agenda - Dimecres, 16 de Octubre

Dimecres, 16 de Octubre

agenda Calendari
Dimecres, 16 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Climent Sescebes
Resum: Sortida tècnica al projecte Cultivant Sinèrgies
Descripció: <div style='text-align: center;'>
    <em>Compatibilitzar bones pr&agrave;ctiques agr&agrave;ries amb la conservaci&oacute; dels valors naturals i la promoci&oacute; del producte a l&rsquo;Alt Empord&agrave; i a Menorca.</em></div>


La sortida t&egrave;cnica de<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'> cust&ograve;dia agr&agrave;ria</a> es realitzar&agrave; el proper <strong>16 d&#39;octubre</strong>, a Sant Climent Sescebes (Alt Empord&agrave;).Aquesta sortida t&eacute; l&#39;objectiu de <strong>donar a con&egrave;ixer el projecte <a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/' target='_blank'>&ldquo;Cultivant Sinergies&rdquo; </a></strong>tot visitant la <strong>finca vitivin&iacute;cola de Can Torres </strong>acompanyats dels propietaris i l&rsquo;entitat de cust&ograve;dia on s&rsquo;explicar&agrave; la gesti&oacute; de la finca. Aquest projecte l&#39;estan desenvolupant el IAEDEN a l&#39;Alt Empord&agrave;, i el GOB Menorca a Menorca.Can Torres &eacute;s una finca de vinyes ecol&ograve;giques i celler propi situats als peus de l&rsquo;Albera(Alt Empord&agrave;). A m&eacute;s, &eacute;s un espai destacat pels valors naturals com els estanys temporals de la Gutina (Xarxa Natura 2000) o el prat de dall, la pres&egrave;ncia de valors culturals com dolmens, menhirs, cabanes de pedra seca, i tot plegat, situat en un entorn paisatg&iacute;stic privilegiat. S&rsquo;acabar&agrave; el mat&iacute; amb un tastet de vins del celler i de productes de cust&ograve;dia de l&rsquo;Alt Empord&agrave;.<strong>Programa </strong>(<a href='http://www.xct.cat/mm/file/mis_c30/Programa_sortida_CultivantSinergies.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)
<div style='margin-left: 40px;'>
    9:30h - Inici de la jornada. Ens trobem a la pla&ccedil;a del Sol de Figueres per tal d&#39;anar tots junts cap a Can Torres

    10:00h - Arribada a Can Torres (Vilartol&iacute; &ndash;Sant Climent Sescebes &ndash;Alt Empord&agrave;)

    10:30h - Recorregut caminant per la finca de can Torres (vinyes, estanys temporals de la Gutina &ndash;Xarxa Natura 2000, dolmens i menhir, prat de dall de la finca i pedra seca)

    13:00h - Tast de vins del celler de can Torres i tastet de productes de cust&ograve;dia de l&rsquo;Alt Empord&agrave;

    14:00h - Final de la visita</div>


Activitat gratu&iuml;ta, per&ograve; inscripci&oacute; obligat&ograve;ria a agroterritori@iaeden.catGràcies a PHP iCalendar