agenda - Dissabte, 5 de Octubre

Dissabte, 5 de Octubre

agenda Calendari
Dissabte, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: Curs - Millores en la gestió de l'aigua en la custòdia agrària. Problemàtica i casos pràctics
Descripció: Aquest curs est&agrave; organitzat pel GOB Menorca. <strong>Del 3 al 5 d&#39;octubre. Ma&oacute;</strong>.El curs s&#39;orientar&agrave; en les <strong>millores en la gesti&oacute; de l&#39;aigua</strong> que es poden dur a terme mitjan&ccedil;ant els acords de cust&ograve;dia que condicionen la gesti&oacute; agr&agrave;ria.El curs t&eacute; una <strong>durada de 3 dies</strong>. Combina sessions te&ograve;riques amb visites sobre el terreny. Tamb&eacute; inclou excursions per zones d&#39;alt valor paisatg&iacute;stic.&nbsp;Aquest curs es realitza amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei. L&#39;idioma del curs ser&agrave; el castell&agrave;.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; i preinscripci&oacute; al curs:<a href='http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=776' target='_blank'>&nbsp;http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=776</a>
Hora: Event diario
Lloc: Sala Apolo. Barcelona
Resum: XIX Gala Solidària Tarannà
Descripció: El proper 5 d&#39;octubre es realitzar&agrave; la <a href='http://www.taranna.com/gala-solidaria-taranna-2013/' target='_blank'>XIX Gala Solid&agrave;ria Tarann&agrave;</a> a la Sala Apolo de Barcelona. Des de la xct col&middot;laborem amb l&#39;ag&egrave;ncia de Viatges Tarann&agrave; per a la promoci&oacute; de les<a href='http://www.viulaterra.cat/news/ca_ES/2013/04/17/0001/noves-propostes-per-viure-la-terra-paquets-de-turisme-de-natura' target='_blank'> propostes de natura Viu la terra!</a>Durant la gala hi hauran actuacions musicals, Rifa i subhasta solid&agrave;ria. El lliurament de premis del <strong>XIX Concurs de Fotografia Tur&iacute;stica </strong>(i&nbsp;III Concurs de V&iacute;deo Tur&iacute;stic). I El lliurament dels<strong> II Premis Responsables Tarann&agrave;</strong>. Tots els diners recollits durant la gala anir&agrave; destinat a projectes de Viatgers sense Fronteres i altres ONGs.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el&nbsp;<a href='/mm/file/actualitat/131005_XIX_Gala_Solidaria.pdf' target='_blank'>Programa</a> de la Gala<img alt='' src='/i-images/550/317/mm/image/imgnews/2013_10_12/131005_gala_taranna.jpg' style='width: 550px; height: 317px;' />
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Gerri de la Sal
Resum: Jornada - Ecologia del Foc a Pirineus
Descripció: La <a href='http://www.paucostafoundation.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Pau Costa</a> organitza el<strong> Journal Club Jornada d&#39;Ecologia del Foc als Pirineus: Incendius de l&#39;hivern 2012.</strong> Durant la Jornada es visitar&agrave; l&#39;incendi de Gerri de la Sal del febrer del 2012, on es debatr&agrave; sobre el paper hist&ograve;ric de l&#39;&uacute;s del foc i del r&egrave;gim d&#39;incendis als Pirineus, aix&iacute; com el paper que juga el foc en la distribuci&oacute; de certes esp&egrave;cies i la seva petjada al paisatge.El <strong>5 d&#39;Octubre </strong>us esperem a tots a les 9:30h a Gerri de la Sal. Per inscriure-us a l&#39;esdeveniment, heu d&#39;omplir el<a href='http://www.paucostafoundation.org/cat/single_formacio.php?id=17092013f7m3&amp;categoria=Cursos%20presencials' target='_blank'> Formulari d&#39;Inscripci&oacute; de la Jornada</a>. El cost d&#39;inscripci&oacute; &eacute;s de 10&euro; que inclouen una asseguran&ccedil;a d&#39;accident, (no inclou dinar), que s&#39;hauran d&#39;ingressar al compte bancari de &ldquo;La Caixa&rdquo; 2100 3606 03 2200196966, indicant al concepte de l&#39;ingr&eacute;s el nom i cognoms del/s assistent/s a l&#39;esdeveniment, i enviar el resguard a training@paucostafoundation.orgLa jornada est&agrave; planificada com una jornada matinal de 9:30 a 14:00 aproximadament.

Gràcies a PHP iCalendar