Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya (2007-2013)

Dimecres 6 Febrer 2013 - 16:52


Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures pel desenvolupament rural de Catalunya dintre del PDR 2007-2013. Es tracta d'ajuts en què mitjançant els grups d'acció local (GAL) s'articulen mesures de forma propera a la realitat territorial.

Les bases reguladores de l'ajut s'han publicat a l'ORDRE AAM/429/2012, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader en el marc de l'eix 4 del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2012.

El termini de sol·licitud finalitza el 20 de febrer de 2013.

Per a més informació i els formularis de sol·licitud consulteu a la web de la Generalitat de Catalunya.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser tant persones físiques com jurídiques, tot i que per a cada mesura es detallen quins són els beneficiaris. A continuació us detallem les mesures, i la possibilitat per a les entitats de custòdia de participar-hi, però consulteu el punt 4 de l’ordre per a més detalls.

Aquesta és una convocatòria complexa, que recomanem llegir atentament i amb calma. Per presentar-vos-hi, us recomanem que us dirigiu al GAL corresponent al vostre territori (detallat a l’ordre d’ajuts), on us atendran i podreu corroborar que l’activitat que voleu realitzar i la inversió és subvencionable pels ajuts Leader.

Les mesures incloses en els ajuts són:

Mesura 12301: Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris. Creació, millora i/o ampliació de microempreses o petites i mitjanes empreses (pime) agroalimentàries o agrobotigues.

Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre.

Cooperatives, associacions i/o fundacions sense ànim de lucre que tinguin per objecte la reinserció laboral de persones discapacitades i que recullin, als seus estatuts, l’activitat de transformació i comercialització de productes agraris inclosos a l’annex 1 del Tractat Constitutiu de la CE.

Mesura 312: Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals.

Mesura 313: Foment d'activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació d'establiments turístics de capacitat reduïda o d'empreses d'activitats d'oci.

Cooperatives, associacions o fundacions sense ànim de lucre.

Mesura 323: Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d'inversió superiors a 300.000 €, que generin activitat econòmica i seveixin per a l'embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d'actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l'àmbit territorial Leader.

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades.
Consells comarcals.
Entitats sense ànim de lucre participades per ens locals.


Més, sobre...: xct , finansament , ajuts leader , zones rurals
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies