Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Brigada forestal especialitzada en conservació de la biodiversitat

Dijous 1 Març 2012 - 21:55

Un bon servei per donar un valor ambiental afegit a treballs forestals convencionals.

L'empresa Aprèn, a més dels serveis de consultoria, també disposa d’una brigada forestal especialitzada en conservació de la biodiversitat. Això fa que estiguin capacitats tant per donar un valor ambiental afegit a treballs forestals convencionals o en el manteniment d’espais verds periurbans com per desenvolupar actuacions específiques de millora del medi i del seu ús social, per exemple en el control d’espècies exòtiques invasores.

Des d'Aprèn poden aportar la seva experiència en algun projecte d'estudi o gestió del medi per al qual facin falta treballs manuals

A continuació us resumim un parell d'exemples dels treballs efectuats per Apren els darrers anys:

Gestió i restauració del medi natural
Es parteix del principi que cal afavorir els processos naturals que condueixen a un bon estat ecològic del medi, objectiu que permet optimitzar els resultats de les actuacions i minimitzar el seu manteniment posterior. Concretament, Aprèn ofereix els seus serveis en els àmbits següents:

    Millora d’hàbitats fluvials
    Gestió del risc hidrològic associat a la vegetació de ribera
    Restauració d’àrees degradades
    Integració paisatgística i estabilització de talussos
    Aplicació de tècniques de bioenginyeria
    Subministrament de feixines i material viu per a treballs de bioenginyeria
    Treballs forestals, franges de protecció i tales de risc
    Control d’espècies exòtiques invasores
    Direcció d’obra i vigilància ambiental
    Recuperació de fonts
    Creació i naturalització de basses i punts d’aigua
    Valoralització ambiental i social d’espais fluvials i espais verds periurbans
    Creació, manteniment i divulgació d’horts urbans i periurbans

Podeu trobar més informació sobre els treballs efectuats en gestió i restauració al seu blog.


Condicionament d'itineraris
En matèria de condicionament d’itineraris al medi natural o de divulgació del patrimoni cultural,  Aprèn ofereix la seva experiència en els següents àmbits:

    Disseny d’itineraris sobre el terreny
    Disseny de la senyalètica (de rètols, banderoles, etc.)
    Instal·lació de la senyalètica
    Condicionament dels camins amb la instal·lació pertinent de baranes, escales, etc.
    Creació i adequació d’itineraris per a discapacitats

Podeu trobar més informació sobre el condicionament d'itineraris al seu blog.


Més, sobre...: xct , custodia del territori , serveis , apren
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies