Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Land Partnerships

Dijous 3 Octubre 2013 - 15:58

A continuació trobareu una opinió de l'Hernan Collado, jurista de la xct, que ha publicat al seu blog Entre Iguals.
El problema de l’accés a terres de conreu és una constant arreu del món pels motius que hem comentat anteriorment. Al Regne Unit s’està impulsant recentment una fórmula anomenada land partnerships, que podríem traduir aproximadament com a parteneriats agraris, una filosofia de treball que consisteix a unir esforços entre propietaris de terres i emprenedors agraris per a la consecució dels objectius mutus.

Amb la filosofia land partnerships podem iniciar noves relacions entre propietat i emprenedors, o bé revisar contractes de conreu existents per donar-hi el valor afegit d’aquest tracte entre iguals. L’aproximació dels land partnerships consisteix a posar en comú no únicament els interessos respectius de cedir la terra a canvi d’una renda, per part de la propietat, i d’ocupar-la per a dur-hi a terme una activitat agrària, per part de l’agricultor, sinó també altres voluntats, capacitats i objectius, pensant una mica més enllà.

La proposta de land partnerships s’estableix en cinc passos, a dur a terme tant per la propietat com per l’emprenedor: primer, fer una bona reflexió sobre motivacions, recursos i necessitats; segon, buscar acuradament el lloc i la persona adient amb aquests; tercer, definir una relació estable i satisfactòria per a les parts; quart, buscar la forma legal que més s’hi escaigui per formalitzar-la; cinquè, pensar a llarg termini, amb aspectes com la flexibilitat, el diàleg regular i la voluntat d’aprendre. Fixeu-vos en la separació que fa entre el pas de definir la relació i buscar la forma jurídica: una distinció que sovint obviem i que sens dubte és un mal començament.

La fórmula final es pot establir en diferents graus de compromís i col·laboració, segons la voluntat de les parts, des de la simple externalització de determinades activitats en el marc d’una gestió duta a terme directament per la propietat fins a les fórmules d’arrendament, cessió de drets reals o compravenda que cedeixen tota la gestió a l’emprenedor agrari. Una de les propostes més interessants a mig camí és la creació de projectes empresarials comuns entre propietat i emprenedor agrari, en els quals cadascú aporta una part (per exemple el propietari posa la terra i l’emprenedor els mitjans de producció) i ambdós comparteixen el risc de l’activitat.

Una relació d’aquestes característiques aporta el màxim de seguretat i satisfacció a les parts, i evita costos posteriors per desacords, canvis d’ubicació del projecte i rotació excessiva d’ocupants de la finca.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies