agenda - Divendres, 25 de Octubre

Divendres, 25 de Octubre

agenda Calendari
Divendres, 25 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: L'Ametlla del Vallès
Resum: Jornada de camp - La conservació de l'agrobiodiversitat cultivada en finques agrícoles
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/237/116/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='width: 237px; height: 116px; margin: 10px; float: right;' /></a>La conservaci&oacute; de l&rsquo;agrobiodiversitat cultivada, est&agrave; emergint com una estrat&egrave;gia per a la diversificaci&oacute; econ&ograve;mica de les explotacions agr&agrave;ries ja que permet una diferenciaci&oacute; en els mercats. D&rsquo;altra banda, incrementa la resili&egrave;ncia del sistema productiu i contribueix a la conservaci&oacute; del patrimoni gen&egrave;tic del nostre pa&iacute;s.Els <strong>objectius de la jornada </strong>de camp s&oacute;n:
<div style='margin-left: 40px;'>
    &bull; Visualitzar les diverses esp&egrave;cies i varietats locals hort&iacute;coles que es poden cultivar en una explotaci&oacute; com alternativa a les convencionals.

    &bull; Aprofundir en les especificitats del maneig, la gesti&oacute; i els per&iacute;odes de sembra d&rsquo;aquestes varietats.

    &bull; Identificar estrat&egrave;gies productives per maximitzar la venda de proximitat.

    &bull; Visualitzar altres estrat&egrave;gies complement&agrave;ries per incrementar la biodiversitat com a mecanisme de millora de l&rsquo;estructura productiva de l&rsquo;explotaci&oacute;.</div>


Es far&agrave; una ruta guiada per l&rsquo;explotaci&oacute; hort&iacute;cola acompanyats pel titular de l&rsquo;explotaci&oacute; i cient&iacute;fic que far&agrave; una immersi&oacute; als mecanismes que permeten el cultiu d&rsquo;aquest tipus de varietats hort&iacute;coles (fertilitzaci&oacute;, fertilitat del s&ograve;l, rotacions, associacions, planificaci&oacute; de cultius, sistemes de conservaci&oacute;,...).La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&#39;s pr&egrave;viament a agraria@custodiaterritori.org

El preu del dinar amb varietats locals ser&agrave; de 12&euro;. Cal confirmar.Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a> de la xctPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/noticies/2013/251013_jornada_gtca_ametlla_Programa.pdf' target='_blank'>consulta el Programa en PDF</a>.

Gràcies a PHP iCalendar