Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

S'ha publicat la convocatòria d'ajudes 2017 de la Fundación Biodiversidad per a realitzar activitats en l'àmbit de biodiversitat terrestre, marina i litoral

Dijous 6 Abril 2017 - 16:46

  

La data límit per presentar-se és el 30 de juny del 2017 a les 14:00h.

Es poden presentar a aquesta ajuda:
a) Les entitats i organitzacions sense ànim de lucre:
- D'àmbit estatal o comunitari.
- D'àmbit regional o local que participin en xarxes o programes de caràcter estatal o comunitari. Han de tenir seu a Espanya, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
 b) Els organismes públics d'investigació, universitats públiques
Queden excluïdes les administracions públiques i entitats locals. 

Dotació màxima de la convocatòria: 1.000.000 €

Import màxim que es pot concedir per a cada sol·licitud: 50.000€

L’import màxim de l’ajuda concedida no podrà superar el 70% del total del pressupost del projecte presentat. En el cas de les entitats del sector públic susceptibles a ser beneficiàries, la cofinanciació dels projectes no podrà superar el 50%.

La convocatòria d’enguany NO permet que un projecte compti amb la col·laboració de socis que executin part del pressupost.

Plaç d’execució dels projectes: màxim 1 any.

Línies d’actuació a les quals es poden presentar els projectes
- BIODIVERSITAT TERRESTRE
BT1. Suport al coneixement i la innovació en aspectes socials, sociològics, econòmics i jurídics sobre la biodiversitat terrestre i els serveis dels ecosistemes.
BT2. Aplicació de les Directives Europees d'Aus i Hàbitats i promoció de la gestió sostenible de la ramaderia, l'agricultura, la pesca, la caça, el turisme, i els usos forestals i altres activitats en la Xarxa Natura 2000.
BT3. Connectivitat i restauració ecològica. Conservació del paisatge. voluntariat en Rius.
BT4. Actuacions de conservació amb espècies en perill d'extinció.
BT5. Prevenció i control de les espècies exòtiques invasores i lluita contra el verí.
BT6. Conservació de races i varietats autòctones.
BT7. Impuls de noves eines de conservació de la biodiversitat (custòdia del territori, bancs d'hàbitats, etc.).
BT8. Actuacions en espais naturals protegits (parcs nacionals, reserves de Biosfera, aiguamolls RAMSAR, etc.).

- BIODIVERSITAT MARINA
BM1. Suport al coneixement i la innovació en aspectes socials, sociològics, econòmics i jurídics sobre biodiversitat marina i litoral. Actualització dels
inventaris d'hàbitats i espècies de la Xarxa Natura 2000 marina.
BM2. Gestió integrada del litoral terrestre i marí.
BM3. Posada en valor dels recursos naturals de les platges i les costes.

Per a més informació consulteu la web de Fundación Biodiversidad on hi trobareu la següent informació:
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2017

- Les bases reguladores generals 2017
- La convocatòria general 2017
- La Guia per a la presentació de projectes
- Les preguntes freqüents
- Un exemple de marc lògic

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies