Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts per l'agricultura social 2013

Dimecres 6 Febrer 2013 - 16:26

Humana, Fundación Pueblo para Pueblo, és una entitat dedicada a la cooperació al desenvolupament i al reciclatge tèxtil des de 1987. Durant 25 anys ha treballat a favor del reciclatge tèxtil com mecanisme per impulsar la cooperació al desenvolupament.

Amb ànim de promoure l'agricultura sostenible el 2012 van iniciar una convocatòria d'ajuda tècnica i econòmica.

Beneficiaris - S’hi podran acollir les entitats d'interès social dedicades a l'agricultura social i sostenible. Iniciatives econòmiques del sector primari amb un valor afegit, perquè la producció és ecològica, o bé perquè actua amb el sector d'exclusió social.

Aportació del programa - El programa seleccionarà les iniciatives a les quals donarà suport de la següent manera:
- Assessorar tècnicament les iniciatives. Promoció conjunta de les iniciatives. Aquesta línia de suport tindrà un pressupost global de 25.000 €, que es proveirà per Dynamis.
- Donar suport econòmica i / o financerament qualsevol acció o inversió per enfortir la iniciativa de les entitats i els seus objectius. Aquesta línia de suport tindrà un pressupost global de 25.000 €.
- El suport serà anual, amb l'opció per part dels sol·licitants de posar en perspectiva pròrrogues de fins a 2 anys.

Criteris de selecció
- Impacte social de la iniciativa.
- El potencial econòmic per creació d'ocupació o formació en el sector de l'exclusió social.
- La viabilitat econòmica de la iniciativa.
- El grau de cofinançament de l'acció.
- L'orientació a la venda directa i canals curts de comercialització de productes agraris.
- L'ús de les noves tecnologies per a la promoció, comercialització i planificació mitjançant la plataforma SAVIAE (Serveis Avançats d'Informàtica Agrària Ecològica)
- El partenariat i / o la implicació de múltiples agents socials.
- Estar en municipis amb implantació de contenidors de recollida de roba de Humana.
- Qualitat de la iniciativa, es valorarà com SMART (specific, measurable, atainable, realistic, and time-bound), en català  específic, mesurable, assolible, realista i amb temps limitat.

Termini de presentació d’iniciatives: 15 de març.

Per presentar-se al projecte és necessari enviar un correu electrònic a dynamis@dinamis.cat tot demanant el formulari d’inscripció.

Per més informació truqueu al 972 428700, dynamis@dinamis.cat o consulteu la web del projecte.


Més, sobre...: xct , ajuts , agricultura , finansament
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies