agenda - Dimecres, 15 de Novembre

Dimecres, 15 de Novembre

agenda Calendari
Dimecres, 15 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: El Vendrell
Resum: Sortida tècnica per visitar l'espai de les Madrigueres del Vendrell
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w236-h103/mm/image/logos/logo%20GTCM_web.jpg' style='width: 236px; height: 103px; margin: 10px; float: right;' />Les Madrigueres del Vendrell ocupen unes 25 ha, compreses entre la riera de la Bisbal, la via del ferrocarril, el cam&iacute; del Roman&iacute; i la platja. Constitueixen el darrer paratge lliure d&rsquo;urbanitzacions arran de mar a la comarca del Baix Pened&egrave;s, i de fet &eacute;s un dels darrers llocs del litoral catal&agrave; on encara es poden trobar, oliveres i garrofers.La llera no porta aigua en superf&iacute;cie, habitualment, i &uacute;nicament s&rsquo;inunda per sobreeiximent del nivell fre&agrave;tic en &egrave;poques de pluja. Entre els h&agrave;bitats d&rsquo;inter&egrave;s comunitari s&rsquo;hi ha citat els seg&uuml;ents:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>2120 - Dunes movents del cord&oacute; litoral, amb borr&oacute; (<em>Ammophila arenaria</em>)

2230 - Dunes amb pradells dels Malcolmietalia.

92D0 - Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (<em>Nerio-Tamaricetea</em>)</div>


Aquest espai actualment est&agrave; en cust&ograve;dia amb el GEVEN, el Grup Ecologista del Vendrell i Baix Pened&egrave;s.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/171115_sortida_GTCM_Madrigueres.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10h - Trobada a la Platja de les Madrigueres</strong> i visita guiada de l&rsquo;espai. Aprofitarem per a con&egrave;ixer

els projectes que s&rsquo;hi han dut a terme i s&rsquo;hi duran mentre visitem l&rsquo;espai i els diferents punts

d&rsquo;inter&egrave;s.</div>

<div style='margin-left: 80px;'>Punt de trobada: Carrer Tamariu (Sant Salvador, El Vendrell) <a href='https://goo.gl/maps/suA8qmoNfXk' target='_blank'>https://goo.gl/maps/suA8qmoNfXk</a></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>12h - Fi de la visita</strong></div>


<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon i entitat a la que pertanyeu (si escau).Organitza la sortida t&egrave;cnica el <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral </a>de la XCT.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar