agenda - Dijous, 15 de Juny

Dijous, 15 de Juny

agenda Calendari
Dijous, 15 de Juny
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Com planificar una finca agrària d'acord amb els escenaris de canvi climàtic
Descripció: L’increment de temperatura global i regional fa que la planificació dels cultius i de les finques hagi d’incorporar les futures anomalies climàtiques. L’objectiu d’aquesta jornada tècnica és explicar diversos models que permeten la  representació sobre plànol de canvis en la distribució dels cultius i com es poden dissenyar les finques per fer front a aquests canvis de distribució.D’altra banda, la xerrada també permetrà identificar possibles zones on poden aparèixer noves oportunitats per a cultius que permetin diversificar les finques agràries.<strong>PROGRAMA</strong>

9.45 h<strong> Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong>

10.00 h <strong>Principis b&agrave;sics de planificaci&oacute; d&rsquo;una finca agr&agrave;ria per adaptar-la als nous escenaris del canvi clim&agrave;tic</strong>

Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.
<div style='margin-left: 40px;'>Part te&ograve;rica on s&rsquo;explicar&agrave;:

- Model clim&agrave;tics existents

- Previsions de l&rsquo;IPCC per a Catalunya

- Metodologia per planificar una finca en funci&oacute; d&rsquo;aquests models clim&agrave;tics

- Identificaci&oacute; d&rsquo;oportunitats i de riscos a partir de l&rsquo;an&agrave;lisi realitzat</div>
11.30 h <strong>Pausa</strong>

12.00 h <strong>Visita de camp.&nbsp;</strong>Es realitzar&agrave; una visita de camp a la masia de Can Feliu&agrave; de Bigues i Riells que actualment alberga activitat agr&iacute;cola i que servir&agrave; d&rsquo;exemple per aplicar la modelitzaci&oacute;.

14.00 h <strong>Cloenda de la jornada</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170615_programa_Bigues%20i%20Riells_Planificacio%20finca%20agraria.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;Aquesta jornada &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT i forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2017 del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar