Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Reunió de tancament d'any 2017 del Consell XCT i la Junta XVAC

Dimecres 10 Gener 2018 - 17:02

Es va aprovar el resultat econòmic del 2017 i el pressupost pel 2018
El passat 18 de desembre es va celebrar la darrera reunió de Consell XCT i Junta XVAC de l'any, a Barcelona. Amb el següent ordre del dia, es van tractar principalment qüestions econòmiques d'ambdues entitats:

• Actes anteriors Consell de la XCT-Junta de la XVAC
• Altes i baixes de membres de la XCT
• Noves incorporacions equip XCT-XVAC
• Tancament econòmic provisional 2017 XCT-XVAC
• Pressupost provisional 2018 XCT-XVAC
• Representació organismes externs
• Gestió i dinamització Arrèlia.cat
• Qüestions ràpides a tractar:
 Notificació contractacions 2017 membres Consell XCT
 Conveni col·laboració XCT-XVAC
 Comunicació pública de la situació de la XCT
• Torn obert de paraules  

La XCT preveu un tancament econòmic provisional de 266.450 euros per a l'any 2017, amb uns beneficis d'uns 15.000 euros, que es destinaran a fer créixer el fons de sostenibilitat de la XCT. Aquest tancament inclou l'ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat, per import de 150.000 euros; quotes de membres, per import de 40.000 euros; el projecte de Canvi Climàtic i Custòdia del Territori de la Fundación Biodiversidad, per import de 20.000 euros; la contractació de 2 persones, amb l'ajut de garantia juvenil del Departament de Treball, per import de 13.000 euros; etc.

Per altra banda, la XVAC preveu un tancament econòmic provisional de 66.548 euros per el 2017, amb uns beneficis de 500 euros. I inclou ingressos provinents de la contractació del xarxanet.org, per import de 17.000 euros, l'ajut del conveni caixes del Departament de Territori i Sostenibilitat per la Setmana de la Natura, per import de 38.000 euros; i dos ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la creació de la nova web de l'Oficina de Voluntariat Ambiental de Catalunya, i els cursos de l'Escola de Formació de Voluntariat, per import de 6.700 euros.

Durant la reunió també es van aprovar els pressupostos de la XCT i la XVAC per el 2018, que incrementen en ambdos casos, fins a 338.0223 euros, en el cas de la XCT, i 71.652 euros, en el cas de la XVAC.

També es va debatre i es va crear una comissió de treball per definir un nou sistema de quotes de membres, que substitueixi l'actual, que no s'ha renovat des de l'any 2006. I es va proposar redactar un conveni de col·laboració entre la XCT i la XVAC, per establir el funcionament intern entre ambdues entitats. 

Des del Consell de la XCT i la Junta XVAC us desitgem FELIÇ 2018 a tots els membres i aquelles persones i organitzacions que ens feu costat!!

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies