&eacute; com a vocal de l&#39;Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.<img alt='' src='/i-images/250/250/mm/image/noticia-taula-2013913134317.jpg' style='width: 250px; height: 250px; margin: 10px;' />
Dijous, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: Curs - Millores en la gestió de l'aigua en la custòdia agrària. Problemàtica i casos pràctics
Descripció: Aquest curs est&agrave; organitzat pel GOB Menorca. <strong>Del 3 al 5 d&#39;octubre. Ma&oacute;</strong>.El curs s&#39;orientar&agrave; en les <strong>millores en la gesti&oacute; de l&#39;aigua</strong> que es poden dur a terme mitjan&ccedil;ant els acords de cust&ograve;dia que condicionen la gesti&oacute; agr&agrave;ria.El curs t&eacute; una <strong>durada de 3 dies</strong>. Combina sessions te&ograve;riques amb visites sobre el terreny. Tamb&eacute; inclou excursions per zones d&#39;alt valor paisatg&iacute;stic.&nbsp;Aquest curs es realitza amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei. L&#39;idioma del curs ser&agrave; el castell&agrave;.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; i preinscripci&oacute; al curs:<a href='http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=776' target='_blank'>&nbsp;http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=776</a>
Divendres, 4 de Octubre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Vidrà
Resum: Jornada Forestal de Sant Francesc 2013
Descripció: L&#39;objectiu de la <strong>Jornada forestal de Sant Francesc </strong>d&#39;enguany, organitzada pel<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.62af7ecc398e59af6f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=a768874da8a43310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=a768874da8a43310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'> Centre de la Propietat Forestal </a>(CPF) &eacute;s donar a con&egrave;ixer la situaci&oacute; actual en qu&egrave; es troba la fusta serrada destinada a &uacute;s estructural i mostrar la iniciativa privada de construcci&oacute; d&#39;un habitatge particular amb fusta del pa&iacute;s.La jornada s&#39;adre&ccedil;a a professionals del sector forestal (silvicultors, propietaris, t&egrave;cnics i empresaris forestals, arquitectes i altres persones interessades).La ruta s&#39;inicia a Vidr&agrave;. S&#39;ha de fer amb cotxe 4x4. Es recomana portar roba de camp i cal&ccedil;at adequat.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; obligat&ograve;ria. Cal confirmar assist&egrave;ncia abans del 27 de setembre per qualsevol dels mitjans de comunicaci&oacute; disponibles al CPF.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el<a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/OR_Organismes/OR04_Centre_propietat_forestal/04_Actualitat/Detall%20noticia/Agenda/2013/Jornada%20Sant%20Francesc%202013/Sant%20Francesc%202013_baixa.pdf' target='_blank'> fullet&oacute; de la jornada</a>.


Dissabte, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sala Apolo. Barcelona
Resum: XIX Gala Solidària Tarannà
Descripció: El proper 5 d&#39;octubre es realitzar&agrave; la <a href='http://www.taranna.com/gala-solidaria-taranna-2013/' target='_blank'>XIX Gala Solid&agrave;ria Tarann&agrave;</a> a la Sala Apolo de Barcelona. Des de la xct col&middot;laborem amb l&#39;ag&egrave;ncia de Viatges Tarann&agrave; per a la promoci&oacute; de les<a href='http://www.viulaterra.cat/news/ca_ES/2013/04/17/0001/noves-propostes-per-viure-la-terra-paquets-de-turisme-de-natura' target='_blank'> propostes de natura Viu la terra!</a>Durant la gala hi hauran actuacions musicals, Rifa i subhasta solid&agrave;ria. El lliurament de premis del <strong>XIX Concurs de Fotografia Tur&iacute;stica </strong>(i&nbsp;III Concurs de V&iacute;deo Tur&iacute;stic). I El lliurament dels<strong> II Premis Responsables Tarann&agrave;</strong>. Tots els diners recollits durant la gala anir&agrave; destinat a projectes de Viatgers sense Fronteres i altres ONGs.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el&nbsp;<a href='/mm/file/actualitat/131005_XIX_Gala_Solidaria.pdf' target='_blank'>Programa</a> de la Gala<img alt='' src='/i-images/550/317/mm/image/imgnews/2013_10_12/131005_gala_taranna.jpg' style='width: 550px; height: 317px;' />
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Gerri de la Sal
Resum: Jornada - Ecologia del Foc a Pirineus
Descripció: La <a href='http://www.paucostafoundation.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Pau Costa</a> organitza el<strong> Journal Club Jornada d&#39;Ecologia del Foc als Pirineus: Incendius de l&#39;hivern 2012.</strong> Durant la Jornada es visitar&agrave; l&#39;incendi de Gerri de la Sal del febrer del 2012, on es debatr&agrave; sobre el paper hist&ograve;ric de l&#39;&uacute;s del foc i del r&egrave;gim d&#39;incendis als Pirineus, aix&iacute; com el paper que juga el foc en la distribuci&oacute; de certes esp&egrave;cies i la seva petjada al paisatge.El <strong>5 d&#39;Octubre </strong>us esperem a tots a les 9:30h a Gerri de la Sal. Per inscriure-us a l&#39;esdeveniment, heu d&#39;omplir el<a href='http://www.paucostafoundation.org/cat/single_formacio.php?id=17092013f7m3&amp;categoria=Cursos%20presencials' target='_blank'> Formulari d&#39;Inscripci&oacute; de la Jornada</a>. El cost d&#39;inscripci&oacute; &eacute;s de 10&euro; que inclouen una asseguran&ccedil;a d&#39;accident, (no inclou dinar), que s&#39;hauran d&#39;ingressar al compte bancari de &ldquo;La Caixa&rdquo; 2100 3606 03 2200196966, indicant al concepte de l&#39;ingr&eacute;s el nom i cognoms del/s assistent/s a l&#39;esdeveniment, i enviar el resguard a training@paucostafoundation.orgLa jornada est&agrave; planificada com una jornada matinal de 9:30 a 14:00 aproximadament.
Dimecres, 16 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Climent Sescebes
Resum: Sortida tècnica al projecte Cultivant Sinèrgies
Descripció: <div style='text-align: center;'>
    <em>Compatibilitzar bones pr&agrave;ctiques agr&agrave;ries amb la conservaci&oacute; dels valors naturals i la promoci&oacute; del producte a l&rsquo;Alt Empord&agrave; i a Menorca.</em></div>


La sortida t&egrave;cnica de<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'> cust&ograve;dia agr&agrave;ria</a> es realitzar&agrave; el proper <strong>16 d&#39;octubre</strong>, a Sant Climent Sescebes (Alt Empord&agrave;).Aquesta sortida t&eacute; l&#39;objectiu de <strong>donar a con&egrave;ixer el projecte <a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/' target='_blank'>&ldquo;Cultivant Sinergies&rdquo; </a></strong>tot visitant la <strong>finca vitivin&iacute;cola de Can Torres </strong>acompanyats dels propietaris i l&rsquo;entitat de cust&ograve;dia on s&rsquo;explicar&agrave; la gesti&oacute; de la finca. Aquest projecte l&#39;estan desenvolupant el IAEDEN a l&#39;Alt Empord&agrave;, i el GOB Menorca a Menorca.Can Torres &eacute;s una finca de vinyes ecol&ograve;giques i celler propi situats als peus de l&rsquo;Albera(Alt Empord&agrave;). A m&eacute;s, &eacute;s un espai destacat pels valors naturals com els estanys temporals de la Gutina (Xarxa Natura 2000) o el prat de dall, la pres&egrave;ncia de valors culturals com dolmens, menhirs, cabanes de pedra seca, i tot plegat, situat en un entorn paisatg&iacute;stic privilegiat. S&rsquo;acabar&agrave; el mat&iacute; amb un tastet de vins del celler i de productes de cust&ograve;dia de l&rsquo;Alt Empord&agrave;.<strong>Programa </strong>(<a href='http://www.xct.cat/mm/file/mis_c30/Programa_sortida_CultivantSinergies.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)
<div style='margin-left: 40px;'>
    9:30h - Inici de la jornada. Ens trobem a la pla&ccedil;a del Sol de Figueres per tal d&#39;anar tots junts cap a Can Torres

    10:00h - Arribada a Can Torres (Vilartol&iacute; &ndash;Sant Climent Sescebes &ndash;Alt Empord&agrave;)

    10:30h - Recorregut caminant per la finca de can Torres (vinyes, estanys temporals de la Gutina &ndash;Xarxa Natura 2000, dolmens i menhir, prat de dall de la finca i pedra seca)

    13:00h - Tast de vins del celler de can Torres i tastet de productes de cust&ograve;dia de l&rsquo;Alt Empord&agrave;

    14:00h - Final de la visita</div>


Activitat gratu&iuml;ta, per&ograve; inscripci&oacute; obligat&ograve;ria a agroterritori@iaeden.cat


Divendres, 18 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Tarragona
Resum: Tàndem a Tarragona - Espai de col·laboració entre empreses i entitats del tercer sector ambiental de Catalunya
Descripció: La ciutat de Tarragona acollir&agrave; el primer marketplace territorial el proper mes d&rsquo;octubre. Aquesta jornada tindr&agrave; lloc el proper <strong>18 d&#39;octubre a Tarragona, de 9:30 a 14:00 hores</strong>, al Centre de Transfer&egrave;ncia de Tecnologia i Innovaci&oacute; (CTTi), Av. Pa&iuml;sos Catalans, 18, de Tarragona (vegeu <a href='http://www.tandem.cat/2013/07/09/com-arribar-hi/' target='_blank'>com arribar-hi</a>)Aquesta jornada vol continuar amb l&#39;esperit de l&#39;anterior Marketplace portat a terme a Barcelona l&#39;any 2012 i ser un centre de networking ambiental on empreses i entitats sense &agrave;nim de lucre comparteixin espai, coneixement i hores de treball per donar a con&egrave;ixer iniciatives i projectes ambientals.Aquest segon Marketplace us ofereix <a href='http://www.tandem.cat/marketplaces/tarragona/' target='_blank'>cinc espais</a> per interactuar amb els representants de diferents organitzacions i:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Establir contactes

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presentar i veure diferents projectes i iniciatives

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Desenvolupar l&#39;RSC i les pol&iacute;tiques ambientals de l&rsquo;empresa

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Promoure la creaci&oacute; conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i entitatsSou una empresa i voleu potenciar la vostra acci&oacute; ambiental i social en col&middot;laboraci&oacute; amb les entitats del tercer sector ambiental?

Sou una entitat del tercer sector ambiental i voleu ampliar el suport i les aliances per tal de poder dur a terme els vostres projectes?En aquest Marketplace hi ha un espai per a tots vosaltres. Ara, m&eacute;s que mai, cal establir sinergies per afavorir el contacte entre les empreses i les entitats ambientals per tal de portar a terme objectius comuns.<a href='http://www.tandem.cat/2013/07/09/programa/' target='_blank'>PROGRAMA DE LA JORNADA</a><a href='http://www.clubemas.cat/mm/file/TANDEM/TANDEM%20Tarragona%202013/2013%20Invitacio_marketplace_ambiental_enllacos.pdf' target='_blank'>DESCARREGAR INVITACI&Oacute;</a>Us convidem a participar-hi activament i esperem que trobeu el vostre projecte t&agrave;ndem (aqu&iacute; <a href='http://www.tandem.cat/category/experiencies/' target='_blank'>teniu alguns exemples).</a>Entrada lliure pr&egrave;via inscripci&oacute; (places limitades)Per formalitzar la vostra inscripci&oacute; accediu a aquest<a href='http://www.tandem.cat/2013/07/09/inscripcio/' target='_blank'> formulari</a>, per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre les diferents modalitats de participaci&oacute; consulteu <a href='http://www.tandem.cat ' target='_blank'>www.tandem.cat </a>o adreceu-vos a info@clubemas.cat&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aix&iacute; mateix, us volem recordar que tamb&eacute; estem treballant en el seg&uuml;ent Marketplace, que es preveu celebrar a la ciutat de Terrassa a finals de novembre.
Hora: Event diario
Lloc: Talló
Resum: LA PAGESIA I L’ACCÉS A LA TERRA : Relleu generacional, accés a la terra i pastoralisme als Pirineus. Cap a una governança compartida de la terra?
Descripció: Amb el t&iacute;tol &ldquo;LA PAGESIA I L&rsquo;ACC&Eacute;S A LA TERRA : Relleu generacional, acc&eacute;s a la terra i pastoralisme als Pirineus. Cap a una governan&ccedil;a compartida de la terra?&rdquo; es vol afavorir mirades creuades al voltant de les problem&agrave;tiques cabdals entorn al futur de la pagesia als Pirineus: el <strong>relleu generacional</strong>, la <strong>transmissi&oacute; de cases de pag&egrave;s</strong>, l&rsquo;<strong>acc&eacute;s a la terra i la governan&ccedil;a</strong> de la terra per al manteniment de la pagesiaTot i l&rsquo;accent posat en aquestes jornades entorn la pagesia de muntanya &eacute;s important remarcar que, des de les entitats organitzadores, volem aprofitar el marc d&rsquo;aquesta 1a. trobada transfronterera per a l&rsquo;acc&eacute;s a la terra, per <strong>parlar de la pagesia a Catalunya i a Fran&ccedil;a</strong>. Volem posar sobre la taula les diferents problem&agrave;tiques que les afecten i intercanviar les eines que cadasc&uacute; treballa per a solucionar-les.Consulteu el <a href='http://projectegripia.files.wordpress.com/2013/10/programa_v2-02.jpg' target='_blank'>programa complert</a> i el <a href='http://projectegripia.files.wordpress.com/2013/10/programa_v2-01.jpg' target='_blank'>flyer d&#39;informaci&oacute;</a>.Les jornades es portaran a terme a la Casa del Parc Cad&iacute; Moixer&oacute; a Tall&oacute;, amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;entitat Fundaci&oacute; World Nature i l&rsquo;Ajuntament de Bellver de Cerdanya.Aquest seminari forma part del projecte projecte Grundtvig <a href='http://www.xct.cat/ca/iniciatives/grundvtig.html' target='_blank'>LandAccess: European experience-sharing on providing land for local sustainable agriculture</a>Si voleu <strong>participar nom&eacute;s cal que envieu un correu electr&ograve;nic a<a href='info@rurbans.org'> info@rurbans.org</a>.</strong>
Divendres, 25 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: L'Ametlla del Vallès
Resum: Jornada de camp - La conservació de l'agrobiodiversitat cultivada en finques agrícoles
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/237/116/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='width: 237px; height: 116px; margin: 10px; float: right;' /></a>La conservaci&oacute; de l&rsquo;agrobiodiversitat cultivada, est&agrave; emergint com una estrat&egrave;gia per a la diversificaci&oacute; econ&ograve;mica de les explotacions agr&agrave;ries ja que permet una diferenciaci&oacute; en els mercats. D&rsquo;altra banda, incrementa la resili&egrave;ncia del sistema productiu i contribueix a la conservaci&oacute; del patrimoni gen&egrave;tic del nostre pa&iacute;s.Els <strong>objectius de la jornada </strong>de camp s&oacute;n:
<div style='margin-left: 40px;'>
    &bull; Visualitzar les diverses esp&egrave;cies i varietats locals hort&iacute;coles que es poden cultivar en una explotaci&oacute; com alternativa a les convencionals.

    &bull; Aprofundir en les especificitats del maneig, la gesti&oacute; i els per&iacute;odes de sembra d&rsquo;aquestes varietats.

    &bull; Identificar estrat&egrave;gies productives per maximitzar la venda de proximitat.

    &bull; Visualitzar altres estrat&egrave;gies complement&agrave;ries per incrementar la biodiversitat com a mecanisme de millora de l&rsquo;estructura productiva de l&rsquo;explotaci&oacute;.</div>


Es far&agrave; una ruta guiada per l&rsquo;explotaci&oacute; hort&iacute;cola acompanyats pel titular de l&rsquo;explotaci&oacute; i cient&iacute;fic que far&agrave; una immersi&oacute; als mecanismes que permeten el cultiu d&rsquo;aquest tipus de varietats hort&iacute;coles (fertilitzaci&oacute;, fertilitat del s&ograve;l, rotacions, associacions, planificaci&oacute; de cultius, sistemes de conservaci&oacute;,...).La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&#39;s pr&egrave;viament a agraria@custodiaterritori.org

El preu del dinar amb varietats locals ser&agrave; de 12&euro;. Cal confirmar.Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a> de la xctPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/noticies/2013/251013_jornada_gtca_ametlla_Programa.pdf' target='_blank'>consulta el Programa en PDF</a>.
Dijous, 7 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica: La gestió dels riscos als espais naturals
Descripció: Als espais naturals hi ha un conjunt de<strong> riscos naturals</strong> (incendis, aiguats, ventades, etc.) i/o tecnol&ograve;gics que poden afectar a les persones que hi habiten o visiten aquests espais. Per altra banda, cada vegada m&eacute;s als espais naturals s&#39;hi desenvolupen diferents activitats amb risc (de natura, esportives...) que cal tenir identificades tant a nivell d&#39;actuaci&oacute; en cas d&#39;emerg&egrave;ncia com a nivell de responsabilitat civil. Els <strong>gestors dels espais naturals </strong>i del s&ograve;l no urbanitzable en general cal que vetllin per la gesti&oacute; del risc amb la concreci&oacute; dels protocols i eines de planificaci&oacute; d&#39;aquests riscos i emerg&egrave;ncies.Es proposa una jornada t&egrave;cnica que permeti <strong>analitzar experi&egrave;ncies i casos d&#39;&egrave;xit</strong> en relaci&oacute; a la gesti&oacute; dels riscos i emerg&egrave;ncies en espais naturals.Podeu consultar el programa de la jornada a la<a href='http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=2192' target='_blank'> web de Diputaci&oacute; de Barcelona</a>.Data: 7 de novembre de 2013

Hora:&nbsp; de 9:30 a 14 h.

Lloc:&nbsp; Castell de Montesquiu

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Centre de Recursos del Castell de MontesquiuPer a m&eacute;s informaci&oacute;, podeu contactar amb Xevi Villegas

Tel. 938 515 055

A/e: jornades@lavola.com
Dissabte, 9 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Granollers
Resum: IV Jornades de Custòdia del Territori i Participació Social: el voluntariat ambiental en família
Descripció: El proper dissabte 9 de novembre de 2013 Associaci&oacute; H&agrave;bitats celebrar&agrave; les <a href='http://projecterius.org/arxius/jornada_custodia_2013.pdf' target='_blank'>IV Jornades de Cust&ograve;dia i Participaci&oacute; Social</a> amb el t&iacute;tol &ldquo;<strong>Voluntariat ambiental en fam&iacute;lia</strong>&rdquo; a la Seu del Consorci per la Defensa del Bes&ograve;s a Granollers.Enguany les jornades versaran sobre <strong>el potencial dels projectes de cust&ograve;dia ambiental</strong> i, en general, de gesti&oacute; i conservaci&oacute; del medi, en el impuls del <strong>voluntariat en fam&iacute;lia</strong> . De la m&agrave; de diversos experts es presentaran les claus per organitzar activitats adre&ccedil;ades al p&uacute;blic familiar, com ara, quines q&uuml;estions cal tenir en compte, recursos educatius d&rsquo;inter&egrave;s, espais apropiats per a que grups d&rsquo;edats heterog&egrave;nies puguin participar de manera significativa en les actuacions, entre d&rsquo;altres. Es tractar&agrave; d&rsquo;un espai din&agrave;mic on s&rsquo;intercanviaran experi&egrave;ncies i on la cust&ograve;dia del territori hi tindr&agrave; un paper destacat.El mat&iacute; comen&ccedil;ar&agrave; amb una pon&egrave;ncia inaugural d&rsquo;<a href='http://www.riugaia.cat/info/' target='_blank'>Associaci&oacute; Mediambiental la S&iacute;nia del Gai&agrave;</a> i <a href='http://www.projecterius.org/associacio_habitats' target='_blank'>Associaci&oacute; H&agrave;bitats</a>, dues entitats de refer&egrave;ncia tant pel que fa al voluntariat en fam&iacute;lia, com la cust&ograve;dia fluvial a Catalunya. La cust&ograve;dia del territori &eacute;s un model de conservaci&oacute; i responsabilitat compartida entre propietaris i tota mena d&rsquo;agents socials, on les fam&iacute;lies poden participar de forma molt activa i, fins i tot, convertir-se en impulsores de nous projectes de conservaci&oacute; del medi.La segona part del mat&iacute; explorar&agrave; tot d&rsquo;experi&egrave;ncies i visions sobre el voluntariat ambiental que <strong>orientin el disseny de programa d&rsquo;aquest tipus</strong>. Els assistents gaudiran d&rsquo;un espai divulgatiu pr&agrave;ctic amb una part de l&rsquo;espectacle ambiental <strong>&ldquo;Aigua: un m&oacute;n m&agrave;gic&rdquo;</strong> de la m&agrave; del mag Albert Llorens. Tamb&eacute; coneixeran les claus utilitzades per la cooperativa Nusos, que, entre d&rsquo;altres gestiona programes d&rsquo;educaci&oacute; ambiental amb fam&iacute;lies com el del Museu Blau de Barcelona; la visi&oacute; d&rsquo;una AMPA que impulsa l&rsquo;educaci&oacute; i el voluntariat ambiental a la seva comunitat; i la visi&oacute; de Joana Casalmiglia, bi&ograve;loga i m&agrave;ster en Intervencions Socials i Educatives especialitzada en projectes comunitaris i ambientals.La jornada s&rsquo;adre&ccedil;a a<strong> entitats de l&rsquo;&agrave;mbit educatiu i del lleure</strong>, <strong>entitats ambientals</strong>,<strong> associacions de mares i pares</strong>, i <strong>experts de la cust&ograve;dia</strong>, la pedagogia i les ci&egrave;ncies socials en generals.L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta i &eacute;s necessari la<strong> inscripci&oacute; pr&egrave;via</strong> indicant nom i dades de contacte a l&rsquo;adre&ccedil;a info@associaciohabitats.cat o al tel&egrave;fon 93 421 32 16.La jornada se celebrar&agrave; a la Seu del Consorci per a la Defensa de la Conca del Bes&ograve;s (av. Sant Juli&agrave;, 241, de Granollers).Aquest acte compta amb el suport del Consorci per la Defensa de la Conca del Bes&ograve;s i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.Informaci&oacute; complement&agrave;ria i cartell de la jornada: <a href='http://projecterius.org/arxius/jornada_custodia_2013.pdf' target='_blank'>http://projecterius.org/arxius/jornada_custodia_2013.pdf</a>
Dissabte, 16 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Finca la Font, Lluçà
Resum: 1a Trobada de Propietaris de Custòdia del Territori
Descripció: La<strong> 1a Trobada de Propietaris de Cust&ograve;dia del Territori</strong> ser&agrave; el proper <strong>dissabte 16 de novembre</strong> a la finca La Font de Llu&ccedil;&agrave;.<a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/Programa_Trobada_Propietaris_2013_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/220/311/mm/image/imgnews/2013_10_12/131116_imatge_trobada_propietaris_1.jpg' style='width: 220px; height: 311px; margin: 10px; float: right;' /></a>Animem a totes les entitats que vingueu acompanyades de <strong>propietaris i/o gestors de finques</strong> amb qui ja treballeu o voleu col&middot;laborar (animeu-los a venir juntament amb vosaltres!).La trobada ser&agrave; una bona ocasi&oacute; per <strong>resoldre possibles dubtes</strong> que tinguin sobre qu&egrave; &eacute;s la cust&ograve;dia i com els pot ajudar. A la vegada, ser&agrave; un punt de trobada per <strong>intercanviar experi&egrave;ncies</strong> amb altres propietaris, comentar dubtes amb entitats i crear noves sin&egrave;rgies. Durant la trobada varis propietaris que ja tenen acords de cust&ograve;dia<strong> explicaran la seva experi&egrave;ncia</strong>, es crearan taules tem&agrave;tiques d&#39;intercanvi d&#39;experi&egrave;ncies i es visitar&agrave; la finca La Font, on t&eacute; lloc la trobada. La trobada finalitzar&agrave; amb un <strong>dinar gratu&iuml;t</strong> per a tothom amb productes del mercat de cust&ograve;dia i de la finca visitada.Recomanem que us <a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/Programa_Trobada_Propietaris_2013_DEF.pdf' target='_blank'>descarregueu el programa de la trobada </a>i el feu arribar a tots els propietaris/gestors que creieu oport&uacute;.Per participar &eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del formulari online d&#39;inscripci&oacute;:

<a href='http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_trobada_propietaris_2013.html' target='_blank'>http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_trobada_propietaris_2013.html</a>


Divendres, 22 de Novembre
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Riu Gaià, Tamarit
Resum: Sortida i visita a la desembocadura i embassament del riu Gaià
Descripció: Organitzat per

<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_qui_som.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/200/116/mm/image/logos/logo_GTCF_web.jpg' style='width: 200px; height: 116px;' /></a>
Dilluns, 25 de Novembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Barcelona
Resum: 2as Jornadas de Custodia Marina. Marco actual de la Custodia Marina y perspectivas de futuro
Descripció: El objetivo de la Jornada es dar a conocer cu&aacute;l es el <strong>marco actual de la Custodia Marina</strong>, a nivel general y qu&eacute; perspectivas de futuro, en t&eacute;rminos de participaci&oacute;n y conservaci&oacute;n de los recursos naturales, h&aacute;bitats y especies, se pueden alcanzar dentro de este &aacute;mbito de trabajo. La Jornada finalizar&aacute; con la aprobaci&oacute;n de un documento &ldquo;Declaraci&oacute;n de Custodia Marina&rdquo;, previamente trabajado, que recoja una hoja de ruta a seguir para potenciar la Custodia Marina en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os.Durante la ma&ntilde;ana se llevar&aacute;n a cabo una serie de micro ponencias por entidades del tercer sector, encargadas de <strong>presentar sus iniciativas</strong> y en un segundo momento, representantes de distintas administraciones p&uacute;blicas tomar&aacute;n la palabra.

La <strong>sesi&oacute;n de Pecha kucha</strong> propuesta para la tarde, constar&aacute; de presentaciones realizadas por los miembros del <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'>Grupo de Trabajo de Custodia Marina</a> y otras entidades inscritas previamente a la misma, as&iacute; como una sesi&oacute;n de debate, donde se realizar&aacute;n aportaciones a la &ldquo;Declaraci&oacute;n de Custodia Marina&rdquo; y se presentar&aacute;n los problemas o dudas que hayan podido surgir durante la Jornada.La Jornada est&aacute; <strong>abierta al p&uacute;blico en general y es gratuita.</strong>Para mas informaci&oacute;n consultad el <a href='/mm/file/noticies/2013/131125_jornada_custodia_marina.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.Fecha y lugar de celebraci&oacute;n
<div style='margin-left: 40px;'>
    Sala de actos del Colegio Mayor Sant Jordi

    Passatge Ricard Zamora 4/8

    Barcelona, 25 de noviembre de 2013 - Horario: 9:00h-19:30h</div>


Es necesario <strong>confirmaci&oacute;n de asistencia o participaci&oacute;n en</strong>: marina@custodiaterritori.org
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Entidades participantes - hasta 18 de noviembre

    Asistentes - hasta 21 de noviembre

    Plazas limitadas</em></div>


<strong>Organiza</strong>: Grupo de Trabajo de Custodia Marina- Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, Fundaci&oacute;n Biodiversidad y Generalitat de Catalunya.
Dimecres, 27 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Centre de Convencions Internacional de Barcelona
Resum: IV Congrés del Tercer Sector Social
Descripció: El <a href='http://www.congrestercersector.cat/informacio-general/presentacio-iv-congres' target='_blank'>IV Congr&eacute;s del Tercer Sector Social </a>se celebrar&agrave; els dies <strong>27, 28 i 29 de novembre</strong> de 2013 al Centre de Convencions Internacional de Barcelona sota el lema &lsquo;Avan&ccedil;ar en igualtat i drets socials&rsquo;.Aquest IV Congr&eacute;s suposar&agrave; un nou pas endavant per esdevenir un sector m&eacute;s fort, m&eacute;s comprom&egrave;s, m&eacute;s reconegut i m&eacute;s influent. El Congr&eacute;s pret&eacute;n ser l&rsquo;espai de trobada, de reflexi&oacute; i de projecci&oacute; del Tercer Sector Social catal&agrave; per poder donar una millor resposta al conjunt de desafiaments que la societat i el moment actuals ens plantegen.La Taula d&rsquo;entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha convocat el IV Congr&eacute;s del Tercer Sector Social amb <strong>3 objectius principals</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>
    1. Enfortir la identitat, els valors i les capacitats del tercer sector social.

    2. Reclamar m&eacute;s i millors pol&iacute;tiques socials p&uacute;bliques en l&rsquo;actual context de crisi econ&ograve;mica.

    3. Enfortir l&rsquo;alian&ccedil;a del tercer sector social amb els poders p&uacute;blics i els altres agents socials.</div>
<div>
   

    A <a href='http://www.congrestercersector.cat' target='_blank'>la web del congr&eacute;s</a> podeu consultar el programa d&#39;activitats, com formalitzar les inscripcions i els pagaments.

    &nbsp;</div>
Dijous, 12 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages
Resum: Seminari Paisatge + Alimentació + Creativitat + Identitat
Descripció: Conscients de la gran quantitat d&#39;iniciatives interessants que en aquests moments estan emergint en aquest context, l&#39;<a href='http://www.catpaisatge.net/cat/index.php' target='_blank'>Observatori del Paisatge de Catalunya</a>, en col&middot;laboraci&oacute; amb la Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera i la Fundaci&oacute; Al&iacute;cia, es proposa amb aquest seminari debatre a fons la relaci&oacute; existent entre paisatge, alimentaci&oacute;, creativitat i identitat com una via m&eacute;s per contribuir a trobar una sortida s&ograve;lida i consistent d&rsquo;una de les pitjors crisis sist&egrave;miques que han patit la nostra societat i la nostra economia.<strong>Inscripcions</strong>: Mitjan&ccedil;ant el correu observatori@catpaisatge.net. Especifiqueu nom, cognoms, professi&oacute; o lloc de treball i tel&egrave;fon de contacte. Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; sobre el procediment d&#39;inscripci&oacute; i el m&egrave;tode de pagament en el programa del seminari.<strong>Preu</strong>: 30 euros (gratu&iuml;t per a estudiants i persones inscrites al Servei d&rsquo;Ocupaci&oacute; de Catalunya o a l&rsquo;INEM).Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.gremijardineria.cat/wp-content/uploads/2013/10/Obsevatori-del-paisatge_paisaliment-des13.pdf' target='_blank'>programa del seminari</a>.&nbsp;
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Real Jardín Botánico, Madrid.
Resum: I Jornada sobre contratos de custodia del territorio y seguridad jurídica. Avances y perspectivas.
Descripció: <strong>Lugar</strong> - Real Jard&iacute;n Bot&aacute;nico, <strong>Madrid.</strong>&nbsp;Sala de seminarios (entrada por Claudio Moyano / Alfonso XII)El objetivo de la <strong>I Jornada sobre Contratos de custodia del territorio y seguridad jur&iacute;dica </strong>es dar a conocer y discutir la experiencia jur&iacute;dica desarrollada por las entidades de custodia de todo el Estado: avances legislativos, marco fiscal, costes y retos de futuro.Son destinatarios de esta jornada el personal t&eacute;cnico de entidades de custodia del territorio, las administraciones p&uacute;blicas, las agrupaciones de propietarios y usuarios del medio natural y los/las profesionales del derecho interesados en esta estrategia de conservaci&oacute;n.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://www.xct.cat/mm/file/noticies/2013/131212_jornada_contratos_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<strong>09:45.- Inscripciones</strong><strong>10:00.- Presentaci&oacute;n</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Miquel Camps, Vicepresidente del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Iniciativa per la Cust&ograve;dia del Territori a les Illes Balears.

    Guillermina Yanguas, Directora General de Calidad y Evaluaci&oacute;n Ambiental y Medio Natural del Ministerio de&nbsp;Agricultura, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente.</em></div>


<strong>10:20.- La perspectiva de los contratos de custodia desde el ejercicio de las funciones&nbsp;administrativas:&nbsp;</strong><strong>la custodia del territorio y los bancos de conservaci&oacute; de la naturaleza.</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Luis Mariano Gonz&aacute;lez, Subdirecci&oacute;n General de Medio Natural, Direcci&oacute;n General de Calidad y Evaluaci&oacute;n Ambiental y Medio Natural.</em>

    &nbsp;</div>
<strong>10:40.- Contratos de custodia del territorio: realidad y horizonte. Hacia una mayor seguridad&nbsp;jur&iacute;dica y reconocimiento social. El contrato de custodia del territorio: propuesta de regulaci&oacute;n en Catalunya.</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Antonio Ruiz, abogado ambientalista, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio.

    Hernan Collado, responsable jur&iacute;dico de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.</em></div>


<strong>11:40.- Pausa caf&eacute;.</strong><strong>12:00.- Elevaci&oacute;n a p&uacute;blico e inscripci&oacute;n registral de los acuerdos de custodia del territorio.&nbsp;Aspectos fiscales de los acuerdos de custodia del territorio.</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Ignacio Bois&aacute;n, notario.</em></div>


<strong>12:45.- Principales retos de los contratos de custodia del territorio en relaci&oacute;n con el Plan&nbsp;estrat&eacute;gico del patrimonio natural y de la biodiversidad.</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Espacio de discusi&oacute;n.</em></div>


<strong>14:00.- Pausa comida in situ.</strong><strong>15:00.- Resumen y clausura.</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Ra&uacute;l de Tapia, Secretario del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Red de Custodia del Territorio de Castilla y Le&oacute;n.

    Sonia Casta&ntilde;eda, directora de Fundaci&oacute;n Biodiversidad.</em></div>


<strong>17:00.- Asamblea anual del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</strong>. (ver programa&nbsp;independiente. Interesados en asistir como oyentes: forofrect@gmail.com).<strong>Actividad gratuita</strong>. Incluye pausa caf&eacute; y comida.

Inscripci&oacute;n obligatoria hasta el 9 de diciembre (aforo limitado a 50 asistentes) a trav&eacute;s del formulario&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulario_contratos_custodia_madrid.html' target='_blank'>http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulario_contratos_custodia_madrid.html</a>Recordamos que el <strong>viernes 13 de diciembre</strong> se celebrar&aacute;, en la misma sede, el taller<strong> Oportunidades para la Custodia del Territorio en la Pol&iacute;tica Agraria Com&uacute;n y los PDR</strong>.

Cada evento tiene inscripci&oacute;n por separado. Consultar agenda en <a href='http://www.custodia-territorio.es' target='_blank'>www.custodia-territorio.es</a>.<strong>Organiza:</strong> Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori y Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio

<strong>Con la colaboraci&oacute;n de</strong>: Fundaci&oacute;n Biodiversidad - Ministerio de Agricultura, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente
Divendres, 13 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: 1er Simposi sobre ramaderia ecològica a Catalunya
Descripció: L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquest simposi &eacute;s la transfer&egrave;ncia d&rsquo;informaci&oacute; t&egrave;cnica d&rsquo;actualitat i d&rsquo;inter&egrave;s al sector, aix&iacute; com &eacute;sser un<strong> lloc de trobada i d&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies</strong> per a tots els professionals de la ramaderia ecol&ograve;gica a Catalunya.La jornada &eacute;s GRATU&Iuml;TA per&ograve; cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s de <a href='http://www.associaciolera.org' target='_blank'>www.associaciolera.org</a>Lloc: Escola de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria de Manresa

Durada: <strong>divendres 13 i dissabte 14 de desembre.</strong>Org: Dept. d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural

Amb el suport de: l&#39;era. Espai de Recursos Agroecol&ograve;gics.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.associaciolera.org/recursos/Documents_agenda/jornades_tecniques/manresa_ramaderia_ecologica_13i141213_1616.pdf' target='_blank'>programa del Simposi</a>.
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Cugat del Vallès
Resum: Marketplace ambiental a Sant Cugat del Vallès
Descripció: El proper <strong>divendres 13 de desembre </strong>es celebrar&agrave; un nou Marketplace ambiental. En aquest cas, a <strong>Sant Cugat del Vall&egrave;s,&nbsp;</strong>a l&lsquo;<a href='http://www.tandem.cat/wp-content/uploads/2013/07/como_llegar_esadecreapolis.pdf' target='_blank'>ESADECREAPOLIS</a>.El marketplace ambiental &eacute;s un punt de trobada entre entitats ambientals i empreses per buscar col&middot;laboracions entre el m&oacute;n ambiental i el m&oacute;n empresarial. Podeu trobar m&eacute;s informaci&oacute; sobre altres marketplace que s&#39;han realitzat a <a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'>www.tandem.cat</a> .&nbsp;Ja est&agrave; obert el per&iacute;ode d&#39;inscripcions a l&#39;esdeveniment, i tamb&eacute; es poden presentar projectes a l&rsquo;Espai &Agrave;gora fins l&#39;<strong>1&nbsp;de desembre</strong> enviant-los a: entitats.ambientals.tes@gencat.cat
Hora: 10:00 - 15:00
Lloc: Jardín Botánico de Madrid
Resum: Taller Oportunidades para la Custodia del Territorio en la Política Agraria Común y los PDR
Descripció: <strong>Objetivo del taller</strong>: Plantear una bater&iacute;a de propuestas concretas sobre custodia del territorio enfocadas a los<strong> Planes de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020</strong>, para ser trasladadas posteriormente al Ministerio y las CCAA gestoras de estos PDR.<strong>Participantes</strong>: Los participantes en el taller compartir&aacute;n y aprender&aacute;n propuestas de marco administrativo y t&eacute;cnico para aplicar en PDR regionales y nacionales. Este no es un taller dirigido a actuaciones locales o proyectos concretos de custodia del territorio si no a pol&iacute;ticas territoriales de fomento de la custodia del territorio a trav&eacute;s de PDR. De inter&eacute;s para responsables de organizaciones con incidencia pol&iacute;tica e institucional en tem&aacute;tica agraria y de medio natural, t&eacute;cnicos de administraciones p&uacute;blicas y entidades de custodia y conservaci&oacute;n de la naturaleza.13 de diciembre de 2013, <strong>10:00 &ndash; 15:00h</strong>

Real Jard&iacute;n Bot&aacute;nico, <strong>Madrid.</strong>

Sala de seminarios (entrada por Claudio Moyano / Alfonso XII)<a href='/mm/file/actualitat/131213_Taller_CdT_PAC_PDR_programa.pdf' target='_blank'>Consultad el programa en PDF</a>.<strong>Inscripciones</strong>: Debido al aforo de la sala, el taller est&aacute; restringido a 50 participantes. Las inscripciones se realizar&aacute;n por estricto orden de recepci&oacute;n a trav&eacute;s del siguiente formulario

online, hasta el 9 de diciembre: <a href='http://www.xct.cat/forms/formulario_pac' target='_blank'>http://www.xct.cat/forms/formulario_pac</a>


Dimarts, 17 de Desembre
Hora: 16:30 - 17:30
Lloc: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. Barcelona
Resum: Jornada tècnica - Promoció i distribució de productes ecològics
Descripció: Poc a poc es va consolidant&nbsp;l&rsquo;<strong>agricultura ecol&ograve;gica</strong> i es comen&ccedil;a a&nbsp;disposar d&rsquo;una producci&oacute; raonable per&nbsp;la qual cal trobar diferents <strong>canals de&nbsp;comercialitzaci&oacute;</strong>, paral&middot;lels als de la&nbsp;producci&oacute; convencional.

La comercialitzaci&oacute; de productes&nbsp;ecol&ograve;gics ha d&rsquo;assolir ser rentable&nbsp;econ&ograve;micament, i a m&eacute;s tenir un&nbsp;impacte social i econ&ograve;mic que&nbsp;promogui el coneixement d&rsquo;aquest&nbsp;tipus de producci&oacute;, sensibilitzi sobre la&nbsp;problem&agrave;tica mediambiental i fomenti&nbsp;un consum responsable dels&nbsp;productes de la terra.Aquesta jornada vol ser un espai per&nbsp;donar a con&egrave;ixer diferents sistemes i&nbsp;aplicacions d&rsquo;inter&egrave;s per la distribuci&oacute; i&nbsp;comercialitzaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics&nbsp;aix&iacute; com ser un lloc de trobada i&nbsp;intercanvi &nbsp;l&rsquo;experi&egrave;ncies per a tots els&nbsp;professional dels diferents sectors.<strong>Organitza</strong>: Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural

<strong>Lloc:</strong> Col&middot;legi Oficial d&#39;Enginyers T&egrave;cnics. C/ Enamorats, 62-64, BarcelonaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; <strong>cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong> a trav&eacute;s dels Serveis&nbsp;Territorials del DAAM a Barcelona (T: 93 409 20 90 &ndash; A/e: cbollo@gencat.cat)Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/noticies/2013/131217_distribucio_productes_ecologics.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada t&egrave;cnica</a>.&nbsp;Gràcies a PHP iCalendar