Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El Pla Estratègic Estatal de Biodiversitat i Patrimoni Natural dóna un lloc a la custòdia del territori

Dijous 6 Octubre 2011 - 18:18

Destacar la concreció que el Pla fa sobre la custòdia del territori.
El Boletin Oficial del Estado de 30 de setembre publica el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre que en 210 pàgines desglossa el nou Pla Estratègic Estatal de Biodiversitat i Patrimoni Natural. Aquest es un document llargament esperat d'ençà l'aprovació de la Llei 42/2007 de la mateixa matèria, i fruit d'un procés de debat i participació àmpli, tant a nivell social com més concretament entre els membres del Consell Estatal de Biodievrsitat i Patrimoni Natural on participa la xct en representació del Foro Estatal de Custodia del Territorio.

El document, de 208 pàgines, té un veritable format de pla estratègic, i inclou una anàlisi concreta, accions, pressupost i sistema de seguiment, entre d'altres apartats. Sense entrar a valorar la qualitat global del pla si que celebrem la concreció que fa sobre la custòdia del territori, a la qual des del Foro Estatal de Custodia del Territorio, vam poder fer nombroses aportacions que han quedat recollides al pla definitivament aprovat. La diagnosi sobre custòdia (pàgines 113 - 115) és rigorosa, actualitzada i ben referenciada, i aborda qüestions clau com la necessitat de fiscalitat positiva, les bones pràctiques, el seguiment dels acords de custòdia i les aliances público-privades o la responsabilitat social empresarial, entre d'altres. A més la custòdia es menciona en d'altres blocs de diagnosi del pla, si bé no amb el detall que hauríem volgut, com per exemple amb la custòdia marina, fluvial o urbana, que es demanava incloure com a concepte al pla en l'àmbit corresponent i no hi és.

La pàgina 167, en la part d'accions del pla inclou l'Objectiu 5.1 Promoure la custodia del territori per a la conservació de la biodiversitat amb 5 subaccions, de registre d'entitats, de foment d'acords de custòdia en terrenys propietat de l'Estat, de bones pràctiques i seguiment dels acords, de promoció de la custòdia i de responsabilitat social de l'empresa. Aquest objectiu 5.1 té una estimació pressupostària de 4 Milions d'Euros (0'5% del total del pla) per al període 2011-2017, que en un esborrany anterior era de 5 M.

El pla a més fa referència al concepte de gestió concertada, amb una voluntat d'incorporar altres mesures àmplies de participació públic-privada en la conservació del la biodiversitat (reserves privades, gestió consorciada i municipal, pagament per serveis ambientals...).

Celebrem la consecució del pla i esperem que el Govern Espanyol en faci una bona aplicació en la propera legislatura.Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies