Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

2a convocatòria d'ajuts DIPLOCAT per a la Projecció Internacional de les organitzacions civils catalanes per a l'any 2015

Dijous 5 Març 2015 - 15:14

 
Qui s’hi pot presentar -  organitzacions civils catalanes que participen en associacions o organitzacions internacionals amb veu pròpia i/o com a membres de ple dret.  Poden ser beneficiàries les organitzacions privades, sense finalitat de lucre, d’àmbit territorial català, inscrites en qualsevol dels registres públics de la Generalitat de Catalunya, que siguin membres degudament inscrits d’una organització europea o internacional del seu sector d’activitat,o siguin entitat consultiva d’un organisme internacional multilateral.

Queden excloses dels ajuts - les despeses directes derivades de la participació de membres de les organitzacions catalanes en activitats del seu propi i principal àmbit d´activitat que no integrin, a més, la projecció internacional de Catalunya, així com les activitats que es duguin a terme en territori català. Només són subvencionables aquelles activitats que s’executin a l’estranger.

Despeses subvencionables - les despeses de transport i allotjament. No s’acceptaran dietes ni altres despeses derivades dels viatges i estades a l’estranger.
Dotació màxima de la convocatòria  - 100.000€

Requisits - les entitats han de co-finançar un mínim d’un 20% del cost total de l’activitat per la qual demanen l’ajut, i el total de l’import sol·licitat en cap cas no ha de superar els 5.000€.

Data límit per presentar les sol·licituds - 27 de març
 
Per a més informació sobre la documentació i presentació de sol·licituds i els criteris de valoració consulteu les bases de la convocatòria i la web del FOCIR: http://focir.cat/

Aquesta segona convocatòria d’ajuts és fruit d’un conveni de col·laboració entre DIPLOCAT (Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)) i la FOCIR (Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes), subscrit conjuntament per fomentar i promocionar la projecció internacional de la societat civil catalana.

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies