Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Crònica de la Jornada de camp "Recuperació i avaluació de prats seminaturals"

Dijous 2 Juliol 2015 - 15:41

La Jornada va tenir lloc el passat 19 de juny i va ser organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària de la XCT. 
 
Antecedents
La custòdia agrària és l’aplicació de la custòdia del territori a l'àmbit agrícola i ramader i té com a objectiu principal harmonitzar la viabilitat de les activitats productives amb la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics de les explotacions. Amb aquesta finalitat el Grup de Treball de Custòdia Agrària promou el seu ús realitzant accions de formació, difusió i impuls sociopolític.

La intensificació agrícola ha fet desaparèixer gairebé tots els prats seminaturals del país, uns hàbitats de gran interès biològic i paisatgístic que depenen d’una acurada gestió agrícola en evident regressió. Amb el projecte Pastures Vives, Paisatges Vius va iniciar el 2014 la restauració de prats degradats al Collsacabra (prats receptors) utilitzant material vegetal provinent de prats ben conservats de la zona de la Garrotxa (prats donadors). En ambdós casos es van establir acords de custòdia amb els seus gestors

Objectius de la Jornada
1. Conèixer les diferències en la gestió de prats seminaturals i de prats intensius.
2. Aplicar el protocol d’avaluació per determinar el seu estat de conservació
3. Comparar diferents tècniques de restauració activa de prats

Crònica de la jornada
A les 9:30 Andreu Salvat, ja enmig dels prats de dall de la finca de la Boada, va explicar com diferenciar els prats naturals dels conreus herbacis i les problemàtiques de conservació que els afecten. Malauradament, a causa d’una primavera seca, la majoria s’havien dallat abans d’hora i no estaven en la seva màxima esplendor.

Per culpa d’un part difícil d’una vaca es va haver d’aplaçar l’explicació del ramader que gestiona els prats de dall donadors, Miquel Vila, fins a mig matí. Al seu lloc es va avançar la posada en pràctica del protocol d’avaluació de l’estat de conservació de prats, l’activitat més entretinguda de la jornada. El protocol es va aplicar en dues parcel·les deixades a propòsit sense dallar per poder fer aquesta activitat, al llarg de gairebé dues hores. Dividits en dos grups, liderats per l’Andreu Salvat i la Carme Casas, botànica de la Universitat de Vic, es va ensenyar com identificar una trentena d’espècies d’indicadores i es van comptabilitzar al llarg d’un transsecte pel mig dels prats. Amb els resultats a la mà va quedar palès que es tractava de prats en un excel·lent estat de conservació i els participants van quedar molt sorpresos de la diversitat florística que acull un prat natural enfront a la pobresa d’un conreu herbaci, que el teníem situat just al costat.

Cap al migdia en Miquel Vila, ja alliberat de les feines de la granja, va explicar que els prats que havíem estat avaluant s’havien preservat únicament per la seva voluntat de conservar-los, ja que podria transformar-los en camps de conreu més productius si volgués. Un rerefons pràctic, però sobretot la seva sensibilitat ambiental ho havien fet possible. També va explicar la gestió tradicional que hi fa (2-3 dalls/any i aportació de fems de vaca un cop l’any) i la incongruència de la mesura agroambiental del PDR dedicada a la conservació de prats, que obliga a ressembrar-lo sense que hi hagi llavors disponibles al mercat.

Després dels merescuts aplaudiments dels assistents dirigits a Miquel Vila per la seva tasca de conservació d’aquests meravellosos prats, Guillem Mas va explicar que la totalitat de les parcel·les de prats naturals no estan protegits i no estan inclosos ni a la Xarxa Natura 2000, malgrat estar encaixonats entre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i els Espais Naturals Protegits del Riu Fluvià i el Collsacabra. En aquest sentit va explicar que Paisatges
Vius està treballant en un projecte de custòdia per assegurar-ne la seva conservació, oferir assessorament expert al Miquel i alhora poder disposar d’una font de material vegetal per recuperar més pastures degradades.

Precisament la propera aturada van ser dues parcel·les degradades de les finques del Torrent i del Coll, a Rupit, on Paisatges Vius està duent a terme el projecte Pastures Vives. Es tracta de la posada en pràctica, en fase de prova pilot, de tècniques de restauració de prats en parcel·les experimentals, coordinat per la Universitat de Vic i amb l’assessorament del mateix Andreu Salvat.

El 2014 es van aplicar tres tècniques diferents consistents en la sembra de material de prats donadors: sembra directa de llavors, escampada de palla i transplantament de pans de terra. Es van comentar les dificultats, avantatges i resultats esperats per cada tècnica i es van poder observar els resultats preliminars després d’un any de ser aplicades. Malgrat el transplantament va resultar la tècnica més efectiva, representa una agressió massa severa als prats donadors. Per al seva banda les tècniques de sembra directa i escampada de palla no ofereixen resultats tan immediats i caldrà esperar un o dos anys més per fer una bona valoració de l’assaig.

La jornada va finalitzar amb una visita, ja fora de temps i per pur vici, en un prat mesòfil ben florit, on es van poder observar la resta de les espècies indicadores que no s’havien observat als prats de dall dels Hostalets d’en Bas.

A tots els assistents se'ls va entregar un full amb un llistat bibliogràfic relacionat amb la temàtica de la sortida. El llistat va ser preparat pel Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Valoració
La valoració de la jornada va ser excel·lent a tots els nivells: des de la meteorologia a l’assistència, passant per l’actitud activa dels assistents i l’interès mostrat en les tècniques de restauració i l’aplicació del protocol d’avaluació. La majoria de les preguntes que es van realitzar anaven dirigides a la pràctica i demostraven la intenció d’aplicar els coneixements en altres indrets.

Precisament els assistents van valorar molt positivament que la informació facilitada fos aplicable en el seu àmbit de treball i que havien obtingut exactament els coneixements que venien a buscar.

La jornada va comptar amb 26 inscrits. El perfil dels assistents era eminentment tècnic, amb una representació destacada de gestors d’espais naturals: ajuntaments, consorcis, parcs naturals, entitats de custòdia i empreses públiques. No obstant, també hi van assistir diversos propietaris i naturalistes/botànics interessats en el projecte

La jornada va ser organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària de la Xarxa de Custòdia del Territori amb la col·laboració de Paisatges Vius i el suport de la Generalitat de Catalunya a través del Pla Anual de Transferència Tecnològica.

Text i fotografies: Guillem Mas i Irene Figueroa (Paisatges Vius)

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies