agenda - Divendres, 11 de Desembre

Divendres, 11 de Desembre

agenda Calendari
Divendres, 11 de Desembre
Hora: 20:00 - 21:00
Lloc: Olost
Resum: Fertilització agrària eficient amb l’ús de les dejeccions ramaderes
Descripció: Jornada tècnica on es parlarà dels avantatges de la fertilització amb dejeccions ramaderes i com dissenyar una estratègia de gestió adequada a cada cas particular.

Podeu veure el <a href='http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Olost_Fertilitzacio_111215_1515.pdf' target='_blank'>programa complet de la jornada aqu&iacute;</a>.

Inscripcions pr&egrave;vies a:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>.

Organitza&nbsp;Departament d&rsquo;Agricultura,&nbsp;Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;, amb la col&middot;laboraci&oacute; de <a href='https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjt3oWn0r_JAhWEXhQKHYpzB2AQFggbMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.gransllusanes.com%2F&amp;usg=AFQjCNHN4Mzswp2DpdBbFuIWfkxztarLWA&amp;bvm=bv.108538919,d.d24' target='_blank'>Grans del Llu&ccedil;an&egrave;s</a>.

Gràcies a PHP iCalendar