agenda - Divendres, 4 de Octubre

Divendres, 4 de Octubre

agenda Calendari
Divendres, 4 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: Curs - Millores en la gestió de l'aigua en la custòdia agrària. Problemàtica i casos pràctics
Descripció: Aquest curs est&agrave; organitzat pel GOB Menorca. <strong>Del 3 al 5 d&#39;octubre. Ma&oacute;</strong>.El curs s&#39;orientar&agrave; en les <strong>millores en la gesti&oacute; de l&#39;aigua</strong> que es poden dur a terme mitjan&ccedil;ant els acords de cust&ograve;dia que condicionen la gesti&oacute; agr&agrave;ria.El curs t&eacute; una <strong>durada de 3 dies</strong>. Combina sessions te&ograve;riques amb visites sobre el terreny. Tamb&eacute; inclou excursions per zones d&#39;alt valor paisatg&iacute;stic.&nbsp;Aquest curs es realitza amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei. L&#39;idioma del curs ser&agrave; el castell&agrave;.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; i preinscripci&oacute; al curs:<a href='http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=776' target='_blank'>&nbsp;http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=776</a>
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Vidrà
Resum: Jornada Forestal de Sant Francesc 2013
Descripció: L&#39;objectiu de la <strong>Jornada forestal de Sant Francesc </strong>d&#39;enguany, organitzada pel<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.62af7ecc398e59af6f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=a768874da8a43310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=a768874da8a43310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'> Centre de la Propietat Forestal </a>(CPF) &eacute;s donar a con&egrave;ixer la situaci&oacute; actual en qu&egrave; es troba la fusta serrada destinada a &uacute;s estructural i mostrar la iniciativa privada de construcci&oacute; d&#39;un habitatge particular amb fusta del pa&iacute;s.La jornada s&#39;adre&ccedil;a a professionals del sector forestal (silvicultors, propietaris, t&egrave;cnics i empresaris forestals, arquitectes i altres persones interessades).La ruta s&#39;inicia a Vidr&agrave;. S&#39;ha de fer amb cotxe 4x4. Es recomana portar roba de camp i cal&ccedil;at adequat.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; obligat&ograve;ria. Cal confirmar assist&egrave;ncia abans del 27 de setembre per qualsevol dels mitjans de comunicaci&oacute; disponibles al CPF.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el<a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/OR_Organismes/OR04_Centre_propietat_forestal/04_Actualitat/Detall%20noticia/Agenda/2013/Jornada%20Sant%20Francesc%202013/Sant%20Francesc%202013_baixa.pdf' target='_blank'> fullet&oacute; de la jornada</a>.Gràcies a PHP iCalendar