agenda - Divendres, 16 de Febrer

Divendres, 16 de Febrer

agenda Calendari
Divendres, 16 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: CCCB Barcelona
Resum: III Congrés del 3r Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w216-h66/mm/image/logos/logo_congres_TSAC.jpg' style='width: 216px; height: 66px; margin: 10px; float: right;' />El divendres 16 de febrer de 2018 es celebrar&agrave; el <strong>3r congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (TSAcat)</strong> al Centre de Cultura Contempor&agrave;nia de Barcelona.En aquesta ocasi&oacute; des de l&#39;organitzaci&oacute; han&nbsp;prioritzat el fet d&rsquo;involucrar les entitats en l&rsquo;organitzaci&oacute; del congr&eacute;s des de l&rsquo;inici, i ho han fet recollint les seves expectatives per al 3r congr&eacute;s mitjan&ccedil;ant un formulari online, i tenint en compte les avaluacions del passat congr&eacute;s. Tamb&eacute; han creat un Comit&egrave; Organitzador per enriquir els continguts del congr&eacute;s, el qual est&agrave; format per 12 entitats.El 3r Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya <strong>vol esdevenir un lloc de trobada i reflexi&oacute; per estructurar, enfortir i donar dimensi&oacute; social al tercer sector ambiental catal&agrave;</strong>. Concretament, amb el 3r congr&eacute;s del TSAcat es vol&nbsp;aconseguir:

<ul>
    <li>Facilitar la coneixen&ccedil;a entre entitats del TSAcat i l&rsquo;establiment d&rsquo;aliances i col&middot;laboracions.</li>
    <li>Contribuir a la construcci&oacute; d&#39;una identitat compartida i a la pertinen&ccedil;a de sector.</li>
    <li>Treballar la incid&egrave;ncia social i pol&iacute;tica per &agrave;mbits.</li>
    <li>Treballar els reptes ambientals per als propers anys i qu&egrave; podem fer com a sector per afrontar-los.</li>
</ul>
Trobareu tota la informaci&oacute; del congr&eacute;s (programa, objectius, llocs, com efectuar la inscripci&oacute;...) a la web del congr&eacute;s: <a href='http://www.3congrestsa.cat' target='_blank'>www.3congrestsa.cat</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar