Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Acords de custòdia a la Serra de Llabería

Dijous 15 Gener 2015 - 11:49

El Consorci de la Serra de Llabería està establint diversos acords de custòdia per treballar en la gestió integral del territori.
 
Gràcies al projecte LIFE11/NAT/ES/711 TAXUS el Consorci de la Serra de Llabería ha iniciat un programa de custòdia del territori. Aquest programa ha tingut continuïtat i s’han emprat les eines de custòdia per a obtenir la col·laboració de nombrosos propietaris i la signatura de nous acords fora del projecte TAXUS.
 
Tot seguit es mostra un resum dels acord de custòdia elaborats i signats entre finals de 2013 i tot el 2014.
 
Tipus d'acord Nº d'acords elaborats Nº d'acords signats
Acord de custòdia en el marc del projecte TAXUS 11 9
Acord de custòdia 2 1
Constitució de Dret Real en el marc del projecte TAXUS 4 3
Altres tipus d'acord 42  

Els acord pendents de signatura està previst de signar-los en breu. En total s’han elaborat 17 acords de custòdia.
 
La distribució dels acords per municipi i comarca és el següent.
 
Municipi Comarca Nº d'acords elaborats
Tivissa Ribera d'Ebre 2
Capçanes Priorat 2
La Torre de Fontaubella Priorat 6
Colldejou Baix Camp 7
Total   17

Les eines per a la custòdia del territori són un bon suport per a una entitat com el Consorci de la Serra de Llaberia, que treballa per a la gestió integral del territori.
 
Està previst per l’any 2015 elaborar nous acords de custòdia per al foment de la gestió forestal i la conservació dels valors naturals de l’EIN de la Serra de Llaberia.


Els acords de custòdia com a eina de suport per a la gestió i conservació dels hàbitats als espais d’interès natural
El Consorci de la Serra de Llaberia és una entitat pública que treballa per a la gestió i conservació de l’EIN de la Serra de Llaberia. Un dels projectes més importants que s’estan duent a terme és LIFE TAXUS. A l’EIN de la Serra de Llaberia s’estan duent a terme nombroses actuacions sobre el terreny. També es fan actuacions en altres espais naturals de Catalunya dirigits pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
 
Una de les particularitats de la Serra de Llaberia és que la propietat és majoritàriament privada i totes les teixedes (que són petits rodals d’una a cinc hectàrees) estan situades en terrenys particulars. S’ha contactat amb més de 60 propietaris forestals per exposar-los el projecte TAXUS i demanar-los la seva col·laboració.
 
Gràcies al suport de la xarxa de custòdia del territori s’han pogut emprar totes les eines de custòdia, algunes de les quals no impliquen un acord de custòdia com a tal. Aquestes eines és resumeixen en la següent figura:

Fig. 1 Opcions i instruments per a la custòdia del territori (font: projecte LANDLIFE)
 
Les teixedes es consideren un hàbitat d’interès prioritari per a la conservació a nivell de la Comunitat Europea i per aquest motiu s’ha finançat aquest projecte LIFE. Par a garantir la conservació de l’hàbitat es va creure que la millor opció era la transmissió de la gestió. Es va elaborar un model d’acord anomenat Constitució d’un dret real per a la custòdia de les teixedes de la serra de Llaberia on es transmetia la gestió de les teixedes per 25 anys a canvi d’un cànon anual de 65 €/ha. La major part dels propietaris no van acceptar aquest model perquè no volien cedir la gestió per un període de temps tan llarg o perquè no tenien la finca ben inscrita al registre de la propietat i no volien assumir el cost de fer-ho. Per aquest motiu es va elaborar un nou model d’acord amb l’opció de suport a la gestió. Aquest model ha estat acceptat per un nombre major de propietaris i per garantir la conservació de les teixedes un dels pactes ha estat la redacció d’un pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca. Amb la resta de propietaris s’ha fet el suport a la gestió però sense la firma d’un acord de custòdia. Val la pena remarcar que alguns propietaris no han volgut col·laborar amb el projecte cosa que cal respectar i no actuar a la seva parcel·la.
 
En resum, s’han realitzat 15 acords de custodia, dels quals 4 han estat amb l’opció de transmissió de la gestió. Una quarantena de propietaris han acceptat el suport a la gestió però no han volgut o pogut signar un acord de custòdia. Per tant la custòdia del territori es una bona eina de suport per a la gestió dels hàbitats d’interès situats en terrenys particulars, tot i això, és necessari que vagi acompanyada d’altres eines com els plans tècnics de gestió i millora forestal o la planificació conjunta. 
 
 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies