Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Dijous 7 Novembre 2013 - 17:29

Aquests ajuts són convocats pel Departament d’Agricultura, Ramderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Ajuts al sector agrari, alimentari i forestal destinats al plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat.

Objectius de l’ajut
1. El plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de nous productes, processos i tecnologies en el sector agrari, alimentari i forestal, que impliquin innovació.
2. La realització de projectes pilot innovadors de nous productes, processos i tecnologies en el sector agrari, alimentari i forestal.

En ambdós casos els projectes han de ser destinats a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació a aquest, i/o producció i utilització d’energies renovables, i/o foment sobre la gestió sostenible de l’aigua i/o protecció de la biodiversitat.

Concretament es podran finançar
(..)
- Operacions innovadores destinades a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació.
- Operacions innovadores destinades a millorar la gestió de l’aigua.
- Operacions innovadores destinades a conservar la biodiversitat.

Persones beneficiàries
Empreses agràries, agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions i/o associacions, les cooperatives agràries, les comunitats de regants, els artesans alimentaris i els seus gremis. Els projectes han d’estar liderats per aquestes, en cooperació amb centres o instituts de recerca públics i/o universitats.

Us recomanem que consulteu les bases de l’ajut per saber quines despeses són subvencionables i quines no.

Termini de sol·licitud: del 30 d'octubre al 29 de novembre de 2013, ambdós inclosos

Import dels ajuts (resumidament)
- Per al plantejament i redacció de projectes de recerca, l’import no pot superar el 75% dels costos subvencionables ni ser superior a 12.000 €.
- Pels ajuts per a projectes pilot, l’import de l’ajut no pot ser superior al 60% dels costos subvencionables ni ser superior a 30.000€.

Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Criteris d’atribució
Destacar que dels 65 punts que s’atorguen, es donen 5 punts per a projectes innovadors que es desenvolupin en zones desfavorides o Xarxa Natura 2000.

Per a més informació sobre les característiques de la convocatòria i la documentació a presentar consulteu-ne les bases.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies