Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'educació i sensibilització ambiental

Dimecres 10 Setembre 2014 - 12:41

 

Us informem de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d'educació i sensibilització ambiental duts a terme durant els anys 2014 i 2015.  

Consulteu-ne la RESOLUCIÓ TES/1746/2014 i l’ORDRE TES/224/2014, ambdúes de 18 de juliol, per a obtenir-ne les bases reguladores i tota la informació per a la sol·licitud. El termini per a presentar propostes és el 19 de setembre de 2014.

 
Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases dues o més entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya interessades a col·laborar en la realització de projectes d’educació i sensibilització ambiental que:
 
- Tinguin la seu o una delegació a Catalunya i hi exerceixin la seva activitat;
- tinguin com a finalitat principal la protecció i millora del medi ambient als seus estatuts;
- formalitzin un acord de col·laboració relatiu a un determinat projecte.

Només hi pot haver un projecte per sol·licitud. Una entitat pot participar, com a màxim, en dos projectes. Una entitat es pot presentar com a promotora o com a sòcia d’un projecte. En cas de presentar-se com a promotora, només podrà figurar en un altre projecte com a sòcia.


Poden optar a aquesta convocatòria els projectes d’educació i sensibilització ambiental que tinguin com a objectiu:
a) Conservar els ecosistemes aquàtics continentals, litorals o marins.
b) Conservar els boscos antics, vells i madurs de Catalunya.
c) Valorar els serveis ambientals dels ecosistemes forestals.
d) Lluitar contra el malbaratament alimentari.

 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 600.000 euros, i l’import màxim subvencionable per projecte és de 40.000 euros, que pot ser per l’import total sol·licitat, o bé per un import parcial, que es determinarà tenint en compte les disponibilitats pressupostàries. El pagament de les subvencions es fa en dos terminis:

- El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la subvenció.
- El pagament de l’import de la subvenció no pagat com a bestreta es tramita un cop s’ha justificat el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció i quan es presenta i s’accepta la documentació justificativa de les despeses de les actuacions subvencionades i de la documentació que n’acrediti el pagament.

El termini per executar el projecte va de l’1 de gener de 2014 al 30 de setembre de 2015.

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies