Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La suspensió del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya no afecta al contracte de custòdia del territori

Divendres 16 Juny 2017 - 13:00

Entre els articles no impugnats està el 623-34, relatiu al contracte de custòdia del territori i també tota la regulació dels contractes de conreu i de pastura
El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el passat 6 de juny el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra tres articles que la Llei 3/2017, de 15 de febrer, que aprova el Llibre sisè del Codi civil de Catalunya. Aquesta Llei està estructurada de forma que cada article aprova una o diverses seccions del Codi civil; per la pròpia naturalesa de la codificació, són diverses lleis que aproven el què després es recull com si fos un únic cos normatiu. El què és important entendre, en qualsevol cas, és que la suspensió afecta únicament als articles (i en conseqüència, als articles, capítols, seccions i subseccions del del llibre sisè aprovats per aquests articles) impugnats pel Govern espanyol.
 
Les disposicions que queden suspeses, i que per tant no entraran en vigor l'1 de gener de 2018 són les següents:
 
- articles 621-1 a 621-54, que suposen tota la regulació del contracte de compravenda a excepció de la compravenda a carta de gràcia (article 621-55), ja que és una institució pròpia del dret civil català històric;
 
- articles 621-56 i 621-57, que es correspon amb la regulació del contracte de permuta;
 
- articles 622.21 a 622.42, que es corresponen amb la regulació del mandat i de la gestió d'afers aliens sense mandat.
 
La resta de disposicions del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya no queden afectades per la suspensió, és a dir que a partir de l'1 de gener de 2018 entraran en vigor les disposicions relatives a la compravenda a carta de gràcia; els contractes sobre objecte aliè, que inclouen els contractes de conreu, de custòdia del territori i de pastures; els contractes aleatoris; els contractes de cooperació; i els contractes de finançament i garantia.
 
La controvèrsia en la codificació del dret civil català rau en la competència del Parlament català segons s'interpreta l'article 149.1.8 de la Constitució espanyola, que disposa que l'Estat té competència sobre la legislació civil, sens perjudici de "la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan". Aquesta darrera expressió "allí donde existan" s'ha volgut interpretar de forma restrictiva, és a dir, en el sentit que només es poden desenvolupar aquelles institucions que tradicionalment estan regulades pels drets forals, i aquesta és una qüestió que continua oberta malgrat l'avenç de la codificació a Catalunya. En aquest cas, però, és important destacar també que el mateix article 149.1.8 continua dient que l'Estat és competent per regular "las bases de las obligaciones contractuales". Per aquest motiu, l'aprovació del Llibre sisè ha quedat per al final del procés de codificació i s'ha considerat sempre com el seu bloc més controvertit, independentment de qualsevol consideració sobre la conjuntura política en què s'ha aprovat.


Hernan Collado, advocat col·laborador de la XCT
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies