Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Presentació del Pla de Treball de Legislatura 2011-2014 DGPA - xct

Dijous 1 Març 2012 - 16:21

El Pla de Treball de Legislatura va ser presentat pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el passat 21 de febrer en el marc de la XI Assemblea General Extraordinària de membres de la XCT.


Durant l’Assemblea General Extraordinària de membres de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct), que es va celebrar el passat 21 de febrer a Barcelona, es va presentar el Pla de Treball de Legislatura 2011-14 per a la Promoció de la Custòdia del Territori a Catalunya. La presentació va anar a càrrec de l'Honorable Sr. Lluís Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat.


El Pla, promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat i elaborat amb el suport de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), vol seguir treballant per a la promoció i la consolidació de les polítiques a favor de la biodiversitat i del patrimopni natural, mitjançant la promoció de la custòdia del territori com a eina central de col·laboració.

Entre les accions que es duran a terme destaca l’elaboració d’un programa de desenvolupament de mesures fiscals i econòmiques de la custòdia del territori a Catalunya, l’establiment d’una línia d’ajuts a entitats per impulsar els programes de custòdia i la participació en projectes europeus.

El proper pas serà començar a desplegar les 9 accions operatives previstes al Pla:

AO.1. Establiment d’un conveni marc estructural de col·laboració i finançament entre el DTES i la xct.

AO.2. Posada en marxa de la segona fase de la Comissió per al Desenvolupament de la Custòdia del Territori a Catalunya (CDCT).

AO.3. Elaboració d’un programa de desenvolupament de mesures fiscals i econòmiques de la custòdia del territori a Catalunya.

AO.4. Definició de la línia d’ajuts del Departament de Territori i Sostenibilitat per a tècnics de custòdia del territori.

AO.5. Desplegament del projecte LIFE + “LANDLIFE: Impulsar la custòdia del territori com a eina de conservació en l’arc mediterrani occidental: un pla de comunicació i formació”.

AO.6. Organització d’actes institucionals conjunts.

AO.7. Execució d’accions marc de promoció de la custòdia del territori a Catalunya.

AO.8. Contribució a l’elaboració de la Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural en matèria de custòdia del territori.

AO.9. Col·laboració en la identificació de possibles acords de custòdia en finques propietat del Departament de Territori i Sostenibilitat.


Antececents
Aquest Pla de Treball de Legislatura sorgeix de la voluntat de donar més força al treball que ja mantenen conjuntament la Generalitat de Catalunya i la xct per impulsar la custòdia del territori. Els principals antecedents d’aquesta col·laboració són:

- Participació del Conseller de Medi Ambient Ramon Espadaler en l’acte de constitució de la xct, 6 de març de 2003.
- Incorporació del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya com a membre de la xct, 2007.
- Col·laboració institucional Gencat - xct mitjançant la signatura de 2 Convenis marc per a l’impuls de la custòdia del territori a Catalunya, 2003-2006 i 2007-2011.
- Elaboració d’un Estudi d’opcions jurídiques, fiscals i d’ajuts per a la custòdia del territori a Catalunya pels Departaments de Justícia, i Medi Ambient i Habitatge, 2003-2005.
- Participació dels Consellers de Medi Ambient i Habitatge Salvador Milà (2005, Cassà de la Selva) i Francesc Baltasar (2009, Lluçà) a les Reunions de la XCT.
- Creació de la Comissió per al Desenvolupament de la Custòdia del Territori a Catalunya, 2008.
- Desenvolupament d’un Programa d’ajuts per a tècnics de custòdia, 2009-2011.
- Treballs d’elaboració de l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural de Catalunya.


Descarregar el Pla de Treball de Legislatura DGPA - xct.


Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies