agenda - Octubre de 2013

Octubre de 2013

agenda Calendari
Dimecres, 2 de Octubre
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: CaixaForum, Barcelona
Resum: Presentació Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya - XCT / o3sac a la Taula Rodona
Descripció: Jordi Pietx director de la xct, participarà en les reflexions sobre l'Anuari 2013 que tindran lloc a la Taula rodona durant la presentació (vegeu enllaç al programa), aportant una visió des de les entitats ambientals i de custòdia del territori, també com a vocal de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.<img alt='' src='/i-images/250/250/mm/image/noticia-taula-2013913134317.jpg' style='width: 250px; height: 250px; margin: 10px;' />
Dijous, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: Curs - Millores en la gestió de l'aigua en la custòdia agrària. Problemàtica i casos pràctics
Descripció: Aquest curs est&agrave; organitzat pel GOB Menorca. <strong>Del 3 al 5 d&#39;octubre. Ma&oacute;</strong>.El curs s&#39;orientar&agrave; en les <strong>millores en la gesti&oacute; de l&#39;aigua</strong> que es poden dur a terme mitjan&ccedil;ant els acords de cust&ograve;dia que condicionen la gesti&oacute; agr&agrave;ria.El curs t&eacute; una <strong>durada de 3 dies</strong>. Combina sessions te&ograve;riques amb visites sobre el terreny. Tamb&eacute; inclou excursions per zones d&#39;alt valor paisatg&iacute;stic.&nbsp;Aquest curs es realitza amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei. L&#39;idioma del curs ser&agrave; el castell&agrave;.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; i preinscripci&oacute; al curs:<a href='http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=776' target='_blank'>&nbsp;http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=776</a>
Divendres, 4 de Octubre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Vidrà
Resum: Jornada Forestal de Sant Francesc 2013
Descripció: L&#39;objectiu de la <strong>Jornada forestal de Sant Francesc </strong>d&#39;enguany, organitzada pel<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.62af7ecc398e59af6f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=a768874da8a43310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=a768874da8a43310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'> Centre de la Propietat Forestal </a>(CPF) &eacute;s donar a con&egrave;ixer la situaci&oacute; actual en qu&egrave; es troba la fusta serrada destinada a &uacute;s estructural i mostrar la iniciativa privada de construcci&oacute; d&#39;un habitatge particular amb fusta del pa&iacute;s.La jornada s&#39;adre&ccedil;a a professionals del sector forestal (silvicultors, propietaris, t&egrave;cnics i empresaris forestals, arquitectes i altres persones interessades).La ruta s&#39;inicia a Vidr&agrave;. S&#39;ha de fer amb cotxe 4x4. Es recomana portar roba de camp i cal&ccedil;at adequat.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; obligat&ograve;ria. Cal confirmar assist&egrave;ncia abans del 27 de setembre per qualsevol dels mitjans de comunicaci&oacute; disponibles al CPF.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el<a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/OR_Organismes/OR04_Centre_propietat_forestal/04_Actualitat/Detall%20noticia/Agenda/2013/Jornada%20Sant%20Francesc%202013/Sant%20Francesc%202013_baixa.pdf' target='_blank'> fullet&oacute; de la jornada</a>.


Dissabte, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sala Apolo. Barcelona
Resum: XIX Gala Solidària Tarannà
Descripció: El proper 5 d&#39;octubre es realitzar&agrave; la <a href='http://www.taranna.com/gala-solidaria-taranna-2013/' target='_blank'>XIX Gala Solid&agrave;ria Tarann&agrave;</a> a la Sala Apolo de Barcelona. Des de la xct col&middot;laborem amb l&#39;ag&egrave;ncia de Viatges Tarann&agrave; per a la promoci&oacute; de les<a href='http://www.viulaterra.cat/news/ca_ES/2013/04/17/0001/noves-propostes-per-viure-la-terra-paquets-de-turisme-de-natura' target='_blank'> propostes de natura Viu la terra!</a>Durant la gala hi hauran actuacions musicals, Rifa i subhasta solid&agrave;ria. El lliurament de premis del <strong>XIX Concurs de Fotografia Tur&iacute;stica </strong>(i&nbsp;III Concurs de V&iacute;deo Tur&iacute;stic). I El lliurament dels<strong> II Premis Responsables Tarann&agrave;</strong>. Tots els diners recollits durant la gala anir&agrave; destinat a projectes de Viatgers sense Fronteres i altres ONGs.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el&nbsp;<a href='/mm/file/actualitat/131005_XIX_Gala_Solidaria.pdf' target='_blank'>Programa</a> de la Gala<img alt='' src='/i-images/550/317/mm/image/imgnews/2013_10_12/131005_gala_taranna.jpg' style='width: 550px; height: 317px;' />
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Gerri de la Sal
Resum: Jornada - Ecologia del Foc a Pirineus
Descripció: La <a href='http://www.paucostafoundation.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Pau Costa</a> organitza el<strong> Journal Club Jornada d&#39;Ecologia del Foc als Pirineus: Incendius de l&#39;hivern 2012.</strong> Durant la Jornada es visitar&agrave; l&#39;incendi de Gerri de la Sal del febrer del 2012, on es debatr&agrave; sobre el paper hist&ograve;ric de l&#39;&uacute;s del foc i del r&egrave;gim d&#39;incendis als Pirineus, aix&iacute; com el paper que juga el foc en la distribuci&oacute; de certes esp&egrave;cies i la seva petjada al paisatge.El <strong>5 d&#39;Octubre </strong>us esperem a tots a les 9:30h a Gerri de la Sal. Per inscriure-us a l&#39;esdeveniment, heu d&#39;omplir el<a href='http://www.paucostafoundation.org/cat/single_formacio.php?id=17092013f7m3&amp;categoria=Cursos%20presencials' target='_blank'> Formulari d&#39;Inscripci&oacute; de la Jornada</a>. El cost d&#39;inscripci&oacute; &eacute;s de 10&euro; que inclouen una asseguran&ccedil;a d&#39;accident, (no inclou dinar), que s&#39;hauran d&#39;ingressar al compte bancari de &ldquo;La Caixa&rdquo; 2100 3606 03 2200196966, indicant al concepte de l&#39;ingr&eacute;s el nom i cognoms del/s assistent/s a l&#39;esdeveniment, i enviar el resguard a training@paucostafoundation.orgLa jornada est&agrave; planificada com una jornada matinal de 9:30 a 14:00 aproximadament.
Dimecres, 16 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Climent Sescebes
Resum: Sortida tècnica al projecte Cultivant Sinèrgies
Descripció: <div style='text-align: center;'>
    <em>Compatibilitzar bones pr&agrave;ctiques agr&agrave;ries amb la conservaci&oacute; dels valors naturals i la promoci&oacute; del producte a l&rsquo;Alt Empord&agrave; i a Menorca.</em></div>


La sortida t&egrave;cnica de<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'> cust&ograve;dia agr&agrave;ria</a> es realitzar&agrave; el proper <strong>16 d&#39;octubre</strong>, a Sant Climent Sescebes (Alt Empord&agrave;).Aquesta sortida t&eacute; l&#39;objectiu de <strong>donar a con&egrave;ixer el projecte <a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/' target='_blank'>&ldquo;Cultivant Sinergies&rdquo; </a></strong>tot visitant la <strong>finca vitivin&iacute;cola de Can Torres </strong>acompanyats dels propietaris i l&rsquo;entitat de cust&ograve;dia on s&rsquo;explicar&agrave; la gesti&oacute; de la finca. Aquest projecte l&#39;estan desenvolupant el IAEDEN a l&#39;Alt Empord&agrave;, i el GOB Menorca a Menorca.Can Torres &eacute;s una finca de vinyes ecol&ograve;giques i celler propi situats als peus de l&rsquo;Albera(Alt Empord&agrave;). A m&eacute;s, &eacute;s un espai destacat pels valors naturals com els estanys temporals de la Gutina (Xarxa Natura 2000) o el prat de dall, la pres&egrave;ncia de valors culturals com dolmens, menhirs, cabanes de pedra seca, i tot plegat, situat en un entorn paisatg&iacute;stic privilegiat. S&rsquo;acabar&agrave; el mat&iacute; amb un tastet de vins del celler i de productes de cust&ograve;dia de l&rsquo;Alt Empord&agrave;.<strong>Programa </strong>(<a href='http://www.xct.cat/mm/file/mis_c30/Programa_sortida_CultivantSinergies.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)
<div style='margin-left: 40px;'>
    9:30h - Inici de la jornada. Ens trobem a la pla&ccedil;a del Sol de Figueres per tal d&#39;anar tots junts cap a Can Torres

    10:00h - Arribada a Can Torres (Vilartol&iacute; &ndash;Sant Climent Sescebes &ndash;Alt Empord&agrave;)

    10:30h - Recorregut caminant per la finca de can Torres (vinyes, estanys temporals de la Gutina &ndash;Xarxa Natura 2000, dolmens i menhir, prat de dall de la finca i pedra seca)

    13:00h - Tast de vins del celler de can Torres i tastet de productes de cust&ograve;dia de l&rsquo;Alt Empord&agrave;

    14:00h - Final de la visita</div>


Activitat gratu&iuml;ta, per&ograve; inscripci&oacute; obligat&ograve;ria a agroterritori@iaeden.cat


Divendres, 18 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Tarragona
Resum: Tàndem a Tarragona - Espai de col·laboració entre empreses i entitats del tercer sector ambiental de Catalunya
Descripció: La ciutat de Tarragona acollir&agrave; el primer marketplace territorial el proper mes d&rsquo;octubre. Aquesta jornada tindr&agrave; lloc el proper <strong>18 d&#39;octubre a Tarragona, de 9:30 a 14:00 hores</strong>, al Centre de Transfer&egrave;ncia de Tecnologia i Innovaci&oacute; (CTTi), Av. Pa&iuml;sos Catalans, 18, de Tarragona (vegeu <a href='http://www.tandem.cat/2013/07/09/com-arribar-hi/' target='_blank'>com arribar-hi</a>)Aquesta jornada vol continuar amb l&#39;esperit de l&#39;anterior Marketplace portat a terme a Barcelona l&#39;any 2012 i ser un centre de networking ambiental on empreses i entitats sense &agrave;nim de lucre comparteixin espai, coneixement i hores de treball per donar a con&egrave;ixer iniciatives i projectes ambientals.Aquest segon Marketplace us ofereix <a href='http://www.tandem.cat/marketplaces/tarragona/' target='_blank'>cinc espais</a> per interactuar amb els representants de diferents organitzacions i:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Establir contactes

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presentar i veure diferents projectes i iniciatives

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Desenvolupar l&#39;RSC i les pol&iacute;tiques ambientals de l&rsquo;empresa

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Promoure la creaci&oacute; conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i entitatsSou una empresa i voleu potenciar la vostra acci&oacute; ambiental i social en col&middot;laboraci&oacute; amb les entitats del tercer sector ambiental?

Sou una entitat del tercer sector ambiental i voleu ampliar el suport i les aliances per tal de poder dur a terme els vostres projectes?En aquest Marketplace hi ha un espai per a tots vosaltres. Ara, m&eacute;s que mai, cal establir sinergies per afavorir el contacte entre les empreses i les entitats ambientals per tal de portar a terme objectius comuns.<a href='http://www.tandem.cat/2013/07/09/programa/' target='_blank'>PROGRAMA DE LA JORNADA</a><a href='http://www.clubemas.cat/mm/file/TANDEM/TANDEM%20Tarragona%202013/2013%20Invitacio_marketplace_ambiental_enllacos.pdf' target='_blank'>DESCARREGAR INVITACI&Oacute;</a>Us convidem a participar-hi activament i esperem que trobeu el vostre projecte t&agrave;ndem (aqu&iacute; <a href='http://www.tandem.cat/category/experiencies/' target='_blank'>teniu alguns exemples).</a>Entrada lliure pr&egrave;via inscripci&oacute; (places limitades)Per formalitzar la vostra inscripci&oacute; accediu a aquest<a href='http://www.tandem.cat/2013/07/09/inscripcio/' target='_blank'> formulari</a>, per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre les diferents modalitats de participaci&oacute; consulteu <a href='http://www.tandem.cat ' target='_blank'>www.tandem.cat </a>o adreceu-vos a info@clubemas.cat&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aix&iacute; mateix, us volem recordar que tamb&eacute; estem treballant en el seg&uuml;ent Marketplace, que es preveu celebrar a la ciutat de Terrassa a finals de novembre.
Hora: Event diario
Lloc: Talló
Resum: LA PAGESIA I L’ACCÉS A LA TERRA : Relleu generacional, accés a la terra i pastoralisme als Pirineus. Cap a una governança compartida de la terra?
Descripció: Amb el t&iacute;tol &ldquo;LA PAGESIA I L&rsquo;ACC&Eacute;S A LA TERRA : Relleu generacional, acc&eacute;s a la terra i pastoralisme als Pirineus. Cap a una governan&ccedil;a compartida de la terra?&rdquo; es vol afavorir mirades creuades al voltant de les problem&agrave;tiques cabdals entorn al futur de la pagesia als Pirineus: el <strong>relleu generacional</strong>, la <strong>transmissi&oacute; de cases de pag&egrave;s</strong>, l&rsquo;<strong>acc&eacute;s a la terra i la governan&ccedil;a</strong> de la terra per al manteniment de la pagesiaTot i l&rsquo;accent posat en aquestes jornades entorn la pagesia de muntanya &eacute;s important remarcar que, des de les entitats organitzadores, volem aprofitar el marc d&rsquo;aquesta 1a. trobada transfronterera per a l&rsquo;acc&eacute;s a la terra, per <strong>parlar de la pagesia a Catalunya i a Fran&ccedil;a</strong>. Volem posar sobre la taula les diferents problem&agrave;tiques que les afecten i intercanviar les eines que cadasc&uacute; treballa per a solucionar-les.Consulteu el <a href='http://projectegripia.files.wordpress.com/2013/10/programa_v2-02.jpg' target='_blank'>programa complert</a> i el <a href='http://projectegripia.files.wordpress.com/2013/10/programa_v2-01.jpg' target='_blank'>flyer d&#39;informaci&oacute;</a>.Les jornades es portaran a terme a la Casa del Parc Cad&iacute; Moixer&oacute; a Tall&oacute;, amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;entitat Fundaci&oacute; World Nature i l&rsquo;Ajuntament de Bellver de Cerdanya.Aquest seminari forma part del projecte projecte Grundtvig <a href='http://www.xct.cat/ca/iniciatives/grundvtig.html' target='_blank'>LandAccess: European experience-sharing on providing land for local sustainable agriculture</a>Si voleu <strong>participar nom&eacute;s cal que envieu un correu electr&ograve;nic a<a href='info@rurbans.org'> info@rurbans.org</a>.</strong>
Divendres, 25 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: L'Ametlla del Vallès
Resum: Jornada de camp - La conservació de l'agrobiodiversitat cultivada en finques agrícoles
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/237/116/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='width: 237px; height: 116px; margin: 10px; float: right;' /></a>La conservaci&oacute; de l&rsquo;agrobiodiversitat cultivada, est&agrave; emergint com una estrat&egrave;gia per a la diversificaci&oacute; econ&ograve;mica de les explotacions agr&agrave;ries ja que permet una diferenciaci&oacute; en els mercats. D&rsquo;altra banda, incrementa la resili&egrave;ncia del sistema productiu i contribueix a la conservaci&oacute; del patrimoni gen&egrave;tic del nostre pa&iacute;s.Els <strong>objectius de la jornada </strong>de camp s&oacute;n:
<div style='margin-left: 40px;'>
    &bull; Visualitzar les diverses esp&egrave;cies i varietats locals hort&iacute;coles que es poden cultivar en una explotaci&oacute; com alternativa a les convencionals.

    &bull; Aprofundir en les especificitats del maneig, la gesti&oacute; i els per&iacute;odes de sembra d&rsquo;aquestes varietats.

    &bull; Identificar estrat&egrave;gies productives per maximitzar la venda de proximitat.

    &bull; Visualitzar altres estrat&egrave;gies complement&agrave;ries per incrementar la biodiversitat com a mecanisme de millora de l&rsquo;estructura productiva de l&rsquo;explotaci&oacute;.</div>


Es far&agrave; una ruta guiada per l&rsquo;explotaci&oacute; hort&iacute;cola acompanyats pel titular de l&rsquo;explotaci&oacute; i cient&iacute;fic que far&agrave; una immersi&oacute; als mecanismes que permeten el cultiu d&rsquo;aquest tipus de varietats hort&iacute;coles (fertilitzaci&oacute;, fertilitat del s&ograve;l, rotacions, associacions, planificaci&oacute; de cultius, sistemes de conservaci&oacute;,...).La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&#39;s pr&egrave;viament a agraria@custodiaterritori.org

El preu del dinar amb varietats locals ser&agrave; de 12&euro;. Cal confirmar.Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a> de la xctPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/noticies/2013/251013_jornada_gtca_ametlla_Programa.pdf' target='_blank'>consulta el Programa en PDF</a>.

Gràcies a PHP iCalendar