agenda - Dijous, 29 de Novembre

Dijous, 29 de Novembre

agenda Calendari
Dijous, 29 de Novembre
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Mollerussa
Resum: Jornada "Els cabals ambientals a Catalunya. Reptes, perspectives i exemples d'aplicacions"
Descripció: Els cabals ambientals o ecològics tenen l’objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. Sovint això representa conflictes amb la resta de demandes ordinàries dels cursos fluvials (usos domèstics, industrials i agrícoles) i en les planificacions futures.A Catalunya, la determinació i la implantació d’aquests cabals es fa separadament per als dos àmbits de planificació hidrològica existents: les conques internes de Catalunya (CIC) i la part catalana de les conques de l’Ebre i la Garona. L’Agència Catalana de l’Aigua té plenes competències per establir i implantar un règim de cabals de manteniment a les conques internes.En canvi, a les conques catalanes de l’Ebre i la Garona, l’ACA realitza els estudis necessaris, el càlcul i la validació de cabals de manteniment amb els mateixos criteris que es fa a les conques internes, per tal d’obtenir uns cabals de manteniment coherents per a tot Catalunya, que transmet a l’organisme de conca competent (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) per a la seva implantació.En aquesta línia, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) des de l’1 de juny implanta l’obligatorietat d’alliberar cabals ambientals o ecològics en el 50% dels rius i conques internes, seguint les directrius que marca l’actual planificació hidrològica catalana entre el 2016 i el 2021. És important destacar que per primera vegada a Catalunya es fixen cabals de manteniment d’obligat compliment pels aprofitaments existents.En aquesta jornada abordarem el tema dels cabals ambientals des de diferents perspectives, veurem exemples de col·laboracions entre diferents actors i debatrem sobre un tema tan controvertit com sensible.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/181129_sortida%20cabals%20ambientals.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h82/mm/image/imgnews/2018/181129_jornada%20cabals%20ambientals%20capsalera.png' style='width: 250px; height: 82px; margin: 10px; float: right;' />09:45h &ndash; <strong>Presentaci&oacute; de la jornada</strong>10:00h -<strong> Implantaci&oacute; de cabals ambientals a Catalunya</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>M&ograve;nica Bardina, t&egrave;cnica del Departament de control i qualitat de les aig&uuml;es de l&rsquo;ACA</em></div>


10:40h -<strong> Quin valor tenen 2 m3/s? Els rius com a sistemes socio-ecol&ograve;gics</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>D&iacute;dac Jord&agrave; Capdevila, doctor en ci&egrave;ncies ambientals i investigador postdoctoral a l&rsquo;Institut Catal&agrave; de Recerca de l&rsquo;Aigua</em></div>


11:20h - <strong>Propuestas de mejora y avance en relaci&oacute;n con los caudales ambientales: el proyecto QCLIMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Tony Herrera, bi&oacute;logo. Presidente del Centro Ib&eacute;rico de Restauraci&oacute;n Fluvial, miembro de la Fundaci&oacute;n Nueva Cultura del Agua y Director-gerente de la consultora MEDIODES, Consultor&iacute;a Ambiental y Paisajismo, S.L.</em></div>


12:00h - Pausa caf&egrave;12:15h - <strong>Regulaci&oacute; dels cabals dels rius per a compatibilitzar usos socials, ecol&ograve;gics i empresarials. Exemples de sin&egrave;rgies entre empreses, administracions i col&middot;lectius socials</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>

Exemple del riu Gai&agrave; (la S&iacute;nia-Repsol).<em> H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez, Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia</em>Exemple del Pallars Sobir&agrave; (l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave; - Consell Comarcal &ndash; Endesa). <em>Florido Dolcet, President de l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave;</em></div>


12:45h<strong> - Torn de preguntes i taula rodona amb:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>M&ograve;nica Bardina. Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua

D&iacute;dac Jord&agrave;. Institut Catal&agrave; de Recerca de l&rsquo;Aigua

&Agrave;lex Mases. Batlle Ajuntament de Linyola

H&eacute;ctor Hern&aacute;ndez. Associaci&oacute; Mediambiental La S&iacute;nia

Pere Josep Jim&eacute;nez. Coordinador Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix

Florido Dolcet. President de l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Empreses Turisme Actiu Pallars Sobir&agrave;</em></div>


13:30h - <strong>Presentaci&oacute; del Projecte de recuperaci&oacute; fluvial de la S&eacute;quia del Poble de Linyola (afluent del riu Ondara).</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>&Agrave;lex Mases, batlle de l&rsquo;Ajuntament de Linyola

Toni Costa, La Llena ambiental (t&egrave;cnic encarregat del projecte de restauraci&oacute;)

Rafel Rocaspana, Gesna (t&egrave;cnic encarregat del projecte de restauraci&oacute;)</em></div>


13:45h -<strong> Dinar. </strong>2 opcions recomanades al municipi de Linyola:

Amoca: www.amocarestaurant.cat (973575110). Men&uacute; 16 &euro;. C/ Llibertat, 32, 25240 Linyola, Lleida.

Nou Ateneu: Men&uacute; 10 &euro; (973 71 43 41). Pla&ccedil;a Planell, 16, 25240 Linyola, Lleida15:00 &ndash; 16:30h - <strong>Visita a la S&eacute;quia del Poble de Linyola.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Alex Mases, Toni Costa i Rafel Rocaspana</em></div>
Lloc de trobada: Pla&ccedil;a de l&rsquo;Esgl&eacute;sia del municipi de Linyola.<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>

Espai Cultural dels Canals d&rsquo;Urgell (Casa Canal). Avinguda de Jaume I, 1. 25230 Mollerussa, LleidaJornada gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari confirmar asisst&egrave;ncia <a href='http://goo.gl/forms/2klpF5flciJS2yMC3' target='_blank'>a trav&eacute;s del formulari online</a>. Places limitades.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb fluvial@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 93 886 61 35

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar